Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inledning Anta att de skulle finnas en gömd visdom som skulle avslöja och ena de andliga och fysiska lagarna för liv… Anta att den här visdomen var den.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inledning Anta att de skulle finnas en gömd visdom som skulle avslöja och ena de andliga och fysiska lagarna för liv… Anta att den här visdomen var den."— Presentationens avskrift:

1 Inledning Anta att de skulle finnas en gömd visdom som skulle avslöja och ena de andliga och fysiska lagarna för liv… Anta att den här visdomen var den sanna källan till all andlig kunskap på den här planeten, en visdom som funnits före alla våra världsreligioner, före Adam och Eva och till och med före skapelsen av vår egen värld. Anta att dess insikter har haft en grundlig påverkan på våra bästa tänkare genom historien! Anta att en liten cirkel av eminenta talesmän tagit till sig denna visdom och skrivit ned i böcker som slöts för två årtusenden sedan. Slutligen, anta att denna gömda kunskap skulle avslöja alla universums hemligheter, och ge svaren på alla våra frågor, och ge lösningen på alla våra problem. Den här visdomen existerar, men den har blivit fördunklad under största delen av den mänskliga historien. Den här visdomen kallas kabbala och de som sysslar med detta kallas för kabbalister. Den största källan till kabbalistisk visdom är skriften Zohar, och enligt författaren Yehuda Berg som skrivit den bok som vi skall gå igenom menar att dess läror har influerat världshistoriens mest brillianta andliga, filosofiska, religiösa och vetenskapliga män och kvinnor – samt att detta är något som större delen av mänskligheten inte har kännedom om.

2 Tro inte på ett ord du hör!
VARNING! Tro inte på ett ord du hör! Detta är den första av 13 spirituella principer

3 Kabbala svarar på människans existentiella frågor
Finns det en Gud? Varför är livet fyllt av kaos och smärta? Varför är vi här på jorden överhuvudtaget? Hur kan vi nå oavbruten evig lycka och självförverkligande?

4 Människans natur Vilka är vi? Vilken är människans natur?
Vad är vår innersta natur och kärna? Vilket huvudsakligt element är vi uppbyggda av? Har du någonsin funderat kring den här frågan? Kabbala definierar vårt innersta väsen med ett enkelt ord: DESIRE! BEGÄR!

5 BEGÄR på två ben BEGÄR

6 Ett kärl Enligt Kabbala är begäret som ett tomt kärl.
Ett kärl är som en tom kopp som söker att bli påfylld. I motsats till fysiska koppar, försöker kärlet inte bli fylld med fysisk materia.

7 Begär och Mångfald 3. 2. 1. Rationella behov, Intellektuella behov
Begär som ära, makt, prestige, dominans över andra. 2. Begär som har sin rott i djurens lust. Människan måste få sin baslängtan uppfylld. 1. Dessa tre typer av begär finns hos alla människor, men mixen av begär ser olika ut hos människor Det är därifrån människans olika identiteter kommer ifrån.

8 Objektet för vårt begär
Huvudobjektet för vårt begär är oavbruten lycka. Vi bara kräver olika sorters bagage i våra kärl. Kabbala sammanfattar alla sorters bagage till ett ord; ljus. Ljuset är som regnbågen, ray of light, begären är färgerna, eller olika färger av lycka.

9 Objektet för våra begär
Men ljus definieras inte bara som lycka och nöje. Vi vill inte ha liten stunds lycka. Vi vill att våra begär för det vi åtrår konstant skall fyllas. Den konstanta utfyllnaden av våra begär är lika med ljuset. Ljuset inkluderar också det vi brukar kalla intuition. Bandet som håller ihop och förstärker ett förhållande. Det magiska som gör att folk väljer rätt i livet. Osv. allt detta är enligt kabbala ljuset.

10 Rötterna till vår olycklighet.
Grunden till att människor blir olyckliga är enligt Kabbala att man får ”soppa-torsk” på ljus snarare än att man mister kontakten med ljuset. Desto mer ljus vi har i livet desto mer uppfyllda och lyckligare är vi. Vi har en jobbig känsla av att lyckan för eller senare kommer ta slut. Vi oroar oss för morgondagen. När detta händer startar vi att få slut på ljus.

11 Ultimat begär Kabbalisterna menar att ljuset finns överallt. Det är den mest vanliga substansen i vårt universum. Ljuset är oändligt och utan gränser. Om människor är kärnor av begär och universum är översvämmat med ljus, vad står i vägen för vår lycka? Svar: En ridå!

12 Två världar en ridå Ridå 1% som vi kan uppleva med våra sinnen 99%
Men bakom en ridå finns resten av verkligheten där ljuset finns.

13 Alla händelser har orsaker sina frön!
Plötsligtsyndromet Han fick en plötslig hjärtattack! Helt plötsligt gjorde hon slut! Helt plötsligt vara alla pengar slut! Doktorerna hittade plötsligt en klump i bröstet! Plötsligt kände livet tomt! PLÖTSLIGT! Varför? Alla händelser har orsaker sina frön!

14 Kaosteorin I enprocentsfären råder kaos!
Varför misslyckas meteorologer att förutspå vädret! Detta beror på kaotiska, olinjära och slumpmässiga händelser Detta beror på fjärilseffekten!

15 Fjärilseffekten Med fjärilseffekten menar man exempelvis att en fjärils vingslag i Amazonas kan ledda till en tornado i Kansas. Att någon slår igen dörren i Kinna kan leda till att vädret ändras i Amsterdam Det finns en ordning, men nyckeln till kaoset finns i nittionioprocentsriket. Är vi fångar i de enprocenten? Kanske inte?

16 Nittionioprocentsriket
Enligt Kabbala är de 99% källan till all evigt varande tillfredställdhet. Här finns kunskap, visdom och glädje. All riktig glädje kommer från de 99%.

17 Inget nytt under solen Kom Edison, Einstein och Newton på något nytt?
Dessa tre herrar avslöjade något som redan fanns. Allt som kommer att bli avslöjat finns redan i de 99%.

18 Enprocentriket Ett rike vi kan känna med våra fem sinnen.
En värld av kaos där vi reagerar på händelser vi ej kan rå på. Där tillfredställelsen är kort och flyktig. Där vi är offer och lider på grund av yttre omständigheter och andra människors handlingar. De flesta av våra begär kommer att alltid att vara otillfredsställda. Murphys lag Allt som kan gå fel, kommer att gå fel. När saker börjar att gå bra, så vet vi att de kommer att förändras, i en ändlös cykel av ned- och uppgångar.

19 Nittionioprocentsriket
En värld bortom våra mänskliga sinnen. Det är en värld av absolut ordning, perfektion och andligt ljus. Ett rike där man handlar istället för att reagerar på yttre omständigheter. Nittionioprocentsriket är källan och fröet till den synliga världen. Det är en värld av fullständig tillfredställelse, oändlig kunskap och nöje utan slut. En dimension där vi kan starta positiv varaktig förändring. En förändring som också manifesteras i vår enprocentiga värld. Det finns inte en skymt av Murphys lag i de det 99% riket.

20 Den andra kabbalistiska principen
Det finns två verkligheter: Vår enprocentiga värld av mörker. Och det nittionio procentiga riket av ljus.

21 Problemet Det finns tillfällen då vi vanliga dödliga lyckas ta del av de egenskaper som hör till 99%-riket. Mozart kallade det för en ström! Platon för gudomlig galenskap En del kallar det kvinnlig intuition Andra det bara för intuition Vissa för magkänsla! Men hur lyckas vi att ha en ständig uppkoppling mot det spirituella ljuset i nittionioprocentsriket?

22 Vad begär du av livet? Skriv ned tio stycken saker!
Personlig tillfredställelse Sinnesfrid Frihet från Fruktan och ångest Ekonomisk trygghet Förnöjsamhet Kärlek Frihet Kontroll Visdom Lycka Hälsa Dessa begär kan inte vägas, mätas etc. De tillhör ej vår värld utan världen bakomridån!

23 Den tredje kabbalistiska principen
Allt som människan begär kommer från spirituella ljuset och nittionioprocentsriket.

24 Orsaken till vår missnöjsamhet
Orsaken att vi kopplar bort oss från ljuset. Kabbala menar dock att vi kan ha en ständig uppkoppling mot ljuset!

25 Om du undrar? Varför finns kaos, lidelse och smärta och sjukdom om det finns ett rike av ordning och lycka? Varför finns det två världar? Så olika med en järnridå mellan? Vem konstruerade dessa verkligheter? Och varför? Om den här vetskapen finns, varför förändras inte världen? Varför måste det vi söker finnas bakom en ridå ingen sett? Vem hängde upp ridån? Hur lyckads vi koppla ned oss från ljuset? Vart kommer vårt begär ifrån?

26 Smaken av tid och minnen
Enligt Kabbala har människans byggstenar rötter till universums barndom. Vad du en längtar efter just nu så är dessa minnen, hågkomster inrotade i ditt jag. Jakten på lyckan är något som går i arv hos mänskligheten. Det finns rötter och frön till denna jakt på evig tillfredställelse

27 Nästa lektion! Nästa gång skall vi tala om
Skapelse, Big Bang och Guds natur enligt Kabbala


Ladda ner ppt "Inledning Anta att de skulle finnas en gömd visdom som skulle avslöja och ena de andliga och fysiska lagarna för liv… Anta att den här visdomen var den."

Liknande presentationer


Google-annonser