Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Herregud, är det mödan lönt? Naturligtvis är det det!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Herregud, är det mödan lönt? Naturligtvis är det det!"— Presentationens avskrift:

1 Herregud, är det mödan lönt? Naturligtvis är det det!

2 SYVI = Särskolans och Specialskolans Yrkesvägledares Ideella Förening Mattias Schlyter Yrkesvalslärare på Bollerup gymnasiesärskola nere på Österlen och styrelsemedlem i SYVI mattias@syvi.se Christel Lindqvist Yrkesvägledare (syv) på Norrängsskolans gymnasiesär i Hässleholm och även styrelsemedlem i SYVI christel@syvi.se

3 Dagens sanning! Vi kommer att generalisera ofantligt mycket, alla våra elever är lika unika som vi

4 Vad är en utvecklingsstörning? Dödens väntrum? Eller?

5 Nå, vad är då utvecklingsstörning? Funktionsnedsättning som påverkar a) intelligens b) förmåga att klara vardagen Delas in i Lindrig Måttlig Svår

6 Vad säger man - Utvecklingsstörning (medicinska termen) Begåvningshandikapp Intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning Slow learners Generella inlärningssvårigheter

7 Varför utvecklingsstörning? Ärftliga faktorer Genetiska faktorer Skador under graviditet eller under förlossning Förvärvade hjärnskador Undernäring

8 Utredning Fyra delar: – Psykologisk utredning – Medicins utredning – Social utredning – Pedagogisk utredning Testbatteri IQ 70 gränsvärde Lindrig utvecklingsstörning IQ 55 – 70 Måttlig utvecklingsstörning IQ 40 – 55 Svår Utvecklingsstörning IQ - 40

9 Andra då? Autismspektrumstörning (Autism, Asperger) ADHD ADD Dyslexi Hörsel Syn Rörelse Allt måste vara ett tilläggshandikapp till utvecklingsstörningen som är det primära.

10 Fungerar vägledningsmodellerna på särskolan?

11 STEG 1 Utreda och klargöra problemsituationen STEG 2 Vidga perspektiv STEG 3 Formulera mål och delmål STEG 4 Upprätta handlingsplan och genomföra den STEG 5 Utvärdera och följa upp Lyssna Spegla Uppmuntra Fråga Sammanfatta Klargöra Konkretisera Fokusera Visualisera Göra rollspel Aktivera Konfrontera Informera Dela med oss Brainstorma Använda drömteknik Etc etc etc

12 Steg 1 Utreda och klargöra problemsituationen Fritt efter Vägledningsboken Gunnel Lind (red)

13 Steg 1 Psykologutredd vid 4, 6 och 12 års ålder Mottagen i särskolan Problematiserad från samma åldrar Klargjord av BUP och Habiliteringen LSS-godkänd Fritt efter Vägledningsboken Gunnel Lind (red) Fast med egna tankar på hur det är för våra ungdomar

14 Steg 2 Vidga perspektiv Fritt efter Vägledningsboken Gunnel Lind (red)

15 här med egna tankar på hur det är för våra ungdomar Steg 2 Oförmåga till abstrakt tänkande, behöver vara konkret och tydligt Svårigheter med konsekvenstänkande Aldrig ställa öppna frågor

16 Steg 3 Formulera mål och delmål Fritt efter Vägledningsboken Gunnel Lind (red)

17 Steg 3 Formulera mål och delmål utifrån den faktiska situationen, ofta inte den önskade men den möjliga Fritt efter Vägledningsboken Gunnel Lind (red) här med egna tankar på hur det är för våra ungdomar

18 Steg 4 Upprätta handlingsplan och genomföra den Fritt efter Vägledningsboken Gunnel Lind (red)

19 Steg 4 Igen utifrån den faktiska situationen, ofta inte den önskade men den möjliga Fritt efter Vägledningsboken Gunnel Lind (red) här med egna tankar på hur det är för våra ungdomar

20 Steg 5 Utvärdera och följa upp Fritt efter Vägledningsboken Gunnel Lind (red)

21 Steg 5 ”De e lugnt” Fritt efter Vägledningsboken Gunnel Lind (red) här med egna tankar på hur det är för våra ungdomar

22 Allternativa yrken

23

24

25

26 Så vad gör vi då?

27 Yrkesvägledaren Lektioner kring vad är praktik/arbete och vad förväntas av eleven Motiverande samtal/vägledning Anordnar praktikplatser till alla eleverna Praktikplatsbesök, flera gånger per plats och elev Utvärdering med handledarna Framtidsplanering tillsammans med målsman, mentor och ibland kurator (där det behövs) Medverkar i samverkansgrupper i olika kommuner Förbereder arbetsplatsen vid eventuell anställning och ger information kring anställningsstöd Ger alla elever en planerad sysselsättning som kan innebära arbete, DV eller utflyttad DV, SIUS-konsulent med arbetspraktik mm mm.

28 Det här gör jag: Arbetet med ettorna Presentation av min profession med elever och målsmän både via föräldramöte och utvecklingssamtalen Helt enkelt lär känna eleverna Gemensamma vägledningsveckor med tvåorna, där vi gör studiebesök och jobbskuggning. Besök och info av arbetsgivare och gamla elever som fått sysselsättning Samt påbörjas elevens CV där de olika arbetserfarenheterna skrivs in och utvärderas. Arbetet med tvåorna Gemensamma vägledningsveckor med ettorna Elevens första APL kommer in och jag planerar och ackvirerar arbetsplats tillsammans med karaktärsämnesläraren Besöker eleven på APL och utvärderar utifrån ett yrkesvägledar- perspektiv Deltar i elevens utvecklingssamtal vid behov

29 Det här gör jag: Arbetet med treorna Fortsätter med APL tillsammans med karaktärsämnesläraren där vi/jag ackvirerar, besöker och utvärderar elevens APL samt fyller på elevens CV Påbörjar planeringen med hemkommunen på samverkansmöten Arrangerar truckutbildning och kurs i heta arbeten för de elever som kan ta det till sig Fortsatt med på utvecklingssamtalen Håller i kvällsmöten där Af, LSS, HAB och Fk informerar elev med målsman om deras verksamheter Arbetet med fyrorna Framtidssamtal med eleven och elevens målsman där vi grovplanerar elevens framtid Arbetar utifrån Supported Employment med eleven där målet är arbete med eller utan stöd eller annan sysselsättning. ”Knyter ihop säcken” för eleven tillsammans med t.ex. Af, kommunens LSS eller annan part. I förekommande fall där inte allt är klart medverkar jag i överlämningsmöten

30 Nätverk mot arbete AF-samordnarna, unga med funktionshinder SIUS-konsulenter SYV YVL eller annan med praktikansvar

31 Nätverk mot arbete Träff tre/fyra gånger per år, varav en gång med övernattning och inbjudna gäster. Af är den drivande kraften till mötena Nya vägledare var gång – vi är då ett stöd för dem Vägledningsdagar Af + syv/yvl (mer om detta sen) Skåne har sex samordnare (Af) som delat upp kommunerna Möten två gånger om året (samrådsmöten) i de olika områdena, ser på arbetsmarknaden och vilka möjligheter det finns just där Kollar upp hur många fyror det finns aktuellt år Gemensamma praktikplatsbesök när eleverna är fyror Personligt biträde SPB Pinfärsk information

32 Framtidsplanering Arbetsförmedlingen Vägledardagar för treorna Fyra kursdagar med upp till tio elever samt en vägledare Tittar på elevens styrkor och svagheter Vem är jag och vad kan jag? Hur är arbetsmarknaden för just mig? Vilket stöd finns det? Allmänna frågor kring lagar och förordningar vad det gäller anställning Test på vad eleven kan tänkas jobba med Handlingsplan Arbetet med fyrorna Möte med alla fyror som vi anser stå till arbetsmarknadens förfogande (tillsammans med målsman och vägledaren) Följer upp elevernas praktik SIUS-konsulent Arbete med stöd Arbetspraktik Eventuell Samhallskontakt (sällsynt)

33 ARBETSFÖRMÅGA - MER ÄN FÖRMÅGAN ATT UTFÖRA ETT ARBETE Personlig hygien Viktigt Följa uppgörelser och överenskommelser, tider Uthållighet och motivation Självständighet Följa instruktioner Acceptera tillrättavisningar Initiativförmåga Visa hänsyn Lyssna Följa hövlighetsregler Vänta på sin tur Samtala Kontrollera sitt arbete Skolfärdigheter – läsa, skriva, räkna Tempo Mindre viktigt

34 Vad innebär det att lönearbeta enligt Arbetsförmedlingen Komma varje dag. Komma i tid. Göra arbetsuppgifter som man inte kan välja själv. Stå ut med att inte kunna från början. Stå ut med att göra fel och få kritik. Kunna koncentrera sig tillräckligt bra. Kunna ta in information. Våga fråga när man inte förstår eller inte kan. Se i vilken ordning olika uppgifter skall göras. Kunna prioritera. Se när något är fel och kunna påtala detta. Orka göra klart arbetsuppgifter. Kunna samarbeta. Stå ut med att det är en arbetsplats med arbetskamrater. Inte falla tillbaka i för tidiga försvar i pressade situationer. Hålla tillbaka sina egna personliga behov och se till verksamheten. Stå ut med att ingen arbetsplats är perfekt.

35 Framgångmodell Introducerar nya vägledare i yrkesvägledningsmodellen Inte ”ensam” på ditt kontor Får mellan 60% - 90% av eleverna på det nationella programmen i arbete med eller utan stöd Tagit många år att utveckla

36 Inte arbetsmarknad just nu… Vad gör vi då?

37 Nätverk i kommunerna Medverkar representanter för LSS, Fk, Af, syv/yvl mm. En gång per termin ”Tittar” på alla treor och fyror från den kommunen T.ex. bokar elevträffar, studiebesök i verksamheter, praktik i verksamheter mm

38 LSS-samverkan ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”, innebär bland annat: Daglig verksamhet Kontaktperson Bostad med särskild service eller familjehem Ledsagare mm Eller som en deltagare på vår konferens sa: Leva Som Svensson Vi gör tillsammans: Planerar sysselsättning för eleven Ansöker om boende och kontaktperson (tillsammans med målsman) Praktik på verksamheterna Samverkansgrupper då vi ser på framtida behov

39 Men det är inte kört!!! Af och LSS har ett gemensamt uppdrag och ska följa upp eleven Eleven mognar med åren och kan komma i arbete Prioriterad grupp som behöver samhällets stöd

40 Missa inte: Nåkkve Balldin – som föreläser om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – teoretisk förståelse och praktiskt bemötande Bo Hejlskov Elvén - föreläsningar och föredrag om hantering av problemskapande beteende utifrån ett låg- affektivt förhållningssätt. Olof Röhlander – ”Det blir alltid som man tänkt sig” och ”Bli en vinnarskalle”

41 Vill du veta mer… …och hålla dig uppdaterad? Titta då in på: www.syvi.se


Ladda ner ppt "Herregud, är det mödan lönt? Naturligtvis är det det!"

Liknande presentationer


Google-annonser