Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är viktigt för parrelationen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är viktigt för parrelationen"— Presentationens avskrift:

1 Vad är viktigt för parrelationen
Tre dimensioner som bär upp relationen Viljan (commitment) Kommunikationen (växelverkan) Passionen (lidelse, lidande) Att ge parrelationen rätt plats i livet De fyra livsuppgifterna Att finna sig själv Att finna sin uppgift Att finna sin partner Att finna sitt barn Parrelationen är den vuxnes viktigaste närrelation och barnets hem

2 Parrelationens utveckling i en kärnfamilj
MAKARNAS ÅLDER RELATIONENS ÅLDER O PARRELATIONENS FASER symbios särskiljande kompanjonskap INDIVIDUELLA UTVECKLINGSKRISER (ca7 års intervall) medelålderns mittlivs kris krisen BARNENS ÅLDER O barnen barnen barnen föds i puberteten flyttar hemifrån Parrelationens och familjelivets kritiska år vid år Flera stressfaktorer samtidigt

3 Vad är viktigt för parrelationen
FÄRDIGHETERNA BRY DIG OM DIG SJÄLV BRY DIG OM DIN PARTNER ATT HANTERA KONFLIKTER ATT ANVÄNDA ALLA SAMTALSSTILAR RESURSERNA Attityderna ( till dig själv och till din partner) Färdigheterna ( verbala och non-vergbala) Verktygen: Medvetenhetens cirkel, lyssnarmattan Samtalsämnen: (sak-, person-, och relationsfrågor) SPELREGLER

4 SPELREGLERNA Respektera gränser, både personligt och parvis.
Parvis överenskommelser om vad som är ok att prata om på kursen Vi övar färdigheter, vi löser inte problem och konflikter Var beredd att ta emot instruktioner Gruppen är konfidentiell, det vi har fått höra här talar vi inte om med andra.

5 ATT BRY SIG OM SIG SJÄLV Verktyg: Medvetenhetens cirkel Färdigheter
Den inre diskussionen Sex färdigheter i att tala Nyttan av att använda cirkeln

6 ATT BRY SIG OM SIG SJÄLV Medvetenhetens cirkel
Vad är medvetenhetens cirkel? Fördjupad presentation av delarna Att lära sig använda cirkeln Nyttan med att använda cirkeln Demonstration av det inre samtalet Frågor

7 Medvetenhetens cirkel

8 Medvetenhetens cirkel
Iakttagelser Sinnesförnimmelser (hörsel, syn, lukt,smak, beröring, Att upptäcka det nonverbala Intuitiva iakttagelser

9 Medvetenhetens cirkel
Tankar Föreställningar hjälper dig att känna igen det du iakttar (begränsar -berikar, sållar intrycken) Tolkningar ger iakttagelerna en betydelse och ett värde, organiserar, avgör vilka känslor de väcker. Förväntningarna sträcker sig mot framtiden De här tre påverkar ditt sätt och din förmåga att tala om en frågeställning Föreställningen om dig själv styr dig

10 TANKEN INNEHÅLLER Attityder Antaganden Slutsatser Åsikter Överväganden
Uppskattningar Bedömningar Intryck idéer Förutsägelser Motstånd Principer Regler Analys Behov Värderingar Resonemang Nytta

11 Medvetenhetens cirkel
Känslorna En ”barometer” som kopplar ihop våra handlingar och iakttagelser och tankar och anger hur väl de stämmer överens. Grundkänslorna är sorg, rädsla, glädje, vrede, nyfikenhet, motvilja Känslor är logiska, de ger sann och viktig information om dig själv. De kan vara sammansatta och motstridiga Det är viktigare att äga sin känsla än att uttrycka den. Känslor behöver inte försvaras, förnekas eller undvikas.

12 Medvetenhetens cirkel
Känslor forts. Det vi behöver lära oss är att låta känslor och förnuft samtala, För kommunikationen är det viktigt att ge känslorna namn eller ord Ju mindre vi talar om känslorna ju mera styr de oss. Vi har också känslor om våra känslor Att stå i kontakt med sina känslor är grunden för välmående, men också för att kunna uppleva närhet och intimitet

13 Medvetenhetens cirkel
Viljan – önskningar och strävan. Några viljeord: Mål Förhoppningar Intressen Önskningar Strävanden Drömmar Motiv Planer Passioner Vad innehåller vår vilja Viljan att vara något Viljan att göra något I allmänhet Speciell Viljan att få något

14 Medvetenhetens cirkel
Handlingarna- ditt beteende är ett språk Handlingar i nutid Handlingar i framtiden Handlingar i förfluten tid Synligt beteende – men också osynligt Beteende Planer Uppnådda mål Konstaterande Löften Konsekvenser Aktiviteter Förslag Förverkligade planer

15 Det inre samtalet Ställ dig mitt i cirkeln. Vad är det du vill ge din uppmärksamhet och bearbeta just nu. För en inre monolog Försök använda alla sektorer och deras information. Lägg märke till skillnaden mellan dina iakttagelser med dina egna tankar (tolkningar)och mellan tankar o känslor. Se skillnad mellan känslor och önskningar. Ta ansvar för det du ”hittar”

16 Det inre samtalet Fördelarna med det inre samtalet är:
att du blir klarare och tydligare inuti. Du att kommunicera bättre när du ska tala med någon annan om det du funderar på. Du blir en bättre lyssnare Du gör insikter som gör att kommunikationen blir mera tillfredsställande.

17 Medvetenhetens cirkel
Viljan – önskningar och strävan. Viljans tre föremål: Vad jag vill för min egen del Vad jag vill för andras del Vad jag vill för vår relation

18 Sex färdigheter i att tala
Tala för dig själv- ta ansvar för dig själv Att tala för den andra, -överansvarighet ”du-språk”, projicerande språk ”man” och ”nån”-underansvarig Att tala om sig själv Att hålla sig till ett ämne Börja gärna från dina iakttagelser Berätta om dina avsikter, din strävan Ge uttryck för dina känslor Säg vad du önskar (kom ihåg mig/dig/oss) Berätta hur du handlar -nu, då, framtid

19 BRY DIG OM DIN PARTNER För att förstå måste du först klara av att lyssna Nyckeln till lyssnande finns i att följa den andra För att följa måste du lägga dig själv åt sidan och ge din partner all uppmärksamhet En god lyssnare använder hela kroppen Lyssnande är en konst som kräver övning

20 BRY DIG OM DIN PARTNER 2 Fem verktyg för att lyssna bra Var uppmärksam
Bekräfta det du hör Uppmuntra att berätta mera Summera Fråga

21 BRY DIG OM DIN PARTNER 3 Fem verktyg för att lyssna bra Var uppmärksam
Titta på den som pratar, möt blicken, iakttag kroppen, Lyssna till rösten, tonfall, betoning, spänningar, bilder och uttryck Identifiera ( utan värderingar) den sektor i medveten din partner använder, var är hans centrum, växlingar mellan olika sektorer, motstridiga tankar, känslor. Är det någon sektor som han/hon undviker.

22 BRY DIG OM DIN PARTNER 4 Fem verktyg för att lyssna bra
Bekräfta det du hör Bekräfta på ett sätt som är naturligt med tanke på budskapet När du identifierade var din partner har sin energi, möt och bekräfta henne där Fråga efter, eller erbjud, ord åt det som inte sägs ut med, särskilt känslor och önskningar. Var medveten om dina egna avsikter, samtalet fungerar inte om det ditt sätt att lyssna omedvetet styrs av egna avsikter. Lyssnandet bygger en bro mellan er.

23 BRY DIG OM DIN PARTNER 5 Uppmuntra att berätta mera
När den andra håller en paus När du frestas att komma med en kommentar Efter några gånger, om du har en tanke, erbjud den Fortsätt till partnern klart säger ut att hon inte har mera att säga Gör ett sammandrag, gör inga tolkningar. För att kontrollera:Upprepa det som du upplevde var kärnan. Be den andra bekräfta eller korrigera. Upprepa.

24 BRY DIG OM DIN PARTNER 6 Ställ öppna frågor till olika sektorer i cirkeln Vad, var, hur, när, vart, varifrån Aldrig varför, aldrig anklagande, var uppmärksam på dina egna non-verbala budskap. ( Hur kunde du säga så där?) Undvik ledande frågor Undvik frågor som kan besvaras med ja eller nej Var som en intresserad reporter som har fått sitt livs chans att intervjua en intressant person

25 Slutna och öppna frågor
Är du arg på grund av det han sade? Såg du hennes tillgjorda leende? Hörde du irritationen i hans röst? Gör det dig glad eller ledsen? Ringde du genast upp henne? Vill du byta jobb? Är du klar med dina planer? Kommer du tillbaka på lördag eller söndag? Tyckte du det var rätt eller fel? Vill du åka eller stanna kvar? Hur upplever du det han sade? Hurdan min hade hon i sitt ansikte? Med vilket tonfall talade han? Hur tror du att det känns för dig? När ringer du upp henne? Vad har du tänkt göra med ditt jobb? Hur framskrider dina planer? När har du tänkt återvända? Vad tycker du om det? Vad vill du göra?

26 Öppna och slutna frågor
Hur upplever du det han sade? Hurdan min hade hon i sitt ansikte? Med vilket tonfall talade han? Hur tror du att det känns för dig? När ringer du upp henne? Vad har du tänkt göra med ditt jobb? Hur framskrider dina planer? När har du tänkt återvända? Vad tycker du om det? Vad vill du göra?

27 BRY DIG OM DIN PARTNER För att förstå måste du först klara av att lyssna Nyckeln till lyssnande finns i att följa den andra För att följa måste du lägga dig själv åt sidan för en stund och ge din partner all uppmärksamhet. Använd de färdigheter du lärde dig i den inre diskussionen.

28 Färdigheterna i det inre samtalet
Ställ dig mitt i cirkeln. Vad är det du vill ge din uppmärksamhet och bearbeta just nu. För en inre monolog Försök använda alla sektorer och deras information. Lägg märke till skillnaden mellan dina iakttagelser och dina tankar (tolkningar)och mellan tankar o känslor. Se skillnad mellan känslor och önskningar. Ta ansvar för det du ”hittar”

29 Nyttan av att kunna tala och lyssna
Du kommer snabbare och med mindre stress till sakens kärna. Du får reell och äkta information. Du uppmuntrar till att berätta också framöver. Både din egen och din partners rädsla och försvarsbehov minskar. Tilliten och öppenheten tilltar. Då det är din tur att tala, behandlar du din partners faktiska bekymmer mera kreativt.

30 Nyttan av att kunna tala och lyssna 2
Du förtjänar att själv bli hörd, efter att du lyssnat till din partners fullständiga berättelse. Du sparar tid, då du inte längre behöver återkomma till frågeställningen för reda ut missförstånd eller på nytt ta upp dåliga lösningar. Du skapar en bra samarbetsanda, med vars hjälp ni kan skapa nytt samförstånd och nya överenskommelser Du ger din partner en känsla av välbefinnande med tanke på er båda två och de gagnar närheten. Din attityd av att bry sig om, gör att du mår bra.

31 Vad är viktigt för parrelationen
VAR BÖRJAR PASSIONEN Kan man mäta kärlek? Hur skulle du benämna den svagaste och den starkaste delen på skalan? Var på skalan vill du att er relation skall finnas? VAR TAR PASSIONEN SLUT? Passionen i en lång relation ser annorlunda ut Oförmåga att tala och lyssna Olösta eller dåligt hanterade konflikter Gränslöshet & Murar Passionen är en orkidé, den kräver skötsel


Ladda ner ppt "Vad är viktigt för parrelationen"

Liknande presentationer


Google-annonser