Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändrad utbildningsorganisation FÖRSKOLA SKOLA

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändrad utbildningsorganisation FÖRSKOLA SKOLA"— Presentationens avskrift:

1 Förändrad utbildningsorganisation FÖRSKOLA SKOLA
i Limhamn-Bunkeflo version 1:2

2 Bakgrund Limhamn-Bunkeflo är en stadsdel med stor inflyttning till följd av bostadsutbyggnad. I takt med inflyttningen skapar stadsdelsförvaltningen nya förskole- och skolplatser Förvaltningen vill genom en förändrad skolorganisation: ge skolledarna ett rimligt elevantal att ansvara för, vilket ger skolledarna bättre förutsättningar att utföra sina uppdrag och bidra till elevernas måluppfyllelse skapa bättre förutsättningar för skolledarna att arbeta utifrån skolans och förskolans läroplan och den pedagogiska utvecklingen anpassa organisationen till den nya skollagen vilken säger att det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor, och det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en förskolechef.

3 Den förändrade utbildningsorganisationen innebär att
Skola Förskola utbildningsorganisationen organiseras utifrån förskola respektive skola, som vardera leds av en utbildningschef. Förslaget om två utbildningschefer beslutas den 20 juni, och organiseras från och med augusti 2012. Samtliga biträdande rektorer med ansvar för förskolan konverteras till förskolechefer från och med augusti Samtidigt görs alla biträdande rektorer med ansvar för skolan till rektorer. 4-6 nya skolledartjänster planeras inrättas i oktober 2012.

4 Syfte med den förändrade utbildningsorganisationen
Den nya ledningsorganisationen skapar större utrymme för kontakter mellan skolledare och elev-, barn- samt föräldrar. Rektor och förskolechef ges bättre möjligheter till: Ökat fokus på verksamhets-frågor Uppföljning och analys av elevresultat samt förskole-verksamhet Pedagogisk utveckling Rektor och förskolechef har fullt mandat enligt lagar och förordningar att utföra sitt uppdrag. Tydligare ansvars- fördelning Bättre förut-sättningar för ett kommunikativt ledarskap En konsekvens av organisationen är att den går i linje med förslaget på förändrad skolorganisation för Malmö stad och kan underlätta en övergång.

5 Förslag till utbildningsorganisation
Stadsdelschef Utbildningschef – förskola (beslut den 20/6) Utbildningschef – skola (beslut den 20/6) Förskolechef Carine Stefansson - Annetorp, Grönalund, Papegojan, R F Bergh Förskolechef Linda Möller - Berga, Öresund, familjedaghem Förskolechef Anna Karlfeldt - Brodda, Djupadal Förskolechef Susanne Brücher - Pilängen, Björkängen, Blomsterängen (Fläderängen, Mossängen) Förskolechef Fläderängen, Mossängen (oktober) Förskolechef Birgitta Kopelman - Bellevue, Sannaparken (Rosenvång) Förskolechef Gunilla Gustafsson - Järavallen, Flodillern (Älggården) Förskolechef – Älggården, Rosenvång (oktober) Förskolechef Eva Danerhall - Floda, Sadelmakarebyn Förskolechef Marianne Thees - Gottorp, Vintrie (Fjärilen) Förskolechef Mona Karlsson - Annestad, Sundsbro (Bikupan, Ängslätts gård) Förskolechef Ulrika Dahlberg - Skutan, Ängslätt (Ängen) Förskolechef Fjärilen, Mullvaden, Ängslätts gård (oktober) Förskolechef Bikupan, Lovisagården, Ängen Förskolechef Annika Rydén - Smaragden, Frostmätaren Charlotte Löfqvist – Rubinen (Opalen, Rubinen) Förskolechef –Opalen, Rubinen (oktober) Förskolechef Stefan Eklundh/vik Jenny Arildsson Bäcken, plattan på Bäcken (Kallenberg, Tygelsjö, Västra Klagstorp) Förskolechef Kallenberg, Tygelsjö, Västra Klagstorp (oktober) Rektor Margareta Svensson - Bergaskolan årskurs F-5 Rektor Mats Breisner - Bergaskolan årskurs 6-9 Rektor Bergaskolan Rikard Persson - årskurs 6-9 grundsärskola Rektor Karin Harsten - Karl Johansskolan årskurs F-5 Rektor Gunn Hanéll (2012) - Djupadalskolan årskurs F-5 Rektor Christina Simfelt (2013) - Djupadalskolan årskurs F-3, 4-5 (2013) Hyllieskolan årskurs 1-3 Rektor Gunn Hanéll (2012)/Christina Simfelt (2013) Rektor Susanne Månsson - Geijerskolan årskurs F-3 Rektor AnnaKarin Andersson - Geijerskolan årskurs 4-5 Rektor Marie Cederborg - Skolan på Ön årskurs F-5 Rektor Johan Revemark - Linnéskolan årskurs 6-9 Rektor Tomislav Vivlund - Sundsbroskolan årskurs F-5 Rektor Maria Berben Lidén - Sundsbroskolan årskurs Rektor Ann Ericson - Ängslättskolan årskurs 1-3 Rektor Ann-Louise Becke - Ängslättskolan årskurs 4-5 (F-klass+särskola) Rektor F-klass+särskola (oktober) Rektor Britta J:son Holmgren - Klagshamnsskolan årskurs F-3 Rektor Charlotte Löfqvist - Strandskolan årskurs 4-6 Rektor Pär Blondell - Strandskolan årskurs 7-9 Rektor Francesca Eklund - Tygelsjöskolan årskurs F-2 Rektor Karin Lindelöw - Tygelsjöskolan årskurs 3-6 Rektor Jörgen Olsson - Axeltorp och Bunkeflo skoldaghem Fritidshemsverksamheten följer samma organisation som skolan Förslag till utbildningsorganisation Kursivt = Ytterligare skolledartjänster oktober 2012.

6 I organisationen ingår utbildningskansli, skolläkare och resursteam
I organisationen ingår utbildningskansli, skolläkare och resursteam. Beslut om två utbildningschefer tas den 20 juni, och organiseras från och med augusti 2012. Organisationen för skola och förskola gäller från augusti. Ytterligare skolledartjänster gäller från oktober 2012. Antalet nya skolledartjänster motsvarar 6 heltids-tjänster.


Ladda ner ppt "Förändrad utbildningsorganisation FÖRSKOLA SKOLA"

Liknande presentationer


Google-annonser