Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mandator – En Recommended Microsoft Certified Partner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mandator – En Recommended Microsoft Certified Partner"— Presentationens avskrift:

1 Mandator – En Recommended Microsoft Certified Partner
Anders Ahlford Projektkontoret Mandator

2 Mandator IT-konsultföretag 470 medarbetare Nya idéer och ny teknik
Långa kundrelationer Verksamhet i fem länder, med åtta kontor i Sverige: Göteborg Gävle Helsingborg Karlskrona Karlstad Linköping Malmö Stockholm

3 Vision – Att vara ett självklart val...
För kunder som söker en lösning där IT baserat på Microsoft-teknologi förbättrar affärer Av Microsoft vid partner-relaterade affärer För de som vill arbeta i framkanten av Microsofts teknologi

4 Fördelning per kompetensområde

5 Kunder Våra kunder är stora och framgångsrika företag
Arbetat med åtta av de tio största kunderna i mer än sju år Ramavtalskunder står för 40% av intäkterna Tre fjärdedelar av försäljningen sker till befintliga kunder

6 Branschfördelning Offentlig sektor 24% Övriga 33% Fordon 17%
Detaljhandel & varumärken 5% Life Science 6% Telekom 15%

7 Mandators Microsoft-erbjudande
Portaler Mobilitet Infrastruktur Projektstyrning

8 Infrastruktur Mandator erbjuder Hosting/IT-drift, Specialist och IT Management tjänster av högsta klass för att hjälpa lokala och globala organisationer att nyttja IT på bästa sätt. Vi erbjuder kvalificerade tjänster inom infrastrukturområdet med en helhetslösning som spänner från strategi till teknik. Tillsammans skapar och säkrar vi er organisations infrastruktur.

9 LGP Telecom AB – Microsoft Exchange 2000 & Windows 2000
kund LGP Telecom AB uppdrag och lösning Uppgradera till Windows 2000, Active Directory och Exchange 2000, för att erhålla en mer stabil, modern och säker IT-miljö. En ny hårdvaruplattform som skall hålla i ett antal år och en Windows 2000-miljö som är stabilare än vad NT4-miljön var. kundnytta Det direkta värde som projektet har adderat för LGP Telecom AB är att man dels har erhållit en stabil och säker infrastruktur att växa i och dels har en bättre struktur och överblick genom Active Directory.

10 AMS – Microsoft BizTalk Server 2002
kund Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) uppdrag och lösning Uppdraget bestod i att via Biztalk, Visual Studio .NET, SQL-Server samt COM+ skapa en plattform där man automatiserar inskicket av platsannonser hela vägen från extern kund till publicering hos AMS i det man kallar Platsbanken. kundnytta Kundnyttan ligger i att man som kund kan sitta och arbeta i samma system som man använder för exempelvis interna annonser. Man behöver inte skriva in en annons två eller flera gånger (t ex en gång för internt bruk, en på AMS webbsite och en gång till för TV4), utan man kan använda sitt affärssystem och skriva in annonsen endast en gång, men välja hur många den publiceras. När man valt AMS går den hela vägen med automatik in i Platsbanken.

11 Sitel Nordic – Microsoft Exchange Server och Microsoft IIS
kund Sitel Nordic uppdrag och lösning Skapa ett automatiskt försäljningsflöde av supportavtal. Mandator skapade AdMail en lösning som baseras på Exchange Server. AdMail hanterar personliga utskick, unsubscribe, loggfiler och förinställda utskick. Till AdMail lösningen kopplades en e-handelslösning, ContractSite. Där Sitels kund kan köpa och förlänga sina supportavtal. kundnytta De personliga e-brevs utskicken uppfattas som god service eftersom det förvarnar om att supportavtalet håller på att löpa ut. Kunden kan mycket enkelt förlänga sitt avtal. Detta gör att delar av försäljningen automatiseras.

12 Mobilitet Mandator fungerar som en obunden systemleverantör inom mobilitetsområdet. Vi utvecklar och skräddarsyr kundspecifika applikationer, eller implementerar och anpassar färdiga produkter som finns på marknaden. Vi samarbetar med flera av de ledande produkt-leverantörerna på marknaden, bl a Microsoft.

13 Folksam – Microsoft Pocket PC
kund Folksam, ett av Sveriges största försäkringsbolag. uppdrag & lösning En avancerad handdatorlösning för ett enklare och snabbare sätt att räkna fram premier. Via ett enkelt användargränssnitt matas kundens alla premiegrundande parametrar in i handdatorn. kundnytta Ombudet kan snabbt lämna pris och räkna om kalkylen med nya preferenser efter kundens önskemål. Ombudet kan öka antalet kundbesök per år.

14 Portaler Vid utveckling av Internet-, extranät- och intranät-lösningar är det inte bara bra layout, navigering och rätt informationsinnehåll som är väsentligt. Lika viktigt är det att bygga en lösning som är enkel att förvalta och underhålla. En webbplats eller ett intranät som inte innehåller aktuell information blir i längden oanvändbar.

15 Xerox – Microsoft Commerce Server 2000
kund Xerox Sverige uppdrag och lösning E-handelslösning utvecklad på Microsoft Site Server Commerce edition med SQL Server och Microsoft IIS webserver i botten. Systemet är integrerat mot återförsäljare och distributörer. kundnytta Ett extranät riktat mot ett tiotal Xerox Partners och deras kunder i syfte att göra det snabbt och enkelt att handla Xerox-produkter on-line.

16 FMV – Mandator WebSmart
kund FMV är en myndighet, direkt underställd Försvarsdepartementet. FMV:s uppdragsgivare är främst Försvarsmakten. uppdrag och lösning Webbutveckling, design och struktur för hela FMV. Skapa en enkel kommunikation mellan de olika enheternas webbplatser: Interaktiv webblösning som omfattar konceptutveckling av FMV:s Internetlösning. Helhetsåtagande, beträffande FMV:s nya intranät för 2300 användare. Mandators publiceringsverktyg WebSmart används. Lösningen bygger på en Microsoft- plattform (Windows 2000, IIS, SQL Server 2000, Visual Basic, ASP och AD). kundnytta Effektivisera verksamheten och generera kostnadsbesparingar.

17 Projektstyrning Projektstyrning har under en längre tid varit ett av Mandators kärnområden Att fungera som projektledare i Mandator- eller kundägda projekt Att bistå våra kunder med projektstöd i form av projektstyrningsverktyg

18 SL Infrateknik – Microsoft Project 2002
kund SL Infrateknik uppdrag och lösning Att skapa en webbaserad projektportal baserad på Microsoft Project 2002. Den skall i ett första steg användas för IT- avdelningen, för att senare kunna implementeras i hela organisationen. Uppdraget omfattar installation, anpassning, integrering och utbildning av MS Project 2002 i Enterprise-version med gemensam projektserver och databas. kundnytta Den färdiga plattformen skall användas av chefer, huvudprojektledare, resursansvariga, projekt- ledare och projektdeltagare. Projektledare använder sig av det ordinarie MS Project- programmet medan övriga användare använder den nya webbklienten.

19 Micronic Laser Systems – Microsoft Project 2003
kund Micronic Laser Systems uppdrag och lösning Att införa Microsoft Project 2003 som plattform för stora utvecklingsprojekt. Uppdraget omfattar installation, anpassning, integrering och utbildning av MS Project 2003 i Enterprise-version med gemensam projektserver och databas. kundnytta Den färdiga plattformen skall leda till ett bättre resursutnyttjande, säkrare leveransplaner och kostnadseffektiv användning av maskinresurser.

20

21 Fördelar för våra kunder
Mandator deltar kontinuerligt på Microsofts årliga partnerkonferens Fusion samt på Product Airlifts i USA God kunskap om den senaste tekniken och vad som komma skall upp till två år på förhand Vi har stora möjligheter att ge goda investeringsråd till våra kunder vad gäller kommande Microsoft-investeringar Vi har ett support-avtal med Microsoft Gör det både enklare, säkrare och billigare att driva IT-projekt med oss än med en partner som inte har det, t ex genom kod- och arkitekturgranskning av Microsoft samt genom snabb incidenthjälp för högsta kvalitet Vi kan även ordna kostnadsfria workshops, utbildningar och produktpresentationer för våra kunder

22 Fördelar för våra kunder, forts.
Fokus från Microsoft Kunder till Recommended Partners får större fokus och stöd från Microsoft för att garantera maximerad kundnytta Bättre vara kund till en Recommended Partner Enklare Mer tryggt I längden billigare affärsrelation än till andra leverantörer på marknaden

23 Hur Mandator kan hjälpa dig införa
Project 2003 i din organisation

24 Rådgivning Val av lösningar Konfigurationer Metodanpassningar
Planering

25 Stegvis införande i organisationen
Workshop Analys Anpassningar Pilotinstallation Fullskalig drift

26 Projektledning med Microsoft Project 2003
Metodinförande Anpassning av Microsoft Project 2003 till egna metoder Skapa metodanpassade dokument- och projektmallar Initiering av projekt Uppläggning av projektplaner Kalkyl och budgetering Projektadministration Uppföljning tid och kostnader Riskhantering Ärendehantering

27 Installation av Microsoft Project 2003 Enterprise
Windows Server 2003 SQL Server Windows Sharepoint Services Project Server 2003 Analysis Server Vi är specialister på installation

28 Anpassning av mallar Anpassning Global mall
Initiering av globala beräkningsfält på projekt Globala kalkylregler Anpassning av guider Anpassning projektmallar Metodanpassade projektmallar Rapportmallar

29 Anpassning av vyer och rapporter
Anpassning vyer Vyer i Microsoft Project 2003 Vyer i Web Access OLAP-vyer Rapporter Anpassning av befintliga rapporter Definition avnya rapporter

30 Anpassning och integration
Vi kan komplettera standardlösningen med ny funktionalitet just för er organisation Vi kan integrera Microsoft Project 2003 med era omkringliggande system Exempel Integration med tidrapportmodul Integration med ekonomisystem

31 Referens SL Infrateknik
Implementering av Microsoft Project 2002 Upphandlingsprojekt 15 projektlicenser, 15 CAL Driftsättning i april 2003

32 Referens FMV Resursplaneringsverktyg Utbildning
Integration med Project 2000

33 Referens Micronic Laser Systems
Implementering av Microsoft Project 2003 Stora utvecklingsprojekt 25 projektlicenser Driftsättning december 2003

34 Hur Mandator har hjälpt
SL Infrateknik införa Project 2002 i sin organisation

35 SL Infrateknik – Microsoft Project 2002
kund SL Infrateknik uppdrag och lösning Att skapa en webbaserad projektportal baserad på Microsoft Project 2002. Den skall i ett första steg användas för IT- avdelningen, för att senare kunna implementeras i hela organisationen. Uppdraget omfattar installation, anpassning, integrering och utbildning av MS Project 2002 i Enterprise-version med gemensam projektserver och databas. kundnytta Den färdiga plattformen skall användas av chefer, huvudprojektledare, resursansvariga, projekt- ledare och projektdeltagare. Projektledare använder sig av det ordinarie MS Project- programmet medan övriga användare använder den nya webbklienten.

36 Uppdrag Projektplatsen baseras på Uppdraget omfattade
Microsoft Project 2002 Enterprise-version Gemensam projektserver och databas Uppdraget omfattade Analys Installation Anpassning Integrering Utbildning

37 Analys – resulterade i två rapporter
Produktspecifikation Kravtolkning Analys – användningsfall Specifikation processer, vyer, gränssnitt, anpassningar Specifikation av kurser och utbildningar Processbeskrivning Projektinitiering Ekonomirapportering Integration ekonomisystem

38 Integration med ekonomisystem
Registrering projektinformation Objekt Projekt Projektbudget Inläsning transaktioner från AdEko Periodvis uppdatering av Microsoft Project Server

39 Produkter och licenser
Vem Produkt Project Web Access CAL Interna och externa projektdeltagare samt chefer Projektledare Microsoft Project Professional Microsoft Project Server SQL Server Webb-server Konfiguration Projektledare och de som arbetar med planering använder MS Project Professional. Det krävs en licens per installerat program och då ingår CAL. Chefer, projektdeltagare och andra intressenter använder webbklienten Project Web Access, som även den är licensierad. Licenser betecknas CAL. Webbservern ingår i MS Project Server. Den består dels av plattformen Sharepoint Team Services, dels av projektservern MS Project Server. Projekt, behörighet och annan information lagras i SQL Server. Dokument lagras i Sharepoint Team Services. Projektanalys görs via OLAP-funktionen Microsoft Analysis Server som ingår i SQL-server Produkter Microsoft Project Server 2002 Microsoft Project 2002 Professional Windows 2000 server SQL Server 2000

40 Projektetapper Analys Installation Konstruktion och test Dokumentation
Analys och specifikation av konfiguration, anpassningar och tillägg Installation Installation av basfunktionalitet Konstruktion och test Konstruktion och test av anpassningar Dokumentation Utbildning av användare Installation av anpassat system Utbildning av driftpersonal Driftsättning på IT-avdelningen

41 Tidplan Projektstart Analys klar Installation 1 Konstruktion klar
Tester klara Installation testmiljö Acceptanstest Utbildning Installation produktion Leveransgodkännande november 2002 december 2002 mars 2003 april 2003 juni 2003

42 Projektorganisation

43 Henrik Virro, projektledare SL-Infrateknik
”Vi ville hitta det bästa projektverktyget för oss. Vi valde Microsoft Project eftersom det är databasbaserat, det vill säga användarna får möjlighet att samarbeta via webbgränssnitt där de kan dela dokument, sköta tidredovisning och hålla ordning på aktuella ärenden, för att bara nämna några av funktionerna.”

44 Anders Ahlford, Projektkontoret Mandator
”Microsoft Project är ett kompetent verktyg som stödjer alla delar i ett projekt. Det är ett mångsidigt program som passar för olika branscher. Det är bra att kunna samla allt som hör till projekten på en gemensam projektplats och därmed göra det möjligt för alla i en organisation att få tag på den information som är relevant just för dem.”

45 Fem skäl att välja Mandator som din Microsoft Project partner
Vi kan ge råd runt val av lösning, konfigurering och integration Vi är experter på att installera Microsoft Project Server 2003 Vi kan anpassa vyer och rapporter samt skapa globala och lokala mallar anpassade för er verksamhet Vi kan komplettera standardlösningen med ny funktionalitet för varje organisation och integrera Microsoft Project 2003 med omkringliggande system. Vi är en Recommended Microsoft Certified Partner, vilket bl a innebär att du som kund får extra fokus från Microsoft och att vi har Microsoft-certifierade konsulter som har ytterst god kännedom om Microsofts produkter och hur man får ut mesta möjliga av dem

46 Demo Microsoft Project 2003

47 rekommenderade partner!
Gör som Microsoft Välj Mandator som din rekommenderade partner! Projektstyrning Mobilitet Portaler Infrastruktur


Ladda ner ppt "Mandator – En Recommended Microsoft Certified Partner"

Liknande presentationer


Google-annonser