Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖRSVARET i NORR Arvidsjaur Jägarbataljonen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖRSVARET i NORR Arvidsjaur Jägarbataljonen"— Presentationens avskrift:

1 FÖRSVARET i NORR Arvidsjaur Jägarbataljonen
Boden Norrbottens regemente, Artilleriregementet och regional stab Luleå Norrbottens Flygflottilj, Helikopter verksamhet och flygplansverkstad Jokkmokksbasen Vidselbasen + provområdet ca anställda Hemvärnet – nationella skyddsstyrkor – utbildningsgrupper Övnings och skjutfält. Arvidsjaur, Bodens Södra, Kusträsk, Lomben, Junkön och Kalixfors.

2 ”Nuläget inom försvarsmakten”
Nytt personalförsörjnings-system, färre officerare fler soldater Ny organisation, uppdelning mellan insatsorganisationen och basorganisationen PRIO = nytt verksamhetsledningssystem Regionala staber införs. Beredskap och mobiliseringsplaner Centralisering av HR och informationsverksamheter. Nytt försvarsbeslut 2014 Regeringsbeslut nr 7 – vad gör FM för att behålla ekonomisk balans med bibehållen ram 40-60 nya SUPERJAS Få investeringar Ny försvarsberedning Ny luftförsvarsutredning Försvarsmakten har inte klarat rekryteringsmålen

3 Nordiskt försvarssamarbete – vad kan bli bättre?
Folk och Försvar och Nya Moderaterna inbjöd till seminarium : Nordiskt försvarssamarbete – vad kan bli bättre? Talare: Karin Enström, försvarsminister, Cecilia Widegren (M), vice ordförande i försvarsutskottet, tillika Försvarsberedningens ordförande Lena Bartholdson, generalsekreterare, Folk och Försvar , Öv Fredrik Bergman, Flottiljchef F 21 m fl

4 Personalförsörjningssystemet
PRINCIPEN = FÄRRE OFFICERARE FLER SOLDATER GSS = Gruppchefer, soldater och sjömän Rekryt – Soldat – Specialist officer - officer GMU ca12 veckor – KMU ca 10 veckor, ”värnpliktsförmåner” K = kontinuerlig anställda, T = tillfälligt anställda Anställningstid K = 12 år, T = 16 år, kr Normala uppsägningsregler Från K, T och HV kan man gå till specialistofficer = tillsvidareanställd Från ”gatan” GMU + KMU + specialistofficersutbildning = 2 år

5 Personalförsörjningssystemet
Från ”gatan” GMU + KMU + specialistofficersutbildning = 2 år Taktiskofficer GMU + KMU + Försvarshögskolan = 3,5 år GSS/T, kontrakterad av FM arbetar hos annan arbetsgivare - Utbildas i samverkan, 3-årsplaner, lagstadgade skyldigheter - F 21 ca 120 st, start hösten 2013, ansökan vecka (ca 60 st) - Boden, 1500 T, Arvidsjaur 150 T GSS/K = F st, Boden 700 st, Arvidsjaur 200 st T = VINNA – VINNA mellan försvarsmakten/arbetsgivaren

6 FÖRSVARET i NORR en viktig komponent för:
SÄKERHETSPOLITIKEN i en allt intressantare Barentsregion Möjligheterna att bidraga till internationella och nationella insatser NORDENSAMARBETET OCH SAMARBETET MELLAN FLYG OCH MARKFÖRBAND ”BÅDE OCH” ambitionen att leva upp till tesen ”Hela Sverige skall försvaras” Fortsatt stark FOLKFÖRANKRING, våra nationella skyddsstyrkor finns över 52% av Sveriges yta Sveriges möjligheter ATT UPPRÄTTHÅLLA DEN SUBARKTISKA/VINTERFÖRMÅGAN Stöd till samhället

7 Ett samarbete mellan mark och flygförband, varje dag
- ger effekt och output dubbla förmågor, barmark och subarktisk

8 RSF – Regionalt Samverkans Forum
SAMARBETE FÖRSVARSVERKSAMHETEN - SAMHÄLLET RSF – Regionalt Samverkans Forum  Organisation, RSF - styrgrupp Landshövdingen – ordförande - sammankallande Kommunalråden i Arvidsjaur, Boden, Jokkmokk, Luleå och Älvsbyn. Förbandscheferna från A 9, F 21 och I 19 Chefen för FMV:s provplats i Vidsel Organisation, RSF - Tjänstemannagrupp Verksamheten, RSF - Framdrivningsplan SPÅRBARHET - regionala utvecklingsstrategin (RUS)

9 RSF – Regionalt Samverkans Forum
SAMARBETE FÖRSVARSVERKSAMHETEN - SAMHÄLLET RSF – Regionalt Samverkans Forum Aktivt bidra i den säkerhetspolitiska debatten för att öka möjligheterna till en fortsatt stabil utveckling på Nordkalotten och inom Barentsregionen. Stärka möjligheterna för en positiv utveckling för regionens militära utbildningsplattformar A 9, I 19, F 21 samt FMV:s verksamhet på Vidselbasen   Utveckla arbetsformer mellan militära och civila verksamheter som stärker den regionala utvecklingen, skapar tillväxt och mervärden.

10 LOKAL OCH REGIONAL FÖRANKRING
LOKAL OCH REGIONAL FÖRANKRING RTP, RUS ? En grundbult för att vi ska ha en levande debatt kring de olika förutsättningarna för vår verksamhet är att Försvarsmakten finns närvarande i folks medvetande, både fysiskt och mentalt. Och för att lyckas med denna målsättning spelar ni förbandschefer med er lokala och regionala förankring en helt central roll. Det är med stor glädje jag konstaterar att ni varit framgångsrika i ert arbete! Det nyligen fattade beslutet om inrättandet av regionala staber kommer också att bidra till Försvarsmaktens fördjupade förankring ute i landet. Jag och GD kommer under resten av året att själva åka ut till några förband i landet för att på plats få ta del av er verksamhet. Huvudtemat vid dagens chefsmöte är personalförsörjningsreformen. Det är en genomgripande reform som ställer stora krav på oss alla i många dimensioner. Personalförsörjningsreformen utgör en av grundstenarna för att vi ska kunna bygga det nya försvaret. Jag är väl medveten om att det är många och ofta komplicerade processer som ska knytas ihop och utmynna i Försvarsmaktsorganisation 14. Och detta i en ständigt föränderlig omvärld. Jag har full förståelse för att ni känner att friktioner uppstår i ert arbete när vi nu genomför den största reformen på över 100 år. Det handlar om nya organisationsprinciper där det ibland kan vara svårt att hitta balansen i en inte alltid helt smärtfri process för att nå fram till vårt mål. Vi ska dock inte glömma bort att vi rör oss på helt oprövad mark eftersom det arbete vi nu genomför, inte tidigare genomförts i Sverige. Vi bygger något nytt. Det ställer nya och mycket stora krav på oss själva som arbetar och levererar bra resultat under högt förändringstryck. Jag har själv upplevt vissa friktioner i frågan om utnämning av föregångsmän och –kvinnor för specialistofficerarna, OR 9. Vid förra chefsmötet utlovade jag att detta skulle ske inom kort. Jag har nu insett att där vi idag står i organisationsarbetet, inom Försvarsmakten totalt, krävs att vi först skapar oss en gemensam bild av vad vi förväntar oss av regements- och flottiljförvaltarna, och därmed hur kravbilden skall se ut. Därefter kan vi skrida till handling i den frågan. Vi skall samtidigt vara medvetna om att vårt arbete följs noga av såväl våra uppdragsgivare som av allmänheten, varför noggrannhet och precision ständigt måste vara våra ledstjärnor. VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS 10

11 Sveriges längsta rullbana
Miljöbild från F 21 i Luleå Hangar JAS 39 C/D 3350 m Sveriges längsta rullbana Platta för helikopter Hkp-hangar- med ”överkapacitet” 60% av Flygverkstads- underhållet i Sverige Platta 8 = Uppställningsyta motsvarande 11 Herkulesplan ÄR det möjligt att förskottera till platta 8 motsvarande till väg 97 De ringa investeringar som krävs för att flerfalt utöka verksamheten är en annan del som inte kan avfärdas. Under tidsperioden (HKP10 fasas ut 2018) krävs inte någon nybyggnation av hangarer för att minst rymma tio HKP10, sju HKP14 samt åtta HKP15 på Kallax. Detta är ett mycket tungt vägande skäl för hkpflj att utöka helikopterverksamheten på Kallax.

12 Avgörande frågor Profilering och rekrytering, lokala aktiviteter
Utvecklingen av Nordensamarbetet Regional samverkan Folkförankring – skapa arenor Investeringar exempelvis platta 8

13 Säkerhetspolitiskt seminarium 4 september på F 21
Folk och Försvar och Regionalt Samverkansforum i Norrbotten Säkerhetspolitiskt seminarium 4 september på F 21 Talare: Karin Enström, försvarsminister, ÖB Sverker Göransson, SIPRI m.fl

14 Syns man så finns man Norrbotten på marknadsföringsresa
Till Almedalen med stopp i Stockholm Med Isbrytare i samverkan med sjöfartsverket


Ladda ner ppt "FÖRSVARET i NORR Arvidsjaur Jägarbataljonen"

Liknande presentationer


Google-annonser