Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leverantörsundersökning 2009 Presentation Erik Sarfors, 16 december 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leverantörsundersökning 2009 Presentation Erik Sarfors, 16 december 2009."— Presentationens avskrift:

1 Leverantörsundersökning 2009 Presentation Erik Sarfors, 16 december 2009

2 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Agenda  Bakgrund  Syfte  Statistik  Tolkning  Vad har hänt efter förra undersökningen  Resultat  Total  Status grupper  Analys & Slutsatser  Nästa steg

3 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Syfte Att:  ta fram ett åtgärdsorienterat beslutsunderlag som möjliggör prioritering och mäter leverantörernas attityder i frågor som har bäring på företagets verksamhet och strategi.  genomföra en leverantörsundersökning som resulterar i konkreta åtgärder och möjliggör ett kontinuerligt framtida genomförande.  använda resultatet av leverantörsundersökningen som ett av flera underlag till strategiarbete och utveckling av leverantörssamarbete.

4 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Genomförande  Metod: Webbenkät med 2 påminnelser till de som inte svarat.  Antal inbjudna: 126 (2008: 180)  Antal svarande: 84 (2008: 102)  Svarsfrekvens: 67% (2008: 57%)

5 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Om de svarande  Huvudkontakt  Storlek på beställning från Micasa per år  Leverans av produkter och tjänster till Micasa  Avtal (kan ha mer än ett)  Antal år som leverantör  Svarade eller inte 2008

6 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Huvudkontakt Antal Procent 2009 Procent 2008 Fastighetschef34%10% Förvaltare3036%38% Reparatör45%6% Projektledare4655%37% Administration11%4% VD00%5% Totalt84

7 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Storlek på beställning från Micasa per år Antal Procent 2009 Procent 2008 <10 000Kr45%14% 10 000Kr - 50 000Kr78%11% 50 000Kr - 100 000Kr67%6% 100 000Kr - 500 000Kr2125%23% 500 000Kr - 1 000 000Kr1417%10% 1 000 000Kr - 5 000 000Kr1821%16% 5 000 000Kr - 10 000 000Kr34%6% >10 000 000Kr78% Vet inte45%6% Totalt84

8 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Leverans av produkter och tjänster till Micasa Antal Procent 2009 Procent 2008 Konsult4554%31% Entreprenad1315%25% Ombyggnadsprojekt911%12% Servicearbeten1417%25% Driftarbeten11%4% Annat22%3% Totalt84

9 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Avtal Avtal (kan ha mer än ett)Antal Procent 2009 Procent 2008 Ramavtal entreprenör 2935% Ramavtal Konsult 4452% Serviceavtal (t ex hiss, portar eller fastighetsskötsel)22% Entreprenör byggprojekt 67% Har inte uppdrag/avtal idag, men har haft det34%2% Totalt84

10 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Antal år som leverantör Antal Procent 2009 Procent 2008 <1 år 56% 23% 1 - 2 år 2429% 24% 2 år - 5 år 4250% 33% >5 år 1214% 19% Vet inte11%2% Totalt84 101%

11 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Svarade på undersökningen 2008 Svarade du på undersökningen 2008Antal Procent 2009 Ja 1710% Nej 4452% Osäker/minns inte 2327% Totalt84

12 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Tolkning

13 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Tolkning forts. Kan Ej Bedöma Andel som inte instämmer (1) +(2,3) Andel som instämmer (5,6)+(7)

14 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Instämmer inte Instämmer 0% 100% Tolkning: Medelvärde och vikt

15 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Vad har ni gjort efter förra undersökningen? Beslut? Aktivteter? Kommunikation? Händelser under det senaste året?

16 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Vad får bättre resultat? Vad är den viktigaste frågan?

17 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Micasa LeverantörsIndex 2008: 78

18 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Keyarea 1 – Total + + Ny!

19 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Keyarea 1 – Total

20 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Keyarea 1 – Total ! 2008

21 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Key Area 1 - Huvudkontakt Projektledare Förvaltare

22 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Keyarea 1 - Beställning

23 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Key Area 1 - Ramavtal Konsult Entreprenör

24 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Keyarea 1 – Tabell AnalysgruppNAverage keyarea 1 2009 - 1-2 år som leverantör245.85 2009 - 2-5 år som leverantör425.67 2009 - 5 år eller mer som leverantör125.67 2009 - Beställning: 1.000.000 - 5.000.000 kr185.80 2009 - Beställning: 100.000 - 500.000 kr215.70 2009 - Beställning: 500.000 - 1.000.000 kr145.87 2009 - Förvaltare305.76 2009 - Leverans: Entreprenad136.02 2009 - Leverans: Konsult455.71 2009 - Leverans: Servicearbeten145.93 2009 - Projektledare465.84 2009 - Ramavtal: Entreprenör295.84 2009 - Ramavtal: Konsult445.72 2009 - Svarade 2008175.82 2009 - Svarade inte 2008445.75 2009 - Total845.75

25 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Keyarea 2 - Totalt Vad får bättre resultat? Vad är den viktigaste frågan?

26 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Keyarea 2 – Total + + + + + +

27 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Keyarea 2 – Total

28 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Keyarea 2 – Total 2008

29 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Key Area 2 - Huvudkontakt Projektledare Förvaltare

30 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Keyarea 2 – Beställning

31 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Key Area 2 - Ramavtal Konsult Entreprenör

32 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Keyarea 2 – Tabell enheter AnalysgruppNAverage keyarea 2 2009 - 1-2 år som leverantör245.90 2009 - 2-5 år som leverantör425.57 2009 - 5 år eller mer som leverantör125.66 2009 - Beställning: 1.000.000 - 5.000.000 kr185.75 2009 - Beställning: 100.000 - 500.000 kr215.74 2009 - Beställning: 500.000 - 1.000.000 kr145.78 2009 - Förvaltare305.86 2009 - Leverans: Entreprenad136.22 2009 - Leverans: Konsult455.58 2009 - Leverans: Servicearbeten146.09 2009 - Projektledare465.73 2009 - Ramavtal: Entreprenör295.90 2009 - Ramavtal: Konsult445.59 2009 - Svarade 2008175.52 2009 - Svarade inte 2008445.86 2009 - Total845.72

33 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Image – Oprofessionelt - Professionellt

34 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Image – Långsiktiga - Kortsiktiga

35 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Image – Byråkratiskt - Flexibelt

36 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Tillgänglighet

37 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Besiktningar och rapportering

38 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Materialkravs påverkan på arbetet

39 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Miljökravs påverkan på arbetet

40 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Samarbetet med Micasa

41 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Ramavtalet med Micasa

42 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Analys Nu Framtid

43 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Nästa steg?  Beslut  Inköp/Kvalitet/ledning  Återkoppling  Medarbetare  Leverantörer (tack innan jul)  Handlingsplaner  Uppföljning  Kvartalsvis i ledningen  Om 12-18 månader

44 © Smart Strategy Solutions 2008. All rights reserved regarding MiniSurvey™ concept and tools Frågor och svar Erik Sarfors Tel: 0732-542550 erik.sarfors@3s.se www.3s.se


Ladda ner ppt "Leverantörsundersökning 2009 Presentation Erik Sarfors, 16 december 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser