Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 ANDRA INFORMATIONSTRÄFFEN OM REGION SKÅNES DELTAGANDE I INNOVATIONSPARTNERSKAPET FÖR AKTIVT OCH HÄLSOSAMT ÅLDRANDE VAD GER DET FÖR MÖJLIGHETER FÖR DIG.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 ANDRA INFORMATIONSTRÄFFEN OM REGION SKÅNES DELTAGANDE I INNOVATIONSPARTNERSKAPET FÖR AKTIVT OCH HÄLSOSAMT ÅLDRANDE VAD GER DET FÖR MÖJLIGHETER FÖR DIG."— Presentationens avskrift:

1 1 ANDRA INFORMATIONSTRÄFFEN OM REGION SKÅNES DELTAGANDE I INNOVATIONSPARTNERSKAPET FÖR AKTIVT OCH HÄLSOSAMT ÅLDRANDE VAD GER DET FÖR MÖJLIGHETER FÖR DIG OCH DIN ORGANISATION? 6 SEPTEMBER 2013

2 2 PROGRAM I.Region Skåne som reference site •Rapport från stjärnceremonin 1juli •Vad händer framöver? •Hur kan vi maximera möjligheterna som ges som reference site? II.Uppdatering från arbetsgrupperna •A1 – läkemedelsanvändning •A2 – Fallprevention •B3 – Integrerad vård •D4 – Åldersneutrala städer och miljöer III.Öppen diskussion •Hur kan skånska aktörer bättre involveras? •Nästa steg

3 3 I.Region Skåne som reference site •Rapport från stjärnceremonin 1juli •Vad händer framöver? •Hur kan vi maximera möjligheterna som ges som reference site?

4 4 INNOVATIONSPARTNERSKAPET Övergripande Mål  Huvudmålet med partnerskapet är att öka antalet friska levnadsår i EU med två år genom att: 1.förbättra de äldres hälsa och livskvalitet 2.se till att vård- och omsorgssystemen är hållbara och effektiva på lång sikt 3.förbättra EU-företagens konkurrenskraft genom nya tillväxt- och marknadsmöjligheter ”TRIPLE WIN”

5 5 INNOVATIONSPARTNERSKAPET Reference Site – Vad betyder det? Vem kan vara en reference site? En aktör som har en omfattande innovationsbaserad inställning till aktivt och hälsosamt åldrande. Aktiviteter måste stämma överens med prioriteringarna i det strategiska ramverket och sträcka sig över de tre pelarna. Samt : •Redo att bygga en koalition med lokala aktörer •Realisera merparten av de prioriterade åtgärderna satta i ramverket •Visa att minst 10% befolkningen omfattas •Samarbeta med parter i Europa •Presentera en lista med konkreta aktiviteter som åtgärdas innan 2015 •Demonstrera resultaten, best practice utbyte, informationsutbyten •Redo att coacha andra regioner intresserade av aktiviteter och goda exempel Regioner 24 Städer 5 Sjukhus/vård- organisationer 3

6 6 Region Skåne EIP partners Livsmedels- akademin 33 Municipalities Lund University Malmö University Swedish Institute of Health Sciences Epi-Centrum Medicon Village Innovator READi for Health Kristianstad University

7 7 Region Skåne som reference site  Stjärnutdelning 1-4 stjärnor till 32 kandidater på en högtidlig ceremoni  32 reference sites från 12 medlemsländer, 1- 3 stjärnor  Region Skåne 2 stjärnor  1 stjärna: 7; 2 stjärnor: 12; 3 stjärnor 13

8 8 Region Skåne som reference site Tekniska mötet – vad händer framöver?  Sammanfattning om HUR reference site projekten och goda exempel konkret förbättrar och ger förmåner till medborgare, hälsosystem och företag.  Verkliga resultat  Nästa Europeiska rådsmöte i oktober har innovation på agendan. Uppmaning att skicka in goda exempel med verkliga resultat till kommissionen.  Identifiera vilka regioner man har intresse av att coacha eller bli coachade av, deadline 25 november.  Reference sites gruppen göras till en officiell grupp med en rättslig basis

9 9 Hur kan vi maximera möjligheterna som ges som reference site? Några konkreta förslag:  Coacha eller bli coachade – samarbeta i denna process  Skicka in goda exempel på innovativa lösningar inför toppmötet i oktober  Inbjudna till en regional workshop 29 november i Bryssel med Syd Danmark, Ile de France och Skottland för att diskutera och lära av varandra hur vi arbetar med aktiviteter som kopplas till EIP:n

10 10 II.Uppdatering från arbetsgrupperna •A1 – läkemedelsanvändning •A2 – Fallprevention •B3 – Integrerad vård •D4 – Åldersneutrala städer och miljöer

11 11 INNOVATIONSPARTNERSKAPET 6 arbetsgrupper och reference sites Läkemedels- användning Integrerade vårdmodeller It-lösningar för boende Funktions- nedsättning och undernäring Fallprevention Åldersvänliga Städer och miljöer Reference site (32 stycken)

12 12 KOORDINERINGSGRUPP Region Skåne koncernkontor Skåne European Office KOORDINERINGSGRUPP Region Skåne koncernkontor Skåne European Office Input från koalitionspartners A1 Läkemedels- använding Åsa C. Bondesson A2 Fallprevention Irene Axman Andersson B3 Integrerad vård Johanna Schmidt D4 Åldersneutrala städer och miljöer Torbjörn Svensson

13 13 5 huvudmål 42 partners 1. Förbättra patienters följsamhet av vårdplanering, inbegripet medicinering och hälsosamma vanor 2. Ge patienter och vårdgivarna möjlighet att ta ansvar för sin hälsa och bli mer självständiga Koordinatorer AIFA (Italian Medicines Agency) NHS Scotland LST Madrid (Uni. Politecnica, Life Supporting Tech.) 3. Leverera förbättringar i hälsovårdssystemet för att främja följsamhet till ordinering 4.Bidra till forskning och metodologi om åldrande och följsamhet 5. Främja kommunikation mellan olika partners i läkande-och vårdprocessen för att förbättra följsamheten A1 LÄKEMEDELS- ANVÄNDING INNOVATIONSPARTNERSKAPET Region Skånes deltagande

14 14

15 6 HUVUDMÅL 36 - 50 partners 4 arbetsområden: 1 Personcentrerad process 2 Data och bevisunderlag 1. Öka allmänna förståelsen om att fall inte är en oundviklig konsekvens av att åldras 2. Förbättra stöd för den äldre befolkning att hålla sig aktiva och förmåga till egenvård 3. Främja tillvägagångssätt för att identifiera individer med högre fallrisk. 3 Information, utbildning 4 Innovation, hållbarhet, spridning Nick Guldemond, Medical Delta, Delft Univer. koordinator 4.Främja koordinering för att implementera strategier för prevention 5. Bidra till att öka hållbarheten för hälsovård 6. Trappa upp och sprida aktiviteter nationellt och regionalt A2 FALLPREVENTION OCH TIDIG DIAGNOS INNOVATIONSPARTNERSKAPET Region Skånes deltagande

16 5 HUVUDMÅL 76 partners, många konsortier med flera partners 6 arbetsgrupper Best practice, Implementation Trappa upp 1. Replikera och ge handledning för integrerad vård för kroniska sjukdomar 2. Utveckla riktlinjer för organisation och genomförandet av integrerad vård 3. Starta pilotprojekt baserat på forskning Koordineringsgrupp: Ordförande Prof. George Crooks, NHS Scotland 4. Utveckla nya generationer av verktyg och tjänster för hantering av kroniska tillstånd 5. Nå konsensus gällande standarder över behandling av multisjuklighet B3 INTEGRERAD VÅRD INNOVATIONSPARTNERSKAPET Region Skånes deltagande

17 4 HUVUDMÅL 50 - 70 partners 1. Samla partners för att driva parallella implementeringsstrategier av åldersvänliga strategier 2. Bygga upp och driva en kampanj för lanseringen av en EU- överenskommelse (covenant) om demografisk förändring. Fokus ligger på att finna smarta och innovativa lösningar för att underlätta skapandet av ett EU-arkiv (repository) Koordinatorer 1. Louth County Council 2. AGE Platform 3. WHO Regional Office 4. TNO, NL 5. Polibienestar, ES 3. Samla regionala forskningscentra och program för att genomföra parallella forskningsprogram 4. Samla intressenter för att genomföra gemensamma initiativ som ökar effektiviteten hos IKT-baserade innovativa lösningar D4 Åldersneutrala byggnader, städer och miljöer INNOVATIONSPARTNERSKAPET Region Skånes deltagande

18 18 III.Öppen diskussion •Hur kan skånska aktörer bättre involveras? •Nästa steg •Hemsidan •Nästa möte

19 19 PROJEKTFÖRFRÅGNINGAR AIRWAYS-ICPs ”Integrated care pathways for airways diseases”. EIP AHA B3 gruppen med WHO Collaborating Center for Asthma and Rhinitis, ett antal patientorganisationer, scientific societies. Från Norden deltar bla. Finnish Lung Health Association, National Allergy Health Programme, Norge samt Region Syddanmark. Förfrågan från Region Languedoc-Rousillion "WEBAE - LEVERAGING EMERGING TECHNOLOGY FOR Pharmacovigilance". The 9th IMI Call for Proposal 2013 (http://www.imi.europa.eu/content/9th-call-2013) EIP AHA A1 gruppen. Förfrågan från Universidad Politecnica de Madrid. Deltar görhttp://www.imi.europa.eu/content/9th-call-2013 University of Pavia och Padova, international leaders in bio-informatics och data mining. Deadline: 9 oktober To support the development of comprehensive active ageing strategies. DG Employment. Riktat till samtliga EIP AHA deltagare. Målet är att utveckla omfattande strategier för aktivt åldrande på nationell nivå genom at involvera olika policyområden, berörda styrnivåer och relevanta aktörer. Deadline: 30 september

20 KET ICT Nano Matr Prod Rymd Bio European Research Council € 22,3 md Marie Curie € 15,5 md Industriellt ledarskap SME innov. Tillgång till risk- finans. HÄLSA demografiska förändringar & välbefinnande FOOD jordbr/marin/bioek onomi FOOD jordbr/marin/bioek onomi ENERGI säker ren & effektiv TRANSPORT smarta, gröna & integrerade KLIMAT resurser & råvaror INKLUDER- ANDE samh SÄKRA samhällen SÄKRA samhällen Samhälleliga utmaningar € 27 md Horisont 2020 Överenskomna andelar och förväntade belopp, juni 2013 FET Infra- struktur Spetskompetens EIT € 2,5 md EIT € 2,5 md JRC € 1,7 md JRC € 1,7 md Sprida excellens Sprida excellens Science Society

21 SUPPLYDEMAND R&D efforts Regulations & standards Demonstra- tion & pilots Mobilisation of demand

22 Möjligheter •Specialistkunskap •Samverkansaktörer •Nya roller f mindre aktörer •… Utmaningar •Problemformulering •Konsortiebyggande •… •The whole R&I chain •Parallel actions •All relevant stakeholders R&D efforts Regulations & standards Demonstra- tion & pilots Mobilisation of demand


Ladda ner ppt "1 ANDRA INFORMATIONSTRÄFFEN OM REGION SKÅNES DELTAGANDE I INNOVATIONSPARTNERSKAPET FÖR AKTIVT OCH HÄLSOSAMT ÅLDRANDE VAD GER DET FÖR MÖJLIGHETER FÖR DIG."

Liknande presentationer


Google-annonser