Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S UICIDPREVENTIONENS PLATS I TRAFIKSYSTEMET. F RÅN TABU TILL NORMALITET OCH RESILIENCE Jan Beskow, professor, psykiater, folkhälsoarbetare, suicidforskare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S UICIDPREVENTIONENS PLATS I TRAFIKSYSTEMET. F RÅN TABU TILL NORMALITET OCH RESILIENCE Jan Beskow, professor, psykiater, folkhälsoarbetare, suicidforskare."— Presentationens avskrift:

1 S UICIDPREVENTIONENS PLATS I TRAFIKSYSTEMET. F RÅN TABU TILL NORMALITET OCH RESILIENCE Jan Beskow, professor, psykiater, folkhälsoarbetare, suicidforskare sedan 45 år och vice ordförande i Suicidprevention i Väst, SPIV

2 O RSAKER TILL OLYCKOR Öde, slump - utanför människan Individ – inom människan System – mellan människor 2

3 S YSTEMTEORI • Öppna och slutna strukturer Organiserade i skilda nivåer Med egen självläkande kraft Kommunikation – Stimulus-respons, helst med feed-back Små snabba informationsbitar

4 O LYCKOR ÄR NORMALA FENOMEN Olyckor är inte avvikande händelser i perfekta system Olyckor är normala händelser i icke perfekta system

5 R ESILIENS Resiliens = elasticitet Principer – Normalitet Ständigt lärande Efter olyckshändelser Lära, ökad känslighet för risker Snabbt återvända till normalitet

6 A LTERNATIV DEFINITION PÅ SUICIDALITET Suicidalitet: Att tänka på, planera och genomföra ett suicidförsök eller ett suicid: är en fantiserad eller genomförd flykt av en människa som är så svårt plågad av livet att hon inte längre orkar bära det 6

7 R EFERENSER •Beskow J: Samhällets lidandeproduktion och behov av resiliens. •Beskow J. Att vägra mörda sitt själv. Båda i Psykisk Hälsas temanummer om Suicidprevention 2012:2, sid 19-32. • Beskow J, Palm Beskow A, Ehnvall A. Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma. Studentlitteratur september? 2012.


Ladda ner ppt "S UICIDPREVENTIONENS PLATS I TRAFIKSYSTEMET. F RÅN TABU TILL NORMALITET OCH RESILIENCE Jan Beskow, professor, psykiater, folkhälsoarbetare, suicidforskare."

Liknande presentationer


Google-annonser