Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett bildspel för att samtala om

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett bildspel för att samtala om"— Presentationens avskrift:

1 Ett bildspel för att samtala om
Hela vägen Ett bildspel för att samtala om människan och världen Del 1 Våra behov och förutsättningar © Support IT-uppföljning

2 Vi behöver luft, vatten, föda och skydd mot väder och vind
Vi behöver luft, vatten, föda och skydd mot väder och vind. Det är våra grundläggande, primära behov. Vi behöver också trygghet och en gemenskap där vi kan skapa och förmedla. Det är våra sekundära behov.

3 Abraham Harold Maslow (1908-70 ) rangordnade behoven:

4 Den chilenske ekonomen Manfred
Max-Neef har byggt ett annat mönster:

5 Det är människans behov som bygger världen:
Ägande och makt har sina yttersta rötter i våra behov av självförsörjning och skydd. Ledare och grupper har sina rötter i behoven av fungerande gemenskap där språk är en nyckel till delaktigheten. Med de behoven tillgodosedda vill vi skapa och förmedla. Vi reflekterar över våra liv och där ligger också rötterna till de religiösa krafterna.

6 De öppna och de inåtvända
Om behovskonflikter Problem kan skymma sikten!

7 Det gäller att se möjligheterna!

8 Det är inför varandra vi blir människor
”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.” Hjalmar Söderberg Doktor Glas 1905 Det är inför varandra vi blir människor

9 Människan är alltings mått
Protagoras (cirka f Kr) tillskrivs detta uttryck

10 Det är genom att jämföra våra världsbilder som vi får vår identitet.
Det är din uppfattning om världen som gäller. Den är unik. Vi har mycket gemensamt - men inte allt. Det är genom att jämföra våra världsbilder som vi får vår identitet.

11 Somliga vet vad dom vill - andra inte.
Det finns mönster! Somliga vet vad dom vill - andra inte. Med alla nyanser fördelar vi oss längs en axel mellan rigiditet och flexibilitet. Det kan gälla i olika frågor men också som karaktärsdrag. En del vet vad om vill - andra inte. Rigida Flexibla

12 Om krafter som påverkar oss.
Kapital, marknad och makt (exploatering) Mission för religiös tro och icke-tro (etniska krig) Vilja till förändring - eller bevarande (reformer) (konservatism)

13 Om tro och icke-tro

14 Levande tro eller religiöst arv
Levande tro eller religiöst arv? De tolv mest förekommande inriktningarna. Religion e.dyl Antalet bekännare 1. Kristendom 2 miljarder 2. Islam 1,3 miljarder 3. Hinduism miljoner 4. Ateism, Agnostisism miljoner 5. Buddhism miljoner 6. Taoism, konfucianism m.m miljoner 7. Naturreligioner miljoner 8. Afrikanska stamreligioner m.m miljoner 9. Sikhism miljoner 10. Juche (Nordkorea) miljoner 11. Spiritism (New Age m.m.) miljoner 12. Judendom miljoner o s v Källa: adherents.com (2000)

15 Kristna Inriktning Bekännare Katoliker 1,050,000,000
Ortodoxa ,000,000 Afrikanska sekter ,000,000 Pingstvänner ,000,000 Reformerta/Presbyterianer ,000,000 Anglikaner ,000,000 Baptister ,000,000 Metodister ,000,000 Lutheraner ,000,000 Jehovas vittnen ,800,000 Adventister ,000,000 De sista dagarnas heliga ,500,000 Apostoliker ,000,000 o s v

16 Religion och samhälle -
kan man förena demokrati och teokrati? Demokrati = folkvälde Teokrati = gudsvälde

17 Om rikedom och fattigdom

18 VÄRD 650 MILJARDER Ägaren till stormarknaden Wal-Mart i USA, Robson Walton är rikast i världen. Källa: Aftonbladet (nov 2004)

19 Wal-Mart/Kathie Lee handväskor
Fabrik i Kina: Liang Shi väskfabrik Timlön (dollar): 0,13 till 0,23 (c:a kr) Arbtim/vecka: Tiotimmarsskift. 6-7 dgr/v. Arbetsförhållanden: Inga nödutgångar finns; smutsiga, trånga sovutrymmen, 10 per rum; lagerarbetare med 70 timmars arbetsvecka tjänar 3,44 dollar (c:a 25 kr); inga förmåner, inget juridiskt bindande anställningskontrakt existerar; arbetarna visste inte vad en uppförandekod var. Källa: Naomi Klein - ”No logo” Sthlm 2002

20 Vad är rimligt? Vad är orimligt?

21 Om de politiska systemen

22 I betraktarens öga Freedom House är en en organisation i USA som utifrån sina kriterier klassificerar världens länder avseende frihet. En viktig faktor är fria val. Källa:

23 Demokratins grundstenar

24 Mänskliga rättigheter
Artikel 1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap.

25 Artikel Envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter, som uttalas i denna förklaring, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Källa: Ur FN:s förklaring den 10 december 1948

26 Tre huvudstråk Socialism Liberalism Konservatism

27 Demokratin som vågmästare.
Kapital, marknad och makt (exploatering) Mission för religiös tro och icke-tro (etniska krig) Parlamen-tarisk demokrati Vilja till förändring - eller bevarande (reformer) (konservatism)

28 Om vilja och val Utifrån starkare eller svagare vilja har vi lättare eller svårare att göra våra val.

29 Vad vill vi? För egen del? Frihet? För omvärlden? Rättvisa?
Friheten säger jag er, är en vind som skärs av en annan vind. Och denna andra vind är rättvisan. Ur Kort föreläsning om friheten av Artur Lundkvist (Ur "Vindrosor, moteld" Albert Bonniers förlag, Stockholm 1955)

30 Fyra faktorer som skapat den värld vi lever i.
Rigida Rättvisa Frihet Flexibla

31 Detta var något om våra behov och förutsättningar.
I del 2 diskuteras frågan om hur vi hanterar behoven och förutsättningarna i vårt land. Del 3 tar upp internationella förhållanden och bland annat EU och FN. C


Ladda ner ppt "Ett bildspel för att samtala om"

Liknande presentationer


Google-annonser