Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Australiens historia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Australiens historia."— Presentationens avskrift:

1 Australiens historia

2

3 När befolkades Australien?
Aboriginerna, Australiens ursprungsbefolkning, kom hit någon gång för år sedan. De kom ifrån de indonesiska öarna och från Nya Guinea, alltså norrifrån. I slutet på 1900-talet fanns det forskare som hävdade att kulturen var över år gammal, men dessa har fått mycket kritik. Aboriginer är ett samlingsnamn för över 600 stammar och 300 språk, tror man.

4 Vid Mungo Lake har man hittat flera lämningar från ca år sedan, en av dem är den s.k. Mungo man.

5 De äldsta aboriginerna har
lämnat spår efter sig i form av bland annat grottmålningar. Dessa är av olika karaktär. Nedan har regnbågsormen avbildats, en mycket kraftfull gud i den aboriginska kulturen.

6 Denna typ av målningar finns i stora mängder i Kimberleydistriktet
Denna typ av målningar finns i stora mängder i Kimberleydistriktet. De skiljer sig åt i stil från andra grottmål-ningar. De hittades i slutet av 1800-talet av en bonde vid namn Bradshaw som var ute för att hitta nya betesmarker. Han blev fascinerad av dem och katalogiserade tusentals. Han antog att de var lämningar av aboriginerna. Idag finns det forskare som menar att de är lämningar från en tid före aboriginerna och därför har de använts som ett bevis för att aboriginerna inte kan hävda sin rätt till jorden.

7 Målningarna på denna sida är yngre, kallas wahinja
Målningarna på denna sida är yngre, kallas wahinja. Det har funnits uttolkare som har velat se kontakter med människor från andra planeter i de här. Men de flesta skildrar molnguden och regnguden. När en människa kände att hon skulle dö, uppsökte hon en plats, där hon målade, ofta en serie av bilder.

8 Skapelsemyterna skiljer sig åt, men alla anser sig skapta ur drömtiden
Skapelsemyterna skiljer sig åt, men alla anser sig skapta ur drömtiden. I begynnelsen reste sig förfäderna ur jorden och gav liv till människor, djur och växter. De sjöng sin väg över hela jorden. De svepte in hela världen i sång. Man lärde ut lagar och regler för hur samhället skulle fungera. En av dessa var att jorden var perfekt i sin skapelse och inte fick manipuleras. När dessa förtidsvarelser hade skapat allt sjönk de in i jorden igen.

9 Drömtiden är en extra dimension av tillvaron som har del i tid, rum och människans personlighet. Drömtiden är det gudomliga. Tron genomsyrar aboriginerns liv. Människor, djur och växter är ett bevis på drömtidens existens och lika aktuell idag. Sångerna finns kvar än idag och aboriginernas konst är hämtad ur drömtidens skapelsemyter. De flesta aboriginer var nomader, man samlade och jagade föda.

10 Detta är en ”corroborres”, en ceremoni där man håller skapelsemyterna vid liv. Denna ceremoni var länge förbjuden.

11 Redan på 1200-talet kom fiskare i närområdet till Australien
Redan på 1200-talet kom fiskare i närområdet till Australien. Därefter kom holländare portugiser och i slutet av 1800-talet engelsmännen. På den här bilden syns Cook, Solander och flera andra vetenskapsmän från Endeavours resa. För aboriginerna blev mötet med den vite mannen oftast en katastrof.

12 Mannen på bilden är Arthur Philip den förste guvernören i Australien
Mannen på bilden är Arthur Philip den förste guvernören i Australien. Den nedre bilden visar de första engelska bosättningen vid Sydney Cove. Detta är början till aboriginernas för nedring. Det var sagt att man skulle respektera deras levnadssätt men eftersom bosättarna var ute efter land, blev det snart konflikter mellan två olika kulturer. Inte många aboriginer gjorde motstånd, men en av dem var Pemulwuy. Han och hans män använde elden som vapen. Han dog i ett bakhåll 1802. 12

13 Philip försökte att komma överens med aboriginerna
Philip försökte att komma överens med aboriginerna. Han till och med anställde en av dem, Bennelong, som fick följa med till England och presenteras vid hovet. De fyllde honom med alkohol och skrattade åt hans exotiska uppenbarelse. När Bennelong kom tillbaka till Sydney bodde han i ett hus där operan nu ligger. Han stod utanför både sitt eget folk och engelsmännen.

14 På Tasmanien har aboriginer funnits i minst 35 000 år
På Tasmanien har aboriginer funnits i minst år. För tiotusen år sedan under den senaste istiden skildes Tasmanien från fastlandet. I början på 1800-talet levde ca 5000 aboriginer här dog den sista aboriginern, Truganini (ej källsäkert). Aboriginerna fördrevs från sina marker genom ren utrotning eller genom diverse knep, varav förgiftat mjöl är ett. I sydöst hade engelsmännen anlagt ett fängelse, Port Arthur, dit kolonins värsta brottslingar internerades.

15 En engelsk missionär lovade en grupp tasmanska aboriginer ett bättre liv på Flinders island, men han lämnade dem åt sitt öde. I femton år levde de här under svåra förhållanden innan de fick komma tillbaka till Tasmanien, till Oyster Cove.

16 Mellan åren fick mer än aboriginska barn lämna sina föräldrar, de barn som hade vitast hy. De kom till vita familjer där de blev lantarbetare, pigor o.s.v. Det här kallades för assimilationspolitik.

17 Idag finns det områden i Australien som är förbehållna aboriginerna, som till exempel Arnhem land.
Först 1967 fick aboriginerna sina medborgerliga rättigheter. 1993 stiftades en lag Native Title act som gav aboriginerna rätt att ansöka om rätten till de landområden som var deras. Lagen har blivit mycket omdiskuterad.

18 Mannen på bilden är en äldre man från en aboriginsk stam
Mannen på bilden är en äldre man från en aboriginsk stam. Att äga land att vara rik är ofta inte det som räknas utan visdom, erfarenhet att kunna förmedla dessa från äldsta tider är det som räknas. Familjetraditioner är mycket viktiga. Många gånger hårda levnadsregler styr familjebild-ningarna. Syskonbegreppet är mycket mera vidsträckt än vårt.

19 Inte bara i städerna lever aboriginer hårda liv
Inte bara i städerna lever aboriginer hårda liv. Rent allmänt är deras levnadsförhållande något bättre i norr. En del väljer att flytta till en s.k. outstation. Idag utgör aboriginerna 2% av Australiens befolkning. Över 25 % av dem är arbetslösa. Medellivslängden är 20 år kortare än den övriga befolkningens. Statistiskt sett löper en aborigin 17 gånger större risk att bli arresterad och också 17 gånger större risk att dö i fängelse.

20 Redfern är ett område utanför Sidney där det nästan enbart bor aboriginer. Många är arbetslösa, alkoholiserade eller drogberoende. På 80-talet utbröt här flera uppror efter att en ung pojke, Thomas Hickey, jagats av polisen och spetsats på ett staket.

21 Pauline Hanson är en konservativ australiensisk politiker och hon och hennes parti sägs vara det största hindret för att utveckla aboriginernas rättigheter och förbättra deras levnadsförhållanden. Hon vill inte erkänna deras rätt till jorden och menar att de inte skall få några socialbidrag.

22 I England hade man bekymmer med de allt fullare fängelserna
I England hade man bekymmer med de allt fullare fängelserna. I Amerika var man inte intresserad av att använda brottslingar på sina plantager. Cooks resa till Australien gjorde att man planerade för att landet skulle vara lämpligt som deportationsort lämnade 11 skepp, The First Fleet England och 1788 ankommer man Sydney och därmed har kolonisationen av landet påbörjats.

23 Nu skulle denna vidsträckta kontinent utforskas
Nu skulle denna vidsträckta kontinent utforskas. Matthew Flinders blir den förste att segla runt Australien mellan åren 1801och 1802.

24 1813 genomkorsar Blaxland och Wentworth det inre av New South Wales
1813 genomkorsar Blaxland och Wentworth det inre av New South Wales. Blaxland försökte förgäves övertyga guvernören om att satsa på utvecklingen av jordbruket i området men denne var inte intresserad i en tid av depression. Blaxland försökte sig på att odla vindruvor .

25 Hamilton Hume och William Hovell reste 1824 för första gången mellan Sydney och Port Phiilip Bay (Melbourne). Man önskade lösa en del frågor rörande vattenvägar i området. Expeditionen var lyckosam trots att de stötte på aboriginer som tillämpade den brända jordens taktik. När de skulle återvända till Sydney blev Hovell och Hume oense och båda två ville vara den förste i Sydney Hovell Hume

26 Mellan 1828 och 1830 utforskades flodsystem i Australiens inre av Charles Sturt. Han upptäckte floden Darling och gjorde en strapatsrik resa längs Murray.

27 1835 köpte John Batman land kring dagens Melbourne av aboriginer
1835 köpte John Batman land kring dagens Melbourne av aboriginer. Detta skulle så småningom bli kolonin Victoria. Vid den här tiden skapas en rad kolonier i Australien.

28 I Victoria hittade man guld 1851 och detta blev början till en guldrush i Australien som pågick ända till slutet av 1800-talet. Därefter blir åter spannmål och ull de viktigaste näringarna. Brytningen av opal började i större skala kring Opalen finns 25 meter under jord och många av brytarna lever under marken i så kallade dugouts för att skydda sig för värmen under sommaren och kylan under vintern. En av orterna är Coober Pedy (vit mans håla under jorden – på aboriginernas språk)

29 Ern. 1854 bröt det så kallade Eureka Stockade upproret ut vid en av gruvorna i Virginia. Guldgrävarna var upprörda över de höga kostnaderna för utrustning, för licensen och för att myndigheterna inte var intresserade av att låta dem få inflytande över arbetet. Några år senare 1861 menade en del guldgrävare att de alltför många inflyttade kineserna dumpade marknaden Flaggan som användes under upploppet.

30 South Australia blev den koloni, dit inga straffångar fördes
South Australia blev den koloni, dit inga straffångar fördes. I kolonin skulle alla sysselsättas. Det skulle också råda religionsfrihet och på 1890-talet fick kvinnor rösträtt. I South Australia ville man bygga en telegraflinje från Adelaide till norra Australien. 1859 gick uppdraget till Robert Burke och William Willis som med en expedition på omkring 20 man begav sig norrut. Inte långt från målet skildes gruppen åt och Burke och Willis dog.

31 Den man som till sist klarade uppgiften var John McDouall Stuart
Den man som till sist klarade uppgiften var John McDouall Stuart. Han räknas som en av Australiens största upptäckare. Bilden nedan föreställer Chambers Pillar ett välkänt landmärke i det inre av Australien som upptäcktes av Stuart 1860.

32 Av de sex kolonier bildades 1901 den australiska statsfederationen
Av de sex kolonier bildades 1901 den australiska statsfederationen. Dess förste premiärminister var Edmund Barton. Federationen ville fortsättningsvis ha starka band till Storbritannien och om man ville invandra till Australien var man tvungen att genomgå ett språktest först.

33 Australien, precis som Nya Zeeland stod på Storbritanniens sida i första världskriget. Omtalat är deras medverkan i Gallipoli, med stora förluster som följd, men de stred också på den europeiska kontinenten som i Passchendale, nedan till vänster.

34 Politiska partier bildades i slutet av 1800-talet med Labor som det äldsta. Detta och Liberal Party har genom åren ofta stått på varsin sida i politiken. Konservativa partier har funnits och finns i olika tappningar.

35 Australien gynnades av det stora antalet immigranter i början av 1920-talet. Det blev en period av stark expansion. Ett företag som startades då var Quantas som bland annat kom att svara för att sjukvården fungerade i ”outback”.

36 Framgångarna under tjugotalet får symboliseras av den 1932 invigda Sidney Harbour Bridge.

37 Australien drabbades som alla andra av depressionen under 30-talet, eftersom efterfrågan på varor minskade. Ekonomerna är oeniga, men många menar att Australien tog sig ur krisen redan i mitten av 30-talet. Männen på bilderna är så kallade ”swagman” de som under ofärdstider får ta lösa påhugg och som bär sitt hem på ryggen. ”Waltzing Mathilda” handlar om en swagman, en veteran från Gallipoli.

38 Under andra världskriget ställde sig de australiska styrkorna åter på Storbritanniens sida. När Japan och USA förklarade varandra krig drogs Australien in i kriget i Stilla havet. Japan utförde mer än 100 raider in över landet. Överst visas bombningen av Darwin och under bombsökning i Townsville. Efter kriget, 1951, bildade USA, Australien och Nya Zeeland en försvarspakt ANZUZ.

39 Immigration Restriction Act från är också känd som White Australia Policy. Den var en lag som försökte hindra eller göra det svårt för andra än vita engelsmän att emigrera till Australien. Efter båda världskrigen blev Australien ett invandrarland. Efter andra världskriget välkomnades inte bara européer. Två miljoner invandrade de första 20 åren efter kriget kunde fast bosatta ansöka om medborgarskap, men fram till 1966 var icke-européer tvungna att ha bott i landet i 15 år. På 1970-talet började man säga nej till invandring, men under 2000-talet har över människor invandrat varje år.

40 Robert Menzie var premiärminister 1949-1966
Robert Menzie var premiärminister Efterfrågan på varor från Australien var stor och detta kom australiensarna till del i form av en hög levnads-standard. Fred, välstånd, stabilitet och konservatism gjorde att väljarna sa ja till honom under åtta val. Precis som i andra delar av världen var slutet av 60-talet en tid av studentuppror, Vietnamuppror och i Australien huruvida aboriginerna skulle få medborgerliga rättigheter och rätt till sin mark. Frågan

41 1972 vann Labor Party under Edward Whitlam på ett reformprogram som innefattade hälsovård, fria universitetsstudier. Efter tre år blev han avsatt av generalguvernören för att ha utnyttjat sin makt i frågor, där han ensam inte fick ta beslut.

42 Paul Keating var premiärminister för Labor under åren 1991-1996
Paul Keating var premiärminister för Labor under åren Valet 1993 vann han överraskande eftersom världsekonomin var i gungning. De reformer han initierade genomfördes under nästa ministär som inte var Labor. Han är känd för sitt Redfern Park Speech där han bland annat sa: ”We committed the murders. We took the children from their mothers. We practised discrimination and exclusion. It was our ignorance and our prejudice.

43 Kevin Rudd är Australiens premiärminister idag. Han representerar Labor.


Ladda ner ppt "Australiens historia."

Liknande presentationer


Google-annonser