Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkpartiets största segrar 2006-2014 Jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen Minst nio månaders fängelse för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkpartiets största segrar 2006-2014 Jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen Minst nio månaders fängelse för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4 Folkpartiets största segrar 2006-2014 Jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen Minst nio månaders fängelse för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning Handlingsplan mot prostitution och människohandel Handlingsplan mot våld i nära relation Handlingsplan mot hedersvåld Skattereduktion för hushållsnära tjänster Lagen om valfrihetssystem (LOV)

5 Folkpartiet vilar på feministisk grund John Stuart Mill - The subjection of women Fredrik Borg - krävde kvinnlig rösträtt 1858 Kvinnlig rösträtt - Liberala samlingspartiets ordförande Nils Edén i samarbete med Hjalmar Branting Ingrid Gärde Widemar – åtalseftergift, prästvigning Fri abort – Anita Gradin och Hans Nestius mfl Pappamånad Jämställdhetslagstiftning

6 Folkpartiets viktigaste frågor En tredje pappamånad Samtyckeslagstiftning En jämställd arbetsmarknad Barn- och tvångsäktenskap Hedersvåld Våld i nära relation En höjning av underhållsstödet

7

8

9 Jämställdhet är ingen särfråga, utan en demokratisk självklarhet som genomsyrar hela vår politik

10 Ett samhälle kan aldrig bli FÖR jämställt

11 Jämställdhet är ingen särfråga, utan en demokratisk självklarhet som genomsyrar hela vår politik Ett samhälle kan aldrig bli FÖR jämställt Folkpartiet har ett heltäckande partiprogram där jämställdhet finns integrerad på varje sida

12

13 2. Genomgång av några av de viktigaste politiska frågorna som vi har drivit igenom i regeringsställning under de två senaste mandatperioderna. (5 min) - Regeringen föreslagit skärpt straffminimum för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning till fängelse i nio månader. Sedan 2008 finns en handlingsplan mot prostitution och människohandel. - Jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen. Reglerna för Jämställdhetsbonusen nu förenklats så att föräldrar som delar på föräldraledigheten får jämställdhetsbonus automatisk utbetalad direkt. - Handlingsplan för våld i nära relation och hedersvåld - Skattereduktion för hushållsnära tjänster - Lagen om valfrihetssystem (LOV) kan vara den viktigaste jämställdhetsreformen på den här sidan millennieskiftet, eftersom den uppmuntrar företagande just i branscher där kvinnor dominerar. Att utvidga LOV gynnar inte bara jämställdhet i landsting och kommuner, utan i hela samhället, genom att det utmanar traditioner och rådande normer. - Blåklinten, se nedan 3. Genomgång av de viktigaste valfrågorna med argumentation och genomgång av svaren på några vanliga frågor/motargument som kommer att komma i valrörelsen. (15 min) - Barn- och tvångsäktenskap - Hedersvåld - Våld i nära relation - Pappamånad. Om män hemma längre kvinnor tillbaka på jobbet: 300 sjuksköterskor. Hur många förskollärare? - Samtyckeslagstiftning OCH borde ha insett - En jämställd arbetsmarknad. Lönediskriminering och arbetsmarknadsspecifika frågor: Trygghet för doktorander, studenter och forskare - kvinnor skräms bort idag av dåliga villkor. Förskola och omsorg: karriärtj Nster (förste fsklär) nattis, specutb... - Underhållsstödet, ensamstående ofta kvinnor, går back varje månad - Tittmyrans förskola - genuspedagoger 4. Kort reflektion i bikupor (prata med grannen 2 och 2): Känner du dig trygg att möta väljarna med dessa frågor och argumenten i ryggen? Är det någon fråga som känns extra svår att besvara? Något motargument som känns extra svårt att bemöta? (5 min) 5. Kort återkoppling från bikuporna. (10 min) 6. Bemötande av de frågor som har uppkommit och sammanfattning av de 3­5 viktigaste punkterna igen. (10 min). 7. Sista slide: Varför ska jag rösta på Folkpartiet ett konkret svar utifrån ämnet och föredragshållaren. - Jämställdhet är ingen särfråga, utan en demokratisk självklarhet som bör genomsyra hela vår politik. Ett samhälle kan aldrig bli FÖR jämställt. Folkpartiet har ett heltäckande partiprogram där jämställdheten går igen på varje sida. Hela Folkpartiet vilar på feministisk grund. I sin skrift The subjection of women konstaterade socialliberalismens fader John Stuart Mill redan på 1800-talet hur ett ojämställt samhälle utgör ett hinder för hela mänsklighetens framåtskridande. Den radikale socialliberalen Fredrik Borg krävde kvinnlig rösträtt 1858, nästan 150 år innan Feministiskt initia­tiv (FI) bildades och började breda ut sig i debatten. Det var Liberala samlingspartiets ordförande Nils Edén, i samarbete med Hjalmar Branting, som senare fick igenom den lagändring som i dag ger Schyman och mig möjligheten att rösta. Liberala krafter tog striden tills kvinnor fick prästvigas, tills abortlagstiftningen förändrades, tills pappamånader infördes och nu senast då jämställdhetslagstiftningen moderniserades. Att vi lyfter frågor om aborträtt, trafficking och kvinnorepresentation i Europaparlamentet är bara en naturlig följd av vårt liberala engagemang.

14

15 Upplägg valskolor Tid 50 minuter/pass 1. Presentation av föredragshållare och FPs viktigaste valfrågor inom området (5 min) 2. Genomgång av några av de viktigaste politiska frågorna som vi har drivit igenom i regeringsställning under de två senaste mandatperioderna. (5 min) 3. Genomgång av de viktigaste valfrågorna med argumentation och genomgång av svaren på några vanliga frågor/motargument som kommer att komma i valrörelsen. (15 min) 4. Kort reflektion i bikupor (prata med grannen 2 och 2): Känner du dig trygg att möta väljarna med dessa frågor och argumenten i ryggen? Är det någon fråga som känns extra svår att besvara? Något motargument som känns extra svårt att bemöta? (5 min) 5. Kort återkoppling från bikuporna. (10 min) 6. Bemötande av de frågor som har uppkommit och sammanfattning av de viktigaste punkterna igen.(10 min). 7. Sista slide: Varför ska jag rösta på Folkpartiet ett konkret svar utifrån ämnet och föredragshållaren.


Ladda ner ppt "Folkpartiets största segrar 2006-2014 Jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen Minst nio månaders fängelse för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning."

Liknande presentationer


Google-annonser