Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leif Olsson.  Syftet är att ge en introduktion kopplad till den historiska utvecklingen gällande den filosofi som Ola kommer behandla mer med fokus på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leif Olsson.  Syftet är att ge en introduktion kopplad till den historiska utvecklingen gällande den filosofi som Ola kommer behandla mer med fokus på."— Presentationens avskrift:

1 Leif Olsson

2  Syftet är att ge en introduktion kopplad till den historiska utvecklingen gällande den filosofi som Ola kommer behandla mer med fokus på projekt  Denna filosofi kommer från produktionslogistik, därför börjar jag med lite historik om detta  Examination sker med någon fråga i den dugga som är gemensam med Ola

3  Nr 1: Historik produktionslogistik: Från Taylor till Toyota  Nr 2: Andra relaterade begrepp till the Toyota way

4  Taylorism är en lära om arbetsorganisationer där fokus är specialisering och centralisering  Frederick Winslow Taylor, (1856 -1915)

5  Taylor lade grunden till löpande bandet  Löpande bandet infördes av Ford vid deras tillverkning av T-ford (1908-1927) En liten video som visar löpande bandet för T-Ford: http://www.youtube.com/watch? v=S4KrIMZpwCY

6  Banbrytande uppfinningar inom det mättekniska området som gjorde det möjligt  Massproduktion  En arbetare står på ett ställe och monterar bara en sak  Monotont  Förfinades av GM: Fler modeller för att passa alla mm.  Standardisering mellan modeller Karrossmontering på T-Ford

7  Var det effektivt?  Japanerna märkte att 10 amerikanska arbetare gjorde samma jobb som 100 japanska 1945!  Varför?  Slöseri!  Så det var effektivt men det går alltid göra bättre

8  Ohno: problemen var ej sämre utrustning utan slöseri  Ohno skapade The Toyota Way och Toyota Production System (TPS)  Toyota gick från ett konkursmässigt litet bolag till världens största biltillverkare  Hur gjorde de? Taiichi Ohno 1912-1990

9 Förbättring Jämna ut produktion Inbyggd kvalitet Rätt vara i rätt tid Stabilitet Standardisering

10  De fyra filosofierna kan sammanfattas i 4p (engelska) ◦ Problem solving ◦ People and partners ◦ Process ◦ Philosophy  Fokus: Minimera slöseri! Filosofin lägger grunden till allt!

11  Överproduktion  Väntetid  Transporter - långa avstånd  Felaktig process  Onödigt stora lager  Onödiga rörelser och förflyttningar  Produktion av felaktigt material Lade grunden till en ny syn till att börja med inom produktionslogistik

12  Långa transporter: ◦ Fisk fångas i Norge ◦ Fraktas till Polen för paketering mm ◦ Distribueras vidare t.ex. till Norge, Sverige? ◦ Detta pågår idag! Slöseri!

13 • Toyota Way är byggd på 14 principer och två filosofier • För att förstå dem tar vi först lite nödvändig terminologi • Till höger länk till en video som visar produktion av Toyota Prius idag Kan jämföras med T-ford tillverkningen • http://www.youtube.c om/watch?v=dHnY5Nj xC5c&feature=related http://www.youtube.c om/watch?v=dHnY5Nj xC5c&feature=related Grundläggande filosofier

14 Produktion mot prognos – T-Ford Hur mycket förväntas vi sälja? Producera så mycket!

15 Produktion mot Kundorder - Toyota KUNDFOKUS! Hur många är beställda/köpta? Producera så mycket! Viktigt!

16 I verkligheten ofta en blandning: Exempel: produktion enligt prognos, försäljning mot kundorder Även hos Toyota enligt Liker

17 Toyota förstod att kunden är viktig! Kunden är i Fokus!

18  Basera din ledningsbeslut på en långsiktig filosofi, även på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål.  Skapa ett kontinuerligt processflöde för att få upp problem till ytan.  Använd "pull" system för att undvika överproduktion.  Jämna ut arbetsbelastningen.  Stanna upp och lös problem, få rätt kvalitet första gången.  Standardiserade arbetsuppgifter och processer är grunden för ständiga förbättringar och anställdas delaktighet.  Använd visuell kontroll så inga problem döljs.

19  Använd endast pålitlig, noggrant testad teknik.  Ledare ska grundligt förstå arbetet, leva efter filosofin, och lära ut det till andra.  Utveckla människor och arbetslag så att de följer företagets filosofi.  Respektera dina partners och leverantörer genom att utmana och hjälpa dem att förbättra.  Gå och se själv för att grundligt förstå situationen  Fatta beslut långsamt i samförstånd men genomför de snabbt  Bli en lärande organisation genom obeveklig reflektion och ständiga förbättringar.

20 OBS! Första principen: Basera din ledningsbeslut på en långsiktig filosofi, även på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål. I kontrast till det som ibland kallats kvartalsrapportshysterin, se http://www.aktiespararna.se/artiklar/Opini on/Behall-kvartalsrapporterna/ http://www.aktiespararna.se/artiklar/Opini on/Behall-kvartalsrapporterna/

21  Detta var nått helt annat än löpande bandet fyllt av monotont arbete, utan delaktighet hos arbetare med produktion mot prognos mm.  Borta var även den hierarkiska organisationen som fanns hos Ford, GM mfl.  Många har tagit lärdom av detta (som vi ska se)  Idag en trend att detta tänkande ska användas i alla typer av organisationer och situationer

22 Inköp Produktion Ekonomi Försäljning VD Arbetare Hierarkisk Process, Flödesorganisation Från hierarkisk till platt organisation. Idéer från Toyota taget på 80-talet av bl.a Jan Carlzon VD för SAS (på den tiden) RIV PYRAMIDERNA

23  Signalera när nått går snett till alla berörda  Åtgärda felet så fort som möjligt, stanna maskin på en gång  Detta görs om möjligt inom det egna självgående teamet  Små lager  Begränsa mängden av produkter i arbete  Skapa flöde genom fabrik baserad på kundorder

24  Precis som Ohno upptäckte att Japan var till synes hopplöst efter upptäckte amerikanarna och andra att Japanerna började komma ikapp och till och med förbi  Vad skulle de göra åt det?

25  The Toyota Way har kommit att påverka de flesta producerade företag i världen  Som ni ska se nästa gång har det dock influerat många andra typer av företag och organisationer  Ofta ungefär samma sak men med andra begrepp/ord  Dessa tar vi nästa gång

26 Leif Olsson

27  Sex Sigma  Lean  CRM  TQM  Agile

28  Sex Sigma fokuserar mer på en enskild produkts kvalitet och mindre på logistik och flöden  Metoden utvecklades av Motorola på 80 talet för att möta konkurrensen från Japanerna  Namnet Sex Sigma är hämtat från matematiken, där den grekiska bokstaven σ används för att beteckna spridningsmåttet standardavvikelse som mäter variationer

29  Av de begrepp jag tar upp idag är detta kanske det enda som egentligen adderat någon nytta till The Toyota Way  Adderad nytta kommer från användandet av formella metoder såsom statistisk analys  Dessa har även kombinerats (mer om det).

30 Några egenskaper som utmärker Sex sigma är:  Strukturerat arbete med projektorganisation  En verktygslåda som inkluderar även mer avancerade statistiska metoder  Fokus på att mäta, styra och minska variation  Fokus på ledarskap och resultat. SKF är ett exempel på svenskt företag som tidigt började använda Sex Sigma Som sagt detta är mer mätteknik/statistik än en filosofi

31  För att nå sex sigma kvalitet ska processen producera mindre än 3,4 fel per miljon producerade felmöjligheter.  Man antar att data är normalfördelade.  Vad är det?

32 Medelvärde, värden runt det vanligast Sällsynta värden Mycket vanlig fördelning i statistik

33 Exempel på liten och stor standardavvikelse = variation/nogrannhet etc Streckad funktion indikerar stor standardavvikelse Den andra har liten standardavvikelse

34  Används överallt  Även när den inte borde användas överallt  Men mer om detta i en kurs i statistik (åk 2)  Vid produktionsprocesser är det ofta ok  Vid andra förlopp är det inte ok t.ex. för att prognostisera avkastning på aktiemarknaden  Då kan det gå fel, väldigt fel!

35 Så sex sigma ställer väldigt stora kvalitetskrav

36  Lean begreppet myntades av Womack 1990  Det är egentligen precis det som Ohno introducerade på 40 talet för produktion och i detta fall kallas det idag lean production  ”Lean” har dock börjat användas även inom t.ex. produktutveckling, projektledning mm.  Samma filosofi anpassade till andra system  Lean=Mager

37  Lean Six Sigma är en kombination mellan The Toyota Way och Sex Sigma för att ytterliggare förbättra kvaliteten  Mer om detta se http://lc1.miun.se/nk/sigma_lean/page_28.h tm http://lc1.miun.se/nk/sigma_lean/page_28.h tm

38  Customer Relationsship Management Kundfokus igen

39  Affärsrelationer är viktigt  Leverantörer är viktiga  Lika viktiga är kunderna  Idag pratas mycket om kunden  CRM= Customer Relationship Management  Forskning inom detta område görs av ekonomerna på SHV  Kunder, leverantörer = partners (Toyota way)  Ibland kallas The Toyota Way för Lean CRM  Så återigen är vi tillbaks till Toyota! Avtal om affär & leverans

40  TQM =Total Quality Management  De 14 principerna från the Toyota way är grunden här också  Fokus på kvalitet och helhetssyn  Ni som kommer läsa kvalitetsteknik läser mer om detta då

41 Egentligen en del av the Toyota Way som ni ser! Men inte mycket om ”Philosophy” TQM Modellen People partners Process People partners Process, Problem solving

42  Stora IT projekt är ofta problematiska  Förhärskande i denna värld har varit den s.k vattenfallsmodellen baserad på centralism och väldefinierade steg (kort om den snart)  Alltså ungefär som Taylors löpande band  Kanske därför det är problem?  Varför inte testa Lean i denna denna värld?

43  Boken till höger kom 2003  Handlar i stort om att använda The Toyota Way vid systemutveckling fast ca 60 ÅR SENARE  Termen lean används här  Termen Agile dyker upp och används mycket idag inom systemutveckling och projektledning Men först lite om den gamla vattenfallsmodellen

44 • Kravspecifikation görs först • Sen sker utveckling enligt den • Som om ingenting skulle kunna ändras • Förutsätter att vi vet allting på förhand • Ingen flexibilitet eller risk hantering Kanske ni får lära er den i någon datakurs, i så fall fråga varför?

45  Ett exempel som ofta används på vattenfallsmodellen brukar vara att bygga ett hus. ◦ Analysera behoven. ◦ Anlita arkitekt för ritning. ◦ Ritning används för ta fram specifikationer och söka bygglov. ◦ Huset byggs enligt specifikationen. ◦ Då byggnationen påbörjats är arkitekten frikopplad och inga ändringar kan göras. ◦ Efter byggtiden sker inflyttning osv.  För ett datasystemprojekt kan stegen i vattenfallsmodellen variera men oftast finns dessa steg med. ◦ Förstudie / behovsprövning ◦ Kravspecifikation / funktionell specifikation ◦ Designspecifikation ◦ Implementation ◦ Test ◦ Integration / leverans ◦ Drift och underhåll Inte fallet vid Agile/lean utveckling!

46  Agile är engelska och betyder smidig, vig, lättrörlig  Kravspecifikation utvecklas med projektet  Den är alltså ej fastställd som vid vattenfallsmodellen  Flexibilitet = Ständiga förbättringar är honnörsord, delaktighet osv.  Så återigen allt bygger på The Toyota Way

47  Agile manifesto  http://agilemanifesto.org/iso/sv/principles.h tml http://agilemanifesto.org/iso/sv/principles.h tml

48  Agile utvecklingen är en vanlig term idag och som ni ser liknar det väldigt mycket the Toyota Way  Ni kommer jobba agilt i denna kurs  Ola kommer prata med specifikt om det gällande projektarbetet  Viktigast: Kravspecifikationen är inget statiskt utan den utvecklas med övriga delar av projektet

49 Många ändringar i början istället för i slutet

50 Många fastnar i processerna och användning av verktyg T.ex. Pull istället för Push, leta fel, använda signalsystem mm Som påpekas av Liker TPS och the Toyota way handlar om att stödja en kultur inbegripande • Ständiga förbättringar • Utveckla personalen

51 För att repetera Därför att det är inte enkelt att införa the Toyota Way i organisationer har det visat sig Varför då?

52 De flesta har fastnat här enligt Liker Det var 4p i samspel inte bara processen Processutveckling är viktigt men det är inte allt Filosfin är grunden, glöm inte det!

53 FlexibilitetRisk • Allt handlar egentligen om att öka flexibiliten • Därmed minska risken • Dessa hör ihop Ni som läser industriell ekonomi kommer läsa mycket mer om detta i er utbildning- Beslutsanalys

54  Varför flexibilitet och risk i fokus?  Finns många saker som kan inträffa i t.ex. ett projekt  Flexibilitet ger möjligheter att ändra i tid om något går snett  Och inte ändra närd det är försent…

55  Alla dessa termer är andra namn för olika delar av The Toyota way eller  The Toyota Way applicerat på andra aktiviteter än ren produktion, mer generellt har det fått namnet lean  Idag är alla lean, tror de…  Kan man Toyota Way samt lite statiska metoder t.ex. Sex Sigma vet man det mesta om kvalitetsutveckling  Allt började alltså vid ett lite väveri i Japan på 40 talet

56  De flesta andra sektor har nu långt senare börjat anamma denna filosofi  Ex: Sjukvård, Myndigheter, Kommuner  I allt för många fall utan att komma ihåg att det just handlar om en filosofi som berör hela organisationen och inte bara en processutvecklingsmetod

57  En fråga från denna föreläsning kommer alltså på en dugga bestående av fyra frågor  Så mest fokus är på Olas del, detta ska ses som en bakgrund  Lycka till med ert Agila projekt


Ladda ner ppt "Leif Olsson.  Syftet är att ge en introduktion kopplad till den historiska utvecklingen gällande den filosofi som Ola kommer behandla mer med fokus på."

Liknande presentationer


Google-annonser