Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen på FaR-ledarutbildning. Presentation •Vad heter du? •Från vilken aktivitetsarrangör kommer du? •Vad tycker du är viktigt i FaR-ledarrollen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen på FaR-ledarutbildning. Presentation •Vad heter du? •Från vilken aktivitetsarrangör kommer du? •Vad tycker du är viktigt i FaR-ledarrollen?"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen på FaR-ledarutbildning

2 Presentation •Vad heter du? •Från vilken aktivitetsarrangör kommer du? •Vad tycker du är viktigt i FaR-ledarrollen? •Vad har du för förväntningar på kursen?

3 FaR Konceptet

4 Enheten för Hälsofrämjande Landsting

5 70% av all ohälsa hänger ihop med:

6 Socialstyrelsens NATIONELLA RIKTLINJER FÖR SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER - Otillräcklig fysisk aktivitet Vuxna Hälso- och sjukvården bör •erbjuda rådgivning med tillägg av skriftlig ordination eller stegräknare samt särskild uppföljning till personer med otillräcklig fysisk aktivitet (prioritet 3)

7 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder antagen av Samverkansnämnden

8 Det finns evidens på 33 diagnoser där fysisk aktivitet har säkerställd effekt på sjukdomstillstånden: www.fyss.se

9 LÄKEMEDEL OCH/ELLER FYSISK AKTIVITET

10 Potent behandling via många mekanismer Blodtrycksmedicin Blodtrycket påverkas Fysisk aktivitet Bättre blodfetter Bättre socker Bättre kondition Bättre styrka Bättre balans Mindre propprisk Bättre fettfördelning

11

12 Hälso- och sjukvårdens roll i FaR ® Nivå/hälsotillståndOrdinationsformAktivitetsformArena/aktivitetsarrangör 1. Sjuk individ – hög riskRemiss (ej FaR ® )SjukgymnastikHälso- och sjukvården 2. Sjuk individ – förhöjd risk FaR ® – skriftligt med hänvisning Anpassad FaR ® - aktivitet, lågintensiv Frivilligorganisationer etc. 3. Fysiskt inaktiv person, behöver öka den fysiska aktiviteten. Kan träna normalt, preferens för gruppaktivitet FaR ® – skriftligt med eller utan hänvisning Ordinarie aktivitetsutbud Frivilligorganisationer etc. 4. Fysiskt inaktiv person, behöver öka den fysiska aktiviteten. Kapabel till normal träning, preferens för egenaktivitet Skriftligt (FaR®) eller muntligt (ej FaR®) Utan hänvisning Egenaktiviteter Vardagsmotion, t.ex. promenad, cykling, friluftsliv, trädgårdsarbete Närområdet, boendeområdet, hemmet 12 Källa: Faskunger et al., 2007

13 Hälsokoordinators konceptet i Sörmland Nätverk för levnadsvanor Tobak Alkohol Kost Psykisk hälsa Fysisk aktivitet

14 FaR finns inskrivet i REKLISTAN 2013 som första behandlingsalternativ på aktuella diagnoser enl.FYSS Fysisk aktivitet kan förebygga: •Kranskärlsjukdomar med 15-39% •Stroke med 33% •Högt blodtryck med 12% •Diabetes med 12-35% •Tjocktarmscancer med 22-33% •Bröstcancer med 5-12% •Benskörhetsfrakturer med 18%

15 Läkare Sjukgymnast Sjuksköterska Psykolog Arbetsterapeut Kurator Dietist

16 FaR i brevmallen och System Cross Fysisk aktivitet på recept (FaR) Personnr: Namn: Adress: Tel.nr: Anledning till recept (indikation): Egen målsättning (patientens) : Vardagsmotion, ex promenera, cykla (Hur länge, hur ofta, hur ansträngande): Planerad motion ex. styrketräna, simma (Hur länge, hur ofta och hur ansträngande): Övrig information: ex öka dosen, behov av stödperson/ledsagare: Vid träning, var försiktig med/undvik: Uppföljning datum: Recept utfärdat av: xxxxxx, titel Vårdcentral/avdelning: Datum: Fysisk aktivitet på recept (FaR) ingår inte i högkostnadskortet. Du deltar i aktiviteterna på eget ansvar.

17 FaR Fysisk aktivitet på Recept ingår inte i högkostnadskortet. Du deltar i aktiviteterna på eget ansvar. !

18 Fysisk aktivitet på Recept FaR ® Flödesschema FaR Uppfölj -ning FaR Uppfölj -ning

19 Lämpliga aktiviteter! •Raska promenader/stavgång •Dans/Line Dance •Gymnastik •Simning •Skidåkning •Cykling •Styrketräning •Vardagliga aktiviteter •Boule •Vattengympa

20 Simning Friluftsliv Gymnastik Stavgång Styrketräning Kroppskännedom FaR-nätverk FaR-ledarnätverk

21 ” Det ä r visserligen ber ö mv ä rt att hj ä lpa de sjuka att bli friska men lika ber ö mv ä rt att hj ä lpa de friska bevara sin h ä lsa ” Hippoktares 400-talet f Kr

22

23 Förskrivna FaR per Vc 2013

24 FaR-förskrivning 2010 – 930 st 2011 - 1551 st 2012 – 2316 st 2013- 2228 st

25 •Tydlig arbetsstruktur för FaR inom hälso-och sjukvården. •Utbildning till förskrivare i FaR och Motiverande samtal (MI) •Utveckla dokumentation och statistik av FaR. •FaR-nätverk inom hälso-och sjukvården. •Medverka i nationella FaR-nätverk och utvecklingen av FaR. •Samverka i FaR-ledareutbildning med Sörmlandsidrotten Avtal med Sörmlandsidrotten

26 •Bjuder in till FaR-ledarutbildningar för aktivitetsledare i Sörmland. •Bjuder in till nätverksträffar för aktivitetsarrangörerna. •Sammanställer och presenterar aktivitetsutbudet för FaR till hälso- och sjukvårdens verksamhet. •Är kontaktlänk mellan aktivitetsarrangörer och hälso -och sjukvårdens verksamhet Avtal med landstinget

27 •Tydlig arbetsstruktur för FaR inom hälso-och sjukvården. •Utbildning till förskrivare i FaR och Motiverande samtal (MI) •Utveckla dokumentation och statistik av FaR. •FaR-nätverk inom hälso-och sjukvården. •Medverka i nationella FaR-nätverk och utvecklingen av FaR. •Samverka i FaR-ledareutbildning med Sörmlandsidrotten Avtal med Sörmlandsidrotten

28 •Bjuder in till FaR-ledarutbildningar för aktivitetsledare i Sörmland. •Bjuder in till nätverksträffar för aktivitetsarrangörerna. •Sammanställer och presenterar aktivitetsutbudet för FaR till hälso- och sjukvårdens verksamhet. •Är kontaktlänk mellan aktivitetsarrangörer och hälso -och sjukvårdens verksamhet Avtal med landstinget

29 Hälsa och träning

30 Fysisk aktivitet ? Fysisk aktivitet : är alla former av rörelse som utförs av skelettmuskelatur och ger ökad energiomsättning. Träning: innebär klar målsättning att öka prestationsförmågan i olika former. Motion: någon form av planerad fysisk aktivitet med viss avsikt, som att ge ökat välbefinnande. mm

31 Fysisk aktivitet eller stillasittande ? •Regelbunden fysisk aktivitet är en skyddsfaktor mot många sjukdomar och hälsotillstånd •Stillasittande är en riskfaktor för många sjukdomar och hälsotillstånd •Lika viktigt som fysisk aktivitet är att undvika sitta still •Kort paus varje timme = liten dos fysisk aktivitet som ger stor dos muskelaktivitet och har stor betydelse för energiförbrukningen •Aktiv soffpotatis: motionär med stillasittande arbete Elin Ekblom-Bak & Majlis Hellenius Läkartidningen nr 9 2010 vol 107

32 32 Stillasittande/otillräcklig fysisk aktivitet – den fjärde oberoende riskfaktorn för hjärt-kärlsjukdom (Powell et al., 1987) Relativ risk 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 Rökning Kolesterol Högt blodtryck Stillasittande 2,5 2,42,12

33 Effekter av fysisk aktivitet som äldre Regelbunden fysisk aktivitet och träning kan reducera och förebygga åldersrelaterade fysiska och psykiska förändringar. Äldre män och kvinnor kan högt upp i åldern förbättra såväl kondition och uthållighet, som balans, styrka och rörlighet.

34 För att komma igång med fysisk aktivitet är bland annat dessa tre faktorer är viktiga för att individen ska lyckas: Viljan – hitta något som är roligt och som man känner att man vill prova på. Beredskap – man är beredd, vet vad som förväntas, hur det går till, vart man ska, klädsel med mera. Tro på sin egen förmåga – viktigt att känna att man har en möjlighet att lyckas. 34 ”Framgång kommer först när rädslan för att misslyckas är övervunnen”

35 Kondition och riskfaktorer Antal riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom Konditionsnivå Dödlighet 35 Låg Medel Hög

36 Borgskalan konstruerad av professor Gunnar Borg 36

37 RM = repetitions maximum Används som dos vid styrketräning 1 RM är den vikt som jag orkar lyfta en gång och inte mer. 10 RM orkar jag lyfta 10 gånger och inte mer… Antal repetitioner Procent av max 1100 390 585 780 1070 ~1560 ~2550 ~5030

38 Blodfetter

39 Kärl, blodtryck och blodflödesfördelning

40 Motionens effekt på blodsockret

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Ångest

54

55 Artros

56

57 Vinster och risker Stillasittande/ låg dos Måttlig dos Hög dos Dos fysisk aktivitet Hälsovinst... eller hur lite kan man komma undan med? 57

58 Regelbundenhet A och O X = fysisk ansträngning Tid Fysiologisk anpassning 58 X 2-3 dygn X

59 Funktionsnedsättning och anpassning Filmen anställningen av HANDISAM

60 Funktionsnedsättning •Fysisk •Kognitiv/Psykisk •Sensorisk

61 Funktionshinder •Problem som uppstår då en person med funktionsnedsättning vistas i en miljö som inte är tillgänglig. •Försvinner vid anpassning av miljön.

62 Tillgänglighet •Fysisk •Kognitiv •Social (bemötande)

63 Hjälpmedel Tar bort delar av, eller hela, funktionshindret

64 Stress

65 FaR i brevmallen och System Cross Fysisk aktivitet på recept (FaR) Personnr: Namn: Adress: Tel.nr: Anledning till recept (indikation): Egen målsättning (patientens) : Vardagsmotion, ex promenera, cykla (Hur länge, hur ofta, hur ansträngande): Planerad motion ex. styrketräna, simma (Hur länge, hur ofta och hur ansträngande): Övrig information: ex öka dosen, behov av stödperson/ledsagare: Vid träning, var försiktig med/undvik: Önskar kontakt med FaR-ansvarig: Ja eller nej Uppföljning datum: Recept utfärdat av: xxxxxx, titel Vårdcentral/avdelning: Datum: Fysisk aktivitet på recept (FaR) ingår inte i högkostnadskortet. Du deltar i aktiviteterna på eget ansvar.

66 Konsten att möta olika individer Diskussion kring recept och ordinationsform

67 Hälso- och sjukvårdens roll i FaR ® Nivå/hälsotillståndOrdinationsformAktivitetsformArena/aktivitetsarrangör 1. Sjuk individ – hög riskRemiss (ej FaR ® )SjukgymnastikHälso- och sjukvården 2. Sjuk individ – förhöjd risk FaR ® – skriftligt med hänvisning Anpassad FaR ® - aktivitet, lågintensiv Frivilligorganisationer etc. 3. Fysiskt inaktiv person, behöver öka den fysiska aktiviteten. Kan träna normalt, preferens för gruppaktivitet FaR ® – skriftligt med eller utan hänvisning Ordinarie aktivitetsutbud Frivilligorganisationer etc. 4. Fysiskt inaktiv person, behöver öka den fysiska aktiviteten. Kapabel till normal träning, preferens för egenaktivitet Skriftligt (FaR®) eller muntligt (ej FaR®) Utan hänvisning Egenaktiviteter Vardagsmotion, t.ex. promenad, cykling, friluftsliv, trädgårdsarbete Närområdet, boendeområdet, hemmet 67 Källa: Faskunger et al., 2007

68 Motivation Samtalsmetodik Ledarskap

69 Bra att ha koll på som ledare: •Möta- leda •Motivera/peppa deltagarna •Sätta ramar- vad gäller •Vara tydlig i sitt budskap •Vara glad och positiv

70 Beteende Intention Vald sanning Mina tankar, värderingar, regler, ramar etc…. Varför gör jag detta ? Vad skall det leda till ? Allt jag gör Varför gör vi som vi gör?

71 Yttre och inre motivation

72 Motivationscirkeln Övervägning Förändring Klarar jag det? Vidmakthållande, befäst förändring 72 Återfall 1. Inte beredd 2. Osäker 3. Beredd 4. Handling 5. Bibehålla Prochaska & DiClemente, 1982 Fler fördelar än nackdelar med förändringen! Problem, Jag? Uppgivenhet?

73 Motivationscirkeln 73 Återfall 1. Inte beredd 2. Osäker 3. Beredd 4. Handling 5. Bibehålla Prochaska & DiClemente, 1982 Stötta motionärens själtillit och kompetens. Utforska ambivalensens båda sidor, förstärk förändringsidan. Ställ frågor som stimulerar till slutsatser och beslut som leder mot förändringen. Förstärk nya beteenden för de ska utvecklas och stabiliseras. Bekräftelse och stöd! Diskutera risksituationer som kan leda till återfall, hur undviker motionären dessa? Stöd i Privatlivet! Viktiga steg har tagits, vad kan vi lära av det? Bekräfta den goda ansträngningen. Gör en plan!

74 Samtalet MI- Motiverande samtal MI anda: du har vad som krävs för en förändring och tillsammans ska vi hitta det. Att ge råd kan ge motstånd

75 Samtalet •Bekräfta •Öppna frågor •Reflektivt Lyssnande •Sammanfatta

76 Praktik Motionär och ledare 76

77 Promenad 15 min 1.Motionären går i olika tempo och lutning samt med och utan att andas i sugrör Ledaren följer med och frågar hur det känns efter borgskalan. 2.Motionären blundar och låter ledaren ledsaga. Byt roller efter halva tiden.

78 Aktörsansvar Motionären

79

80 AkivitetsarrangörAntal FaR-motionärer 20122013 Nyköping BK Atlas 1 Itrim 32 Korpen 26 Curves 14 31 Sunlight 16 Yoga Livsenergi 2 Eskilstuna Korpen 14 35 Friskis och Svettis 47 30 Actic Vattenpalatset 2 5 HS Hälsan-liv i balans 3 3 Nya Hydrotrim 43 prayna yoga 7 Flen KFV Korpen 1 Hälsoklivet 10 Katrineholm Skogsekot 1 Friskis och Svettis 100 Vingåker Högsjös Andrum 0 Strängnäs Balanze 20 Totalt 284 159

81 Sörmlands Idrottsförbund ansvarar för följande •Arrangerar FaR-ledareutbildning för aktivitetsledare i samarbete med Landstinget Sörmland. •Sammanställer och presenterar aktivitetsutbudet till FaR- samordnaren inom landstinget. •Är kontaktlänk mellan aktivitetsarrangörer och hälso-och sjukvårdens verksamheter. Överenskommelse

82 Aktivitetsarrangörer ansvarar för följande • Aktivitetsarrangören erbjuder träning/FaR-aktivitet som är anpassad för personer som fått ett FaR-recept. • De aktiviteter som presenteras som FaR-aktivitet leds av FaR-ledarutbildad aktivitetsledare i första hand och av aktivitetsledare som är insatt och uppdaterad kring FaR i andra hand. • De FaR-motionärer som visar upp sitt recept/aktivitetskortet ska erbjudas ett inledande samtal kring träningen med FaR-utbildad ledare. Överenskommelse

83 Forts. Aktivitetsarrangörer ansvarar för följande • Om aktivitetsarrangören får signal från vården att en FaR-motionär vill bli kontaktad så ska detta göras inom en vecka. • Ansvarig kontaktperson uppdaterar arrangörens aktivitetsutbud, aktuella träningstider samt andra aktuella uppgifter till Sörmlandsidrotten så fort ändringar görs. En mall för detta finns på www.sormlandsidrotten.se. www.sormlandsidrotten.se • Ansvarig kontaktperson rapporterar årsvis, 15 december, till Sörmlandsidrotten antalet mottagna FaR-motionärer samt hur många av dessa som är kvar i verksamheten efter ett halvår.

84 Två nivåer 1.FaR Träningsställe •Dagens krav enligt överenskommelsen 2.Diplomerad FaR-aktör och FaR Träningsställe För att uppgradera sig till detta krävs: •Träningsupplägg efter diagnos/recept med uppföljningsplan och coachning ska erbjudas •Ledaren som coachar/tränar motionären ska ha gått FaR-ledarutbildning (samma som FaR-träningställe), FYSS-utbildningen samt Samtalsmetodik utbildningen som Landstinget och Sörmlandsidrotten erbjuder. •För att behålla diplomeringen ska de ledare och instruktörer som möter FaR-motionärer genomföra årlig webb/mail baserad fortbildning.

85 ”De som tror att de inte har tid för fysisk aktivitet, måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom” Edward Stanley (1799–1869)

86 Vad händer nu? Hur går du vidare efter kursen? Kontakter med lokala sjukvården? Vad tyckte du om kursen? Utvärdera!

87 Reflektioner och sammanfattning 87

88 Om det är sant att glädje smittar…

89 …Hur gör du för att sprida glädje?


Ladda ner ppt "Välkommen på FaR-ledarutbildning. Presentation •Vad heter du? •Från vilken aktivitetsarrangör kommer du? •Vad tycker du är viktigt i FaR-ledarrollen?"

Liknande presentationer


Google-annonser