Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tips Fram till ”EDOC – Din verktygslåda” är det bara att klicka på…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tips Fram till ”EDOC – Din verktygslåda” är det bara att klicka på…"— Presentationens avskrift:

1 Tips Fram till ”EDOC – Din verktygslåda” är det bara att klicka på…
På denna slide kan du: klicka på respektive verktyg / infosida och sedan tillbaks till ”EDOC – Din verktygslåda" med pil knappen klicka på ”ett datum” och komma till vår hemsida för datum se våra priser och klicka på mitten och komma till vår hemsida för priser Logga in i EDOC

2 Människor… En God Investering…
Skapa en lärande organisation med Ensize och Ensize Dynamic Online Center - EDOC Martin Jansson Ensize AB

3 Om Ensize Ensize är ett svenskt analysföretag som arbetar på den internationella marknaden. Företaget grundades Ensize tillhandahåller analys- och mätverktyg för långsiktiga utvecklings- och förändringsarbeten inom ledarskap, organisation och mänskligt beteende. Ensize har ett nära samarbete med psykologer, beteendevetare och affärsutvecklare med lång erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbeten. Ensize kunder är konsulter som arbetar med t ex säljträning, ledarskap, kompetensutveckling och rekrytering samt företag och organisationer som själva driver sin personalutveckling. Vision Vi gör det möjligt för små och stora företag och organisationer att öka sin effektivitet genom att utveckla både organisation och människor Affärsidé Att erbjuda ett brett utbud av tillförlitliga och flexibla webbaserade verktyg till marknadens bästa pris

4 Skapa nya innovativa tjänster och lösningar
Människors Roll Agerar Utvecklar Relationer Människor Skapar Interaktion Utforskar Säkerställa nöjda medborgare Samarbetar Beslutar Vara tillgänglig, tillmötesgå behov och lyssna Optimerar Processer Driver Innovation Bygga tillförlit och förtroende Inspirera kollegor och medarbetare Skapa nya innovativa tjänster och lösningar

5 Skapa nya innovativa produkter och lösningar
Människors Roll Agerar Utvecklar Relationer Människor Skapar Interaktion Utforskar Samarbetar Beslutar Finna nya kunder och skapa fler affärer Säkerställa nöjda kunder Optimerar Processer Driver Innovation Bygga tillförlit och lojalitet Inspirera kollegor och medarbetare Skapa nya innovativa produkter och lösningar

6 Ensize Dynamic Online Center – EDOC Din verktygslåda
Klicka på valfritt verktyg

7 Termometern ”Vi genomför en övergripande undersökning varje år. Termometer rapporten hjälper oss att hålla kolla på att vi har ett gott arbetsklimat och en effektiv kommunikation Våra chefer och ledare får reda på vad hans eller hennes team tycker om gruppen, avdelning eller om ledarskapet och hur väl vi kommunicerar i vår organisation Vi mäter temperaturen på arbetsklimatet då nöjda medarbetare och kunder är avgörande för vår verksamhet Termometern mäter det interna klimatet och ger oss en god uppfattning om hur det är att arbeta här och ger oss feedback på effekterna av olika förbättringar och utbildningsinsatser”

8 Bumerangen 360° ”Vi använder Bumerangen för att utveckla chefer och ledare. Vi värderar deras insatser i olika arbetsrelaterade situationer. Utvärderingsverktyget är en 360° analys som samlar svar från kollegor, medarbetare och ibland även andra lärare och samarbetspartner Bumerangen är ett effektivt återkopplingsverktyg och vi använder den för strategisk personal- planering, utveckling och coachning. För att nå optimala resultat har vår organisation utvecklat konkreta planer för de relevanta områdena i analysrapporten Analysen används även för reflektion och ger värdefull information om vad som kan behöva justeras, ändras eller omarbetas”

9 Team Evaluator ”Idag är arbetet allt oftare organiserat i oberoende och resultatorienterade team där nya och förändrade krav på ledning och styrning behövs jämfört med det traditionella sättet att arbeta Vi använder Team Evaluator för att mäta och utvärdera viktiga egenskaper hos våra team såsom gemensamma mål, förtroende, ledarskap, kommunikation och feedback. Den mäter vilka egenskaper teamet som helhet ser som viktiga, liksom hur väl teamet anser att det lever upp till dessa egenskaper Rapporten ger också våra gruppledare och chefer värdefull information när det gäller att coacha teamet till framgång, till exempel tillsammans med en kombinationsrapport med gruppanalys Pussel DISC och Morot/Drivkrafter”

10 Rekrytera Rätt Att rekrytera nya förmågor till en arbetsplats är inte det lättaste. Man kan tycka att reglerna för en lyckad rekrytering borde var enkla – rätt person på rätt plats. Men ingenting är sällan svart eller vitt när det kommer till att anställa. Det är många parametrar att ta hänsyn till, och ibland är inte alltid kompetensen det mest relevanta. Inom många yrken kan det vara minst lika viktigt att ta hänsyn till personen i sig. Ska han eller hon kunna analysera, besluta, prioritera, delegera, förhandla, sälja eller leda? Eller ska han eller hon vara lyhörd, positiv, verbal, stresstålig eller uthållig? Hur bra är personen t.ex. på att arbeta i grupp, och hur hanterar han/hon en eventuell konflikt? En lyckad rekrytering handlar inte bara om att hitta den mest formellt kvalificerade kandidaten. En nyanställds personlighet kan komma att vara minst lika avgörande som exempelvis en utbildning eller kompetens. Vi arbetar tillsammans med vår HR-chef för att skapa idealprofiler som beskriver viktiga beteendeegenskaper för de tjänster som ska tillsättas. Rekryteringsverktyget Profilbyggaren ger oss möjligheten att sätt ett antal parametrar som är relevanta för varje tjänst. Vi definierar färdigheter och beteenden som t ex ska han eller hon kunna analysera, besluta, prioritera, delegera, förhandla, sälja eller leda? Eller ska han eller hon vara lyhörd, positiv, verbal, stresstålig eller uthållig? Hur bra är personen t.ex. på att arbeta i grupp, och hur hanterar han/hon en eventuell konflikt?

11 Dynamiska Enkäter ”Dagens informationssamhälle ställer stora krav på oss när det gäller att få en överblick och hålla oss uppdaterade på vad som händer i världen omkring oss, både internt och externt. Många beslut fattas utan djupgående data. Snapshot är ett kraftfullt verktyg som vi använder i alla situationer där insamling av information är viktig för att kunna följa upp och ta beslut snabbt Vi använder Snapshot som en dynamisk enkätmotor för ta fram beslutsunderlag genom att skapa och lägga till egna kategorier och frågor. Vi kan välja olika typer av svar som ja/nej, fritext, gradering, enkel val eller flervalssvar, etc. Vi kan även villkors styra enkäten, d.v.s. beroende på hur respondenten svarar på en fråga kan vi ställa relevanta följdfrågor”

12 DISC / Drivkrafter ”Vår organisation använder Pussel DISC vid rekrytering, ledarutveckling, utveckling av grupper och team samt och kommunikation. Beteendestilanalysen används i många situationer där människors olikheter har betydelse och ger en ökad självinsikt som underlättar kommunikationen Morot/Drivkrafter är ett analytiskt verktyg som vi använder för att ta reda på vad som motiverar olika människor i deras arbete och förklarar varför människor agerar på ett visst sätt Pussel DISC tillsammans med Morot/Drivkrafter är mycket viktigt inom personalutveckling, rekrytering och våra Talent Management program. De belyser individens starka och svaga motivationsfaktorer i samband med beteendestilanalysen”

13 EDOC systemet Många konsulter och företag använda analyser och analysverktyg som en del av sitt utvecklingsarbete. Dessa analyser och verktyg är ofta dyra och har begränsad flexibilitet. Vanligtvis kostar de allt från 500 kr till kr styck och varje gång du använder dem. Några analyser är fortfarande pappersbaserade… Ensize erbjuder: Ett månadsabonnemang med fast pris Obegränsad användning av SAMTLIGA analyser i abonnemanget Olika rapportprofiler för olika tillfällen – välj och ändra som du vill 100% moln baserad tjänst – ingen installation erfordras Genomför analysen på upp till 30 olika språk Rapporterna är tillgängliga på upp till 11 olika språk

14 EDOC systemet Många analysföretag erbjuder möjligheten att ändra och justera rapporter. Dessa förändringar och modifieringar är ofta dyra och begränsar din flexibilitet att skräddarsy de rapporter du behöver för dina behov. EDOC erbjuder: Anpassningsmöjligheter i världsklass Välj dynamiskt de sidor du vill inkludera i rapporten Skapa och spara dina favorit rapport mallar Rapport hantering: Gör rapporten anonym Ladda ner rapporten E-posta den skräddarsydda rapporten direkt till respondenten Lägg till en extra profilsida Markera som utskriven

15 Vår utbildning och certifiering

16 Våra abonnemangspriser

17 Några referenser

18 Vart är din verksamhet på väg? www.ensize.se

19 Ensize your world


Ladda ner ppt "Tips Fram till ”EDOC – Din verktygslåda” är det bara att klicka på…"

Liknande presentationer


Google-annonser