Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt Samverkansforum 1 • Arvidsjaur Jägarbataljonen • Boden Norrbottens regemente, Artilleriregementet och regional stab • Luleå Norrbottens Flygflottilj,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt Samverkansforum 1 • Arvidsjaur Jägarbataljonen • Boden Norrbottens regemente, Artilleriregementet och regional stab • Luleå Norrbottens Flygflottilj,"— Presentationens avskrift:

1 Regionalt Samverkansforum 1 • Arvidsjaur Jägarbataljonen • Boden Norrbottens regemente, Artilleriregementet och regional stab • Luleå Norrbottens Flygflottilj, Helikopter verksamhet och flygplansverkstad • Jokkmokksbasen • Vidselbasen + provområdet • ca 2.600 anställda • Hemvärnet – nationella skyddsstyrkor – utbildningsgrupper •Övnings och skjutfält. Arvidsjaur, Bodens Södra, Kusträsk, Lomben, Junkön och Kalixfors. FÖRSVARET i NORR

2 Regionalt Samverkansforum ”Nuläget inom försvarsmakten” Nytt försvarsbeslut 2014 Regeringsbeslut nr 7 – vad gör FM för att behålla ekonomisk balans med bibehållen ram 40-60 nya SUPERJAS Få investeringar Ny försvarsberedning Ny luftförsvarsutredning Försvarsmakten har inte klarat rekryteringsmålen Nytt personalförsörjnings- system, färre officerare fler soldater Ny organisation, uppdelning mellan insatsorganisationen och basorganisationen PRIO = nytt verksamhetsledningssystem Regionala staber införs. Beredskap och mobiliseringsplaner Centralisering av HR och informationsverksamheter.

3 Regionalt Samverkansforum Nordiskt försvarssamarbete – vad kan bli bättre? Folk och Försvar och Nya Moderaterna inbjöd till seminarium 2012-12-05: Talare: Karin Enström, försvarsminister, Cecilia Widegren (M), vice ordförande i försvarsutskottet, tillika Försvarsberedningens ordförande Lena Bartholdson, generalsekreterare, Folk och Försvar, Öv Fredrik Bergman, Flottiljchef F 21 m fl

4 Regionalt Samverkansforum 4 • GSS = Gruppchefer, soldater och sjömän • Rekryt – Soldat – Specialist officer - officer • GMU ca12 veckor – KMU ca 10 veckor, ”värnpliktsförmåner” • K = kontinuerlig anställda, T = tillfälligt anställda • Anställningstid K = 12 år, T = 16 år, 18.000 kr • Normala uppsägningsregler • Från K, T och HV kan man gå till specialistofficer = tillsvidareanställd • Från ”gatan” GMU + KMU + specialistofficersutbildning = 2 år Personalförsörjningssystemet PRINCIPEN = FÄRRE OFFICERARE FLER SOLDATER

5 Regionalt Samverkansforum 5 •Från ”gatan” GMU + KMU + specialistofficersutbildning = 2 år • Taktiskofficer GMU + KMU + Försvarshögskolan = 3,5 år GSS/T, kontrakterad av FM arbetar hos annan arbetsgivare - Utbildas i samverkan, 3-årsplaner, lagstadgade skyldigheter - F 21 ca 120 st, start hösten 2013, ansökan vecka 302-306(ca 60 st) - Boden, 1500 T, Arvidsjaur 150 T GSS/K = F 21 80 st, Boden 700 st, Arvidsjaur 200 st T = VINNA – VINNA mellan försvarsmakten/arbetsgivaren Personalförsörjningssystemet

6 Regionalt Samverkansforum 6 • SÄKERHETSPOLITIKEN i en allt intressantare Barentsregion • Möjligheterna att bidraga till internationella och nationella insatser • NORDENSAMARBETET OCH SAMARBETET MELLAN FLYG OCH MARKFÖRBAND • ”BÅDE OCH” ambitionen att leva upp till tesen ”Hela Sverige skall försvaras” • Fortsatt stark FOLKFÖRANKRING, våra nationella skyddsstyrkor finns över 52% av Sveriges yta • Sveriges möjligheter ATT UPPRÄTTHÅLLA DEN SUBARKTISKA/VINTERFÖRMÅGAN • Stöd till samhället FÖRSVARET i NORR en viktig komponent för:

7 Regionalt Samverkansforum 7 Ett samarbete mellan mark och flygförband, varje dag - ger effekt och output - dubbla förmågor, barmark och subarktisk

8 Regionalt Samverkansforum 8 SAMARBETE FÖRSVARSVERKSAMHETEN - SAMHÄLLET RSF – Regionalt Samverkans Forum Organisation, RSF - styrgrupp Landshövdingen – ordförande - sammankallande Kommunalråden i Arvidsjaur, Boden, Jokkmokk, Luleå och Älvsbyn. Förbandscheferna från A 9, F 21 och I 19 Chefen för FMV:s provplats i Vidsel Organisation, RSF - Tjänstemannagrupp Verksamheten, RSF - Framdrivningsplan SPÅRBARHET - regionala utvecklingsstrategin (RUS)

9 Regionalt Samverkansforum 9 SAMARBETE FÖRSVARSVERKSAMHETEN - SAMHÄLLET RSF – Regionalt Samverkans Forum Aktivt bidra i den säkerhetspolitiska debatten för att öka möjligheterna till en fortsatt stabil utveckling på Nordkalotten och inom Barentsregionen. Stärka möjligheterna för en positiv utveckling för regionens militära utbildningsplattformar A 9, I 19, F 21 samt FMV:s verksamhet på Vidselbasen Utveckla arbetsformer mellan militära och civila verksamheter som stärker den regionala utvecklingen, skapar tillväxt och mervärden.

10 Regionalt Samverkansforum LOKAL OCH REGIONAL FÖRANKRING VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS WWW.FÖRSVARSMAKTEN.SE RTP, RUS ?

11 Regionalt Samverkansforum 11 Hkp-hangar- med ”överkapacitet” Platta för helikopter Platta 8 = Uppställningsyta motsvarande 11 Herkulesplan 3350 m Sveriges längsta rullbana ÄR det möjligt att förskottera till platta 8 motsvarande till väg 97 60% av Flygverkstads- underhållet i Sverige Hangar 87 + 327 JAS 39 C/D Miljöbild från F 21 i Luleå

12 Regionalt Samverkansforum 12 Avgörande frågor Profilering och rekrytering, lokala aktiviteter Regional samverkan Investeringar exempelvis platta 8 Utvecklingen av Nordensamarbetet Folkförankring – skapa arenor

13 Regionalt Samverkansforum Säkerhetspolitiskt seminarium 4 september på F 21 Folk och Försvar och Regionalt Samverkansforum i Norrbotten Talare: Karin Enström, försvarsminister, ÖB Sverker Göransson, SIPRI m.fl

14 Regionalt Samverkansforum 14 Syns man så finns man Norrbotten på marknadsföringsresa Till Almedalen med stopp i Stockholm Med Isbrytare i samverkan med sjöfartsverket


Ladda ner ppt "Regionalt Samverkansforum 1 • Arvidsjaur Jägarbataljonen • Boden Norrbottens regemente, Artilleriregementet och regional stab • Luleå Norrbottens Flygflottilj,"

Liknande presentationer


Google-annonser