Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VoxLog Något för kliniken? Nea Hedefalk leg logoped Anders During leg logoped.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VoxLog Något för kliniken? Nea Hedefalk leg logoped Anders During leg logoped."— Presentationens avskrift:

1 VoxLog Något för kliniken? Nea Hedefalk leg logoped Anders During leg logoped

2 VoxLog-projektet KI och KTH hösten 2010 och 2011 finansierat av VINNOVA Syfte: att utvärdera bärbara röstackumulatorer i logopedisk verk- samhet. Ansvariga: Sten Ternström prof KTH CSC och Maria Södersten leg log och doc KI Clintec

3 VoxLog VoxLog är en bärbar röst- mätare – Mäter fonationstid, – grundtonsfrekvens – och röststyrka.

4 VoxLog används för att samla in röstdata från patientens naturliga miljö, T ex för att kartlägga hur patienten använder sin röst på jobbet, under en längre tid.

5 VoxLog Inbyggd vibrator för att i realtid göra patienten uppmärksam på ett visst röstbeteende. (Detta har vi ännu inte testat i Falun.)

6 VoxLog

7

8

9 Vad vill vi ha inspelat? •Hur länge? •Hur många dagar? •Vilka situationer? •Olika arbetsplatser?

10 Normaldata Fonationstid Lärare 15-25% Kontorspersonal 5- 10% Logoped Nea –(under arbete) 17% –(högläsning 66%)

11 Normaldata •Röststyrka –Normalt samtal 70dB •LSVT 80dB. –Skrik 90dB •Operasångare? Föreläsare?

12 Normaldata •Fonationsfrekvens •Vuxna kvinnor –165-255Hz Vuxna män 85-180Hz

13 Normaldata Röstdos( Vocal load): Fonationstid x (grundfrekvens) x röststyrka

14 Vad kan man se utifrån VoxLog? •Röstteknik? •Vilken miljö är belastande? •Vad är ”normal” fonationstid? •Vilka taltonlägen är normala? •Bullernivåer? •Vad säger ljudnivå-röst? Vad är normalt? –För starkt? För svagt?

15 Nea baseline f0 173 Hz dB 72 Fon.tid 66%

16 Logopedarbete f0 185 dB 76 Fon.tid 16% Ökning f0 drygt 10Hz dB ökning 3

17 Lärare – f 75 •Kommer akut under jullovet. Är rädd för att ej kunna undervisa. •Upprepade förkylningar med återkommande nästan afoniska perioder •Larynxstatus – opåverkade, tättslutande stämband •Fonasteniska besvär •Röst: måttligt klangfattig med ett tydligt inslag av knarr. Adekvat läge.

18 Hur gör man? •RHI •SRP Baseline – inställning (1 sek) Inspelning - inställning (1 min)

19 Totalt 79/120 Emotionella 30/40 Funktionella 23/40 Fysiska 26/40 RHI

20 SRP- symptom och relaterade problem 30/52 poäng varav 3 rel. problem

21 Baseline •Inställning: 1s. •Pat läser en text 3ggr. (i projektet)

22 Lärare - baseline f0? 178 dB? 72 Fonationstid? 43% (säger den ngt mer än bara tiden?)

23 Patienten tar med sig VoxLog hem. •Inställning: 1 minut •Används från morgon till kväll. •Laddas under natten. •Minst en normal arbetsdag + en ledig dag

24 Lärare - arbete Hela dagen: f0 212 Hz dB 80 Fon.tid 21

25 Lektioner f 0 216 dB 80 Fon.tid 37 Kommentarer? Råd?

26 Lärare - arbete

27 Bilresa med kollegor f0 217 dB 81 Fon.tid 29 Kommentarer? Råd?

28 Lärare - arbete

29 Hemma efter jobbet. f0 192 dB 75 Fon.tid 10% Kommentarer?

30 Lärare - fritid f0 205 (212) dB 72 (80) Fontid %12 (25) Kommentarer?

31 Ledig morgon f0 179 dB 74 Fon.tid 9% Kommentarer?

32 Lärare - fritid

33 Skoteråkning (30 min) f0 261 dB 90 Fon.tid 31% Kommentarer?

34 Lärare - fritid

35 Hemmakväll med familj Kommentarer? f0 192 dB 75 Fon.tid 10%

36

37 Erfarenheter av apparatanvändningen Överlag har de 29 logopeder och de 49 patienter som deltagit i projektet varit positiva till de mätdata som VoxLog kan tillhandahålla enligt delmålsrapporten Vinnova MS1 120125 Det framkommer samtidigt att där har förekommit en del problem

38 Problemen kan kategoriseras i: • Tekniska brister • Ergonomiska brister • Sociala hinder • Begränsningar i mätmetoden

39 Tekniska problem • Brott på mikrofonsladd. (8) • Batteri som lossnat och kretskort som har fallerat. ”många” • Bristande batterikapacitet (23) • Svårigheter att installera och uppgradera programvaran.

40 Ergonomiska brister • 7 Besvärades av halskragen. • 15 upplevde apparaten som otymplig. Clippen var för hård. Svår att fästa. Tappade utrustningen. • Krävde anpassad klädsel

41 Sociala hinder • 3 gav uttryck för att utrustningen var generande. Iklädda VoxLog ville de inte gärna vistas bland folk.

42 Begränsningar i mätmetoden 2 exempel

43 Exempel 1 2 st baselines vid högläsning av ”Ett svårt fall f0: 125 Hz SPL:76 dB f0: 117 Hz SPL:67 dB

44 Exempel 2 Intermittenta korta avvikelser Inspelning av baseline (1s tidsfönster ) med svåridentifierad indikering av hosta Röstsignal med tydlig indikation av hosta

45 Tack för oss!

46 Referenser: Delmålsrapport Vinnova MS1 – Caroline Burvall VD Sonvox AB + diverse material från projektet. Patienters egenbedömning av röst- och talfunktion 2010-10-25 E Lundström Yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi. Maria Södersten och Christina Lindhe. Rapport 2011:6, Arbetsmiljöverket Erkki Vilkman, Helsingfors, Finland

47 Referenser forts Bulukin-Wilén F, Gustafsson J, Södersten M, Schalling E. (2010) Comparison of two equipments for voice accumulation: The Ambulatory Phonation Monitor, APM and VoxLog. Opubl. Rapport, enheten för Logopedi, CLINTEC, KI. Thorsdotter M (2011) Långtidsmätning av patienters röstanvändning med den bärbara röstackumulatorn VoxLog och subjektiva skattningar; En pilotstudie för att kvantifiera riskfaktorer för röststörning. Examensarbete, Enheten för Logopedi, CLINTEC, KI.

48 Vinnova VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Sammanlagt arbetar drygt 200 personer på VINNOVAs kontor i Stockholm och Bryssel. Generaldirektör är Charlotte Brogren. VINNOVA bildades 1 januari 2001.


Ladda ner ppt "VoxLog Något för kliniken? Nea Hedefalk leg logoped Anders During leg logoped."

Liknande presentationer


Google-annonser