Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fredrik Wallin Carl Anlér

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fredrik Wallin Carl Anlér"— Presentationens avskrift:

1 Fredrik Wallin Carl Anlér
Erfarenheter från AstraZenecas EA-initiativ Föredrag på SWEAN Rencontre Fredrik Wallin Carl Anlér

2 Ett av världens ledande läkemedelsföretag
Ett av de 7 största Nummer 5 i USA Nummer 5 i Europa Källa: IMS Health, IMS MIDAS, 46 countries MAT/Qtr4 2004 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér

3 Medarbetare i världen 2004 TOTALT 64 000 Produktion 15 000 FoU 12 000
Övriga 6 000 Försäljning och marknads- föring TOTALT AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér

4 Medarbetare i Sverige 2004 TOTALT 13 000 FoU 5 000 Produktion 5 100
Övriga 450 SBS 1 150 Försäljning och marknadsföring 450 Astra Tech 850 TOTALT AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér

5 Våra forskningsområden
Mage/tarm Hjärta/kärl Neurovetenskap CNS Smärtlindring/anestesi Onkologi Andningsvägar och inflammation Infektion AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér

6 Produkter – ett urval AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér

7 Vägen till ett nytt läkemedel
År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Första patentansökan Ansökan om klinisk prövning Ansökan om registrering Explorativ forskning (Discovery) Läkemedelsutveckling (Development) Identifiering av måltavlor och ledsubstanser Optimering av ledsubstans Test av terapikoncept Forskningsstöd under livscykeln Klinisk utveckling Lansering Kliniska prövningar Fas I personer Fas II personer Fas III personer Fas IV, fortsatta studier Toxikologiska och farmakokinetiska studier (absorption, distribution, metabolism, utsöndring) Farmaceutisk och analytisk utveckling Processutveckling och tillverkning Registreringsarbete Försäljning och marknadsföring (inkl planering och förberedelser) Antal substanser Upp till 10-15 1-8 1-3 1 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér

8 Ökande press på läkemedelsbranschen
Ett antal samverkande trender inom branschen ökar pressen på läkemedelsföretagen. Ökande press från marknaden leder till kostnads- och effektiviseringsfokus inom företagen  Produktivitetsprogram inom AZ AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér

9 Utmaningarna för verksamheten skapar krav på och möjligheter för EA
Vi har fått gehör för värdet av arkitektur Vi har fått tydligare krav från de olika produktivitetsinitiativen på att leverera konkreta resultat  EA-programmet startade efter mer än ett års intensiv lobbying Fokus på att ta fram processer, metoder och verktyg för EA AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér

10 EA-programmet 2004 - Högnivåplan
EA Vision EA principer, ordlista EA ledning och styrning Budgetäskande Koppling till 2005 IS-projektportföljen och viktiga effektiviseringsprojekt Insamling av “tillgångar” Verktyg, mallar, arbetsrutiner Programledning och kommunikation Riktlinjer för EA-programmet Remisser, förankring, förädling Maj Augusti December April AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér 2004 2005

11 Definition av EA – olika infallsvinklar
EA från ett företagsperspektiv Företaget IS-funktionen EA från ett IS-perspektiv AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér

12 Leverabler från EA-programmet
EA Vision EA Principer EA Ordlista Federationsmodell Modell för ledning och styrning Utkast till budgetäskande Inventering av befintliga processer, metoder, verktyg, m.m. Övrigt AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér

13 Nyttoeffekter Vi trodde på ett stort antal nyttoeffekter inom EA-programmet Men vi fann att nyttoeffekterna lättast realiseras i andra projekt som nyttjar EA-programmets resultat AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér

14 AstraZenecas EA-ramverk
Informationsmodeller, verktygslådor m m Applikationsarkitekturstandarder, modeller, verktygslådor m m Verksamhetsmodeller, processbeskrivningar m m IT-infrastrukturstandarder, arkitekturmodeller m m Processer m m för ledning och styrning av IS/IT AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér

15 Federationsmodell Discovery Operations Development US ISMO Finance
AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér

16 Exempel på tillämpning av federationsmodellen - standarder för databaser
AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér

17 Processer för utveckling, godkännande och tillämpning av globala arkitekturstandarder
2. Standards Development 3. Standards Approval 1. Standards adherence 1. Standards adherence AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér

18 Databas med koncernstandarder
Uppdaterad, tillförlitlig, lättnavigerad information AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér

19 Tillämpning av EA-principer i vår process för granskning av lösningsarkitektur
Exempel på EA-principer: ”Sträva efter enkelhet och underlätta integration” ”Återanvändning av befintliga lösningar ska prioriteras” ”Återanvänd eller köp färdigt till lösningar som inte ökar vår konkurrenskraft” ”Utveckla själv till lösningar som ska öka vår konkurrenskraft” Utse granskande arkitekt Planerings- möte Arkitektur- dokument framställt Formell granskning Överens- kommen åtgärdsplan Godkän- nande AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér

20 En dag på jobbet för en ”AZ Enterprise Architect” 2007 - En månad komprimerad till en dag
Råd X Projektgrupp Z Sarah, Enterprise Architect Arkitekt B Verksamhetsansvarige A Beslutsgrupp Y AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér

21 En scen från en arbetsdag för Sarah Johnson
Scen: Sarah sitter i möte med IS-chefen för ett lokalt säljbolag för att hindra honom från att köpa in en CRM-lösning som inte följer AZ-standard IS-chef Intern IS-expert Extern konsult 1. Sarah tvingar konsulten att lämna rummet Kommunikatör Påverkare Förhandlare Påtvingare AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér

22 En scen från en arbetsdag för Sarah Johnson
Scen: Sarah sitter i möte med IS-chefen för ett lokalt säljbolag för att hindra honom från att köpa in en CRM-lösning som inte följer AZ-standard IS-chef Intern IS-expert 1. Sarah tvingar konsulten att lämna rummet 2. Sarah förklarar varför hon är här Kommunikatör Påverkare Förhandlare Påtvingare 3. IS-chefen förklarar varför han vill köpa in CRM-lösningen 5. IS-chefen håller inte med om slutsatserna 4. Diskussion om slutsatserna i avvikelserapporten Lokal verksamhetsstrategi CRM kravspecifikation Granskningsrapport om avvikelsen från koncernstandard 6. Sarah förklarar att hon nu ska eskalera ärendet till Chefsarkitekten och IS-chefen för koncernen AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér

23 Servicemodellen tillämpad på en planerad global, delad databastjänst
AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér

24 Servicemodellen - exempel på andra användningsområden
Planering av strukturen för den framtida IS-organisationen Både servicemodellen och federationsmodellen används som verktyg i denna planering Planering för gemensamma IS-tjänster, t ex Definition av gränssnitt mellan tjänster (underlag för SLA och OLA) Samverkan mellan supportorganisationerna för olika framtida tjänster AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér

25 Hur går vi vidare med EA? Implementering av delade, globala tjänster för Infrastruktur Middleware (databas, applikationsserver, dokumenthantering, koncernportal,…) Lösningar baserade på standardpaket Ekonomi, logistik, personaladministration, m m Implementering av globala processer för styrning, förvaltning och vidareutveckling av de tjänster som nämnts ovan Fokus på utveckling av verksamhetsarkitekturen Flytta EA från IS-perspektiv till verksamhetsperspektiv Tillämpning av vår verksamhetsmodell Produktivitet Strategisk dialog Arkitekturtjänster till stöd för verksamhetsutveckling AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér

26 Slutsatser Tuffare ekonomiska villkor inom läkemedelsbranschen och krympande IS budget har gett positiva effekter för EA EA har ett värde endast om det kopplas till konkreta förändringsinitiativ Efter att vårt EA initiativ avslutats har våra resultat levererat värde, framförallt i vårt produktivitetsprogram AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér

27 astrazeneca.com astrazeneca.se
AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér


Ladda ner ppt "Fredrik Wallin Carl Anlér"

Liknande presentationer


Google-annonser