Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Energitekniskt Centrum intresse för denna typ av beräkningar. - Vi hoppas att detta är en trend som håller i sig eftersom vi tror att man kan spara pengar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Energitekniskt Centrum intresse för denna typ av beräkningar. - Vi hoppas att detta är en trend som håller i sig eftersom vi tror att man kan spara pengar."— Presentationens avskrift:

1 © Energitekniskt Centrum intresse för denna typ av beräkningar. - Vi hoppas att detta är en trend som håller i sig eftersom vi tror att man kan spara pengar och erhålla bättre tekniska lösningar om man nyttjar modern ingenjörsvetenskap av denna typ, säger Rikard Gebart VD vid ETC. Till följd av den ökade efterfrågan på avancerade datorsimuleringar kommer ett eftermiddagsseminarium kring industriella beräkningar att hållas vid ETC (se annons nedan). Välkommen med din anmälan! CFD – Ett användbart verktyg i industrin ETC har under flera års tid erbjudit tekniska beräkningar med s.k. CFD- teknik. CFD (Computational Fluid Dynamics) innebär att man försöker modellera alla viktiga processer i ett strömmande förlopp, t.ex. förbränning och strålningsvärmeutbyte. Under 2005 har vi märkt en kraftig ökning av industrins VD har ordet ETCs mål är att delta i skapandet av en bättre miljö genom forskning och utveckling av bättre förbrännings- och förgasningsteknik. I viss mån kan man säga att vi tillsammans med våra partners har hunnit en bit på vägen men det återstår mycket arbete på många områden. En av utmaningarna är att hitta alternativ till fossila drivmedel för fordon och där har vi lierat oss med de bästa på området och har flera spännande projekt på gång. En annan utmaning är att minska miljöpåverkan och energiförbrukningen från olika industriella processer utan att tumma på lönsamhet och kon- kurrenskraft. Eftersom det är dyrt att testa olika idéer experimentellt är detta ett område där dator- simuleringar är speciellt användbara. I datorn kan man snabbt och kostnads- effektivt testa många olika alternativ innan man beslutar sig för vilket av dem man ska testa i fullskala. Om ni vill veta mer om hur detta skulle kunna hjälpa er själva i ert arbete bör ni delta i vårt kommande seminarium. rikard.gebart@etcpitea.se 7 SEP. 2005 Morgondagens energikompetens idag! NYHETSBREV från Energitekniskt Centrum i Piteå

2 © Energitekniskt Centrum Designarbetet av en trycksatt sprayrigg påbörjat vid ETC Energitekniskt Centrum i Piteå kommer under hösten att konstruera och bygga en testanläggning för avancerad analys av industriella sprayer under trycksatta förhållanden. Den primära applikationen är att studera de dysor som kommer att användas i den världsunika pilotanläggningen för svartlutsförgasning som har uppförts av Chemrec i ETCs lokaler i Piteå. Arbetet med att konstruera, uppföra och testa anläggningen är utformat som ett examensarbete och kommer att utföras av Stefan Westerlund och Daniel Karlsson som bägge läser sista året på civilingenjörsutbildningen inom maskinteknik vid LTU. - För att analysera och optimera sprayer behöver optiska mätmetoder användas. Detta kommer att ställa särskilda krav på anläggningens utformning och det blir en del i examensarbetet att kunna tillgodose dessa, säger handledare Magnus Marklund vid ETC. Arbetet beräknas pågå fram tom januari 2006 när anläggningen planeras vara testad och klar. Förutom optisk access in i tryckkärlet krävs väl genomtänkta lösningar av fönsterspolning, evakuering och tryckreglering. - Det känns som en rejäl utmaning och otroligt lärorikt att ta sig an detta exjobb. Man kommer att få fundera en hel del kring hur alla detaljer ska lösas, säger Stefan. - Efter en första litteraturöversikt kommer vi att ta till oss av erfarenheter av andra liknande uppställningar innan vi sätter igång med vårt design och konstruktionsarbete, avslutar Daniel. Till sist... ETC gratulerar Henrik Wiinikka som i juni försvarade sin doktorsavhandling vid LTU på ett mycket imponerande sätt. Ingrid Nohlgren har under maj varit vid IPST i Atlanta där hon genomfört autokausticeringsförsök på svartlut. Eventuellt blir det ytterligare ett besök till IPST inom kort. ETC hälsar Stefan Westerlund och Daniel Karlsson välkomna som examensarbetare i huset. Om inte något oförutsett inträffar så planerar Chemrec att starta förgasningen av svartlut i mitten av september. Glöm inte att kolla in vår hemsida www.etcpitea.se. Energitekniskt Centrum i Piteå är en stiftelse som arbetar med forskning och utveckling inom förbränning och förgasning av biomassa. Detta nyhetsbrev ges ut varje kvartal i elektronisk form men går förstås att skriva ut på en lokal skrivare om du föredrar papperskopia. Om du känner någon som du tror skulle vara intresserad av att få en egen kopia så kan man enkelt registrera sig på sändlistan via vår webbsajt www.etcpitea.se. Material från nyhetsbrevet får återges om källa anges. Energitekniskt Centrum, Box 726, 94128 Piteå, Tel. 0911-232380, Fax 0911-232399, www.etcpitea.se Kompositförbränning Inom en snar framtid kommer mängden uttjänta kompositmaterial att öka betydligt. Med en beräknad livslängd på ca 30 år förväntas det ackumulerade fiberkompositavfallet generera upp till 35 000 ton avfall årligen i Sverige som motsvarar mer än 1 TWh. Det saknas dock underlag på hur kompositmaterial ska förbrännas på bästa sätt. Både hur avfallsströmmen ska samordnas såväl som hur fordon och komponenter ska demonteras och fragmenteras på bästa sätt. Pilotstudier krävs för hur demonteringen ska optimeras. Vilken temperatur i pannan som orsakar minst problem, hur optimeras lufttillförsel mm? ETC har i samarbete med Sicomp, Högskolan i Borås, Stena AB, Boden energi och med delfinansiering från STEM utfört en pilotstudie för kompositförbränning. Studien inleddes med ett labbförsök mha en rosterreaktor vid ETC i Piteå. Ett fullskaligt förbränningsförsök av 8 ton kompositer kommer att utföras inom kort i avfallspannan som ägs av Boden energi. Syftet med labb- och fullskaleförsöken är att undersöka möjligheterna för sameldning av kompositer med hushållssopor och påverkan av denna förbränning på emissionerna (särskilt dioxiner) från pannan. METTLER fukthaltsvåg Stefan (tv) och Daniel (th) utför nu sina examensarbeten med att designa och konstruera en trycksatt spraytestrigg vid ETC i Piteå. Här syns de intill en atmosfärisk sprayrigg vid ETC.. Snabb fukthalts- bestämmning Tidigare har en fukthaltsbestämning tagit mer än 5 timmar. Med den nya METTLER-vågen vid ETC kan bränslets fukthalt bestämmas på endast 15 min med samma noggrannhet.


Ladda ner ppt "© Energitekniskt Centrum intresse för denna typ av beräkningar. - Vi hoppas att detta är en trend som håller i sig eftersom vi tror att man kan spara pengar."

Liknande presentationer


Google-annonser