Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EMUS 2012. Bladfläcksjuka Utsädessmitta på första bladet :

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EMUS 2012. Bladfläcksjuka Utsädessmitta på första bladet :"— Presentationens avskrift:

1 EMUS 2012

2 Bladfläcksjuka Utsädessmitta på första bladet :

3 Alla svampgraderingar görs på endast de tre översta bladen.

4 DC37 40 % av plantorna hade angrepp på första bladet i gröna linjens fält.

5 Att motverka bladfläcksjuka • Smittfritt utsäde • Utsädesbetning • Växtföljd • Sortval • Svampbekämpning i DC37-39 (31-55) ”Bekämpningströskel Riktvärde är begynnande angrepp på bladnivå 3 uppifrån räknat, samt regnig väderlek under den senaste tvåveckorsperioden.” Jordbruksverkets Växtskyddscentral

6 Sköldfläcksjuka

7

8 DC21 Marksmitta och regnig väderlek = risk för stora angrepp. Här över bekämpningströskel i DC37.

9 Att motverka sköldfläcksjuka • Växtföljd • Halmnedbrukning/bortförsel • 2-rads bättre än 6-rads • Svampbekämpning i DC (31-55)

10 Jordbruksverkets rekommendationer ”KORNETS BLADFLÄCKSJUKA OCH SKÖLDFLÄCKSJUKA Bekämpningströskel Riktvärde är begynnande angrepp på bladnivå 3 uppifrån räknat, samt regnig väderlek under den senaste tvåveckorsperioden. Ytterligare en viktig parameter är sortens känslighet, se vidare i tabell på sid 80 och 82. Kornodling på lätta och/eller kapillära jordar innebär ökad risk för angrepp. Hänsyn tas också till om korn odlas regelbundet på fältet. Bekämpningstidpunkt DC Optimal tidpunkt är vanligtvis omkring DC Delad behandling (DC DC 45-55) är endast aktuell vid tidiga och starka angrepp i mottagliga sorter.”

11 ”Börjar uppträda på 3:e bladet uppifrån” (här 2:a eller 3:e)

12 DC37 DC39

13 Karenstid och begränsningar Beroende på medel • Begynnande axgång • Före blomning • Karenstid 35 dagar • Karenstid 50 dagar DC 49=Borsten börjar synas. Som regel sista tidpunkten för att ta ställning till svampbekämpning.

14 Sval sommar – liten inflygning till fälten

15

16 I år ingen nämnvärd skada. Risk när flertalet blad har stick (mer än 70% minerat.)

17 IPM Integrated Pest Management = Integrerat Växtskydd Ska tillämpas från 2014

18 • Förebyggande åtgärder ska användas i första hand • Övervakning av skadegörare • Användning av prognossystem och tröskelvärden • I första hand icke kemiska metoder • Så målspecifika preparat som möjligt • Obligatorisk funktionstest av spridningsutrustning • Om möjligt begränsad/reducerad användning av bekämpningsmedel • Använda resistensstrategi där det är möjligt • Dokumentera och undersöka nyttan med genomförda åtgärder Preliminärt det tillämpningen av IPM 2014 innebär

19 En frisk väletablerad gröda är grunden i ogräsbekämpningen Åtgärder i fält före, vid och efter sådd är grunden. Växtskydd ett komplement.


Ladda ner ppt "EMUS 2012. Bladfläcksjuka Utsädessmitta på första bladet :"

Liknande presentationer


Google-annonser