Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SHdir´s konferense 10 oktober Transformasjon av hele helsetjensten i Jönköpings len – bedre tillbud, ökt kvalitet og ökt kostnadseffektivitet ”Jag får.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SHdir´s konferense 10 oktober Transformasjon av hele helsetjensten i Jönköpings len – bedre tillbud, ökt kvalitet og ökt kostnadseffektivitet ”Jag får."— Presentationens avskrift:

1 SHdir´s konferense 10 oktober Transformasjon av hele helsetjensten i Jönköpings len – bedre tillbud, ökt kvalitet og ökt kostnadseffektivitet ”Jag får den vård jag behöver när jag behöver den.” Mats Bojestig, Göran Henriks, Sven-Olof Karlsson

2 SHdir´s konferense 10 oktober

3

4

5 •OG - Organisationsgranskning • Utvecklingsdialogen som verksamhetsrapport Medvetande • QUL: Sjukhus som skrev (Värnamo, Ryhov) samt flera kliniker • TQM - Total Quality Management • Revisionsgrupp för med utvärdering • Ledarskap som betonar dialog Utbildning • Breddutbildning om Gemensamma värderingar + verktyg • Processledarutbildning • Patientbehovs- relaterade grupper • Huvudprocesser • Ackrediterringar av lab Processtänkande • Esther – gränslös vård för äldre • Utvecklingsprogram för AT- o ST- läkare • Vårdprocesser och redesign • Balanced scorecard • Qulturum startade • Bra mottagning • Kvalitetspris till arbetsterapeutenhet Ändra design/org • Barndialogen • IT = förbättringslok • Dialog om läkemedel • Storgrupp sjukvård • Diamant- bilden • System syn • Quantum Leaps in Patient Safety Rörelse •Miljöfrågorna del av strategin • Kliniska förbättringar – nytt angresppssätt • ATP – Brent James 1992 19951998 2000 2001 2002 2005 Kvalitet som verksamhetsstrategi Landstinget i Jönköping – en resa • Pursuing Perfection • QUL Utmärkelsen till medicinkliniken i Eksjö och special- omnämnande till Länssjukhuset Ryhov • Läkemedelshantering • Lärande i fokus • Systemmått I full skala

6 SHdir´s konferense 10 oktober När kvalitet är verksamhetsstrategi •Landstingens verksamhet är ändamålsenlig och kostnadseffektiv då kvaliteten i den tjänst som levereras är bästa möjliga •God hushållning handlar om värdeskapande åtgärder som leder till nöjda kunder/patienter med hög livskvalitet

7 SHdir´s konferense 10 oktober När kvalitet är verksamhetsstrategi •Detta förutsätter att vården är tillgänglig och grundas på en helhetssyn kring patientflöde och processer. Det förutsätter att bästa möjliga kliniska resultat med bästa möjliga säkerhet uppnås och att vården utförs till lägsta möjliga kostnad

8 SHdir´s konferense 10 oktober • säker • kunskapsbaserad och ändamålsenlig • patientfokuserad • effektiv • jämlik • i rimlig tid Visst händer det spännande saker och tänk när vi kan lova… …hälso- och sjukvård som är

9 SHdir´s konferense 10 oktober ”Man måste vara klar över vilka problem man kan lösa och vilka problem man inte kan lösa med strukturella förändringar…...Traditioner, tankemönster och beteende-mönster lär knappast förändras därför att organisationskartorna förändras.” Det är möjligt att sänka landstingens kostnader med 15 procent genom att utveckla den inre effektiviteten. = I vårt landsting 80 miljoner kr (2 % av nettokostnaderna) Jane Cederqvist: Iakttagelser om Landsting Rapport från Finansdepartementet Ds2005:7

10 SHdir´s konferense 10 oktober

11

12

13

14 D2 Nettokostnad i relation till förväntad kostnad Sorteratkvot index Stockholm111,311,3Östergötland87,7-12,31 Gotland108,08,0Halland92,3-7,72 Dalarna103,73,7Västra Götaland94,3-5,73 Blekinge103,33,3Västmanland96,0-4,04 Norrbotten102,32,3Skåne96,2-3,85 Västernorrland101,71,7Sörmland96,3-3,76 Uppsala101,11,1Jönköping96,7-3,37 Kalmar100,90,9Värmland98,2-1,88 Örebro100,70,7Kronoberg98,2-1,89 Jämtland100,50,5Västerbotten99,2-0,810 Gävleborg100,20,2Gävleborg100,20,211 RIKET100,00,0Jämtland100,50,512 Västerbotten99,2-0,8Örebro100,70,713 Kronoberg98,2-1,8Kalmar100,90,914 Värmland98,2-1,8Uppsala101,11,115 Jönköping96,7-3,3Västernorrland101,71,716 Sörmland96,3-3,7Norrbotten102,32,317 Skåne96,2-3,8Blekinge103,33,318 Västmanland96,0-4,0Dalarna103,73,719 Västra Götaland94,3-5,7Gotland108,08,020 Halland92,3-7,7Stockholm111,311,321 Östergötland87,7-12,3 RIKET100,00,0

15 SHdir´s konferense 10 oktober Några utgångspunkter 1. Kundrelation – fokus på individen, bemötande, vård på lika villkor, tillgänglighet

16 SHdir´s konferense 10 oktober Vem är vi till för? Tillhandahålla ett så gott värde som möjligt på våra tjänster

17 SHdir´s konferense 10 oktober 2. Otillräckliga prestationer – öppen redovisning, samhällsdebatt om kliniska resultat

18 SHdir´s konferense 10 oktober Guidelines Routine care •A Gap between optimal treatment of cardiac infarction according to guidelines and what is really performed in the clinical activity • Big variation between hospitals • The hospital´s treatment traditions have a tendency to be stable over time •Evidence based methods for quality development is needed ACE-inhibitor (%) at discharge after AMI • Big variation within hospitals

19 SHdir´s konferense 10 oktober Swedish preliminary HSMRs 1998-2004 (some exclusions will be necessary)

20 SHdir´s konferense 10 oktober Swedish preliminary county HSMRs 1998- 2004 (some exclusions will be necessary)

21 SHdir´s konferense 10 oktober 3. 100% - investeringar i ny teknologi, läkemedel och ”special” kompetens 20052015 100 %1% Befintlig verksamhet Ständiga förbättringar Ny verksam het

22 SHdir´s konferense 10 oktober 4. Nya medarbetarkrav – spänning centrum/periferi, nya arbetstider, patientsäkerhet, tillhörighet ”Social movement”

23 SHdir´s konferense 10 oktober Ur ett lednings- och ledarskaps perspektiv Process Lärande och förnyelse Finanser - Marknadsliknande lösningar - Beställar/utförarmodeller - Konkurrensutsättning Patienter och befolkning

24 SHdir´s konferense 10 oktober utbildning Bredd

25 SHdir´s konferense 10 oktober Systemet ur Esthers perspektiv

26 SHdir´s konferense 10 oktober

27

28 IT Miljö Adm V ä r d et f ö r p a t i e n t e n ö k a r Tillgäng- lighet Bemötande Sam- verkan Kliniskt förbättrings- arbete Patient- säkerhet Läkemedels- användning Lärande och förnyelse God hushållning Pålitlighet Strategiska målområden 317 team 21 team Storgrupp sjukvård 47 team + 43 team i Nationella kvalitetsregister 40 team20 team 19 team Över 500 team har deltagit 2002-2006, 3550 medarbetare Prevention Egenvård Utgå från behovet och utveckla nya arbetsprocesser 21 team

29 SHdir´s konferense 10 oktober Grundstrategier för förbättringsarbete Förbättrad tillgänglighet uppnås genom: Verksamheten har en balans i kapacitet och efterfrågan Ingen väntelista 12 Öka kapaciteten Minska efterfrågan Hantera variationer Arbeta bort ryggsäcken

30 SHdir´s konferense 10 oktober 1999- 2006 Antal deltagande team: 300 Antal personer: 2000

31 SHdir´s konferense 10 oktober 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Sämsta sjukhusMedelBästa sjukhus ACE / A-II blockerare vid utskrivning Riks-HIA 1999 Andel av ”ideal-patienter” för behandling Fokusera på förbättringspotentialen Fokus på ”lågpresterande” sjukhus Fokus på skillnader mellan sjukhus

32 SHdir´s konferense 10 oktober 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ControlQUICC 4/5 5/5 Number of hospitals reaching 70 % adherence simultaneously in 4/5 and 5/5 treatments Number of hospitals reaching 70 % adherence simultaneously in 4/5 and 5/5 treatments

33 SHdir´s konferense 10 oktober Influensavaccination 1999 - 2003

34 SHdir´s konferense 10 oktober Kliniska Resultatförbättringar Hittills 8 omgångar - totalt 85 team Fokus på medicinska områden, omvårdnad, rehabilitering, prevention mm Samverkan med SBU kring Depression - 10 team Nationella projekt med riksregister som stöd - Hjärtinfarkt 24 team - Diabetes - 32 team - Katarakt - 10 team Totalt ca 1000 personer

35 SHdir´s konferense 10 oktober System för att utveckla Tillförlitlighet är ”ett absolut måste” Den växande komplexiteten av den kliniska kunskapsbasen gör det omöjligt att leda och arbeta i vården, utan systemiskt stöd till professionerna och medarbetarna.

36 SHdir´s konferense 10 oktober

37 Sjukhus- kostnader per patient Tillgänglighet Patienter med vårdbehov Process för att ge vård/service Patienter med till- godo sedda behov Tredje tillgängliga tid SF-6 TM HSMR Mortalitet ADE Patient- tillfreds- ställelse Kliniska resultat Funk- tionella resultat Kostnader Inlagda patienters nöjdhet Kostnader per capita Mortalitet Personal- omsättning Landstinget i Jönköpings län Systemmått 2006 01 31 Löf Faktiska årsarbetare Sjukfrånvaro Palliativa mortaliteten på sjukhus

38 SHdir´s konferense 10 oktober SYSTEMMÅTTEN •HSMR •ADE •Avancerad tillgänglighet •Personalomsättning •Mortalitet •Antalet palliativa patienter som dör på sjukhus •SF-6 Livskvalité •Sjukhuskostnader per patient •Kostnader per capita •Patienttillfredsställelse •Anmälningar till PSR •Sjukfrånvaron •Faktiska årsarbetare

39 SHdir´s konferense 10 oktober HSMR Antalet som avlider på sjukhus i förhållande till antal vårdtillfällen på våra sjukhus i länet. 2002 var genomsnittet 21 avlidna per 1000 vårdtillfällen 2003 var genomsnittet 20 avlidna per 1000 vårdtillfällen 2004 var genomsnittet 20 avlidna per 1000 vårdtillfällen 2005 var genomsnittet 18 avlidna per 1000 vårdtillfällen

40 SHdir´s konferense 10 oktober

41

42

43

44

45 Landstingets övergripande strategiska mål: God hushållning är värdeskapande åtgärder som leder till nöjda kunder/patienter med hög livskvalitet. Det förutsätter att vården: • Är tillgänglig. • Grundar sig på en helhetssyn vad gäller patientflöde och processer. • Uppnår/presterar de bästa kliniska resultaten med den bästa säkerheten. • Utförs till lägsta möjliga kostnad. För att leva upp till detta krav krävs motiverade och delaktiga medarbetare.

46 SHdir´s konferense 10 oktober

47 Microsystem – Tre rubriker visar vägen: •Lär dig upptäcka resursslöseri •Vad betyder effektivitet •Arbeta i förbättringsgrupper

48 SHdir´s konferense 10 oktober Resultattavlor

49 SHdir´s konferense 10 oktober ………. Sweden hospitals vigorously pursue, quality improvement, with ongoing benchmarking against the world´s best hospitals. The results of this competition on value are striking. In one of the most progressive lans, Jönköping, for example, the rates of infection and mortality from errors are about one-fifth of those in leading American hospitals for patients with the same condition. Sweden has not moved all the way to value-based competition, but it is several steps along the way. When a state-run system introduces competition by publishing results information and allowing patients to choose, it is important that excellent providers be rewarded and provided with the resources to increase capacity. Otherwise, the best providers will be penalized by forcing them to work harder. Källa: Redefining Health Care, Michael E. Porter, Elizabeth Olmsted Teisberg

50 SHdir´s konferense 10 oktober Porters råd: Det är Nödvändigt för vårdgivare att bli bättre på det som ger värde •Se till att verksamheten utgår från det som gäller det kliniska dvs fokus på värdeskapandet för befolkningen och patienten •Definiera omfattningen och typ av service som ska tillhandahållas •Organisera i kliniskt integrerade enheter •Skapa en klar strategi inom varje praktik/enhet ”Redefining Health Care” Michael Porter

51 SHdir´s konferense 10 oktober Porters råd: Det är Nödvändigt för vårdgivare att bli bättre på det som ger värde •Mät resultat, erfarenheter, metoder och det som gäller patienter per praktik/enhet •Finn nya sätt för prissättning •Det enheten erbjuder skall baseras på bästa möjliga (excellence), det unika och resultatet •Se till att växa lokalt och geografiskt inom de områden där vi gör bra resultat ”Redefining Health Care” Michael Porter

52 SHdir´s konferense 10 oktober Utgå från behovet Det programmatiska och det organiska

53 SHdir´s konferense 10 oktober Historien kan bli analyserad men framtiden designas Vi kan eftersträva att göra det vi gör nu bättre men vi kan också göra det på nya sätt Detta vill vi vara en del av!


Ladda ner ppt "SHdir´s konferense 10 oktober Transformasjon av hele helsetjensten i Jönköpings len – bedre tillbud, ökt kvalitet og ökt kostnadseffektivitet ”Jag får."

Liknande presentationer


Google-annonser