Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VAD GER DET FÖR MÖJLIGHETER FÖR DIG OCH DIN ORGANISATION?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VAD GER DET FÖR MÖJLIGHETER FÖR DIG OCH DIN ORGANISATION?"— Presentationens avskrift:

1 VAD GER DET FÖR MÖJLIGHETER FÖR DIG OCH DIN ORGANISATION?
ANDRA INFORMATIONSTRÄFFEN OM REGION SKÅNES DELTAGANDE I INNOVATIONSPARTNERSKAPET FÖR AKTIVT OCH HÄLSOSAMT ÅLDRANDE VAD GER DET FÖR MÖJLIGHETER FÖR DIG OCH DIN ORGANISATION? 6 SEPTEMBER 2013

2 PROGRAM Region Skåne som reference site
Rapport från stjärnceremonin 1juli Vad händer framöver? Hur kan vi maximera möjligheterna som ges som reference site? Uppdatering från arbetsgrupperna A1 – läkemedelsanvändning A2 – Fallprevention B3 – Integrerad vård D4 – Åldersneutrala städer och miljöer Öppen diskussion Hur kan skånska aktörer bättre involveras? Nästa steg Valkomna! Roligt att se sa manga har. Mkt att beratta och formedla och jag hoppas pa en lika bra diskussion som vi hade sist. Nagra nya, presentationsrunda.

3 Region Skåne som reference site
Rapport från stjärnceremonin 1juli Vad händer framöver? Hur kan vi maximera möjligheterna som ges som reference site?

4 INNOVATIONSPARTNERSKAPET Övergripande Mål
Huvudmålet med partnerskapet är att öka antalet friska levnadsår i EU med två år genom att: förbättra de äldres hälsa och livskvalitet se till att vård- och omsorgssystemen är hållbara och effektiva på lång sikt förbättra EU-företagens konkurrenskraft genom nya tillväxt- och marknadsmöjligheter ”TRIPLE WIN” Headline target by 2020 Increasing the number of healthy life years (HLYs) by 2 in the EU on average A triple win for Europe: Hälsosammare befolkning Hållbara och bättre hälsosystem Marknadstillväxt Innovationspartnerskapet är ett samarbete mellan EU-kommissionen och EU:s länder, regioner, näringsliv, vård- och omsorgspersonal och pensionärs- och patientorganisationer

5 INNOVATIONSPARTNERSKAPET Reference Site – Vad betyder det?
Vem kan vara en reference site? En aktör som har en omfattande innovationsbaserad inställning till aktivt och hälsosamt åldrande. Aktiviteter måste stämma överens med prioriteringarna i det strategiska ramverket och sträcka sig över de tre pelarna. Samt : Redo att bygga en koalition med lokala aktörer Realisera merparten av de prioriterade åtgärderna satta i ramverket Visa att minst 10% befolkningen omfattas Samarbeta med parter i Europa Presentera en lista med konkreta aktiviteter som åtgärdas innan 2015 Demonstrera resultaten, best practice utbyte, informationsutbyten Redo att coacha andra regioner intresserade av aktiviteter och goda exempel Regioner 24 Sjukhus/vård- organisationer 3 Städer 5

6 Region Skåne EIP partners
Livsmedels-akademin 33 Municipalities Lund University Malmö University Swedish Institute of Health Sciences Epi-Centrum Medicon Village Innovator READi for Health Kristianstad University Raison d’étre: samarbete, generositet och hjälpsamhet

7 Region Skåne som reference site
Stjärnutdelning 1-4 stjärnor till 32 kandidater på en högtidlig ceremoni 32 reference sites från 12 medlemsländer, 1- 3 stjärnor Region Skåne 2 stjärnor 1 stjärna: 7; 2 stjärnor: 12; 3 stjärnor 13 Neelie Kroes, vice president Kommissionen Paola Testori Coggi, director general DG sanco Broschyr med alla ref sites Region Skåne enda svenska fram till minst år 2015 – ingen ny ansökningsomgång 2014.

8 Region Skåne som reference site Tekniska mötet – vad händer framöver?
Sammanfattning om HUR reference site projekten och goda exempel konkret förbättrar och ger förmåner till medborgare, hälsosystem och företag. Verkliga resultat Nästa Europeiska rådsmöte i oktober har innovation på agendan. Uppmaning att skicka in goda exempel med verkliga resultat till kommissionen. Identifiera vilka regioner man har intresse av att coacha eller bli coachade av, deadline 25 november. Reference sites gruppen göras till en officiell grupp med en rättslig basis

9 Hur kan vi maximera möjligheterna som ges som reference site?
Några konkreta förslag: Coacha eller bli coachade – samarbeta i denna process Skicka in goda exempel på innovativa lösningar inför toppmötet i oktober Inbjudna till en regional workshop 29 november i Bryssel med Syd Danmark, Ile de France och Skottland för att diskutera och lära av varandra hur vi arbetar med aktiviteter som kopplas till EIP:n

10 Uppdatering från arbetsgrupperna
A1 – läkemedelsanvändning A2 – Fallprevention B3 – Integrerad vård D4 – Åldersneutrala städer och miljöer

11 INNOVATIONSPARTNERSKAPET 6 arbetsgrupper och reference sites
Funktions-nedsättning och undernäring Integrerade vårdmodeller Läkemedels-användning Region Skåne deltar Region Skåne deltar Reference site (32 stycken) Fallprevention It-lösningar för boende Region Skåne deltar Region Skåne ansökt, inbjudna till B3 Åldersvänliga Städer och miljöer Region Skåne deltar

12 Region Skåne koncernkontor Skåne European Office
KOORDINERINGSGRUPP Region Skåne koncernkontor Skåne European Office A1 Läkemedels-använding Åsa C. Bondesson A2 Fallprevention Irene Axman Andersson D4 Åldersneutrala städer och miljöer Torbjörn Svensson B3 Integrerad vård Johanna Schmidt Input från koalitionspartners

13 INNOVATIONSPARTNERSKAPET Region Skånes deltagande
LÄKEMEDELS- ANVÄNDING 5 huvudmål 42 partners 1. Förbättra patienters följsamhet av vårdplanering, inbegripet medicinering och hälsosamma vanor 2. Ge patienter och vårdgivarna möjlighet att ta ansvar för sin hälsa och bli mer självständiga Koordinatorer AIFA (Italian Medicines Agency) NHS Scotland LST Madrid (Uni. Politecnica, Life Supporting Tech.) 3. Leverera förbättringar i hälsovårdssystemet för att främja följsamhet till ordinering 4.Bidra till forskning och metodologi om åldrande och följsamhet 5. Främja kommunikation mellan olika partners i läkande-och vårdprocessen för att förbättra följsamheten

14 Monitoring framework, struktur eller ramverk för resultaträkning
Monitoring framework, struktur eller ramverk för resultaträkning. Partners ombedda att skicka in resultat eller interim resultat av åtaganden för att mata in data till huvudmålet Samma för alla arbetsgrupper.

15 A2 FALLPREVENTION OCH TIDIG DIAGNOS 6 HUVUDMÅL
INNOVATIONSPARTNERSKAPET Region Skånes deltagande A2 FALLPREVENTION OCH TIDIG DIAGNOS 6 HUVUDMÅL partners 4 arbetsområden: 1 Personcentrerad process 2 Data och bevisunderlag 1. Öka allmänna förståelsen om att fall inte är en oundviklig konsekvens av att åldras 2. Förbättra stöd för den äldre befolkning att hålla sig aktiva och förmåga till egenvård 3. Främja tillvägagångssätt för att identifiera individer med högre fallrisk. 3 Information, utbildning 4 Innovation, hållbarhet, spridning Nick Guldemond, Medical Delta, Delft Univer. koordinator 4.Främja koordinering för att implementera strategier för prevention 5. Bidra till att öka hållbarheten för hälsovård 6. Trappa upp och sprida aktiviteter nationellt och regionalt

16 B3 INTEGRERAD VÅRD INNOVATIONSPARTNERSKAPET Region Skånes deltagande
5 HUVUDMÅL 76 partners, många konsortier med flera partners 6 arbetsgrupper Best practice, Implementation Trappa upp 1. Replikera och ge handledning för integrerad vård för kroniska sjukdomar 2. Utveckla riktlinjer för organisation och genomförandet av integrerad vård 3. Starta pilotprojekt baserat på forskning Koordineringsgrupp: Ordförande Prof. George Crooks, NHS Scotland 4. Utveckla nya generationer av verktyg och tjänster för hantering av kroniska tillstånd 5. Nå konsensus gällande standarder över behandling av multisjuklighet

17 INNOVATIONSPARTNERSKAPET Region Skånes deltagande
Åldersneutrala byggnader, städer och miljöer 4 HUVUDMÅL partners 1. Samla partners för att driva parallella implementeringsstrategier av åldersvänliga strategier 2. Bygga upp och driva en kampanj för lanseringen av en EU- överenskommelse (covenant) om demografisk förändring. Fokus ligger på att finna smarta och innovativa lösningar för att underlätta skapandet av ett EU-arkiv (repository) Koordinatorer 1. Louth County Council 2. AGE Platform 3. WHO Regional Office 4. TNO, NL 5. Polibienestar, ES 3. Samla regionala forskningscentra och program för att genomföra parallella forskningsprogram 4. Samla intressenter för att genomföra gemensamma initiativ som ökar effektiviteten hos IKT-baserade innovativa lösningar

18 Öppen diskussion Hur kan skånska aktörer bättre involveras? Nästa steg Hemsidan Nästa möte

19 PROJEKTFÖRFRÅGNINGAR
AIRWAYS-ICPs ”Integrated care pathways for airways diseases”. EIP AHA B3 gruppen med WHO Collaborating Center for Asthma and Rhinitis, ett antal patientorganisationer, scientific societies. Från Norden deltar bla. Finnish Lung Health Association, National Allergy Health Programme, Norge samt Region Syddanmark. Förfrågan från Region Languedoc-Rousillion "WEBAE - LEVERAGING EMERGING TECHNOLOGY FOR Pharmacovigilance". The 9th IMI Call for Proposal 2013 (  EIP AHA A1 gruppen. Förfrågan från Universidad Politecnica de Madrid. Deltar gör  University of Pavia och Padova, international leaders in bio-informatics och data mining.  Deadline: 9 oktober To support the development of comprehensive active ageing strategies. DG Employment. Riktat till samtliga EIP AHA deltagare. Målet är att utveckla omfattande strategier för aktivt åldrande på nationell nivå genom at involvera olika policyområden, berörda styrnivåer och relevanta aktörer. Deadline: 30 september

20 European Research Council
Horisont 2020 Överenskomna andelar och förväntade belopp, juni 2013 Spetskompetens KET ICT Nano Matr Prod Rymd Bio European Research Council Infra-struktur Industriellt ledarskap SME innov. FET Tillgång till risk- finans. € 15,5 md HÄLSA demografiska förändringar & välbefinnande Marie Curie € 22,3 md FOOD jordbr/marin/bioekonomi KLIMAT resurser & råvaror ENERGI säker ren & effektiv TRANSPORT smarta, gröna & integrerade INKLUDER- ANDE samh NOTERA att skalan är baserad på yta (radie * radie * pi). Små synliga skillnader är stora i proportion. T ex är ERC dubbelt så stor i H20 som i FP7. INTE med på bild: JRC, Joint Research Centre M€ UNDER FÖRHANDLING! Exellent forskning Grunden för morgondagens teknik. Betonas! Ökat innovationsfokus innebär inte minskad grundforksning Utveckla, attrahera och behålla forksningstalanger Forskare behöver den bästa infrastrukturen Blue-sky-research (öppet, smått + flagskeppssatsningar, ev likt Grafen) Industriellt ledarskap Stöd till företag => bl a öka Företags involvering i R&D&I. Detta anses som en stor utmaning. Mål 3% av EUs BNP ska läggas på R&D Generellt lägger EU 0,8% lägre på R&D än US; 1,5% mindre än Japan Business R&D är 66% lägre än US och 122% lägre än Japan Strategisk investering i möjliggörande tekniker som ska gå på tvärs av utmaningarna, starkt integrerat. Kopplingar tydliggörs i KOMs treåriga strategiska program. Draft finns. Samhällsutmaningar Befolkningen och samhällets problem € 27 md SÄKRA samhällen JRC € 1,7 md EIT € 2,5 md Samhälleliga utmaningar ScienceSociety Sprida excellens

21 SUPPLY DEMAND Regulations & standards Mobilisation of demand
R&D efforts Demonstra- tion & pilots

22 All relevant stakeholders
The whole R&I chain Parallel actions All relevant stakeholders Regulations & standards Mobilisation of demand R&D efforts Demonstra- tion & pilots Möjligheter Specialistkunskap Samverkansaktörer Nya roller f mindre aktörer Utmaningar Problemformulering Konsortiebyggande


Ladda ner ppt "VAD GER DET FÖR MÖJLIGHETER FÖR DIG OCH DIN ORGANISATION?"

Liknande presentationer


Google-annonser