Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

New Age Ett urval begrepp och riktningar inom New Age

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "New Age Ett urval begrepp och riktningar inom New Age"— Presentationens avskrift:

1 New Age Ett urval begrepp och riktningar inom New Age
Olov Fahlander, Linköping 120926

2 Ateism är också en tro Richard Dawkins är en skarpsynt ateist som främst angriper religiös fundamentalism.

3 Ockultism: Spöken & Andar
Populärt skräcktema i film. Ockultism söker kontakt bortom den normalt förnimbara verkligheten. En förgrundsfigur var Aleister Crowley Astralplanet gränsar till vår, där avlidna personer vistas en tid. Spöken är personer som inte lyckats ”gå vidare” och har något ouppklarat med de nu levande Andar kan vara både ”låga” och ”högre” eller på vår förståndsnivå

4 Ockultism: Häxor & Wicca
1600-talets kvinnorförföljelse var vantro att vissa kvinnor hade en pakt med Djävulen Egoförstärkning: Church of Satan / Temple of Set / Dragon Rouge / Wicca Gardner: Book of shadows, är ritualer för utövning av häxeri Ritualföremål & Sermonier vid vissa högtider (Hammer 132)

5 Ockultism: Kristaller
Stenar knyts till vissa känslor och astrologiska begrepp Kan ”renas” (med pendel) och ”laddas” (via fullmånen) Påverkar människans personliga ”energier” dvs känslostämningar Kristallterapi väljer vissa stenar att behandla en åkomma, t.ex oro

6 Ockultism: Tarot Symboler med tolkningsbar innebörd
78 symbolkort (stora/lilla arkanan st) • Lägst är Narren, högst är Världen. Övr exempel: Lyckans hjul, Rättvisan, Döden, Djävulen, Yttersta domen och De älskande.

7 Scientologi: Hubbard Uttalade syftet är att ”rädda planeten” Centers:
Clearwater Florida Saint Hill, England Freewinds, Kaspiska havet

8 Scientologi:Dianetik
En metod att frigöra sinnet från alla begränsningar. Egot kan bli oövervinnerligt. Teori-likheter med Hemliga läran. MYCKET dyrbara kurser! Sci. Misstror dagens psykologi, och sedativa medicinering.

9 Scientologi: Emeter Med en emeter kan ditt reaktiva sinne avläsas. (hämningar) Där finns blockeringar som bör lösas upp. (Engrams) Ett sluttillstånd är ”Clear”. Ytterligare uytvecklings-grader finns upp till OT5 OT = ”Operating Thetan”, dvs ett sinne som har all förmåga i Universum.

10 Scientologi: Miscavage
Miscavage tog över efter Hubbard, och agerar som diktator

11 Scientologi: Avhopp Kontrakt på Freeewinds, är för ”miljontals år”.
Avhopp tolereras inte. De kallas för ”supressive persons”. Boken beskriver fruktansvärda beteenden inom organisationen typ ”Guantanamo” för att hjärntvätta och isolera

12 Parapsykologi: Aura

13 Ockultism: Kundalini Chakras är de nervcentra där energiströmmar går.
Överst sitter kronchakrat. Kundalini är en kraft som kan stiga längs ryggraden efter viss träning

14 Teosofi: Hemliga läran
HP Blavatsky (1875) grundade T, som en blandning av Reinkarnation/Karma, kristendom och ockultism. HL innehåller otroliga berättelser från årmiljoner tillbaka, om t.ex. cykloper och Atlantis

15 Spiritualism: Medium

16 Spiritualism: Ambres Sture Johansson, snickare från Jämtland är ett transmedium, som förmedlar budskap (lånar ut sin kropp) från en ande. Ambres levde för 3000 år sedan i Egypten. Han betonar ständigt hur viktigt det är att på rätt sätt lära sig älska –– sina medmänniskor. En dokumentärfilm i TV beskriver hans situation.

17 Antroposofi: R Steiner
RS hade översinnlig förmåga och beskrev dess strålformiga aspekter t.ex. Astralkroppen. RS bröt sig loss från Teosofin och grundade en egen skola. Antroposofi = Kunskapen om människan Fokuserar på naturlighet, t.ex organisk/biologisk odling och kretslopp

18 Antroposofi: Arkitektur
A har gett bidrag till många delar av mänskligt liv. Sjukvård, Pedagogik, Måleri, Odling, Dans…. Med naturen som förebild är färgval och former annorlunda än vi är vana vid. Centrum i Järna, Södertälje och Dornach, Tyskland Gör ett besök!

19 Antroposofi: Måleri Färgvalet är med tunna laserande färger för att återspegla den eteriska sidan av verkligheten. Goetes färglära ligger till grund. Han har beskrivit hur färger påverkar vårt psyke

20 Antroposofi: Eurytmi Ljudeurytmi - Att dansa till en dikt
Toneurytmi - Att dansa till musik Rörelsen har ett samband med språkljuden. Inga förinspelade delar – utan ”live” Spännande ljussättning vanligt

21 Reinkarnation & Karma En central tanke i New Age är återfördelsen och erfarenhetsuppbyggnad (karma) Vi föds till en plats som kan ge oss bidrag till utvecklingen i ett större perspektiv Inte som i indisk hinduism, i djurisk tillvaro, utan till ständigt nya och högre utecklingssteg Som du sår ska du skörda

22 Martinus kosmologi Martinus Thomsen ( ) fick vid 30 års ålder kosmiskt medvetande. Det gav en obegränsad intuition så att han kunde beskriva tillvarons sanna andliga struktur. Hans liv ägnades åt att formulera tredje testamentet, dvs Bibelns fortsättning (c:a 5000 sidor) + ett stort antal symboler. Gud är logisk och kan förstås.

23 Martinus symbol ”Det levande väsendet”
Allt är liv som reinkarnerar. Alla väsen passerar sex ”riken”, t.ex. djurriket och människoriket Väsendet utvecklas ständigt mot högre former av liv. Djurriket (där vi ännu är) är kulmination av materialism och frånvaro av Gudomligt medvetande. Mänskligheten står inför ett uppvaknande om vår plats i kosmos

24 Kosmiskt liv: Gaia Jordklotet är ett levande väsen & Vi är celler i jordklotets organism. Vaknande miljömedvetenhet är en del av detta James Lovelock: Gaia som jag ser henne är ingen småfjollig mamma som tolererar vilket ohyfsat beteende som helst. Inte heller är hon någon skör och bräcklig liten fröken som hotas av den brutala mänskligheten. Hon är hård och bister, håller alltid världen varm och bekväm för dem som följer reglerna, men avlivar obönhörligt de organismer som överskrider dem. Hennes (för människan) omedvetna mål är en planet som lämpar sig för liv.

25 Rymd: UFOs

26 Sädescirklar 1

27 Sädescirklar 2

28 Sädescirklar 3

29 Sädescirklar 4

30 Sädescirklar 5

31 Rymd: Raelism Världen skapades av vetenskapsmän och konstnärer från en annan planet Rael mötte 1973 en utomjordisk civilisation => Boken ”Budskapet från utomjordningar” Målet är att bygga Elohim, en ambassad för mötet med utomjordningarna

32 Sheldan Nidle Dratzo! Vi kommer tillbaka med mer att berätta om er värld och dess gudomliga förvandling. Allteftersom Gaia kommer allt närmare en förändring av sin yta och er verklighet på den, använder invånarna i Agartha sina förmågor för att förhindra det mörka från någon som helst förhoppning om att kunna förbereda en comeback. Just nu har invånarna i Agartha gått samman med våra Jordallierade i en omfattande plan som nu har satts i verket. Första delen var avvecklingen av det stora nätverk av baser under jord och i havsdjupen, vilka bevarats under decennier av olika hemliga regeringar. Denna stora militära aktion är nu avklarad. Det mörka har förlorat tiotusentals nyckelpersoner och förnekas tjänster från de flesta av sina exotiska forskare och tekniker. Trots detta var det först nyligen då personal på mitten-nivå arresterades som Illuminaterna blev riktigt panikslagna. De vet nu att deras egen arrestering ligger nära. De som så länge har "skött om" er värld ser att tiden snabbt närmar sig, när var och en av dem måste möta de stora skaror av arga medborgare som de en gång så arrogant manipulerade. Och denna upprensningsstrategi inkluderar sannerligen även dessa " mörkrets kungar." Rymd

33 Vad är New Age/Nyandlighet?
Mix olika religioner och trosriktningar. Poängterar det egna ansvaret för val & handlingar. Guds omfattar hela skapelsen. Allt är en del av Gud. (Immanens) Medvetenheten kan variera mellan väsen och därför agerar vi olika. I grunden är vi alla ett, men vi tror oss vara åtskilda. Erfarenheter utvecklar medvetenheten i riktning mot Gud. Reinkarnation är verklighet, och vi utvecklas framåt/uppåt. Jorden är en helhet som misshandlas av människan pga materialsm och egoistiskt trångsyn. Varje människan är en unik del av helheten Vi står inför ett kosmiskt uppvakande. En mängd sekter har bildats kring en/några centrala personligheter som fått "upplysning".

34 Tack för uppmärksamheten!
Bildspelet kan hittas på //Olov Fahlander


Ladda ner ppt "New Age Ett urval begrepp och riktningar inom New Age"

Liknande presentationer


Google-annonser