Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skilja mellan andar ”Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud” 1 Joh 4:1 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skilja mellan andar ”Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud” 1 Joh 4:1 1."— Presentationens avskrift:

1 Skilja mellan andar ”Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud” 1 Joh 4:1 1

2 1. Vilka andar ska vi skilja mellan När Paulus räknar upp de olika nådegåvorna (charismata), nämner han också förmågan att skilja mellan olika andar (1 Kor 12:10). Denna andliga urskillningsförmåga går ut på att skilja mellan äkta och falska karismatiker, dvs. mellan dem som, när de profeterar, verkligen talar Guds ord och andra som kommer med egna påfund. Wilfrid Stinissen i ”Hör du vinden blåsa?” 2

3 2. Finns det demoner? I fråga om djävlarna kan människosläktet råka ut för två villfarelser, bägge lika stora, fast av diametralt motsatt slag. Den ena är att inte tro på deras existens. Den andra är att tro på dem och hysa ett överdrivet och osunt intresse för dem. De själva är lika förtjusta över bägge dessa villfarelser och hälsar med samma tillfredställelse en materialist och en person som är hemfallen åt religiös vidskepelse. C S Lewis i ”Från helvetets brevskola” 3

4 3. Vad är exorcism och vad säger NT om fenomenet • I evangelierna • I Apostlagärningarna • I breven och Uppenbarelseboken • (I Kyrkohistorien) 4

5 4. Exorcism i vår tids kyrka? • I de gamla kyrkorna Katolska kyrkan Ortodoxa kyrkan Svenska kyrkan • Exorcism i Pingst? • Det enskilda samtalet som hjälp mot anfäktelser eller demonisering 5

6 5. Avslutande reflexioner och ett förslag • IPS undersöker synen på och praktiserandet av exorcism i svenska pingströrelsen • Teologiska nätverket bearbetar frågan och framställer en skrift som beskriver Pingsts hållning till exorcism idag • Regionala samtal i pastorskåren utifrån Teologiska nätverkets skrift och dopliturgi och om bikten i Pingst 6


Ladda ner ppt "Skilja mellan andar ”Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud” 1 Joh 4:1 1."

Liknande presentationer


Google-annonser