Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Kastaloss.nu! I sjöfartsbranschens internationella miljö finns många spännande jobb, både i land och ombord på fartyg JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Kastaloss.nu! I sjöfartsbranschens internationella miljö finns många spännande jobb, både i land och ombord på fartyg JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Kastaloss.nu! I sjöfartsbranschens internationella miljö finns många spännande jobb, både i land och ombord på fartyg JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET JOBBA I HAMN OMBORDJOBB & UTBILDNINGAR FORUM SJÖFARTENS LANDJOBB KUSTBEVAKNINGEN & SJÖRÄDDNINGEN OM SJÖFARTEN X Stäng

2 JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET JOBBA I HAMN OMBORDJOBB & UTBILDNINGAR FORUM SJÖFARTENS LANDJOBB KUSTBEVAKNINGEN & SJÖRÄDDNINGEN OM SJÖFARTEN JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET JOBBA I HAMN OMBORDJOBB & UTBILDNINGAR FORUM SJÖFARTENS LANDJOBB KUSTBEVAKNINGEN & SJÖRÄDDNINGEN Om Sjöfarten Sjöfartsnäringen har varit viktig för världshandeln alltsedan.... Idag jobbar XXX antal människor till sjöss och XXX med sjöfartsanknutna yrken i land... Att jobba inom sjöfarten innebär att man jobbar i en internationell och föränderlig miljö.. xx xxx xx < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/7/1933524/slides/slide_2.jpg", "name": "JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET JOBBA I HAMN OMBORDJOBB & UTBILDNINGAR FORUM SJÖFARTENS LANDJOBB KUSTBEVAKNINGEN & SJÖRÄDDNINGEN OM SJÖFARTEN JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET JOBBA I HAMN OMBORDJOBB & UTBILDNINGAR FORUM SJÖFARTENS LANDJOBB KUSTBEVAKNINGEN & SJÖRÄDDNINGEN Om Sjöfarten Sjöfartsnäringen har varit viktig för världshandeln alltsedan....", "description": "Idag jobbar XXX antal människor till sjöss och XXX med sjöfartsanknutna yrken i land... Att jobba inom sjöfarten innebär att man jobbar i en internationell och föränderlig miljö.. xx xxx xx <

3 JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET JOBBA I HAMN OMBORDJOBB & UTBILDNINGAR FORUM SJÖFARTENS LANDJOBB KUSTBEVAKNINGEN & SJÖRÄDDNINGEN OM SJÖFARTEN Ombordjobb & Utbildningar En spännande och växande arbetsmarknad väntar dig! Svenska sjöbefäls- och sjömansutbildningar är internationellt gångbara och 15 000 svenskar arbetar idag ombord på fartyg världen över. Ombordjobb brukar delas upp i de som arbetar på Däck och de som jobbar med Maskin. Däckspersonal jobbar med… och Maskinpersonel jobbar med…. På färjor och kryssningsfartyg finns dessutom många människor som jobbar med service yrken såsom… Vilket typ av jobb tror du passar dig? Klicka på valfri länk nedan så får du reda på mer om den valda inriktningen och vilka utbildningar som finns: OBS! För samtliga utbildningar inom Däck och Maskin krävs grundläggande behörighet (gymnasieutbildning) och särskild behörighet i bland annat matematik och engelska. Dessutom behövs ett särskilt läkarintyg för sjöfolk (exempelvis krävs godkänd syn, hörsel och färgseende) - Däck (gymnasieutbildningar) - Däck (högskoleutbildningar) - Maskin (gymnasieutbildningar) - Maskin (högskoleutbildningar) Maskin (högskoleutbildningar) - Serviceyrken ombord Serviceyrken ombord <

4 JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET JOBBA I HAMN OMBORDJOBB & UTBILDNINGAR FORUM SJÖFARTENS LANDJOBB KUSTBEVAKNINGEN & SJÖRÄDDNINGEN OM SJÖFARTEN Ombordjobb & Utbildningar En spännande och växande arbetsmarknad väntar dig! Svenska sjöbefäls- och sjömansutbildningar är internationellt gångbara och 15 000 svenskar arbetar idag ombord på fartyg världen över. Ombordjobb brukar delas upp i de som arbetar på Däck och de som jobbar med Maskin. Däckspersonal jobbar med… och Maskinpersonel jobbar med…. På färjor och kryssningsfartyg finns dessutom många människor som jobbar med service yrken såsom… Vilket typ av jobb tror du passar dig? Klicka på valfri länk nedan så får du reda på mer om den valda inriktningen och vilka utbildningar som finns: OBS! För samtliga utbildningar inom Däck och Maskin krävs grundläggande behörighet (gymnasieutbildning) och särskild behörighet i bland annat matematik och engelska. Dessutom behövs ett särskilt läkarintyg för sjöfolk (exempelvis krävs godkänd syn, hörsel och färgseende) - Däck (gymnasieutbildningar) - Däck (högskoleutbildningar) - Maskin (gymnasieutbildningar) - Maskin (högskoleutbildningar) Maskin (högskoleutbildningar) - Serviceyrken ombord Serviceyrken ombord Ombordjobb & Utbildningar -Däck (Gymnasieutbildningar) På gymnasienivå kan man utbilda sig till att kunna ta arbete som Matros. En matros jobbar med att… För mer info om Matros yrket och vilka specifika behörigheter som krävs, besök Yrkesguiden på www.sjofart.orgwww.sjofart.org Följande gymnasieskolor erbjuder Matros utbildningar: Gymnasieskolor (energiprogrammet): Christopher Polhemgymnasiet, Visby Härnösands Gymnasium, Härnösand Lindholmens Gymnasium, Göteborg Sjömansskolan Stockholm AB, Stockholm Tycho Braheskolan, Helsingborg Törnströmska gymnasiet, Karlskrona Universitetsholmens gymnasieskola, Malmö Gymnasieskolor (sjöfartsprogrammet): Tjörns Gymnasieskola, Sjöfartsgymnasiet, Skärhamn Christopher Polhemgymnasiet, Visby Härnösands Gymnasium, Härnösand Lindholmens Gymnasium, Göteborg Sjömansskolan Stockholm AB, Stockholm Tycho Braheskolan, Helsingborg Törnströmska gymnasiet, Karlskrona Universitetsholmens gymnasieskola, Malmö Tjörns Gymnasieskola, Sjöfartsgymnasiet, Skärhamn < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/7/1933524/slides/slide_4.jpg", "name": "JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET JOBBA I HAMN OMBORDJOBB & UTBILDNINGAR FORUM SJÖFARTENS LANDJOBB KUSTBEVAKNINGEN & SJÖRÄDDNINGEN OM SJÖFARTEN Ombordjobb & Utbildningar En spännande och växande arbetsmarknad väntar dig.", "description": "Svenska sjöbefäls- och sjömansutbildningar är internationellt gångbara och 15 000 svenskar arbetar idag ombord på fartyg världen över. Ombordjobb brukar delas upp i de som arbetar på Däck och de som jobbar med Maskin. Däckspersonal jobbar med… och Maskinpersonel jobbar med…. På färjor och kryssningsfartyg finns dessutom många människor som jobbar med service yrken såsom… Vilket typ av jobb tror du passar dig. Klicka på valfri länk nedan så får du reda på mer om den valda inriktningen och vilka utbildningar som finns: OBS. För samtliga utbildningar inom Däck och Maskin krävs grundläggande behörighet (gymnasieutbildning) och särskild behörighet i bland annat matematik och engelska. Dessutom behövs ett särskilt läkarintyg för sjöfolk (exempelvis krävs godkänd syn, hörsel och färgseende) - Däck (gymnasieutbildningar) - Däck (högskoleutbildningar) - Maskin (gymnasieutbildningar) - Maskin (högskoleutbildningar) Maskin (högskoleutbildningar) - Serviceyrken ombord Serviceyrken ombord Ombordjobb & Utbildningar -Däck (Gymnasieutbildningar) På gymnasienivå kan man utbilda sig till att kunna ta arbete som Matros. En matros jobbar med att… För mer info om Matros yrket och vilka specifika behörigheter som krävs, besök Yrkesguiden på www.sjofart.orgwww.sjofart.org Följande gymnasieskolor erbjuder Matros utbildningar: Gymnasieskolor (energiprogrammet): Christopher Polhemgymnasiet, Visby Härnösands Gymnasium, Härnösand Lindholmens Gymnasium, Göteborg Sjömansskolan Stockholm AB, Stockholm Tycho Braheskolan, Helsingborg Törnströmska gymnasiet, Karlskrona Universitetsholmens gymnasieskola, Malmö Gymnasieskolor (sjöfartsprogrammet): Tjörns Gymnasieskola, Sjöfartsgymnasiet, Skärhamn Christopher Polhemgymnasiet, Visby Härnösands Gymnasium, Härnösand Lindholmens Gymnasium, Göteborg Sjömansskolan Stockholm AB, Stockholm Tycho Braheskolan, Helsingborg Törnströmska gymnasiet, Karlskrona Universitetsholmens gymnasieskola, Malmö Tjörns Gymnasieskola, Sjöfartsgymnasiet, Skärhamn <

5 JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET JOBBA I HAMN OMBORDJOBB & UTBILDNINGAR FORUM SJÖFARTENS LANDJOBB KUSTBEVAKNINGEN & SJÖRÄDDNINGEN OM SJÖFARTEN Ombordjobb & Utbildningar En spännande och växande arbetsmarknad väntar dig! Svenska sjöbefäls- och sjömansutbildningar är internationellt gångbara och 15 000 svenskar arbetar idag ombord på fartyg världen över. Ombordjobb brukar delas upp i de som arbetar på Däck och de som jobbar med Maskin. Däckspersonal jobbar med… och Maskinpersonel jobbar med…. På färjor och kryssningsfartyg finns dessutom många människor som jobbar med service yrken såsom… Vilket typ av jobb tror du passar dig? Klicka på valfri länk nedan så får du reda på mer om den valda inriktningen och vilka utbildningar som finns: OBS! För samtliga utbildningar inom Däck och Maskin krävs grundläggande behörighet (gymnasieutbildning) och särskild behörighet i bland annat matematik och engelska. Dessutom behövs ett särskilt läkarintyg för sjöfolk (exempelvis krävs godkänd syn, hörsel och färgseende) - Däck (gymnasieutbildningar) - Däck (högskoleutbildningar) - Maskin (gymnasieutbildningar) - Maskin (högskoleutbildningar) Maskin (högskoleutbildningar) - Serviceyrken ombord Serviceyrken ombord Ombordjobb & Utbildningar -Däck (Högskoleutbildningar) På högskolenivå kan man utbilda sig till fartygsbefäl för att senare kunna arbeta som Styrman eller Befälhavare. Dessa jobb innebär att man… För mer info om dessa yrken och vilka specifika behörigheter som krävs, besök Yrkesguiden på www.sjofart.orgwww.sjofart.org Följande högskolor erbjuder befälsutbildningar: Chalmers Lindholmen Sjöfartshögskola, Göteborg Sjöfartshögskolan i Kalmnar, Kalmar < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/7/1933524/slides/slide_5.jpg", "name": "JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET JOBBA I HAMN OMBORDJOBB & UTBILDNINGAR FORUM SJÖFARTENS LANDJOBB KUSTBEVAKNINGEN & SJÖRÄDDNINGEN OM SJÖFARTEN Ombordjobb & Utbildningar En spännande och växande arbetsmarknad väntar dig.", "description": "Svenska sjöbefäls- och sjömansutbildningar är internationellt gångbara och 15 000 svenskar arbetar idag ombord på fartyg världen över. Ombordjobb brukar delas upp i de som arbetar på Däck och de som jobbar med Maskin. Däckspersonal jobbar med… och Maskinpersonel jobbar med…. På färjor och kryssningsfartyg finns dessutom många människor som jobbar med service yrken såsom… Vilket typ av jobb tror du passar dig. Klicka på valfri länk nedan så får du reda på mer om den valda inriktningen och vilka utbildningar som finns: OBS. För samtliga utbildningar inom Däck och Maskin krävs grundläggande behörighet (gymnasieutbildning) och särskild behörighet i bland annat matematik och engelska. Dessutom behövs ett särskilt läkarintyg för sjöfolk (exempelvis krävs godkänd syn, hörsel och färgseende) - Däck (gymnasieutbildningar) - Däck (högskoleutbildningar) - Maskin (gymnasieutbildningar) - Maskin (högskoleutbildningar) Maskin (högskoleutbildningar) - Serviceyrken ombord Serviceyrken ombord Ombordjobb & Utbildningar -Däck (Högskoleutbildningar) På högskolenivå kan man utbilda sig till fartygsbefäl för att senare kunna arbeta som Styrman eller Befälhavare. Dessa jobb innebär att man… För mer info om dessa yrken och vilka specifika behörigheter som krävs, besök Yrkesguiden på www.sjofart.orgwww.sjofart.org Följande högskolor erbjuder befälsutbildningar: Chalmers Lindholmen Sjöfartshögskola, Göteborg Sjöfartshögskolan i Kalmnar, Kalmar <

6 JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET JOBBA I HAMN OMBORDJOBB & UTBILDNINGAR FORUM SJÖFARTENS LANDJOBB KUSTBEVAKNINGEN & SJÖRÄDDNINGEN OM SJÖFARTEN Ombordjobb & Utbildningar En spännande och växande arbetsmarknad väntar dig! Svenska sjöbefäls- och sjömansutbildningar är internationellt gångbara och 15 000 svenskar arbetar idag ombord på fartyg världen över. Ombordjobb brukar delas upp i de som arbetar på Däck och de som jobbar med Maskin. Däckspersonal jobbar med… och Maskinpersonel jobbar med…. På färjor och kryssningsfartyg finns dessutom många människor som jobbar med service yrken såsom… Vilket typ av jobb tror du passar dig? Klicka på valfri länk nedan så får du reda på mer om den valda inriktningen och vilka utbildningar som finns: OBS! För samtliga utbildningar inom Däck och Maskin krävs grundläggande behörighet (gymnasieutbildning) och särskild behörighet i bland annat matematik och engelska. Dessutom behövs ett särskilt läkarintyg för sjöfolk (exempelvis krävs godkänd syn, hörsel och färgseende) - Däck (gymnasieutbildningar) - Däck (högskoleutbildningar) - Maskin (gymnasieutbildningar) - Maskin (högskoleutbildningar) Maskin (högskoleutbildningar) - Serviceyrken ombord Serviceyrken ombord Ombordjobb & Utbildningar -Maskin (Gymnasieutbildningar) På gymnasienivå kan man utbilda sig till att kunna ta arbete som Motorman. En motorman jobbar med att… För mer info om Motorman yrket och vilka specifika behörigheter som krävs, besök Yrkesguiden på www.sjofart.org Följande gymnasieskolor erbjuder Motorman utbildningar: Gymnasieskolor (energiprogrammet): Christopher Polhemgymnasiet, Visby Härnösands Gymnasium, Härnösand Lindholmens Gymnasium, Göteborg Sjömansskolan Stockholm AB, Stockholm Tycho Braheskolan, Helsingborg Törnströmska gymnasiet, Karlskrona Universitetsholmens gymnasieskola, Malmö Gymnasieskolor (sjöfartsprogrammet): Tjörns Gymnasieskola, Sjöfartsgymnasiet, Skärhamn Christopher Polhemgymnasiet, Visby Härnösands Gymnasium, Härnösand Lindholmens Gymnasium, Göteborg Sjömansskolan Stockholm AB, Stockholm Tycho Braheskolan, Helsingborg Törnströmska gymnasiet, Karlskrona Universitetsholmens gymnasieskola, Malmö Tjörns Gymnasieskola, Sjöfartsgymnasiet, Skärhamn < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/7/1933524/slides/slide_6.jpg", "name": "JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET JOBBA I HAMN OMBORDJOBB & UTBILDNINGAR FORUM SJÖFARTENS LANDJOBB KUSTBEVAKNINGEN & SJÖRÄDDNINGEN OM SJÖFARTEN Ombordjobb & Utbildningar En spännande och växande arbetsmarknad väntar dig.", "description": "Svenska sjöbefäls- och sjömansutbildningar är internationellt gångbara och 15 000 svenskar arbetar idag ombord på fartyg världen över. Ombordjobb brukar delas upp i de som arbetar på Däck och de som jobbar med Maskin. Däckspersonal jobbar med… och Maskinpersonel jobbar med…. På färjor och kryssningsfartyg finns dessutom många människor som jobbar med service yrken såsom… Vilket typ av jobb tror du passar dig. Klicka på valfri länk nedan så får du reda på mer om den valda inriktningen och vilka utbildningar som finns: OBS. För samtliga utbildningar inom Däck och Maskin krävs grundläggande behörighet (gymnasieutbildning) och särskild behörighet i bland annat matematik och engelska. Dessutom behövs ett särskilt läkarintyg för sjöfolk (exempelvis krävs godkänd syn, hörsel och färgseende) - Däck (gymnasieutbildningar) - Däck (högskoleutbildningar) - Maskin (gymnasieutbildningar) - Maskin (högskoleutbildningar) Maskin (högskoleutbildningar) - Serviceyrken ombord Serviceyrken ombord Ombordjobb & Utbildningar -Maskin (Gymnasieutbildningar) På gymnasienivå kan man utbilda sig till att kunna ta arbete som Motorman. En motorman jobbar med att… För mer info om Motorman yrket och vilka specifika behörigheter som krävs, besök Yrkesguiden på www.sjofart.org Följande gymnasieskolor erbjuder Motorman utbildningar: Gymnasieskolor (energiprogrammet): Christopher Polhemgymnasiet, Visby Härnösands Gymnasium, Härnösand Lindholmens Gymnasium, Göteborg Sjömansskolan Stockholm AB, Stockholm Tycho Braheskolan, Helsingborg Törnströmska gymnasiet, Karlskrona Universitetsholmens gymnasieskola, Malmö Gymnasieskolor (sjöfartsprogrammet): Tjörns Gymnasieskola, Sjöfartsgymnasiet, Skärhamn Christopher Polhemgymnasiet, Visby Härnösands Gymnasium, Härnösand Lindholmens Gymnasium, Göteborg Sjömansskolan Stockholm AB, Stockholm Tycho Braheskolan, Helsingborg Törnströmska gymnasiet, Karlskrona Universitetsholmens gymnasieskola, Malmö Tjörns Gymnasieskola, Sjöfartsgymnasiet, Skärhamn <

7 Ombordjobb & Utbildningar En spännande och växande arbetsmarknad väntar dig! Svenska sjöbefäls- och sjömansutbildningar är internationellt gångbara och 15 000 svenskar arbetar idag ombord på fartyg världen över. Ombordjobb brukar delas upp i de som arbetar på Däck och de som jobbar med Maskin. Däckspersonal jobbar med… och Maskinpersonel jobbar med…. På färjor och kryssningsfartyg finns dessutom många människor som jobbar med service yrken såsom… Vilket typ av jobb tror du passar dig? Klicka på valfri länk nedan så får du reda på mer om den valda inriktningen och vilka utbildningar som finns: OBS! För samtliga utbildningar inom Däck och Maskin krävs grundläggande behörighet (gymnasieutbildning) och särskild behörighet i bland annat matematik och engelska. Dessutom behövs ett särskilt läkarintyg för sjöfolk (exempelvis krävs godkänd syn, hörsel och färgseende) - Däck (gymnasieutbildningar) - Däck (högskoleutbildningar) - Maskin (gymnasieutbildningar) - Maskin (högskoleutbildningar) Maskin (högskoleutbildningar) - Serviceyrken ombord Serviceyrken ombord JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET JOBBA I HAMN OMBORDJOBB & UTBILDNINGAR FORUM SJÖFARTENS LANDJOBB KUSTBEVAKNINGEN & SJÖRÄDDNINGEN OM SJÖFARTEN Ombordjobb & Utbildningar -Maskin (Högskoleutbildningar) På högskolenivå kan man utbilda sig till Sjöingenjör som leder till jobb som Fartygsingenjör eller Teknisk Chef. Dessa jobb innebär att man… På www.brajobb.nu kan du få en närmare introduktion till Sjöingenjörsutbildningen och dess yrken. Bland annat finns där filmsnuttar som närmare illustrerar hur det dagliga livet ombord kan se ut – väl värt ett besök!www.brajobb.nu För ytterligare info om vilka specifika behörigheter som krävs, besök även Yrkesguiden på www.sjofart.orgwww.sjofart.org Följande högskolor erbjuder befälsutbildningar: Chalmers Lindholmen Sjöfartshögskola, Göteborg Sjöfartshögskolan i Kalmnar, Kalmar < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/7/1933524/slides/slide_7.jpg", "name": "Ombordjobb & Utbildningar En spännande och växande arbetsmarknad väntar dig.", "description": "Svenska sjöbefäls- och sjömansutbildningar är internationellt gångbara och 15 000 svenskar arbetar idag ombord på fartyg världen över. Ombordjobb brukar delas upp i de som arbetar på Däck och de som jobbar med Maskin. Däckspersonal jobbar med… och Maskinpersonel jobbar med…. På färjor och kryssningsfartyg finns dessutom många människor som jobbar med service yrken såsom… Vilket typ av jobb tror du passar dig. Klicka på valfri länk nedan så får du reda på mer om den valda inriktningen och vilka utbildningar som finns: OBS. För samtliga utbildningar inom Däck och Maskin krävs grundläggande behörighet (gymnasieutbildning) och särskild behörighet i bland annat matematik och engelska. Dessutom behövs ett särskilt läkarintyg för sjöfolk (exempelvis krävs godkänd syn, hörsel och färgseende) - Däck (gymnasieutbildningar) - Däck (högskoleutbildningar) - Maskin (gymnasieutbildningar) - Maskin (högskoleutbildningar) Maskin (högskoleutbildningar) - Serviceyrken ombord Serviceyrken ombord JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET JOBBA I HAMN OMBORDJOBB & UTBILDNINGAR FORUM SJÖFARTENS LANDJOBB KUSTBEVAKNINGEN & SJÖRÄDDNINGEN OM SJÖFARTEN Ombordjobb & Utbildningar -Maskin (Högskoleutbildningar) På högskolenivå kan man utbilda sig till Sjöingenjör som leder till jobb som Fartygsingenjör eller Teknisk Chef. Dessa jobb innebär att man… På www.brajobb.nu kan du få en närmare introduktion till Sjöingenjörsutbildningen och dess yrken. Bland annat finns där filmsnuttar som närmare illustrerar hur det dagliga livet ombord kan se ut – väl värt ett besök!www.brajobb.nu För ytterligare info om vilka specifika behörigheter som krävs, besök även Yrkesguiden på www.sjofart.orgwww.sjofart.org Följande högskolor erbjuder befälsutbildningar: Chalmers Lindholmen Sjöfartshögskola, Göteborg Sjöfartshögskolan i Kalmnar, Kalmar <

8 Ombordjobb & Utbildningar En spännande och växande arbetsmarknad väntar dig! Svenska sjöbefäls- och sjömansutbildningar är internationellt gångbara och 15 000 svenskar arbetar idag ombord på fartyg världen över. Ombordjobb brukar delas upp i de som arbetar på Däck och de som jobbar med Maskin. Däckspersonal jobbar med… och Maskinpersonel jobbar med…. På färjor och kryssningsfartyg finns dessutom många människor som jobbar med service yrken såsom… Vilket typ av jobb tror du passar dig? Klicka på valfri länk nedan så får du reda på mer om den valda inriktningen och vilka utbildningar som finns: OBS! För samtliga utbildningar inom Däck och Maskin krävs grundläggande behörighet (gymnasieutbildning) och särskild behörighet i bland annat matematik och engelska. Dessutom behövs ett särskilt läkarintyg för sjöfolk (exempelvis krävs godkänd syn, hörsel och färgseende) - Däck (gymnasieutbildningar) - Däck (högskoleutbildningar) - Maskin (gymnasieutbildningar) - Maskin (högskoleutbildningar) Maskin (högskoleutbildningar) - Serviceyrken ombord Serviceyrken ombord JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET JOBBA I HAMN OMBORDJOBB & UTBILDNINGAR FORUM SJÖFARTENS LANDJOBB KUSTBEVAKNINGEN & SJÖRÄDDNINGEN OM SJÖFARTEN Ombordjobb & Utbildningar - Serviceyrken Ombord Ombord på färjor och kryssningsfartyg och i mässen (restaurangavdelningen) på samtliga fartyg finns en rad olika yrken inom servicesektorn som till stor del påminner om liknande jobb i land. Några vanliga sådan är: - Intendent - Restaurangchef - Båtvärdinna - Butikspersonal - Servitör/servitris - Kock/ Kallskänka/Bartender - Mässman - Housekeeping/husfru/ personalmatsal - Säkerhetschef/personalIntendentRestaurangchefBåtvärdinnaButikspersonalServitör/servitrisKock/Kallskänka/BartenderMässmanHousekeeping/husfru/ personalmatsalSäkerhetschef/personal Restaurangprogrammet med en inriktning speciellt lämpad för att arbeta ombord, s k sjöintendentur, erbjuds på följande gymnasieskolor: Ester Mosessons Gymnasium, Göteborg Härnösands Gymnasium, Härnösand Rönnowska skolan, Helsingborg < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/7/1933524/slides/slide_8.jpg", "name": "Ombordjobb & Utbildningar En spännande och växande arbetsmarknad väntar dig.", "description": "Svenska sjöbefäls- och sjömansutbildningar är internationellt gångbara och 15 000 svenskar arbetar idag ombord på fartyg världen över. Ombordjobb brukar delas upp i de som arbetar på Däck och de som jobbar med Maskin. Däckspersonal jobbar med… och Maskinpersonel jobbar med…. På färjor och kryssningsfartyg finns dessutom många människor som jobbar med service yrken såsom… Vilket typ av jobb tror du passar dig. Klicka på valfri länk nedan så får du reda på mer om den valda inriktningen och vilka utbildningar som finns: OBS. För samtliga utbildningar inom Däck och Maskin krävs grundläggande behörighet (gymnasieutbildning) och särskild behörighet i bland annat matematik och engelska. Dessutom behövs ett särskilt läkarintyg för sjöfolk (exempelvis krävs godkänd syn, hörsel och färgseende) - Däck (gymnasieutbildningar) - Däck (högskoleutbildningar) - Maskin (gymnasieutbildningar) - Maskin (högskoleutbildningar) Maskin (högskoleutbildningar) - Serviceyrken ombord Serviceyrken ombord JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET JOBBA I HAMN OMBORDJOBB & UTBILDNINGAR FORUM SJÖFARTENS LANDJOBB KUSTBEVAKNINGEN & SJÖRÄDDNINGEN OM SJÖFARTEN Ombordjobb & Utbildningar - Serviceyrken Ombord Ombord på färjor och kryssningsfartyg och i mässen (restaurangavdelningen) på samtliga fartyg finns en rad olika yrken inom servicesektorn som till stor del påminner om liknande jobb i land. Några vanliga sådan är: - Intendent - Restaurangchef - Båtvärdinna - Butikspersonal - Servitör/servitris - Kock/ Kallskänka/Bartender - Mässman - Housekeeping/husfru/ personalmatsal - Säkerhetschef/personalIntendentRestaurangchefBåtvärdinnaButikspersonalServitör/servitrisKock/Kallskänka/BartenderMässmanHousekeeping/husfru/ personalmatsalSäkerhetschef/personal Restaurangprogrammet med en inriktning speciellt lämpad för att arbeta ombord, s k sjöintendentur, erbjuds på följande gymnasieskolor: Ester Mosessons Gymnasium, Göteborg Härnösands Gymnasium, Härnösand Rönnowska skolan, Helsingborg <

9 JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET JOBBA I HAMN FORUM SJÖFARTENS LANDJOBB KUSTBEVAKNINGEN & SJÖRÄDDNINGEN OM SJÖFARTEN Sjöfartens Landjobb Det finns många yrken på Land som är sjöfartsanknutna. Förutom det man först tänker på, rederier och skeppsmäklerier, kan man även jobba med sjöfart inom exempelvis banker, advokatbyråer, försäkringsbolag och naturligtvis på alla arbetsplatser som kräver logistik. Sjöfarten är det största transportmedlet och kommer alltid att kräva kompetent personal - även i land. Klicka på någon av nedanstående arbetsplatser för mer information om vilka yrken som finns: - Rederi - Skeppsmäkleri - Försäkringsbolag - Bank - Advokatbyrå - Klassificering & Besiktningsbolag - Lastägare - Speditörer Följande utbildningar finns som ger logistiska kunskaper med tonvikt på sjöfarten: - Sjöfart och logistik, Chalmers Lindholmen Sjöfartshögskola, Göteborg - ICS TutorShip Utbildning, Sveriges Skeppsmäklareförening, Göteborg - Bimco, BIMCO, Köpenhamn Dessutom finns Kvalificerade Yrkesutbildningar inom logisitk, transport och sjöfartsområdet som du kan läsa mer om på www.kyguiden.se. Sjöfartens Landjobb Det finns många yrken på Land som är sjöfartsanknutna. Förutom det man först tänker på, rederier och skeppsmäklerier, kan man även jobba med sjöfart inom exempelvis banker, advokatbyråer, försäkringsbolag och naturligtvis på alla arbetsplatser som kräver logistik. Sjöfarten är det största transportmedlet och kommer alltid att kräva kompetent personal - även i land. Klicka på någon av nedanstående arbetsplatser för mer information om vilka yrken som finns: - Rederi - Skeppsmäkleri - Försäkringsbolag - Bank - Advokatbyrå - Klassificering & Besiktningsbolag - Lastägare - Speditörer Följande utbildningar finns som ger logistiska kunskaper med tonvikt på sjöfarten: - Sjöfart och logistik, Chalmers Lindholmen Sjöfartshögskola, Göteborg - ICS TutorShip Utbildning, Sveriges Skeppsmäklareförening, Göteborg - Bimco, BIMCO, Köpenhamn Dessutom finns Kvalificerade Yrkesutbildningar inom logisitk, transport och sjöfartsområdet som du kan läsa mer om på www.kyguiden.se. På ett rederi...bla bla bla xxxxxxxxx xxxxx xxxx x < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/7/1933524/slides/slide_9.jpg", "name": "JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET JOBBA I HAMN FORUM SJÖFARTENS LANDJOBB KUSTBEVAKNINGEN & SJÖRÄDDNINGEN OM SJÖFARTEN Sjöfartens Landjobb Det finns många yrken på Land som är sjöfartsanknutna.", "description": "Förutom det man först tänker på, rederier och skeppsmäklerier, kan man även jobba med sjöfart inom exempelvis banker, advokatbyråer, försäkringsbolag och naturligtvis på alla arbetsplatser som kräver logistik. Sjöfarten är det största transportmedlet och kommer alltid att kräva kompetent personal - även i land. Klicka på någon av nedanstående arbetsplatser för mer information om vilka yrken som finns: - Rederi - Skeppsmäkleri - Försäkringsbolag - Bank - Advokatbyrå - Klassificering & Besiktningsbolag - Lastägare - Speditörer Följande utbildningar finns som ger logistiska kunskaper med tonvikt på sjöfarten: - Sjöfart och logistik, Chalmers Lindholmen Sjöfartshögskola, Göteborg - ICS TutorShip Utbildning, Sveriges Skeppsmäklareförening, Göteborg - Bimco, BIMCO, Köpenhamn Dessutom finns Kvalificerade Yrkesutbildningar inom logisitk, transport och sjöfartsområdet som du kan läsa mer om på www.kyguiden.se. Sjöfartens Landjobb Det finns många yrken på Land som är sjöfartsanknutna. Förutom det man först tänker på, rederier och skeppsmäklerier, kan man även jobba med sjöfart inom exempelvis banker, advokatbyråer, försäkringsbolag och naturligtvis på alla arbetsplatser som kräver logistik. Sjöfarten är det största transportmedlet och kommer alltid att kräva kompetent personal - även i land. Klicka på någon av nedanstående arbetsplatser för mer information om vilka yrken som finns: - Rederi - Skeppsmäkleri - Försäkringsbolag - Bank - Advokatbyrå - Klassificering & Besiktningsbolag - Lastägare - Speditörer Följande utbildningar finns som ger logistiska kunskaper med tonvikt på sjöfarten: - Sjöfart och logistik, Chalmers Lindholmen Sjöfartshögskola, Göteborg - ICS TutorShip Utbildning, Sveriges Skeppsmäklareförening, Göteborg - Bimco, BIMCO, Köpenhamn Dessutom finns Kvalificerade Yrkesutbildningar inom logisitk, transport och sjöfartsområdet som du kan läsa mer om på www.kyguiden.se. På ett rederi...bla bla bla xxxxxxxxx xxxxx xxxx x <

10 JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET SJÖFARTENS LANDJOBB FORUM JOBBA I HAMN KUSTBEVAKNINGEN & SJÖRÄDDNINGEN OM SJÖFARTEN Jobba i hamn Arbetet i hamnen har förändrats mycket under de senaste hundra åren. Borta är det tunga. fysiskt krävande, manuella arbetet – detta har idag ersatts av maskiner som... Inom hamnen förekommer flera olika yrken. Grundutbildning för dessa varierar dels från ort till ort och från arbetsplats till arbetsplats. Dock är oftast gymnasieutbildning ett grundläggande krav, särskilt om du planerar att vidareutbilda dig inom ett yrke. Klicka på något av nedanstående för mer information om hamnens olika yrken: - Hamn och stuveriarbetare - Kranförare - Trafikplanerare XXXxxxx xxxxx x x x x x < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/7/1933524/slides/slide_10.jpg", "name": "JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET SJÖFARTENS LANDJOBB FORUM JOBBA I HAMN KUSTBEVAKNINGEN & SJÖRÄDDNINGEN OM SJÖFARTEN Jobba i hamn Arbetet i hamnen har förändrats mycket under de senaste hundra åren.", "description": "Borta är det tunga. fysiskt krävande, manuella arbetet – detta har idag ersatts av maskiner som... Inom hamnen förekommer flera olika yrken. Grundutbildning för dessa varierar dels från ort till ort och från arbetsplats till arbetsplats. Dock är oftast gymnasieutbildning ett grundläggande krav, särskilt om du planerar att vidareutbilda dig inom ett yrke. Klicka på något av nedanstående för mer information om hamnens olika yrken: - Hamn och stuveriarbetare - Kranförare - Trafikplanerare XXXxxxx xxxxx x x x x x <

11 JOBBA I HAMN SJÖFARTENS LANDJOBB OMBORDJOBB & UTBILDNINGAR FORUM JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET KUSTBEVAKNINGEN & SJÖRÄDDNINGEN OM SJÖFARTEN Jobba på Sjöfartsverket Sjöfartsverket har många spännande jobb att erbjuda.... XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX x < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/7/1933524/slides/slide_11.jpg", "name": "JOBBA I HAMN SJÖFARTENS LANDJOBB OMBORDJOBB & UTBILDNINGAR FORUM JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET KUSTBEVAKNINGEN & SJÖRÄDDNINGEN OM SJÖFARTEN Jobba på Sjöfartsverket Sjöfartsverket har många spännande jobb att erbjuda....", "description": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX x <

12 JOBBA I HAMN SJÖFARTENS LANDJOBB OMBORDJOBB & UTBILDNINGAR FORUM KUSTBEVAKNINGEN & SJÖRÄDDNINGEN OM SJÖFARTEN Kustbevakningen & Sjöräddningen Vill du ha ett äventyrsfyllt jobb? XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX x JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/7/1933524/slides/slide_12.jpg", "name": "JOBBA I HAMN SJÖFARTENS LANDJOBB OMBORDJOBB & UTBILDNINGAR FORUM KUSTBEVAKNINGEN & SJÖRÄDDNINGEN OM SJÖFARTEN Kustbevakningen & Sjöräddningen Vill du ha ett äventyrsfyllt jobb.", "description": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX x JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET <

13 JOBBA I HAMN SJÖFARTENS LANDJOBB OMBORDJOBB & UTBILDNINGAR KUSTBEVAKNINGEN & SJÖRÄDDNINGEN FORUM OM SJÖFARTEN < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/7/1933524/slides/slide_13.jpg", "name": "JOBBA I HAMN SJÖFARTENS LANDJOBB OMBORDJOBB & UTBILDNINGAR KUSTBEVAKNINGEN & SJÖRÄDDNINGEN FORUM OM SJÖFARTEN <


Ladda ner ppt "Välkommen till Kastaloss.nu! I sjöfartsbranschens internationella miljö finns många spännande jobb, både i land och ombord på fartyg JOBBA PÅ SJÖFARTSVERKET."

Liknande presentationer


Google-annonser