Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är penningtvätt och hur motverkar man penningtvätt? Lotteriinspektionens seminarium Spelmarknadsansvaret 2011 2011-11-24 Thomas Grahn, Senior Advisor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är penningtvätt och hur motverkar man penningtvätt? Lotteriinspektionens seminarium Spelmarknadsansvaret 2011 2011-11-24 Thomas Grahn, Senior Advisor."— Presentationens avskrift:

1 Vad är penningtvätt och hur motverkar man penningtvätt? Lotteriinspektionens seminarium Spelmarknadsansvaret 2011 2011-11-24 Thomas Grahn, Senior Advisor AML Consulting, Stockholm thomas.grahn@amlconsulting.se

2 Vinster från brott Vinster från brott Vinster från brott Tvättade pengar som förklarades komma från tvättomatverk- samheten Not: Capone blev aldrig dömd för penningtvätt, men väl för skattebrott… Al Capone – penningtvättens ”fader”?

3 Penningtvättsbegreppet – vad är penningtvätt? •Med penningtvätt förstås- något förenklat - åtgärder som företas i syfte att dölja eller omsätta vinningen från brott – tvätta svarta pengar vita •Det är således en förutsättning att pengar eller andra tillgångar som tvättas härrör från brott (t.ex. från narkotikabrott, rån, stöld, bedrägeri, trolöshetsbrott, skattebrott, korruption etc) •I den svenska regleringen kan i princip alla brott som kan generera ekonomiska tillgångar vara källa till penningtvätt (förbrott) • Penningtvättsfrågor regleras i Sverige bl.a. i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och i Brottsbalken 9 kap. 6, 6a, 7, 7a §§ •Terroristfinansiering brukar benämnas ”omvänd penningtvätt” genom att vinster från brott och/eller legal verksamhet används för att finansiera ett framtida terroristbrott

4 Utfört brott Ekonomiskt utbyte från brott Ekonomiskt utbyte från brott Penningtvätt Finansiering av terrorism Legala medel TILLGÅNGAR/MEDELPENNINGTVÄTT TERRORISTFINANSIERING FÖRBROTT

5 Placerings- Stadiet Dispositions- Stadiet Integrerings- stadiet Placering av pengar t.ex. på bankkonto eller I andra finansiella produkter Vanligen det stadium då penningtvättaren är mest sårbar Transaktioner såsom överföringar, konvertering av pengar eller annan egendom till andra produkter m.m. för att bryta eller försvåra spåret bakåt till pengarnas brottsliga ursprung Pengarna, eller vad som trätt I dess ställe integreras i den legala ekonomin och ser ut att vara av legitimt ursprung Så snart pengarna är inne i det finansiella systemet har ett fjärmande från det brottsliga ursprunget skett och det banar väg för fortsatta transaktioner för ytterligare fjärmande från ursprunget Penningtvättaren vill bryta eller försvåra spåret bakåt eller ibland endast göra pengarna oåtkomliga för myndigheterna Detta stadium kan i vissa fall pågå under lång tid Penningtvättaren kan använda pengar eller vad som trätt I dess ställe som vilken legitim egendom som helst Kan också återinvesteras I nya eller fortsatta brottsupplägg (t.ex organiserad brottslighet) Penningtvättsprocessen – schematisk översikt

6 Modus operandi - exempel •Insättning av pengar i ”portioner” för att undvika uppmärksamhet •Användning av flera konton, finansiella institut och bulvaner för kontoöppning, insättningar, uttag (smurfing) •Användning av konton som tillhör ”inhyrda”personer som svarat på annonser om lönsamt extraknäck (money muling) •Användning av företag för skenaffärer, ”maskopi- upplägg”, oriktig fakturering, skattebrott •Användning av företag som bedriver legal verksamhet och ”blanda” brottspengar med legala intäkter •Användning av offshorebolag, truster, nominees och andra arrangemang som möjliggör anonymitet •Manipulerade eller fiktiva import/export affärer •Användning av ”underground banking” upplägg •Användning av anhörigas konton och transaktioner •Konvertering av pengar till andra valutor, finansiella instrument, produkter som värdepapper, fonder, livförsäkringar •Förtidslösen av krediter och tidiga återköp av försäkringar •”Över”betalningar eller avsiktligt felaktiga inbetalningar som återkrävs •Konsumtion av brottspengar via t.ex. kontokort •Vinstbongar och andra vinstbevis •Förvärv av bilar, båtar, fastigheter, konst, antikviteter, juveler, guld, smycken etc

7 EG:s tredje penningtvättsdirektiv 2005/60/EG Kompletterande implementeringsdirektiv 2006/70/EG Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Verksamhetsutövares interna regelverk om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Sveriges implementering av EU:s tredje penningtvättsdirektiv – regelverket FI:s och andra myndigheters föreskrifter och allmänna råd FFFS 2009:1, FMN 2009:1, 2010:1, LIFS 2010:1, Lst 01FS 2010:1

8 Andra relevanta regelverk- urval •Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall •Aktiebolagslagens regler om revisors åtgärder vid misstanke om brott •Lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel •EG Förordning 1781/2006 om information som skall åtfölja betalningar •EU:s Förordningar om riktade sanktioner (terroristlistor) •FATF:s 40 + 9 rekommendationer

9 Hörnstenar i penningtvättsregelverket •Omfattande krets av finansiella företag och andra icke- finansiella verksamhetsutövare under penningtvättsregelverket (penningtvättslagen 1 kap m.m.) •Riskbaserat förhållningssätt (bl.a. penningtvättslagen 2 kap, 5 kap 1 §, övergångsbestämmelse, Föreskrifterna 2 kap) •Detaljerade bestämmelser om åtgärder för kundkännedom inkluderat fortlöpande uppföljning av affärsförbindelser utifrån risknivå (bl.a. penningtvättslagen 2 kap, övergångsbestämmelse, föreskrifterna 3- 4 kap) •Tydliga regler och krav rörande organisation och styrning – riskbaserade rutiner, centralt funktionsansvarig, compliance funktion och andra interna kontrollåtgärder (bl.a. lagen 5 kap, föreskrifterna 3 kap, 6 - 8 kap) •Bestämmelser om registerfrågor som går utöver personuppgiftslagen (PUL)

10 Fallgenomgång •Fall 1 – Phising och penninghäleri •Fall 2 – Penningtvätt genom köp/försäljningar av dyrbar egendom (i detta fall fastighet)

11 12 Bedragare X Tillskansat sig inloggningsinfo och lösenord Konto 1 bank A ”Brottsoffer” Konto 2 bank A bulvankonto med ”inhyrd” kontohavare eller dylikt Bank A Betalnings- förmedlare Bedragare Y i maskopi med X Phishing Fall 1: ”Phising” och penninghäleri

12 2 milj 0,5 milj svart 3 milj Inkl tvättad del KÖP SÄLJ A som är en till synes respektabel person med fast inkomst, förvärvar via Mäklare B fastigheten X från säljaren C för 2 miljoner kr. Dessutom lägger A 500.000 kr ”under bordet” som utgör pengar från brott vilket C är införstådd med. Hypotekslån ordnas via banken D uppgående till 1,7 miljoner kr. Ett år senare säljer A fastigheten för 3 miljoner och placerar vinsten på bankkonto hos D Fall 2: Fastighetsaffär med svarta pengar

13 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Vad är penningtvätt och hur motverkar man penningtvätt? Lotteriinspektionens seminarium Spelmarknadsansvaret 2011 2011-11-24 Thomas Grahn, Senior Advisor."

Liknande presentationer


Google-annonser