Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kabbala del 2 - Skapelsen, Big Bang och Guds natur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kabbala del 2 - Skapelsen, Big Bang och Guds natur."— Presentationens avskrift:

1 Kabbala del 2 - Skapelsen, Big Bang och Guds natur.
Före ljuset flödade ut och det skapade hade skapats, så fyllde ljuset allt, och det fanns överhuvudtaget inte något tomrum Isaac Luria – kabbalist på 1400-talet

2 Big Bang Idag tror man att universum skapades för 15 miljarder år sedan. Vetenskapen börjar komma ikapp Kabbalan. Men Kabbala är ensam om att ställa frågorna: Varför är världen som den är? Varför är vi här? Varför är mitt liv som det är?

3 För att få svar måste vi tillbaks till tiden före tiden!
Tillbaks till orsaken till alla orsaker!

4 Energi Från början fanns bara en oändlig kraft av energi!
Energin hade följande egenskaper: ständigt expanderande, skänkande, delande och givande Essensen hos den här substansen av energi var oändlig tillfredställelse, gränslöst nöje och gränslös upplysande.

5 Det krävs två för en tango!
När man vill ge och dela med sig krävs något! Hur kan man ge om det inte finns någon att ge till? För att man skall kunna ge måste det finnas någon som är villig att ta emot! Därför!

6 Kärlet Därför skapade den oändliga energin ett kärl.
Tänk dig en kopp full av vatten. Vattnet i kärlet svarar på energin. Koppen svarar på och tar emot och behåller energin. Men kärlet är inte fysiskt väsen, det är en kraft som är intelligent och är till naturen ickemateriell.

7 Kärlet 2 Om energikraften definieras som den första orsaken, så definieras kärlet som den första verkan. Så nu har vi en oändlig energi och ett oändligt kärl. Orsak och verkan. Ge och ta.

8 Gud och Mänskligheten Du har säkert redan funderat ut att kärlet är grunden till mänskligheten. Faktum är att våra själar, förr och nu, fanns i kärlet. Genom tiderna har den oändliga kraften av energi kallats för Gud, Universums härskare, Gudomlig skapare och många andra namn. Kabbala kallar energin för ljuset.

9 Ljuset Ljuset är inte Gud, utan energi som kommer från Gud. Kraften är strålarna som strömmar från Gud. Ljuset är alltså inte skaparen, utan snarare hans positiva attribut och andliga energi som strömmar från hans kärna

10 Kärlets struktur Det gränslösa kärlet är uppbyggt av två aspekter. En manlig och en kvinnlig energi Kabbalah lär att de här två energierna i kärlet har två kodnamn, nämligen Adam och Eva

11 Kärlets struktur 2 Kabbalisterna menar att hela Toran är en kod. Och den behöver därför som alla koder tydas. Och kabbalan är ett instrument för att tyda Toran. På kodnivån av toran är Adam och Eva kodord för de två aspekterna av Kärlet, som i sin helhet kallas begär att ta emot.

12 Skapelsen enda akt Skapelsen av kärlet begär att ta emot. Är den enda sanna skapelsen som funnits. Inga andra väsen har skapats. Inga andra världar har gjorts från scratch. Den enda som har skapats till existens ur intet, är begär att ta emot I den här enda skapelsen, skede dock i oräkneliga faser, vilka kabbalisterna har hittat genom att tyda toran.

13 Den oändliga världen Genom att ljuset gav av sitt väsen till kärlet gav det upphov en häpnadsväckande enhet, som kallas den oändliga världen Föreställ dig ett block av is som du karvat ur. Föreställ dig sedan att du häller vatten i hålet. Hålet är kärlet. Och vattnet är ljuset. Vattnet fyller upp isblocket precis som ljuset fyller upp kärlet. De är båda h20, men två former is och vatten. Konceptet att ge och ta finns alltså inom världen h20. En realitet, men två intelligenser. Men på molekulär nivå är de omöjliga att skilja åt. Den oändliga världen fungerar på ett liknade sätt. Det är total perfektion, att ljuset delar allt med kärlet. Den här ultimata manifestationen av ge och ta. Enhet. Harmoni. Oändlig givande och tagande av tillfredställelse.

14 The million dollar question
Hur hamnade vi här i den problematiska sitsen? Varför är vi fast på den här sidan av ridån? Där allt är mörkt och farligt? Om allt var enhet och perfekt i den oändliga världen, varför är vi här? Om vi är del av kärlet, varför upplever vi så mycket smärta? Var är ljuset, den ändlösa glädjen och den permanenta lyckan?

15 Gudsgenen Vad händer när du fyller ett glas med varmt vatten?
Glaset värms upp! Det var det här som hände i den oändliga världen. Kärlet ärvde egenskaper från ljuset!

16 Gudsgenen Den här ärvda naturen är kraften att skapa tillfredställelse, ge tillfredställelse och spela en aktiv och betydelsefull roll i den fortsatta skapelsen.

17 Födelsen av ett nytt begär
Eftersom kärlet ärvde ljusets natur, så fick kärlet ett nytt begär. Detta nya begär längtade efter att uttrycka det DNA som fanns hos skaparen. Specifikt ville kärlet: att vara orsaken till sin egen lycka. Att vara skaparen av sin egen tillfredställelse, Att dela denna tillfredställelse Att ha kontroll över sitt eget liv

18 Drömmarnas fält

19 Skammens bröd (Bread of Shame)
Skammens bröd (Bread of Shame) är en gammal kabbalistisk fras för alla negativa känslor en människa har som oförtjänt fått lycka. En sådan människa tvingas acceptera välgörenhet från andra – och äta skammens bröd. Människan har en djup rotad uppfattning om att man skall tjäna pengar att köpa sitt eget dagliga bröd. Han längtar efter att klara sig själv och inte vara beroende av generositet från andra

20 En Brist Kärlet hade allting i den oändliga världen. Allt utom en sak, han hade inte möjligheten att vara orsaken till sin egen tillfredställelse. Skammens bröd förhindrar kärlet från att uppleva absolut lycka. Det var inte det här som tanken bakom skapelsen hade tänkt sig. Så det fanns bara att sätt att lösa problemet : Ta bort skammens bröd. Men hur?

21 Dilemmat Så länge kärlet inte gjorde mer än tog emot, var den olycklig. Så vad skulle kärlet göra för att bli av med dessa avskyvärda känslor? Att ge var inte en möjlighet, för det fanns ingen annan att ge till. Kanske skulle kärlet dela med sig med ljuset. En idé, men ljuset hade inget begär att ta emot. Ljuset är i sig själv en oändlig delande kraft av energi.

22 Lösningen Lösningen blev att kärlet slutade att ta emot ljuset. Kärlet tog ett steg bakåt och sa: det räcker! Och precis när kärlet sagt dessa ord orsakade det en spirituell explosion vilken fortfarande i våra dagar ger eko. Vetenskapsmän har upptäckt detta kosmiska eko och gett det ett namn – the Big Bang

23 Big Bang Idén att de antika kabbalisterna skulle förstått hur Big Bang startade är ytterst intressant! Vi skall jämföra vad dagens vetenskap och kabbalah säger om universums tillblivelse!

24 Modern vetenskap och Big Bang
För ungefär 15 miljarder år sedan, före universum kom till, fanns ingenting. Ingen tid, Ingen rymd. Universum startade vid ett specifikt tillfälle. Det här tillfället omgärdas intet. Det fanns ingen vidd, inget djup och ingen längd. Den här händelsen innehöll rymden, tiden och materien. Tillfället fick ett utbrott i en explosion som man inte kan föreställa sig, en explosion likt en bubbla i ljusets hastighet , och ur den här energin skapades, efter de hade sammansmält och svalnat, stjärnor galaxer och planeter Kabbalah Universum skapades ur intet, från ett tillfälle av ljus. Intet kallades den oändliga världen. Den oändliga världen var fylld oändligt ljus. Vid ett tillfälle drog ljuset tillbaka och skapade den ursprungliga rymden. Före det här tillfället är inget känt. Därför kallas det här tillfället början. Efter tillbakadragandet, så gav den ändlösa världen ifrån sig en ljusstråle. Den här strålen av ljus expanderade sedan snabbt. All materia kommer från detta tillfälle

25 Universums födelse Genom att göra motstånd mot ljuset, tog kärlet ett första steg mot att bli av med skammens bröd. Likt en förälder som låter ett barn att gå och låter barnet falla, för att barnet skall lära sig att gå så drog sig ljuset tillbaka ett tag och kärlet sa: Tack, men nej tack. Jag skulle vilka lära mig at skapa och dela med mig av ljus själv. Ljuset gav kärlet tid och rum att skapa sin egen gudomliga natur. Denna tid och rymd är vårt fysiska universum.


Ladda ner ppt "Kabbala del 2 - Skapelsen, Big Bang och Guds natur."

Liknande presentationer


Google-annonser