Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tal vid prisutdelningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tal vid prisutdelningen"— Presentationens avskrift:

1 Tal vid prisutdelningen
2009 års nobelpris i fysik Charles Kao fick ena halvan av priset för upptäckter, som banade väg för att använda den optiska fibern för tele- och datatrafik. Tal vid prisutdelningen ”…Olika former av optisk kommunikation har använts tidigare för att skicka information över långa avstånd, och den optiska telegrafen kunde användas för mer komplexa meddelanden….

2 Den optiska telegrafen – en spännande tillämpning av binära tal
eller När överföringshastigheten var 2 bit/s

3 Den optiska telegrafen
Napoleon använde mobila optiska telegrafer för att samordna och dirigera om sina styrkor.

4 Optisk signalering har funnits sen urminnes tider.
Vårdkase

5 Optisk signalering

6 Optisk signalering Röksignal

7 Signalering med flaggor till sjöss
Optisk signalering Signalering med flaggor till sjöss

8 Slaget vid Trafalgar den 21 oktober 1805
"Telegraphic Signals of Marine Vocabulary" Slaget vid Trafalgar den 21 oktober 1805

9 Första telegraflinjen mellan Paris och Lille 1794

10 Optisk telegraf 1794 (Claude Chappe)

11 Optisk telegraf 1794 (Claude Chappe)

12 Det var komplicerat att ställa in den optiska telegrafen i rätt läge.

13

14 Krav: 1) Närmaste relästation är inom synhåll. 2) Man använder kikare. 3) Det är god sikt (dagtid utan dimma, regn eller snöfall). Även stark sol och rök kan vara besvärande. 4) Ständig uppsikt.

15 Meritlista, bl.a. skald och ledamot av Svenska Akademien 1786 – 1821 uppfinnare och fysiker docent i fysik och litteraturhistoria pionjär för ångmaskinen i Sverige (Eldkvarn i Stockholm) kansliråd

16 Edelcrantz första telegraf

17 Edelcrantz skickade sitt första meddelande från slottet i Stockholm till kungen på Drottningholm den 1/ En relästation fanns på ett berg vid Stora Essingen.

18 Lyckönskningstelegrammet till Gustav IV Adolf den 1 november 1794
Att hälsningen av Svea folk, Vars kärlek gör sin konungs ära, I dag fram till hans hjärta bära, Skall helga denna nya tolk. Uppfinnaren av den svenska telegrafen har konstruerat en annan modell, som är under arbete. Denna maskin kan med mycket större hastighet och mindre fel teckna över 1000 tydliga signaler. Inrikes Tidningar, 5 nov 1794

19 Den binära optiska telegrafen i Furusund
0 (vågrätt läge) 1 (lodrätt läge)

20 I det binära talsystemet använder vi enbart siffrorna 0 och 1.

21 Binära tal Tiosystemet 1 1 2 2 3 4 4 5
2 2 1 1 3 En tvåmängd och inget ental 1 1 4 4 En fyrmängd ingen tvåmängd och inget ental 1 1 5 Slutsats: Vårt tiosystem och det binära systemet är s.k. positionssystem. Där bestäms en siffras värde av dess plats (position). I tiosystemet (med basen 10) blir en siffra värd 10 ggr så mycket när den flyttas ett steg till vänster, men i det binära systemet fördubblas värdet av siffran. En fyrmängd ingen tvåmängd och ett ental

22 1 2 4

23 7 7 7 Kod: 777

24 7 7 7 Kod: A777 A Kan visa 0 – 7 (8 siffror) 8x8x8 =512 2x512 =1024
OBS! Om denna lucka inte är symmetriskt placerad, underlättar det att man läser koden från rätt håll. Kan visa 0 – 7 (8 siffror) 7 7 7 Kod: A777 Alternativ förklaring 8x8x8 =512 Sammanlagt blir det = 1024 koder. 2x512 =1024

25 I viloläge står luckorna horisontellt med hjälp av tyngder.

26 Furusund (1962) Trampbygel Vajrar till luckorna Enligt Edelcrantz anvisningar skulle rummet 1) ha små fönster och vara svartmålat (lättare att se i kikaren). 2) sakna eldstad (mindre risk för kondens på linserna i kikaren).

27 ”Det är ej otjenligt at observatorn omkring sit hufvud bär ett svart tjockt flor eller kläde, som på alla sidor hindrar verkan af främmande objecters ljus.”

28 Signalhastighet 10-12 signaler/min (Överföringshastighet ca 2 bit/s) Uträkning Ett meddelande kunde skickas från Stockholm till Gävle på 30 minuter. Med ordonnans tog det 2 dygn!

29 Exempel på signalöverföring mellan tre relästationer.
Pass upp! Meddelande kommer! (770) 1 2 3

30 Barn kan på några få timmar lära sig att sköta telegrafen
Barn kan på några få timmar lära sig att sköta telegrafen. Att kunna skriva siffror och lägga tillsammans 1, 2 och 4 är nästan all den skicklighet som krävs. När man använder mindre övat folk, är det av stor vikt att inte belasta deras minne i onödan.

31 Workshop 1) Signalunderlag 2) Signaltabell
Anvisning: Skicka en signal genom att markera vilka luckor som står i lodrätt läge (signalunderlaget till höger). 2) Signaltabell När signalen har tagits emot, kryssas den över.

32 Uppgifter som ska lösas med hjälp av signaltabellen.
Uppg. 1 En telegrafist tolkade koden från närmaste relästation som "Konjak" när den i själva verket betydde "stab". Vilket misstag gjorde han? (Studera signaltabellen!) Uppg. 2 Skicka namnet på en stad. (max 4 signaltecken) Ex.: Flen 157 = fl 132 = en Uppg. 3 Frågor och svar (översta luckan lodrät.) (A001 – A010) Uppg. 4- Skicka valfria meddelanden.

33

34 Utdrag ur straffreglementet
1 Den telegrafist, som är på något sätt försumlig eller vårdslös eller begår verkliga brott, skall straffas allvarsamt efter omständigheterna och kommer dess straff att bestå uti antingen plikt eller arrest eller fängelse vid vatten och bröd eller prygel eller gatulopp; och bliva dessa straff strängare, då felen ofta begås. 2 Den telegrafist, som ej är genast uppmärksam på de nästa stationernas tal eller anrop, pliktar första gången 8 sk. och plikten drages av dess traktamente.

35 9. Den telegrafist, som sätter upp 757 (= ser intet), då nästa stationerna kunna ses, straffas med prygel och ännu hårdare, om det sker oftare. 13. Den telegrafist, som gör sin tjänst väl, skall bliva befordrad. För att undgå straff hade telegrafisterna en inofficiell kod, som betydde: Se upp! Inspektören kommer! (776)

36 Vilken betydelse fick den optiska telegrafen?
I Sverige byggdes den optiska telegrafen ut längs delar av kusten. Den var viktig för landets beredskap under års krig. Efter kriget underhölls inte telegraflinjerna. Politisk oro i Europa på 1830-talet (Julirevolutionen) Den konservative Karl XIV Johan var rädd för att han skulle bli avsatt. År 1836 befallde han att viktiga telegraflinjer skulle återuppbyggas. År 1837 blev de tillgängliga för allmänheten. Den optiska telegrafen konkurrerades ut av den elektriska telegrafen (och av telefonen). Den sista optiska telegraflinjen mellan Göteborg och Vinga lades ner 1881.

37 I "Greven av Monte Cristo" (1845) finns en episod där hjälten mutar en telegrafoperatör att sända ett falskt meddelande. Detta leder till att en av hans fiender gör felaktiga dispositioner på börsen och blir ruinerad.

38 (2006) Historisk roman i fyra delar av Erik Eriksson. I del 1 (1799 – 1819) ges många exempel, där man använder den optiska telegrafen.

39 Nominerad till Augustpriset 2008

40 Kopia vid Tekniska museet
Jantelagen fanns redan för 200 år sedan! Ofta, då det är fråga om en ny uppfinning, plägar en del av allmänheten anse den för onyttig och en annan del för omöjlig. Sedan det har kommit så långt att möjligheten och även nyttan därav ej mera kunna bestridas, komma merendels de flesta överens därom att saken varit ganska lätt. Man finner då även att den långt förut varit bekant. A.N. Edelcrantz, Afhandling om telegrapher (1796)

41

42

43

44 The end

45 Bit betyder binary digit (binär siffra)
Bit betyder binary digit (binär siffra). Var och en av de tio luckorna i telegrafen representerar en binär siffra. Varje signal som sänds motsvarar därför 10 bit. Om man sänder 12 signaler på en minut, blir antalet bit på en minut 12 x 10 bit =120 bit. Det motsvarar då 2 bit/s. Tillbaka Tillbaka

46 Telegrafering för privatpersoner
Kostnaden för att skicka ett telegram (oavsett telegrammets längd) var 32 skilling banco (1837) höjdes avgiften till 1 riksdaler banco. 1 skilling banco (1849) (1 riksdaler = 48 skilling) Lönen för en telegrafist eller en hantlangare i Stockholm var 24 skilling banco/dag.

47 Utdrag från journalen vid Ornö telegrafstation
April 14de 1865 klockan 10 fm Avlemnas till Emelie Blomberg Styrmansgatan 32 Stockholm Anna död. Tre barn sjuka. Hilma nära döden. Christina nära barnsäng. Kom hit genast. Hultgren Raporten betalt Tillbaka


Ladda ner ppt "Tal vid prisutdelningen"

Liknande presentationer


Google-annonser