Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA ! Ungdomszonmöte 2009 I samarbete med

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA ! Ungdomszonmöte 2009 I samarbete med"— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA ! Ungdomszonmöte 2009 I samarbete med
Zon Sv – Södra Sandby IF´s klubblokal, lördag 28/2 klockan 10.30 Zon Nv – Förslöv IF´s klubblokal, måndag 2/3 klockan 19.00 Zon Nö – Vittskövle IF´s klubblokal, tisdag 3/3 klockan 19.00 Zon Sö – Örums Nygård, onsdag 4/3 klockan 19.00 VÄLKOMNA !

2 Innehåll: Förevisning från Newbody (www.newbody.se)
(Jan Jildman) Information från Kvällsposten ( (Linda Arvidsson) Information från Skåne FF´s utbildningsavdelning Information från Skåne FF´s domaravdelning Skåne FF´s tävlings- och serieverksamhet Nolltolerans, nya regler & tävlingsbestämmelser Fastställande av serieindelning för ungdomsserier 9-14 år Utdelning av matchrapportblock Kaffe och fika

3 utbildningsavdelning
Information från Skåne FF´s utbildningsavdelning

4 Skåne FF´s domarverksamhet:
Hemsidan, lokala tillsättare. Fogis, söka domare. Ca. 570 domare. ( Elit- Regions- och Distriktsdomare ) 2 st. proffsdomare. Krav ( regelkunskap och fysiskt test ) Årlig obligatorisk utbildning. Klassificering. Utbildningsstegen. Uppföljning. Stil och profil, rätt inställning och attityd. Föreningsdomare: senast 20/3. P Årlig obligatorisk utbildning. Klagomål/beröm och synpunkter till Domaravdelningen. Nyrekrytering. Kamratskap, roligt, fotbollsfamiljen,karriär och extrapengar. FRÅGOR??

5 FOGIS – www.skaneboll.se
Skåne FF´s nya hemsida: Tävlingsverksamhet Blanketter – här finns alla blanketter samlade Bestraffningsärende – här redovisas alla avstängda spelare (eget ansvar att kontrollera) Tävlingsbestämmelser – här finns i gällande TB (återfinns även i Fotbollkalendern) Verktygslådan: Föreningar – här finns möjlighet att söka föreningsuppgifter Matcher idag – här redovisas alla matcher per datum Serier – här finns alla serier, resultat och tabeller FOGIS Föreningsadministratör skapar föreningsanvändare Möjlighet att själv administrera uppgifter om föreningen Lägga till och uppdatera kontaktpersoner till föreningens lag Se domartillsättning och bekräftelser på matchändringar Anmäla lag till tävlingar och seriespel Göra matchändringar (ej i de av Skåne FF domartillsatta serierna) Boka matchtider (ej seniorserier)

6 Nya regler & Tävlingsbestämmelser
En spelare får inte göra egna markeringar på spelplanen Minst sju (7) spelare per lag för att starta en 11-manna match Mittlinjen tillhör det anfallande laget vid offsidebedömningar Inkast ska utföras där bollen passerade sidlinjen (ingen bakre metergräns längre) Lindrig eller grov avvisning av ledare (domaren avgör) Junioråldern är höjd till 19 år En person får inte vara angiven på matchrapporten både som spelare och ledare Spelare kan från det år de fyller 12 år till det år de fyller 14 år, om särskilda skäl som t.ex. dubbelbosättning föreligger, representera fler än en förening under samma speltermin. TB 3 kap § 23: Kommentarer till spelregler för 7-mannafotboll Inspark/Målvaktsutspark/utkast: En inspark, målvaktsutspark/utkast får inte sparkas eller kastas så att bollen går över mittlinjen utan att den först tagit mark eller vidrört en med- eller motspelare på egen planhalva.

7 Nya regler & Tävlingsbestämmelser
Grov eller lindrig avvisning av ledare Avvisad person ska stå över i samma tävlings nästkommande match, innebärande att berörd person inte får uppträda vare sig som spelare eller i någon funktionärsroll. Det innebär bl.a. att personen inte får befinna sig i omklädningsrum eller i närheten av det tekniska området, i press- rum eller annan lokal inom arenan från 90 minuter före match till 60 minuter efter slutsignal samt inte heller på annat sätt instruera eller ha kontakt med sitt lag Avvisning av ledare: ytterst allvarligt eftersom vuxna personer/ledare ska vara ett föredöme för våra ungdomar förknippat med en anmälan (grov förseelse) till Tävlingskommittén brev till föreningen ordförande för kännedom och utredning möjliga bestraffningar från TK är bötesbelopp (1000kr- ) eller ytterligare avstängning

8 Licens & Spelarlegitimationskort
Spelare som är ska ungdomsregistreras (utbildningsersättning) Spelare som är 15 år och äldre ska vara licensierade för att få delta i bindande match Föreningen sköter själv administrationen av spelare via FOGIS Blanketter för ungdomsregistrering och licensiering finns på Spelarlegitimationskort (lokala regler i Skåne) Gäller i distriktets serier fr.o.m. 15 år (gula matchrapportblock) Alla spelare måste kunna legitimera sig före match (ej Skåne FF´s kort = 50kr ”S”) Ingen legitimation = inget spel Spelarlegitimationskort ska lämnas i nr-ordning till domaren senast 30 min före match Felaktigt ifyllda eller ej kort med ej ”välliknande” foto kommer att omhändertas Spelare som under matchens gång kan uppvisa giltig fotolegitimation, får sättas in under förutsättning att han/hon upptagits på laguppställningen före matchstart. Stickprovskontroller: ej licensierad spelare = 250kr/spelare i administrationsavgift

9 Matchrapporter Gult häfte (15 år och äldre)
- Spelarens fullständiga personnummer ska alltid anges - Spelarlegitimation krävs för deltagande Blått häfte (14 år och yngre) - Spelarens fullständiga personnummer anges första gången spelaren deltar i laget - Fr.o.m. spelarens andra match behöver endast födelseår anges på rapporten Komplett ifylld rapport med fullständigt match- och omgångsnummer, speldatum och slutresultat ska efter matchen undertecknas gemensamt av domare och båda lagen Rapporten ska insändas av hemmalaget och vara Skånes FF tillhanda senast på tredje (3) dagen efter spelad match. Skicka till: Skånes FF, Box 1046, Malmö Ofullständig eller för sent inkommen rapport = straffavgift enligt TB 2 kap § 4.6

10 Matchändringar Rätt till ändring av i spelprogrammet angiven matchdag ska sökas hos Skånes FF i god tid före match, dock senast tio (10) dagar före den fastställda matchdagen Ansökan ska ske på ”ändringsblankett” där motståndarlagets skriftliga godkännande av programförändringen samt förslag om ny speldag, spelplan och speltid ska anges För ändring av match som sker efter fastställt spelprogram debiteras en avgift enligt gällande TB 2 kap §4.6 (100kr/500kr) Ändringsavgiften gäller i de av Skåne FF domartillsatta tävlingskategorier. (Senior-, junior-, P17-, P16-, P15-, och Skåneserier för P14) Det åligger alltid arrangerande förening att, utöver sedvanlig kallelse, omgående meddela gästande lag och domare om godkänd matchändring av speldag och/eller speltid

11 Walk-over (wo) Förening som utan giltigt skäl ej ställer upp till spel enligt uppgjord spelordning erlägger till Skånes FF en walk-over avgift enligt gällande TB (250kr/500kr) Om förening tillerkännes seger p.g.a. walk-over räknas målresultatet som 3-0 Förening som lämnar mer än två (2) walk-over utesluts ur tävlingen Vid walk-over match ska lag som inte ställer upp till spel ersätta motståndarlagets styrkta kostnader Walk-over som lämnas under våromgången i serier som omlottas sammanräknas med walk-over som lämnas under höstomgången Skånes FF har rätt att i ospelad match besluta att inga poäng eller mål ska tilldelas något av de berörda lagen eller att det ena laget ska tilldelas tre poäng och 3-0

12 Resultatrapportering
1. via SMS till 2. via FOGIS och förenings egna inloggning Nytt fr.o.m. tävlingssäsongen 2009: Hemmalaget bör senast 60 minuter efter spelad match via SMS rapportera matchens slutresultat. Skicka ett SMS till: Ange ”matchnummer” mellanslag ”hemmamål” mellanslag ”bortamål” Möjlighet för Skånes FF att spärra SMS från avsändare som rapporterar ex Resultatrapportering även möjlig via förenings inloggning i FOGIS

13 Uppskjuten eller avbruten match
Uppskjuten eller avbruten match p.g.a. väder- och eller planförhållande ska spelas på första tillgängliga speldag i berörda föreningars spelprogram, om inte Skånes FF beslutat annat. Här har berörda föreningar rätt till en dags speluppehåll mellan matcherna. För hemmalaget gäller; att efter beslutet fattats att skjuta upp match, omgående meddela Skånes FF att i förekommande fall meddela motståndarlaget och domare att ansvara för att båda föreningarna omgående, i samband med att matchen skjuts upp, fastställer ny speldatum och speltid samt att detta meddelas Skånes FF F Match får inte flyttas från vårsäsongen till höstsäsongen F Om spelförbud utfärdas för gräsplan och reglementsenlig konstgräs- eller grusplan anvisas ska matchen avgöras på denna. F Att inte ställa upp till spel med motiveringen att det bland spelarna saknas grusskor är inte acceptabelt, dvs detta är att betrakta som walk-over

14 Nolltolerans F Nolltolerans gäller i alla skånska distriktsserier
”Nu räcker det, fotboll ska vara kul…” Skånes FF införde under säsongen 2006 ”Nolltolerans” i våra skånska distriktsserier. Syftet med detta är att minska det fysiska och verbala våldet och att skapa ett bättre uppträdande i samband med fotbollsmatcher. Fair Play ska omsättas till handling ! F Nolltolerans gäller i alla skånska distriktsserier F Nolltolerans gäller alla (spelare, ledare, domare, funktionärer) F Nolltolerans gäller före match – under match – och efter match Föreningens ordförande kontaktas och avkrävs en rapport om åtgärder i vissa ärende Utbildningsåtgärder i samarbete med Skånes FF Obligatoriska utbildningar Bedömning och redovisning i rapporterna efter spelade matcher Matchkontrollanter från Skånes FF står till förfogande vid ex högriskmatcher Ex. svordomar = gult kort, varning eller 5-minuterspaus Ex. könsord och skällsord = rött kort s.k. grov utvisning och avstängning

15 Arbetsgång - Serieindelning
Skåne FF´s arbetsgång för serieindelning av ungdomsserier 9-14 år: Anmälan från föreningen via anmälningsblankett – senast den 30/1 Uppdelning i fyra zoner (NV-NÖ-SV-SÖ), blanketter skickas till våra s.k. ”zonansvariga” Förslag till indelning upprättas av respektive zonansvarig 1. Resultat från föregående tävlingssäsong 2. Egna önskemål inför serieindelningen 3. Skåne FF´s ansvar för distriktets ”helhetslösning” mht ett rimligt antal lag per serie Sammanträde mellan Tävlingsavdelningen och alla zonansvariga – lagfördelning Publicering, via , av den preliminära serieindelningen Kontroll av föreningen beträffande anmälda lag = efteranmälan och återbud Zonmöte - möjlighet att framföra synpunkter på den preliminära serieindelningen - fastställande av definitiv serieindelning - fastställande av lottningsnycklar (vår- och höstserie alternativt helårsserie) - fastställande av lottningsprincip, dvs användandet av resultattabeller etc…)

16 Lottningsprinciper Barnserier 9-12 år:
Indelning i seriegrupper om maximalt 8 lag, företrädesvis vår- och höstserier 9-årsserier utan serietabeller, kan innehålla fler än 8 lag då alla ändå får 6-7 matcher Ungdomsserier 13-17år: Indelning i seriegrupper om lag (12 lag endast för helårsserier) Spelas både som vår- och höstserier respektive helårserier Omlottning från vår- till höstserie: F några lag flyttas (om möjligt) upp, några lag stannar kvar och några lag flyttas (om möjligt) ned F resultaten är avgörande för indelning av höstserier F lag 1 och 2 från samma förening kan efter resultat hamna i samma höstseriegrupp Nytt fr.o.m. 2009 Ej tillåtet att ändra 7-mannalag (12år) till 11-mannalag inför höstserierna (13 år) Blankett för ärendet är borttagen …

17 FOGIS – Matchbokning Definitiv serieindelning – lottning – matchbokning - hemmalaget bestämmer datum och speltid vid spel på helgdagar - bortalaget ska kontaktas för överenskommelse vid spel på vardagar - meddela bokningen till Skånes FF senast 30/3, skriv själv ut ”definitivt” spelprogram den 9/4 - ej bokade matcher ??? (läs mer i gällande tävlingsbestämmelser 6 kap §1.5) I zon Helsingborg/Ängelholm gäller följande: P12, P9 spelar måndagar F16, P13, P11 spelar onsdagar F12, P14, P10 spelar fredagar F14, F11, F10 spelar lördag/söndag Vid flyttning av match till annan dag än den fasta speldagen gäller följande: Måndags- och onsdagsmatcher flyttas till annan vardag/helgdag före fastställd speldag Fredagsmatcher spelas på helgen i anslutning till fastställd speldag Senast den 30:e mars ska föreningen meddela spelordningen till Skånes FF 1. Skicka en sammanställning till Skåne FF´s tävlingsavdelning per brev, mail eller fax 2. Registrera själv matcherna via föreningens FOGIS-inloggning (manual…)

18 Ej bokade seriematcher:
TB 6 kap § 1.5: Fastställd spelordning är liktydig med kallelse till match. Om speltid ej är utsatt i spelordningen åligger det arrangörs- föreningen att i god tid, senast fyra (4) dagar före match, delge motståndarlaget speltiden. Skulle delgivning av matchtiden utebli från den arrangerande föreningen tillkommer det gästande förening att skaffa sig kännedom om matchtiden, men detta förhållande ska meddelas tävlingskommittén (TK)


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA ! Ungdomszonmöte 2009 I samarbete med"

Liknande presentationer


Google-annonser