Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte Flygbuller i Sollentuna 22 oktober Fakta ur Sollentuna invånares perspektiv Sammanställt av: Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte Flygbuller i Sollentuna 22 oktober Fakta ur Sollentuna invånares perspektiv Sammanställt av: Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna."— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte Flygbuller i Sollentuna 22 oktober Fakta ur Sollentuna invånares perspektiv Sammanställt av: Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna Tillfällig e-mail adress: nora.woodward@telia.com Tillfällig telefon nummer: 4443000, 7549060, 7543003

2 Sollentuna är hårt drabbat av flygbullret från bana 3 Alla flygvägar kryssar Rotebro Bana 1 Bana 3 Bana 2 Rotebro Centrala Väsby Viby Rotebro är det enda enskilda område i hela Storstockholm som drabbas direkt av både inflygningar och avgångar på bana 3 Centrala Rotebro har kommit att bli en ”konvergenspunkt” för flygplan ankommande från tre olika huvudrutter (väster, öster och söder). Flygplanen i sväng bullrar mest eftersom planen måste öka motorpådraget för att bibehålla höjd och fart

3 Antal flygplan (och buller) över centrala Rotebro har ökat kraftigt Bana 1 Bana 3 Bana 2 Rotebro Centrala Väsby Viby Antal innan bana 3 Antal flygplan per år över centrala Rotebro (bara den andel av flygplan som tar en sväng över Rotebro mot bana 1) ca 11000 Det är en ökning med ca 41000 flygplan (eller 372%) år 1 (Denna ökning är bara början. Tillståndet gäller för en ökning från dagens 245700 flygrörelser till 372000 per år) Antal efter bana 3 Antal flygplan per år över centrala Rotebro (summan av beräknade* inflygningar och avgångar på bana 3) ca 52000 * Antaganden om antal dager per år med nordliga vindar, etc Preliminära ljudmätningar: 65-80 dBA 50-60 dBA Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad: 70 dBA Riktvärde för trafikbuller som inte bör överskridas vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur

4 Rosers berg Luftfartsverket påstår att färre är bullerdrabbade nu sedan bana 3 togs i drift (kan stämma om mätmetoden är FBN: medelljudnivån för ett årsmedeldygn) Bana 1 Bana 3 Bana 2 Rotebro Centrala Väsby Viby Avgångar från bana 3 Antal invånare som är direkt bullerdrabbade: ca 16600 Bollstanäs 8000+ Rotebro 8600 Om vi räknar antal bullerdrabbade av flygplan som flyger direkt över tättbebyggda områden är resultatet tvärtom: fler är bullerdrabbade nu Bollstanäs Runby Märsta Inflygning till bana 3 Antal invånare som är direkt bullerdrabbade: ca 29300 Centrala Väsby 15000+ Rotebro 8600+ Viby 5700 Avgångar från bana 1 Antal invånare som är direkt bullerdrabbade: ca 1600 Rosersberg 1600 Inflygning till bana 1 Antal invånare som är direkt bullerdrabbade: ca 9600 Rosersberg 1600 + Runby 8000

5 Luftfartsverket har sagt att en sydlig inflygning mot bana 3 skall bara ske vid nordliga vindar och högtrafikperioder. Hur ofta och vilka tider blir det i realiteten? Vi har kartlagt oktober månad inför mötet 22 oktober DatumVindförhållandeInflygning dagens startTid 01oct/ONSydliga vindarBana 1/3 från norr?? 02oct/TOSydliga vindarBana 1/3 från norr?? 03oct/FRVindstillaBana 3 från söderFrån kl 0610 04oct/LÖVindstilla?? 05oct/SÖVindstillaBana 3 från söderFrån kl 0650 (bana 1 kl 2230) 06oct/MÅVindstillaBana 3 från söderFrån kl 0610 (bana 1 kl 2230) 07oct/TIVindstillaBana 3 från söderFrån kl 0610 (bana 1 från kl?) 08oct/ONVindstillaBana 3 från söderFrån kl 0610 (bana 1 från kl?) 09oct/TOVindstillaBana 3 från söderFrån kl 0610 (bana 1 från kl?) 10oct/FRSvaga sydliga vindarBana 1/3 från norr?? 11oct/LÖSydliga vindarBana 1/3 från norr?? 12oct/SÖNordliga vindarBana 1 från söderFrån kl 0650 (bana 3 kl 1200) 13oct/MÅNordliga vindarBana 3 från söderFrån kl 0610 (bana 1 kl 2100) 14oct/TISvaga nordiga vindarBana 3 från söderFrån kl 0610 (bana 1 kl 1600) 15oct/ONSvaga nordliga vindarBana 3 från söderFrån kl 0610 (bana 1 från kl?) 16oct/TOVindstillaBana 3 från söderFrån kl 0610 (bana 1 kl 1300) 17oct/FRVindstillaBana 3 från norr Från kl 0615 (bana 1 från kl?) 18oct/LÖSvaga nordliga vindarBana 1 från söderFrån kl 0620 hela dagen 19oct/SÖSvaga nordliga vindarBana 1 från söderFrån kl 0650 hela dagen 20oct/MÅVindstillaBana 3 från söderFrån kl 0610 (bana 1 från kl?) 21oct/TISvaga nordliga vindarBana 3 från söderFrån kl 0610 (bana 1 från kl?) 22oct/ONNordliga vindarBana 3 från söderFrån kl 0610 (bana 1 från kl?) Slutsatser baserad på mätningar i oktober • Inflygning från söder mot bana 1 eller 3: 73% av alla dagar • Inflygning från söder mot bana 3: 59% av alla dagar • Vid inflygning från söder används bana 3 runt 70-80% (bana 1 bara 20-30%) • Vid inflygning från söder startar man oftast mot bana 3 från kl 0610 (många i norra Sollentuna väcks därför kl 0610 nästan varje morgon) • Det är inte bara vid nordliga vindar som bana 3 används från söder. På nästan alla vindstilla dagar (8 av 10) väljer Luftfartsverket också att landa på bana 3 från söder. Varför använder man inte inflygning från öster mot bana 2 eller från norr mot bana 1/3?

6 Sollentuna drabbas redan hårt av buller från tåg och bil Bana 3 Rotebro Viby Många invånare i Sollentuna drabbas av bilbuller från E4. Det är en permanent bullermatta som hörs hela tiden Norrviken E4 Järnvägen passerar våra hus på ett avstånd av 50 till 200 meter. Sedan utbyggnaden till fyra spår har trafikintensiteten ökat kraftigt. Hastigheten har ökat från ca 130 km/h till 200 km/h Järnvägen Resultat: • ca 72000 bilar passerar per dygn • ca 450 tåg passerar per dygn • Om inte det var nog har vi plötsligt fått ca 350 flygplan som flyger över våra hus per dygn (vid nordliga vindar) Vi kan inte flytta E4 eller järnvägen men det måste gå att hitta nya flygvägar eller flytta tillbaka landningar till bana 1

7 Förbättringsalternativ 1: Väsby vinner sakfrågan gällande Villkor 6 Bana 1 Bana 3 Bana 2 Rotebro Centrala Väsby Viby Överflygning av Väsby (och norra Sollentuna) tätort ej tillåtet

8 Förbättringsalternativ 2: Bana 1 och 2 används i större utsträckning Bana 1 Bana 3 Bana 2 Rotebro Centrala Väsby Viby Inflygningar mot bana 1 i större utstäckning (idag är fördelningen runt 20% mot bana 1, 80% mot bana 3) Vid sydliga vindar, flytta avgångar från bana 3 till bana 2 eller 1 (Luftfartsverkets ursprungliga förslag)

9 Förbättringsalternativ 3: Etablering av nya flygvägar Bana 1 Bana 3 Bana 2 Rotebro Centrala Väsby Viby Flytta ”konvergenspunkt” från centrala Rotebro till norr om Rotebro Avgångar från bana 3 tar en ny flygväg norr om Rotebro

10 Andra förbättringsalternativ: Enligt info från Luftfartsverket 22/10 • Sneda inflygningar (avslag från Luftfartsinspektionen) • Hantering av luftrum (högre höjd, andra glidbanor) • Sjunkprofil vid landning (sakta glida ner) • Hantering av banesystem (eventuell stängning av bana i vissa lägen) Alla dessa förslag är långsiktiga (måste remissas i många instanser, lång process)


Ladda ner ppt "Informationsmöte Flygbuller i Sollentuna 22 oktober Fakta ur Sollentuna invånares perspektiv Sammanställt av: Föreningen Boende mot buller i norra Sollentuna."

Liknande presentationer


Google-annonser