Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grannsamverkan i Kungsmarken. Grannsamverkan i flerbostadshus  Bo Bra projektet i Kungsmarken 0806-0912  Bidrag BRÅ 144000 kronor prova metoden  47.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grannsamverkan i Kungsmarken. Grannsamverkan i flerbostadshus  Bo Bra projektet i Kungsmarken 0806-0912  Bidrag BRÅ 144000 kronor prova metoden  47."— Presentationens avskrift:

1 Grannsamverkan i Kungsmarken

2 Grannsamverkan i flerbostadshus  Bo Bra projektet i Kungsmarken 0806-0912  Bidrag BRÅ 144000 kronor prova metoden  47 trapphusträffar i 63 trapphus, 62 kontaktpersoner (40)  Hederspris från BRÅ 2009 Umeå  Metod och arbetssätt resurskrävande, men framgångsrik  Att dela upp stora hus i små enheter skapar vi-känsla  Engagemanget och ansvaret har ökat  Marieberg, Kronotorp, Ekebacken, Galgamarken Karlskrona  Älgbacken och Hjorthöjden i Ronneby

3 Genomförande  Kartläggning  Arbetsgrupp, tidplan  Initiativtagande hg  Inbjudan  Målgrupp  Mötesplats  Information och material  Mål för trapphuset

4 Genomförande  Påverkan – vad vill jag förändra, förbättra, utveckla genom en mindre Framtidsverkstad  Kontaktperson  Dokumentation

5 Genomförande  Operativt nätverk och deras roll  Internationella hälsokommunikatörer  Utbildning  Workshop  Områdes Brå, Trygghetsnätverk, Trygghetsvandring  Nattvandrare, Trivselvandring http://kartor.eniro.se/m/IFFSC

6 Utvärdering Processmål Trapphuslistor över alla boende sammanställs Initiativtagande hyresgäster Första trapphusträffen- minsta antal trapphus Minsta antal kontaktpersoner röstas fram i sina respektive trapphus Minsta antal deltagare som deltar i grannsamverkansutbildn ingen Antal 70 5030 30 + styr- och projektgrupp Resultat/Genomförande Antal7079476264 Kommentar sammanställdes av praktikant under 1juli - 20 augusti Skillnaden från målsiffran beror på att en del trapphus tillhör militären samt utgör studentbostäder, vissa trapphus blev också ihop slagna (A+B), dock hölls träffar i alla trapphus totalt sett Tabellen illustrerar de uppsatta och nådda målen

7 Utvärdering Effekter och områdesstatistik: Kungsmarken Aktivitet/Årtal200720082009Differens i %Kommentar Skadegörelsekostnader på Månstenen och Kristallen 503 811 kr447 520 kr11 Tillgreppsbrott 74 st.71 st.4 Källa: Kungsmarken enligt KUT analys Polismyndighet i Blekinge Våldsbrott inkl de inomhus 118 st.73 st.39 Källa: Kungsmarken enligt KUT analys Polismyndighet i Blekinge Skadegörelsebrott 28 st.12 st.57 Källa: Kungsmarken enligt KUT analys Polismyndighet i Blekinge Tillgrepp i butik på Kungsmarken 2 st.1 st.50 Källa: Kungsmarken enligt KUT analys Polismyndighet i Blekinge Mottagna störningar av Karlskronahems bevakningsföretag164 st.106 st.110 st.33 Källa: Störningsjouren Karlskronahem AB, ökningen mellan 2008 och 2009 låg på 3,8%, den som visas är minskningen från 2007 till 2009 Folkmängd2221 st.2291 st.2353 st.6 ökningen mellan 2007 och 2009, källa PPT presentation Bo Bra projektet Öppen arbetslöshet Kungsmarken, sökande111 st.121st170 st.53 ökningen mellan 2007 och 2009, källa PPT presentation Bo Bra projektet Arbetslöshet, segregation och utanförskapinga mätningar66,10%inga mätningar 2008 - Kungsmarken hamnar på 4:e plats i en undersökning där man mätte segration, utanförskap och arbetslöshet i hela Sverige

8 Utvärdering Polisens trygghetsmätning: Mellanstaden Generell trygghetsbild 2009-2010: Från 2,33 – 1,91 •Trygghetsutvecklingen mycket positiv, Polisen och kommunens prioriteringar har fått stort genomslag. •Låg grad trafikproblem, låg utsatthet för stöld och skadegörelse. Låg allmän oro för bostadsinbrott och många nöjda med polisens lokala arbete •Hög nivå (4 (5)) för trygg utomhus sent på kvällen, buskörning (2(4)) Problembild 20092010 Utemiljö Missbruksproblem Utomhusstörningar Totalt problem i något avseende Problem/ordningsstörningar Utsatthet för brott Abstrakt oro egendomsbrott Abstrakt oro för brott mot person Total oro utsatt för brott Allmän oro utsatt för brott Konkret känsla av otrygghet Avstå aktiviteter Konkret otrygghet Polisens agerande 3,00 2,75 2,43 1,00 2,50 1,75 2,00 3,00 2,00 3,67 2,25 2,86 1,33 3,00 2,00 2,14 1,50 1,33 2,00 1,00 1,44 3,33 1,25 2,14 1,67

9 Utvärdering  Karlskronahems mätning 2009-2010  Svarsfrekvensen i Karlskronahems undersökning har ökat från 40 % till 51 %  Hyresgästernas svar på ”jag trivs bra i mitt bostadsområde” har höjts på en 5 gradig skala från 4,0 till 4,2 (5 % höjning) i Månstenen och från 3,8 till 4,0 (6 % höjning) i Kristallen.

10 Framgångsfaktorer  Enkel arbetsmetod och modell som exporterats  Informationen angelägen och utan pekpinnar  Pratar med varandra inte om varandra  Överbryggt språkhinder genom internationella hälsokommunikatörer som gjort hembesök  De boende har fått påverka och känt sig delaktiga  Snabbt fungerande operativt nätverk  Kontaktpersonerna ovärderliga i det operativa nätverkets fortsatta arbete

11 Nuläge KarlskronaLägenheterTräffarAntal  2008-2009 Kungsmarken 1200 (877) 4040 (62)  2010 Marieberg950 1825 (32)  2010Kronotorp332 911 (11)  2011Ekebacken75 33 (3)  2011-2012Galgamarken254 148 (pågår) Ronneby  2010Älgbacken173 57 (8)  2011Hjorthöjden448 (504) 1815 (17) Summa3432147109 (141) -38 (27%) •u

12 Varför  Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas  Alla hyresgäster som vill ska ha möjlighet att påverka den gemensamma boendemiljön. Att känna igen sina grannar, att det är rent, snyggt och ljust i området ökar trivseln och tryggheten.  Den upplevda nyttan av trygghet och service som är viktigast


Ladda ner ppt "Grannsamverkan i Kungsmarken. Grannsamverkan i flerbostadshus  Bo Bra projektet i Kungsmarken 0806-0912  Bidrag BRÅ 144000 kronor prova metoden  47."

Liknande presentationer


Google-annonser