Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter från AstraZenecas EA-initiativ Föredrag på SWEAN Rencontre 2005-10-05 Fredrik Wallin Carl Anlér.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter från AstraZenecas EA-initiativ Föredrag på SWEAN Rencontre 2005-10-05 Fredrik Wallin Carl Anlér."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter från AstraZenecas EA-initiativ Föredrag på SWEAN Rencontre 2005-10-05 Fredrik Wallin Carl Anlér

2 2005-10-05 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér 2 • Ett av de 7 största • Nummer 5 i USA • Nummer 5 i Europa Ett av världens ledande läkemedelsföretag Källa: IMS Health, IMS MIDAS, 46 countries MAT/Qtr4 2004

3 2005-10-05 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér 3 Medarbetare i världen 2004 FoU 12 000 Försäljning och marknads- föring 31 000 Övriga 6 000 Produktion 15 000 TOTALT 64 000

4 2005-10-05 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér 4 Medarbetare i Sverige 2004 TOTALT 13 000 Produktion 5 100 Försäljning och marknadsföring 450 Övriga 450 Astra Tech 850 FoU 5 000 SBS 1 150

5 2005-10-05 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér 5 Våra forskningsområden • Mage/tarm • Hjärta/kärl • Neurovetenskap • CNS • Smärtlindring/anestesi • Onkologi • Andningsvägar och inflammation • Infektion

6 2005-10-05 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér 6 Produkter – ett urval

7 2005-10-05 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér 7 Vägen till ett nytt läkemedel År11623456789101112131415 Första patentansökan Ansökan om klinisk prövning Ansökan om registrering Explorativ forskning (Discovery)Läkemedelsutveckling (Development) Identifiering av måltavlor och ledsubstanser Optimering av ledsubstans Test av terapikoncept Klinisk utvecklingLansering Kliniska prövningar Fas I 50-150 personer Fas II 100-200 personer Fas III 500-5 000 personer Fas IV, fortsatta studier Forskningsstöd under livscykeln Toxikologiska och farmakokinetiska studier (absorption, distribution, metabolism, utsöndring) Farmaceutisk och analytisk utveckling Processutveckling och tillverkning Registreringsarbete Försäljning och marknadsföring (inkl planering och förberedelser) Antal substanser Upp till 1 000 000 10-151-81-31

8 2005-10-05 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér 8 Ökande press på läkemedelsbranschen • Ett antal samverkande trender inom branschen ökar pressen på läkemedelsföretagen. • Ökande press från marknaden leder till kostnads- och effektiviseringsfokus inom företagen  Produktivitetsprogram inom AZ

9 2005-10-05 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér 9 Utmaningarna för verksamheten skapar krav på och möjligheter för EA • Vi har fått gehör för värdet av arkitektur • Vi har fått tydligare krav från de olika produktivitetsinitiativen på att leverera konkreta resultat  EA-programmet startade efter mer än ett års intensiv lobbying • Fokus på att ta fram processer, metoder och verktyg för EA

10 2005-10-05 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér 10 EA-programmet 2004 - Högnivåplan Maj Augusti April December EA Vision EA principer, ordlista EA ledning och styrning Budgetäskande Programledning och kommunikation Verktyg, mallar, arbetsrutiner Koppling till 2005 IS-projektportföljen och viktiga effektiviseringsprojekt Insamling av “tillgångar” Remisser, förankring, förädling Riktlinjer för EA-programmet 2005 2004

11 2005-10-05 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér 11 Definition av EA – olika infallsvinklar Företaget IS-funktionen EA från ett företagsperspektiv EA från ett IS-perspektiv

12 2005-10-05 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér 12 Leverabler från EA-programmet • EA Vision • EA Principer • EA Ordlista • Federationsmodell • Modell för ledning och styrning • Utkast till budgetäskande • Inventering av befintliga processer, metoder, verktyg, m.m. • Övrigt • EA Vision • EA Principer • EA Ordlista • Federationsmodell • Modell för ledning och styrning • Utkast till budgetäskande • Inventering av befintliga processer, metoder, verktyg, m.m. • Övrigt

13 2005-10-05 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér 13 Nyttoeffekter • Vi trodde på ett stort antal nyttoeffekter inom EA- programmet • Men vi fann att nyttoeffekterna lättast realiseras i andra projekt som nyttjar EA-programmets resultat

14 2005-10-05 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér 14 AstraZenecas EA-ramverk Verksamhetsmodeller, processbeskrivningar m m IT-infrastrukturstandarder, arkitekturmodeller m m Applikationsarkitekturstandarder, modeller, verktygslådor m m Informationsmodeller, verktygslådor m m Processer m m för ledning och styrning av IS/IT

15 2005-10-05 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér 15 Federationsmodell Discovery Development Operations US Finance ISMO

16 2005-10-05 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér 16 Exempel på tillämpning av federationsmodellen - standarder för databaser

17 2005-10-05 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér 17 Processer för utveckling, godkännande och tillämpning av globala arkitekturstandarder 2. Standards Development 3. Standards Approval 1. Standards adherence

18 2005-10-05 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér 18 Databas med koncernstandarder Uppdaterad, tillförlitlig, lättnavigerad information

19 2005-10-05 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér 19 Tillämpning av EA-principer i vår process för granskning av lösningsarkitektur Planerings- möte Utse granskande arkitekt Formell granskning Överens- kommen åtgärdsplan Godkän- nande Arkitektur- dokument framställt Exempel på EA-principer: • ”Sträva efter enkelhet och underlätta integration” • ”Återanvändning av befintliga lösningar ska prioriteras” • ”Återanvänd eller köp färdigt till lösningar som inte ökar vår konkurrenskraft” • ”Utveckla själv till lösningar som ska öka vår konkurrenskraft”

20 2005-10-05 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér 20 En dag på jobbet för en ”AZ Enterprise Architect” 2007 - En månad komprimerad till en dag Sarah, Enterprise Architect Beslutsgrupp Y Råd X Verksamhetsansvarige A Projektgrupp Z Arkitekt B

21 2005-10-05 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér 21 En scen från en arbetsdag för Sarah Johnson Scen: Sarah sitter i möte med IS-chefen för ett lokalt säljbolag för att hindra honom från att köpa in en CRM-lösning som inte följer AZ-standard Kommunikatör Påverkare Förhandlare Påtvingare IS-chef Extern konsult Intern IS-expert 1. Sarah tvingar konsulten att lämna rummet

22 2005-10-05 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér 22 En scen från en arbetsdag för Sarah Johnson 2. Sarah förklarar varför hon är här 3. IS-chefen förklarar varför han vill köpa in CRM-lösningen 4. Diskussion om slutsatserna i avvikelserapporten 5. IS-chefen håller inte med om slutsatserna 6. Sarah förklarar att hon nu ska eskalera ärendet till Chefsarkitekten och IS-chefen för koncernen • Lokal verksamhetsstrategi • CRM kravspecifikation • Granskningsrapport om avvikelsen från koncernstandard Scen: Sarah sitter i möte med IS-chefen för ett lokalt säljbolag för att hindra honom från att köpa in en CRM-lösning som inte följer AZ-standard IS-chef Kommunikatör Påverkare Förhandlare Påtvingare Intern IS-expert 1. Sarah tvingar konsulten att lämna rummet

23 2005-10-05 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér 23 Servicemodellen tillämpad på en planerad global, delad databastjänst

24 2005-10-05 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér 24 Servicemodellen - exempel på andra användningsområden • Planering av strukturen för den framtida IS- organisationen • Både servicemodellen och federationsmodellen används som verktyg i denna planering • Planering för gemensamma IS-tjänster, t ex • Definition av gränssnitt mellan tjänster (underlag för SLA och OLA) • Samverkan mellan supportorganisationerna för olika framtida tjänster

25 2005-10-05 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér 25 Hur går vi vidare med EA? • Implementering av delade, globala tjänster för • Infrastruktur • Middleware (databas, applikationsserver, dokumenthantering, koncernportal,…) • Lösningar baserade på standardpaket • Ekonomi, logistik, personaladministration, m m • Implementering av globala processer för styrning, förvaltning och vidareutveckling av de tjänster som nämnts ovan • Fokus på utveckling av verksamhetsarkitekturen • Flytta EA från IS-perspektiv till verksamhetsperspektiv • Tillämpning av vår verksamhetsmodell • Produktivitet • Strategisk dialog • Arkitekturtjänster till stöd för verksamhetsutveckling

26 2005-10-05 AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér 26 Slutsatser • Tuffare ekonomiska villkor inom läkemedelsbranschen och krympande IS budget har gett positiva effekter för EA • EA har ett värde endast om det kopplas till konkreta förändringsinitiativ • Efter att vårt EA initiativ avslutats har våra resultat levererat värde, framförallt i vårt produktivitetsprogram

27 astrazeneca.com astrazeneca.se AstraZenecas EA-initiativ Fredrik Wallin, Carl Anlér


Ladda ner ppt "Erfarenheter från AstraZenecas EA-initiativ Föredrag på SWEAN Rencontre 2005-10-05 Fredrik Wallin Carl Anlér."

Liknande presentationer


Google-annonser