Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kosovo.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kosovo."— Presentationens avskrift:

1 Kosovo

2 395 e. Kr Delning mellan Östrom och Västrom
Katoliker, latinskt alfabet – Ortodoxa, kyrilliskt alfabet

3 Det medeltida Serbien ligger bl a i dagens Kosovo.

4 Osmanska rikets expansion till 1566.

5 År 1389 Den ärorika förlusten
Trastfältet Serberna förlorar mot de muslimska turkarna i Kosovo. Balkan blir turkiskt

6 1830 Det självständiga Serbien återuppstår
Icke alla serber hamnar innanför rikets gränser- Kosovo ligger t.ex utanför Många slavisktalande folkgrupper finns i andra riken, delar tillhör fortfarande Turkiet och Österrike infogar stora landområden med slaviska folk: slovener, kroater m.fl

7 Vilka stater har blivit självständiga?
Rysslands ambitioner på Balkan, vilka är de? Varför är Storbritannien intresserade av området?

8 Bulgarien och Serbien rivaler om inflytandet på Balkan.
Bulgariens gränser ändras. Ryssland vill stödja båda sidor.

9 1912 Efter ett krig får Serbien tillbaka Kosovo från Turkiet
Man söker nu förverkliga drömmen om alla slaver i samma rike, men Österrike-Ungern står i vägen…

10 1914

11 De allierade ledarna i Paris
1919 I Versaillesfreden skapas Jugoslavien – sydslavernas kungadöme Riket domineras av serber. Det är framförallt kroater som opponerar sig mot den serbiska dominansen Kosovo och Metohija (nuvarande Kosovo) är en efterbliven landsbygdsprovins De allierade ledarna i Paris

12 Befolkningsutveckling

13 Andra världskriget 1941 invaderas Jugoslavien av tyskarna
Tyskarna tillsätter kroatisk lydregim. Dess terrororgan– Ustasja– beter sig gruvligt mot bl.a serber Den jugoslaviska motståndsrörelsens aktioner bestraffas med hårda repressalier av tyskarna. 1945 besegrar motståndsrörelsen tyskarna på egen hand

14 Jugoslavien blir kommunistiskt
Efter kriget blir Jugoslavien kommunistiskt Landet väljer dock snart en kurs som avviker från Moskva Landet blir en federation med Makedonien, Serbien, Montenegro, Kroatien och Makedonien som delstater Josef Tito

15 I Albanien… I Albanien sitter den stalintrogna Enver Hoxha vid makten
Efter Stalins död bryter han med Sovjet Albanien är Europas absolut fattigaste land Hoxha dör 1985 men ingen förändring sker i landets stalinist- maoistiska politik

16 Kosovo fram till 1966 Fram till ca 1966 styrs Kosovo direkt från Belgrad Serber dominerar näringslivet, administrationen och partiapparaten Serbo-kroatiskan dominerar i alla offentliga sammanhang

17 Kosovo från 1966 till 1981 Kosovo får nu ett begränsat självstyre
Albaner börjar dominera förvaltning och utbildningsväsende i Kosovo Intresset ökar för albansk historia, kultur. Man börjar sända program på albanska osv. Kosovo är dock fortfarande ett mycket segregerat samhälle. Mycket få sociala relationer finns mellan serber o albaner

18 Kortege vid Titos begravning
Tito dör 1980 Tito, som var kroat, fungerade under efterkrigstiden som en sammanhållande länk i Jugoslavien Efter hans död blossar alltfler etniska konflikter upp Det börjar i Kosovo… Kortege vid Titos begravning

19 Protester och uppror 1981 1981 bryter omfattande protester ut i Kosovo i den albanska befolkningen. Kraven kommer snart att sammanfattas i orden; Kosovorepublik Den jugoslaviska republiken har svårt att hantera kraven och agerar repressivt Serbernas situation i Kosovo uppmärksammas hädanefter alltmer i serbisk debatt

20 Serbien återtar makten över Kosovo 1990
1990 upphävs det tidigare självstyret i Kosovo. Omfattande albanska protester bryter ut Albanerna bojkottar den lokala administrationen, skolor m.m. Två parallella samhällen växer fram

21 Albanskt parallellsamhälle
Albaner bojkottar allt jugoslaviskt. Skolor, administration, val etc. Man anordnar ”egna” val där Rugova får 99% av rösterna. Man bygger också upp en egen administration. Rugova- ledare för LDK. Han stod för en fredlig väg till självständighet

22 Det serbiska svaret Serberna under Milosevic har på ytan kontrollen över Kosovo Serbiska säkerhetsstyrkor gör sig skyldiga till övergrepp i jakten på illegala vapen o dylikt förlorar 75 albaner livet till följd av serbernas agerande

23 Upptrappning De albanska kraven innebär självständighet eller anslutning till Albanien Många tröttnar på Rugovas fredliga väg. UCK bildas 1997? för att med våld skapa ett KOSOVA UCK:s finansiering tycks primärt ha varit grov kriminalitet

24 Hönan eller ägget? Serbiskt våld leder till albansk nationalism?
Albanskt våld leder till serbisk nationalism? Serbisk nationalism leder till albanskt väpnat motstånd? Albansk nationalism leder till repressiva motåtgärder från serber, och den serbiska staten?

25 Det blodiga 1998 Under 1998 eskalerar våldet
Omkring kosovoalbaner beräknas ha dödats Åtskilliga tusen tvingas fly

26 NATO bombar 1999 Under 77 dagar bombar NATO mål i Restjugoslavien
Milosevic går med på att dra sig ur Kosovo FN/Kfor tar över Kosovo Serber flyr, albaner återvänder

27 ”Vi kan aldrig släppa Kosovo”
Kosovo framstår för nästan alla serber som en oundgänglig del av Serbien Platsens betydelse framhävs av historiska och kulturella minnesmärken Kartan föreställer serbiska monument i Kosovo

28 Albanska övergrepp? Serberna har anklagat albaner, Kfor och eu för att tillåta övergrepp både mot den serbiska befolkningen och mot minnesmärken

29 Storalbanien ? I Albanien och Kosova finns många som drömmer om ett Albanien där alla albaner ingår Det omfattar Albanien, Kosovo, delar av Makedonien och Grekland

30 En liten avvikelse

31 Makedonien Den förutvarande jugoslaviska republiken Makedonien är det officiella namnet Både Grekland och Turkiet har synpunkter på vilket namn man ska ha

32 Den fredliga delrepubliken?
Av alla de nya stater som bildades i samband med upplösningen av Jugoslavien så kom Makedonien undan med minst blodsspillan Samtidigt balanserar man på en krutdurk…

33 Krutdurken I Makedonien finns minoriteter med bulgarer, albaner, vlacher och serber Det finns ortodoxa, katoliker och muslimer Grekland har starka invändningar mot användande av namnet Makedonien FN:s fredsbevarande styrkor drogs in 1999 till följd av Kinas veto (gissa varför)

34 Befolkningen i Makedonien
De ortodoxa slaverna är landets största grupp (65%) I väster dominerar albaner. De utgör sammanlagt ca 25% av befolkningen

35 Kosovo förklarar sig självständigt 2008
Kosovo erkänns av flera stater inom få dagar USA, Tyskland, Albanien, Österrike, Kroatien, Italien, Frankrike, Storbritannien, Taiwan :-), Australien, Polen Och så vidare

36 Erkänns inte Av Ryssland Bosnien (så vitt jag Vet- olika uppfattning)
Kina Spanien Kuba Indien Iran Vietnam Och så vidare

37 Erkännande?


Ladda ner ppt "Kosovo."

Liknande presentationer


Google-annonser