Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vuxna Göteborg-sydsverige Vuxna Älvsborg Barn-ungdomar Bohuslän Barn-ungdomar Cardiff Kvalitativa studier ungdomar-unga vuxna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vuxna Göteborg-sydsverige Vuxna Älvsborg Barn-ungdomar Bohuslän Barn-ungdomar Cardiff Kvalitativa studier ungdomar-unga vuxna."— Presentationens avskrift:

1

2 Vuxna Göteborg-sydsverige Vuxna Älvsborg Barn-ungdomar Bohuslän Barn-ungdomar Cardiff Kvalitativa studier ungdomar-unga vuxna

3 Avvikelser från idealbettet - Behandlingsmotiverande faktorer Karies/parodontit? Tandskador? Tuggförmåga? Tal? TMD? Psykosocial otillfredsställelse? Bettavvikelsen som sådan är aldrig grund för ett behandlingsbeslut!

4 Faktorer att väga in i en behovsprioritering Psykosocialt missnöje? Funktion och hälsa? Behandlingsinsats? Kan behandlingen ge upphov till skador? Vilka förändringar kan förväntas på lång sikt?

5 Orsaker att söka behandling (barn). LexingtonCardiff Utseende9996 Tuggning4640 Oral hälsa3424 Tal1726 TMD20

6 Orsaker att söka behandling (föräldrar). LexingtonCardiff Utseende10098 Tuggning5154 Oral hälsa7224 Tal1441 TMD190

7 Förväntningar på behandlingen (föräldrar). St LouisCardiff Mer attraktiv, mer omtyckt 7670 Framgång i framtida yrke 7675 Att tugga bättre3821 Bättre tal2321

8 Identifiering av egna och barns tänder 11 åriga barn och deras föräldrar. Första försöketMisslyckas Barn4930 Föräldrar5728

9 Primärt bett och växelbett Reducera risker för tandskador Interceptiv behandling av avvikande bettutveckling Behandling av ett litet antal bettavvikelser där tidig behandling kan vara fördelaktig

10 Risk för tandskador

11

12

13

14

15

16 Orthodontists opinion case 49 From an overall point of view: what is your opinion on the treatment result? Completely unacceptable Perfect Acceptable

17 Psykosocial otillfredsställelse. Finns det en klar gräns mellan acceptabelt och oacceptabelt? Kan vi gradera otillfredsställelse? Föräldrar kontra barn/ ungdomar? Individens egna uppfattning gentemot omgivningens?

18

19

20

21 Behandlingsbehovsindex. Ofta baserade på morfo- logiska beskrivningar som förutsätter samband med oral hälsa och funktion. Utseendebedömningar försöker spegla samhällets (ej individens!) syn. Saknar i regel vetenskaplig grund.

22 Medverkar behandlingsbehovsindex till lika behandlingsmöjligheter oberoende av var man bor? ________________________________ Blekinge86% Västerbotten39% Örebro35% Gotland35% Halland33% ______________________________ Värmland 22% Sörmland22% Kalmar22% Jämtland22% Skåne21%

23 Social acceptans. “People in every culture will go to considerable expense discomfort and even physical trauma to achieve a culturally defined state of physical acceptability” (Jenny 1975)

24 Tycker du att den här pojken/flickan ser bra ut?

25 Skulle du vilja bli kompis med den här pojken/flickan?

26 Tror du att den här pojken/flickan har en tendens att hacka på folk eller starta slagsmål?

27 Att ha blivit retad. FrekvensObehag Längd1225 Vikt1142 Hår931 Tänder761 Styrka743 Näsa629 Fräknar437 Öron452 Glasögon333 Ögon328 Tandställning233 Kläder254

28 Otillfredsställelse med bettets utseende. Graden av synlig avvikelse. Kön. Flickor något mer än pojkar. Ålder. Olämpligt att ta upp en diskussion för tidigt. Att ha blivit retad. Tandvårdsvanor.

29 Patient - familj - omgivning - tandläkare. Beroende av familj och vänner. Psykosociala faktorer viktigast. Oral hälsa och funktion av mindre vikt. Mindre beroende av familj och vänner. Oral hälsa och funktion viktigast. Psykosociala faktorer av mindre vikt.

30 Vem initierade behandlingen? USAWales Tandläkare5570 Mamma3520 Pappa55 Barn55

31 Framtvingat beslut. Att vara som alla andra. Att bli diagnostiserad. Att ha munnen i fokus. Att lyda sociala normer.

32 ”Ja för min del är det ju så att om man känner att man ser bra ut, då är det ju så att man får mer självförtroende….” ”För man vill ha kompisar och så. Då kanske…kanske man får ändra på sig.”

33 ”Nej, men om man pratar med någon, så ser man kanske tänderna först. Ja, det ger ett intryck tycker jag ibland. Är det nån som har litet sneda och skeva tänder så tänker man: vad har han gjort och har han inte skött sig och så.”

34 ”Det är ju bara tandläkaren alltså (som har påpekat att tänderna är sneda). Jag har funderat på det..men jag vet inte ens om jag vill.” ”När han sa det så var det ju inte mycket att tänka över i och för sig.”

35 “Det är ju..hon tycker man skall ordna till det och greja med tänderna men det är ändå upp till mig. Vad jag tycker.” “Jag får bestämma själv om jag vill, och det vill jag.”

36 ”Jag läser..vad heter det..omvårdnad och sedan ibland pratar vi om tänderna och du vet fan jag skäms. Jag skäms för att de pratar om tänderna. Jag blir så ledsen. Så därför en gång gick jag inte till skolan.” ”Det finns folk..de har aldrig sett att jag har en tand här uppe då, som min pojkväns mamma. Så såg hon mig skratta..så kollade hon lite konstigt så här och jag tänkte: nej nu såg hon det. Så jag kan inte skratta, jag är tvungen att lägga handen för.”

37 ”Men det kommer kanske perioder ibland som man tänker varför ser dom ut så..alla andra har fina raka tänder och så.” ”Alla andra har så snygga tänder utom jag.”

38 ”Det..jag vet inte..det är en massa ideal och så..med det alla eller de flesta av mina kompisar har dåligt självförtroende och så där. Även om dom är söta. Jag vet inte..” ”Men jag menar, ser man modeller som är smala och har stora bröst och det där påklistrade leendet och sminket och håret och allting då faller jag totalt.”

39 ”Och är det nåt som man tycker liksom då kan man ju ändra på det. För det är ju så mycket man kan ändra på nu. Och sedan är det ju inte fint med sneda tänder tycker jag.” ”Ja man kan ju tänka sig att det blir så trångt att de nästan sprängs.”

40 ”Och det kostar ju egentligen ingenting utan det kostar tid och sedan kanske det blir ett bra resultat och det tycker jag är värt det.” ”En del kompisar tycker att jag skall göra det, tänk om du ångrar dig sedan när du blir äldre och då kostar det ännu mer pengar.”

41 Recidiv - långsiktiga förändringar Vilken utveckling kan förväntas? Förväntad nettovinst? Retention: hur? hur länge?

42

43 Bettavvikelser hos vuxna

44 ÅlderMedvetandeEfterfrågan 20-297129 30-396727 40-495632 50-59689 60-6510

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Samband mellan bettavvikelser och tuggförmåga. Upplevda problem viktigast. Sönderdelnings- förmågan proportionell mot kontaktytan. Osäker koppling till allmänhälsa.

54

55

56

57

58

59 Förhoppningen att vara som andra Att bli behandlad annorlunda Upplevelsen att avvika från andra Att bli betraktad som avvikande Avsaknad av bekräftelse En låg självkänsla

60 ”ja, man vill ju alltid se bättre ut…som alla andra” Informanterna var i regel tacksamma för den vård dom fått men samtidigt hade behandlingsperioderna inneburit stora ingrepp i deras sociala liv. ”Folk kommenterade utseendet och gjorde grimaser. Dom försökte trycka in sina näsor för att härma min platta näsa. Jag kallades plattnos och en massa annat. Till och med nu kan jag uppleva detta”

61

62


Ladda ner ppt "Vuxna Göteborg-sydsverige Vuxna Älvsborg Barn-ungdomar Bohuslän Barn-ungdomar Cardiff Kvalitativa studier ungdomar-unga vuxna."

Liknande presentationer


Google-annonser