Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ASSA Key Solutions AB www.assaks.se Välkommen !. - Har varit verksamma på säkerhetsmarknaden sedan 80-talet. - Lösningar för att hantera och förvara nycklar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ASSA Key Solutions AB www.assaks.se Välkommen !. - Har varit verksamma på säkerhetsmarknaden sedan 80-talet. - Lösningar för att hantera och förvara nycklar."— Presentationens avskrift:

1 ASSA Key Solutions AB www.assaks.se Välkommen !

2 - Har varit verksamma på säkerhetsmarknaden sedan 80-talet. - Lösningar för att hantera och förvara nycklar och läkemedel och värden. - Grunden i företagets verksamhet är Svensk äldreomsorg. - 1997 såldes det första Elektroniska nyckelhanteringssystemet, KEYsafe. Assa Key Solutions idag - System för nycklar och läkemedel och objekt. - 18 anställda - Ägs av ASSA ABLOY sedan 1 nov 2004 - Introducerar Eagle Object Control under 2007 Vilka är vi ? Assa Key Solutions i morgon - Ledande inom ”object control” i Skandinavien - Utvidga marknaderna i Europa och övriga världen

3 Nycklar - ett vardagligt bekymmer?

4 Nycklar – ett vardagligt bekymmer?!  ”Våra nycklar försvinner och är på drift”  ”Obehöriga har tillgång till fel nycklar”  ”Det går inte att spåra vem som använt en nyckel”  ”Vår nyckelhantering kräver mycket administration och är omständlig”  ”Vår nyckelhantering tar mycket tid och resurser i anspråk”

5 Förtroende / Ansvar Värde Vad är en nyckel?

6 Varför utvärdera området nyckelhantering? VerklighetenOlika förklaringar RutinerMänniskan är mänsklig ArbetsgivarperspektivBevissituationer

7 Vad händer ?  Skåpbil stulen, som innehöll midjeväska med huvudnycklar till kommunens fastigheter.  Inbrott i förvaltningskontor, nyckelskåp (tunnplåt) med huvudnycklar stals.  Vaktmästare tappat nyckelknippa vid tvätt av bilen i eget garage. Vid upptäckt av förlusten var nycklarna stulna.  Uppbrutet nyckelskåp utomhus, med nyckel till övriga anläggningar stals.  Stöld från pensionär utan åverkan på ytterdörr.

8 Konsekvenserna av en bristfällig hantering av nycklar.  Direkta kostnader  ”Oreda”  Kostnader för ”förlorat anseende”

9 Händelsestyrd / planerad riskhantering

10 Kostnader för hantering av nycklar

11 Farliga förhållanden eller beteenden 1 3 30 300 Katastrof/Stor skada Allvarlig skada Mindre skada Tillbud 3000 Målsättningen med säkerhetsarbetet

12 Vad kostar mest? Det är mycket som tyder på att de små dagliga störningarna på sikt kostar betydligt mer än den stora katastrofen. Det är därför bättre att satsa på skyddet mot de små skadorna och tillbuden.

13 Enkel och Säker nyckelhantering, motsägelsefullt ? Enkelhet… - Tillgänglighet - Användarvänligt - Transparent - Alla kommer åt - Flexibelt system - Osäkert - Olåst - Sparar tid Säkerhet… - Avancerad kontrollfunktion - Pålitligt - Kraftig konstruktion - Övervakat - Kostsamt - Inlåst - Krångligt - Tidskrävande Måste jag välja ?

14 Behovsanalys Från ”nuläge till nyläge”!

15 Behovsanalys - Hur stor påverkan har en icke fungerande nyckelhantering på den dagliga verksamheten / kärnverksamheten i termer av: -Fysisk säkerhet -Tillgänglighet -Spårbarhet -Administration

16 Resultat av behovsanalys Nyckelhanteringen: - Är en ”verksamhetskritisk” fråga - Är en viktig stödprocess i det dagliga arbetet - Påverkar inte den dagliga verksamheten på ett nämnvärt sätt

17 Från nuläge till ”nyläge”

18 - Nulägesanalys - Konsekvensanalys - Lösning - ”Nylägesanalys” Beskrivning av ”Objekt” och ”Verktyg”

19 Vilka nycklar finns i organisationen? Antal – Värde – Vad skyddar nycklarna? Nyckelgrupper?

20 Lägenheter Fordon Entreprenörsnycklar Kundnycklar Soprum Huvudnycklar Medicinskåp

21 Vem/Vilka har idag tillgång till verksamhetens nycklar. Användargrupper?

22 Från nuläge till ”nyläge” - Nulägesanalys - Konsekvensanalys - Lösning - ”Nylägesanalys” Sammanställning då nuläge ställs mot Externa icke påverkbara och påverkbara faktorer Bild

23 Från nuläge till ”nyläge” - Nulägesanalys - Konsekvensanalys - Lösning - ”Nylägesanalys” Utforma en lösning / förebyggande åtgärder utifrån nuläge och konsekvensanalys: - Målbeskrivning - Utformning av ”verktyg” / lösning för nyckelhanteringen - Fastställande av ekonomiska ramar för genomförandet - Genomförande

24 Vilka skall ha tillträde till nycklarna? Och När ? Kan detta kontrolleras och fungera 24-7-365?

25 Hur skall nycklar hanteras i verksamheten? Rutiner/policy avseende: Fysisk säkerhet – Tillgänglighet - Spårbarhet - Administration

26 Vilka nycklar vill Ni ha löpande kontroll på? Vilka nycklar vill Ni ha kontroll på? Vilka nycklar MÅSTE ni ha kontroll på?

27 Hur vill Ni att Er ut-/inlämning skall fungera? Bemannat? Obemannat? Dygnet runt? Uppföljning?

28 Vem/Vilka skall administrera systemet? Och hur ofta ?

29 Vilken typ av inloggning systemet? Vill Ni använda befintliga passerkort? PIN-kod, RFID, Magnetkort?

30 Skall nycklarna finnas på ett ställe eller utplacerade på flera platser?

31 Vad förväntas komma ut av nyckelhanteringsprocessen? Funktion? Information? Säkerhet?

32 Från nuläge till ”nyläge” - Nulägesanalys - Konsekvensanalys - Lösning - ”Nylägesanalys” - Utvärdera resultatet av genomförda åtgärder - Utvärdera ”nyläge” i relation till förändrad hotbild och krav på nyckelhanteringen.

33 Den svagaste länken

34 Eagle Object Control  Flexibilitet  Integration  Enkelt - Avancerat  Gemensam plattform  God fysisk säkerhet  Framtid

35 Funktioner  Komplett objektshantering –Nycklar och andra värdefulla objekt –Även icke elektroniskt övervakade nycklar  Behörighetshantering i skåp –Användargrupper –Nyckelgrupper –Schema/schemagrupper  Språkhantering –Olika språk relaterat till individuella användare  Registrering av händelser –Händelselogg från skåp –Logg av förändringar i databas –”Miljölogg” –”Servicelogg”  Behörighetshantering i mjukvara –3 st inloggningsnivåer –Administratör –Användare –Observatör  Fasta och/eller rörliga positioner

36 Mjukvara  Mjukvara byggd i Microsoft.NET  Serverbaserat system  Fleranvändarsystem  Webbapplikation – inga klientinstallationer  ”Scale Out”  Moduluppbyggt  DHCP stöd  Registrering sker i webbgränssnitt och data lagras i en central databas (SQL)  Förberett för kommunikation med externa system via webbtjänster med XML

37

38 Arkitektur

39 Flödesschema

40 Behörighetshantering

41 Webbaserad mjukvara Databas på servern eller lokalt, beroende på behov

42 Grafisk översikt Enkelt och informativt, för en tydlig överblick

43 Behörighetsstyrning Behörigheterna kopplas ihop via en matris

44 Hårdvara  Kraftiga skåp eller i särskilt skyddade rum  2 storlekar –Eagle Object Control Wall –Eagle Object Control Floor

45 Hårdvara  Upp till 9 väggskåp per anläggning  Displayenhet –Grafisk färgdisplay –Funktionsknappar –Sökfunktioner –Listfunktioner  Integration –Input –Externa villkor –Externa läsare – Output –4 st reläslutningar


Ladda ner ppt "ASSA Key Solutions AB www.assaks.se Välkommen !. - Har varit verksamma på säkerhetsmarknaden sedan 80-talet. - Lösningar för att hantera och förvara nycklar."

Liknande presentationer


Google-annonser