Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DEL 2 Telefonfunktioner/hänvisning/röstbrevlåda/m.m.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DEL 2 Telefonfunktioner/hänvisning/röstbrevlåda/m.m."— Presentationens avskrift:

1 DEL 2 Telefonfunktioner/hänvisning/röstbrevlåda/m.m.

2 Översikt

3 Nya telefonisystemet  Telefonväxel/server, Cisco CallManager  Hänvisning, Netwise CMG  Röstbrevlådor, Netwise CMG Voice

4 xxxxx Köping Arboga KAK-NET Kungsör 2st CCM 4.1 & MCS 7845 Central utrustning PSTN Gateway, 3*30 kanaler Gateway, 2*30 kanaler Gateway, 2x30 kanaler PSTN GSM Gateway, MDA koppling 1x30 kanaler DSP farm, för telefon- konferenser Hänvisning, Röstbrevlåda, Debitering, Statistik, Talstyrd telefonist & hänvisning IPCC 4.0 & MCS 7835

5 Telefontyper

6 Telefontyper  Cisco 7912  Cisco 7940/7960  Cisco 7920  Analog bärbar telefon  Integrerad mobiltelefon  Underväxelanknytning  Analog fax

7 Telefontyper - 7912 Standardtelefon

8 Telefontyper – 7940/7960 För de som behöver flera anknytningar på samma telefon och/eller högtalartelefon

9 Telefontyper - 7920 Ersätter dagens DECT telefoner. Kan bara erbjudas på vissa platser.

10 Telefontyper - Bärbar analog För dem som idag har en bärbar analog telefon och vill fortsätta att ha det.

11 Telefontyper – Integrerad mobil För de med mobila arbetsuppgifter och/eller talar mycket i mobiltelefon. Befintlig mobil behålls, men ett nytt abonnemang knyts till anknytningen.

12 Telefontyper – Underväxelankn. Underväxelanknytningar ”lever sitt eget liv” och använder växeln enbart för att ringa externa samtal.

13 Inkoppling

14 Inkoppling av ATA-box  Beskrivning av inkoppling för resp. telefontyp finns på Intranätet  De som skall en bärbar analog telefon hämtar ut en ATA box. Boxen skall kopplas in och aktiveras så fort tillfälle ges efter att telefonen hämtats ut. Därefter sätts telefonen tillbaks till den gamla växeln. I samband med övergången skall den sättas in i ATA-boxen (igen).

15  Öppna lådan och packa upp ATA-boxen.  Om du har PC: Tag den nätverkskabel som idag går in i din PC och stoppa in den i ATA-boxen, i det uttag som är märkt ”10/100 UPLINK”. Stoppa sedan in den medföljande nätverkskabeln i uttaget märkt ”10/100 PC” och den andra änden av denna kabel skall gå in i nätverksuttaget i din PC.  Om du inte har PC: För dig som inte har någon PC skall nätverkssladden gå från uttaget i väggen och in i ATA- boxens uttag märkt ”10/100 UPLINK”.  Koppla samman Nätaggregat och nätkabel och strömsätt ATA-boxen. Inkoppling av ATA-box

16  Vänta några minuter tills ATA-boxen har anslutit sig på nätverket.  Stoppa in sladden från din telefon i uttaget märkt ”PHONE 1” i ATA-boxen.  Lyft luren på din telefon och du möts då av en röst som ber dig välja språk, välj svenska.  Du blir nu ombedd att ange din anknytning följt av fyrkant, gör detta. Du blir nu ombedd att knappa in din anknytning ytterligare en gång följt av fyrkant, gör detta och lägg sedan på luren.  Vänta en liten stund så kommer din telefon automatiskt att konfigureras upp med din anknytning. Provring därefter för att verifiera Box & Telefon.

17 Inkoppling – ATA188

18 Inkoppling – ATA186

19 Funktioner

20 Senast slagna nummer  *#  Finns troligen även som telefonspecifik funktion

21 Vidarekoppla (analog bärbar) Vidarekoppla sin anknytning  Vidarekoppling till intern anknytning: **1, vänta på ton ange den anknytning du vill vidarekoppla till, en konfirmeringston hörs.  Vidarekoppling till extern anknytning: **1, vänta på ton ange den anknytning du vill vidarekoppla till och tryck #, en konfirmeringston hörs.  Vidarekopplingen tas bort genom att trycka **2, därefter skall en konfirmeringston höras.  Vidarekoppling kan även göras från Netwise Office Web

22 Snabbvalsnummer (analog bärbar) Ställa in snabbvalsnummer  Surfa in på https://10.11.3.10/ccmuser, nås även via insidestorgethttps://10.11.3.10/ccmuser  Logga in med din anknytning som Användar-ID och kak123 som lösenord och klicka på ”Logga in”  Klicka på ”Lägg till/uppdatera Snabbval””  Ange nummer och namn (glöm inte 0:an för linje vid externa nummer)  9 snabbvalsnummer kan läggas in  För att ringa ett snabbvalsnummer, tryck * följt av 1-9

23 Hänvisning

24 Olika sätt att hänvisa sig  Kalenderkoppling Personlig kalender och egen anknytning  Netwise Office Web Ingen personlig kalender alt. funktionsanknytning, tillgång till PC  Röststyrd hänvisning  Röstbrevlåda Ingen personlig kalender alt. funktionsanknytning, ej tillgång till PC eller på distans

25 Kalenderkoppling  De som har en egen personlig anknytning och tillgång till PC kommer att bli hänvisade per automatik om de lagt in händelsen i sin kalender.  Köping/Kungsör/VMKF – Groupwise  Arboga – Exchange

26 Kalenderkoppling - Groupwise Orsakskoder i Groupwise  Besök  Deltid  Ledig  Lunch  Möte  Semester  Tjänsteresa  Tjänsteärende

27 Kalenderkoppling - Groupwise Synkroniseras ej!

28 Kalenderkoppling - Groupwise

29 Kalenderkoppling - Exchange KOMMER SENARE

30 Netwise Office Web  Websida, nås via http://10.11.3.13/netwiseoffice alt. länk via Intranätethttp://10.11.3.13/netwiseoffice  Logga in med anknytning och ”blankt” lösenord. Obs! Ändra lösenordet  Hänvisning/Återkommande hänvisning

31 Netwise Office Web

32 Röststyrd hänvisning  Nås på nummer:25099, Köping 87662, Arboga 600012, Kungsör 670009, VMKF  Fungerar även från extern anknytning  Tips! Lägg upp som snabbval

33 Röststyrd hänvisning  Ring upp röststyrd hänvisning  ”Säg vilken aktivitet du vill registrera”  Ange:  ”, från nu till ” registreras  Vill du börja om från början, säg ”Avbryt”  För att ta bort en hänvisning, säg ”Ta bort”

34 Röstbrevlåda  Nås på nummer:25098, Köping 87660, Arboga 600010, Kungsör 670007, VMFK  Fungerar även från extern anknytning

35 Röstbrevlåda  Ring upp röstbrevlådan och ange PIN-kod  Tryck 5  Knappa in önskad aktivitet, 0-14 följt av #  Förvald tid #/# (alt. ange startdatum/tid och återdatum/tid)  Registrera Tryck 1

36 Netwise Office Web

37  Hänvisning/Återkommande hänvisning  Sökning av användare  Vidarekoppling  Hantering av röstbrevlåda  Uppdatering av ”anknytningsuppgifter”  Websida, nås via http://10.11.3.13/netwiseoffice alt. länk via Intranätethttp://10.11.3.13/netwiseoffice  Logga in med anknytning och ”blankt” lösenord. Obs! Ändra lösenordet INLOGGNING

38 Netwise Office Web

39 Sökning

40 Inloggning

41 Hänvisning

42 Hänvisning - återkommande

43 Vidarekoppling

44 Ändringsformulär

45 Ändringsformulär ----------

46 Röstbrevlåda

47 Lyssna av röstbrevlåda 7912  Tryck på PSK ”Medd” 7940/7960  Tryck på Meddelandeknappen Analog bärbar  *0 Integrerad mobil  Ring 25098 (Köping), 87660 (Arboga), 600010 (Kungsör), 670007 (VMKF) 7920  Håll in ”1” någon sekund

48 Ange PIN-kod och #, PIN-kod=Anknytning Tryck 1 för att lyssna på nya meddelanden Tryck 2 för att lyssna på avlyssnade meddelanden Tryck 3 för att lyssna på sparade meddelanden Tryck 4 för att ändra inställningar Tryck 5 för att hänvisa din anknytning Lyssna av röstbrevlåda

49 Under avlyssning Tryck 4 för att spara meddelandet Tryck 5 för att skicka vidare till annan anknytning Tryck 6 för att radera meddelandet Tryck 7 för att gå bakåt i meddelandet Tryck 9 för att gå framåt i meddelandet Tryck 77 för att återgå till föregående meddelande Tryck 99 för att hoppa till nästa meddelande Lyssna av röstbrevlåda

50 Meddelandeavisering  Röd lampa, förutsätter 79xx  E-post, förutsätter e-post adress  SMS, förutsätter mobiltelefon  Denna inställning måste göras av resp. ”anknytningsägare”

51 Administration av röstbrevlåda Meddelanden

52 Administration av röstbrevlåda Fraser

53 Administration av röstbrevlåda Aviseringar  Röd Lampa, välj Medd.Indikator (förutsätter att du har en IP-telefon)  Mail, välj Groupwise (förutsätter att du har en e-postadress)  SMS till mobil, välj SMS (förutsätter att du har en mobiltelefon)

54 Administration av röstbrevlåda Inställningar

55 Talsvar

56 Talsvar Ej svar  Välkommen, NN svarar inte, för att spela in ett meddelande tryck 2, koppla samtalet till telefonist tryck 9 Upptaget  Välkommen, NN talar i telefon, för att spela in ett meddelande tryck 2, koppla samtalet till telefonist tryck 9 Hänvisad  Välkommen, NN, och väntas åter, för att spela in ett meddelande tryck 2, koppla samtalet till telefonist tryck 9

57 Telefonist

58 Telefonist  När ni ringer 9 för att komma till telefonist kommer ni mötas av en automatisk telefonist som säger: ”Säg namnet på den ni söker”  För att prata med en verklig telefonist säger ni ”Telefonist”  Kan även nås externt:25094, Köping 87661, Arboga 600011, Kungsör 670008, VMKF

59 Reception

60 Receptions/upplysningsärenden  Denna tjänst samverkar inte mellan kommunerna.  Receptions/upplysningsärenden hanteras då resp. kommuns växel/reception har öppet.  Nås på:87663, Arboga 600013, Kungsör  Gäller fr.o.m. 16 juni 2006

61 Översikt nummer

62 Sammanställning telefonnummer KöpingArbogaKungsörVMKF Växel (externa anrop)2500087000600000670000 Röstbrevlåda2509887660600010670007 Automatisk telefonist (internt)9999 Automatisk telefonist (externt)2509487661600011670008 Röststyrd hänvisning2509987662600012670009 Reception---87663600013--- Telefonsupport: 670040


Ladda ner ppt "DEL 2 Telefonfunktioner/hänvisning/röstbrevlåda/m.m."

Liknande presentationer


Google-annonser