Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EA-arbete i praktiken Lennart Eriksson Enterprise Architect Grundare onroute group AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EA-arbete i praktiken Lennart Eriksson Enterprise Architect Grundare onroute group AB."— Presentationens avskrift:

1 EA-arbete i praktiken Lennart Eriksson Enterprise Architect Grundare onroute group AB

2 2 Lennart Eriksson lennart.eriksson@onroute.se •Marie + Jessica med Molly(barnbarn) och Johanna •Utvecklare, projektledare, DBA m.m. •10 år som Chefsarkitekt för SEB gruppen •Grundare onroutegroup AB –www.onroute.se •Intressen –Familj –Utförsåkning –Segling –Lite IT 

3 Affärsproblem att undvika! 3

4 •Bristande integration, lång tid för införande av nya funktioner, komplex driftbild ger dyrt IT-stöd •Kortsiktiga beslut och/eller bristande strategisk inriktning leder till cykliskt problem 1 Symptom 4

5 Rats’ nest Källa: Service Orient or Be Doomed. 2006, ISBN: 0-471-76858-8 5

6 Hur angripa problemen? 6

7 2014-06-24 7

8 Operationella modeller Business process standardization Low High Business process integration Low High Källa: MIT Sloan Center for information systems and IMD Customers ReplicationDiversification CoordinationUnification Country 1 Country 2 Country 3 All Countries Country 2 Country 3 8

9 Stages of Enterprise Architecture Maturity Business Silos •Where companies look to maximize individual business unit needs or functional needs Standardized Technology •Providing IT efficiency through technology standardization and, in most cases, increased centralization of technology management Optimized Core •Which provides companywide data and processes standardization as appropriate for the operating model Business Modularity •Where companies manage and reuse loosely coupled IT- enabled business process components to preserve global standards while enabling local differences Källa: MIT Sloan Center for information systems and IMD 9

10 Vilken “operating model” har vår verksamhet? Vilken “foundation for execution” skall vi ha? Operating model Engagement model Foundation for execution Core business processes IT Infrastructure Strategic initatives Enterprise architecture Defines core capabilities Updates and evolves architecture System of governance mechanisms Establishes priorities Learning And exploitation Defines Integration and Standradization requirements Källa: MIT Sloan Center for information systems and IMD 10

11 HUR KAN DETTA GÖRAS PRAKTISKT? 11

12 Förvaltningen för IT-ramverket och dess uppdrag •Råttbo av lösningar skapat av upphandlingsresultat •Initierades hösten 2005 och etablerades under 2006 •Införa en tydlig processbaserad hantering av strukturfrågor som finns och kommer att uppstå för vårdsystem inom SLL •Tillhandahålla regelverk ( RRR = Regler, Riktlinjer och Rekommendationer) både för verksamhet och teknik som grund för normering och styrning av IT-stöd inom vården •Bedriva aktiviteter för att stödja och skapa följsamhet till IT- ramverkets RRR 12

13 Omfattning (kontextuell) Planerare Verksamhetsmodell (konceptuell) Ägare Tekniskmodell (fysisk) Konstruktör Implementation (realiserad) Bygg/Köp DATA Vad FUNKTION Hur NÄTVERK Var MÄNNISKOR Vilka TIDPUNKT När MOTIVATION Varför Systemmodell (logisk) Designer Vy Område EA-arbete inom SLL mappat till Zachman som stödjande ramverk Verksamhets- arkitektur Lösnings- arkitektur 13 Källa: http://www.zifa.com/http://www.zifa.com/

14 Förvaltarroller inom IT-ramverket •EA-ledning •Ramverksförvaltare •Verksamhetsarkitekt •Informatiker •Teknik –Teknisk arkitekt –Ansvarig för plattformsfunktioner –Integrations specialist –Ansvarig utvecklingsmodeller •IT-säkerhet 14

15 IT-ramverket 15

16 RRR –Regel – Hårt skallkrav. Går ej att åsidosätta. –Riktlinje – Mjukt skallkrav. Krävs dokumenterat beslut inom IT-ramverketsförvaltning för avvikelse. –Rekommendation – Börkrav. Avvikelse dokumenteras och meddelas IT-ramverketsförvaltning 16

17 RRR:ernas roller •Sammanfattar på översiktligt sätt vad som finns inom ett ramverk •Sätter grunden för revisioner •Kopplar sig till detaljer i anvisningar •Ger möjlighet att långsiktigt målstyra •Exempel (www.it-ramverket.sll.se )www.it-ramverket.sll.se RRR 3All data valideras i mottagande delsystem. Syfte: Säkerställa att informationsutbyte sker på ett korrekt sätt. Inkonsistent data kan medföra feltolkning vid användning. AnvisningValidering av data i GVD-systemet RRR 5All data lagras i fastställda lagringstjänster Syfte: Syftet med denna regel är att säkerställa skalfördelar med avseende på ekonomi, tillgänglighet och säkerhetskopiering. Anvisning Anvisning Lagring i GVD Plattforsmfunktionsbeskrivning GDBH Plattformsfunktionsbeskrivning GLY 17

18 Arbetsformer •Regelmöten 4 gånger per år –Krav på aktivt deltagande ifrån projekt och förvaltningar –Utskick av dokument i förväg för att få en bra dialog och återkoppling på mötet –Vårdrelaterade projekt/förvaltningar ska hålla sig informerade om IT-ramverkets dokumentation •Arkitekturgrupp möten 6 ggr/år –Grupp med deltagande av alla parter som bedriver vårdrelaterade IT-aktiviteter –Utbildning och informationsspridning 18

19 Granskningar – tillvägagångssätt för att uppnå följsamhet •Strukturerade möten med hjälp av en upprättad checklista, mellan projekt/förvaltningar och representanter från EA-ramverkets förvaltargrupp •I projekt bör detta ske inför beslutspunkter (BP) •I systemförvaltningar bör det ske minst en gång per år, lämpligen före beslut av förvaltningsplan 19

20 Informationsspridning IT-ramverkets web 20 Källa: www.it-ramverket.sll.sewww.it-ramverket.sll.se

21 FORTSÄTTNING FÖLJER… 21

22 2014-06-24 | Sida 22 Arkitektur från verksamhet till IT

23 2014-06-24 | Sida 23 Från V och I till T Scenario 1 Mammografi 10-14 bra scenarier för vård och omsorg 1.medborgare – olika ingångar / behov 2.personal – vårdsituationer 3.vård – inom och mellan vårdgivare 4.omsorg – inom och mellan omsorgsgivare 5.gränsöverskridande vård och omsorg (fallet Esther?) 6.samverkan Försäkringskassan 7.EU vård 8.mfl Realiseras av vård- och omsorgsprocesser hos vård- och omsorgsgivare Hälsoärende ”brukarens process” Möte med vård och omsorg Flera vård och omsorgsgivare kan vara inblandade! Operativ modell

24 2014-06-24 | Sida 24 ”Riksingångar” Helhetsbild Kund- och personalingångar Vårdgivare A Administration & vårdsystem Internet tjänster Telefon Besök & uppsökande Vårdgivare B Administration & vårdsystem Internet tjänster Telefon Besök & uppsökande Kommun C Administration & omsorgssytem Internet tjänster Telefon Besök & uppsökande Internet tjänster Medborgare Telefon Internet tjänster Personal Kunskapsbas Rådgivnings- stöd Socialstyrelsen Försäkringskassan Skatteverket Arbetsförmedlingen Apotek Kan använda samma verktyg Riks lokalt & personligt NPÖ VpW SVR.se 1177 NOD Växel VpW - P Handbok RGS NPÖ VIF NEF VIK TIS RIV NARRR TIS HSA SITHS HSA SITHS RGS webb NOD RIV HSA SITHS NARRR HSA SITHS HSA SITHS Fråga.se Handbok HSA SITHS NPÖ NARRR TIS HSA SITHS RIV TIS HSA

25 NÄR VERKLIGHETEN ÄR SVÅRARE ÄN VAD BÖCKERNA SÄGER! 25

26 26 Erfarenheter •Stöd från ledning absolut kritiskt •EA-arbete tar lång tid och kräver ledningens övertygelse och stöd •Kommunikation och skriftlig dokumentation central för efterlevnad uppföljning och kontroll •Intern kompetens måste hanteras omedelbart •Integration är centralt för att lyckas •Både leverantörer och Landstinget är ovan att upphandla tjänstebaserat •Viktigt skilja på hantering av avtal och informatik/teknik

27 27 Erfarenheter •Generiska och standardiserade lösningar viktiga för TCO •Standarder löser INTE hela kakan •Stora system innehåller ofantliga mängder detaljer vid teknisk implementation/integration •Moderna metoder och prototyping viktig hjälpmedel för att få användardeltagande och feedback •Anpassning köpta produkter kan vara mycket svår och kostsam

28 1.Service Orient or Be Doomed, ISBN 0-471-76858-8 2.Enterprise Architecture as Strategy, ISBN 978-1-59139-839-4 3.Enterprise Integration Patterns, ISBN 0-321-20068-3 4.Service-Oriented Modeling ISBN 978-0-470-14111-3 Läsvärt inom EA och SOA 28

29 Frågor? 29


Ladda ner ppt "EA-arbete i praktiken Lennart Eriksson Enterprise Architect Grundare onroute group AB."

Liknande presentationer


Google-annonser