Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geografisk mobilitet. Mobilitet Geograf isk Yrkes- mässig Bransch- mässig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geografisk mobilitet. Mobilitet Geograf isk Yrkes- mässig Bransch- mässig."— Presentationens avskrift:

1 Geografisk mobilitet

2 Mobilitet Geograf isk Yrkes- mässig Bransch- mässig

3 Geografisk mobilitet • Benägenheten att flytta påverkas av • Kön • Ålder • Utbildningsnivå • Medborgarskap • Konjunktur- och arbetsmarknadsläge • Flytt pga arbetsmarknadsskäl • 1/6 pga arbetslöshet • Från glesbygd till storstad

4 Mobilitet på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden

5 Ökning av gränspendlingen 350 % 65 % Stor andel svenska ungdomar till Norge

6 Nordiskt samarbete • Det parlamentariska samarbetet • Nordiska rådet • Det exekutiva samarbetet • Nordiska ministerrådet • Det folkliga samarbetet • Föreningarna Norden Nordens hus i Oslo och Nordjobbs lokaler. Här träffas deltagarna från Jobbresan när de kommit fram.

7 Geografisk mobilitet - System - Personliga Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden

8 I sin linda • Söderhamns kommun • (2011: ca 30 % ungdomsarbetslöshet) • Nordjobb • Arbete • Bostad • Kultur och fritidsprogram Målgrupp: Ungdomar 18-28 med svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden hemmavid Syfte: Öka rörligheten för målguppen på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden

9 Metod Steg 1: Matchning Steg 2: Norgekurs (Oslokurs, Danmarks kurs etc.) Steg 3: Norgedel med boende (4 veckor)

10 Deltagarnas förutsättningar • Genomsnittsålder21,5 • 2 av 5 arbetslösa arbetslösa mer än hälften av sitt yrkesliv • Majoritet män (65 %) • Majoriteten från en yrkesgymnasial utbildning

11 Branscher

12 Konsekvenser


Ladda ner ppt "Geografisk mobilitet. Mobilitet Geograf isk Yrkes- mässig Bransch- mässig."

Liknande presentationer


Google-annonser