Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HÖGKVARTERET 1 EXPEDITIONÄR FÖRMÅGA ANALYTISKT KONCEPT Vision, Krav och Utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HÖGKVARTERET 1 EXPEDITIONÄR FÖRMÅGA ANALYTISKT KONCEPT Vision, Krav och Utveckling."— Presentationens avskrift:

1 HÖGKVARTERET 1 EXPEDITIONÄR FÖRMÅGA ANALYTISKT KONCEPT Vision, Krav och Utveckling

2 HÖGKVARTERET 2 En Why-What-How analys av expeditionära operativa förmågor MÖJLIGA SCENARIOS DEFINITIONER INLEDNING SYFTE OMFATTNING OPERATIV KARAKTERISTIK FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER VISION: EXPEDITIONÄR OPERATIV FÖRMÅGA CENTRALA PRINCIPER KONSEKVENSER,

3 HÖGKVARTERET 3 Varför? EXPEDITIONÄR FÖRMÅGA ANALYTISKT KONCEPT

4 HÖGKVARTERET 4 Varför EO ? •Skydda/tillvarata svenska intressen •Sveriges medlemskap i EU/FN •Bilaterala avtal •Skydda/hjälpa svenska medborgare utomlands •Medel/katalysator för transformering av svenska försvaret/försvarskomplexet •Central fråga och efterfrågad förmåga inom EU och Nato •Behov av ett konceptuellt ramverk för att samordna svenska myndigheter •För att uppfylla statsmakternas krav och förväntningar (Säkerhetspolitiskt instrument) •Internationell solidaritet •Aktiv internationell aktör •Minska fattigdomen i världen FN FN Stadgan (Brahimirapporten) EU HG, LTV Regeringen Nationell strategi.. Riksdag Försvarsbered. rapport Försvarsmakten PERP FMUP ”Västerländsk Humanism/ värdegrund”

5 HÖGKVARTERET 5 Varför EO ?.. hämtat ur konceptet Sveriges medlemskap i EU och FN och partnerskapet med NATO förpliktigar till att delta i konflikthantering i ett internationellt sammanhang. Förmåga att genomföra expeditionära operationer är efterfrågad, och om Sverige kan förstärka denna förmåga så ökar också Sveriges inflytande avseende internationell konflikthantering. • Sveriges medlemskap i EU/FN • Central fråga och efterfrågad förmåga inom EU och Nato Försvarsmakten har inom ramen för pågående analys av förmågebehov identifierat expeditionär förmåga som ett centralt motiv och en katalysator för transformering av det svenska försvaret och närstående försvarsmyndigheter. Statsmakternas krav och förväntningar på Försvarsmaktens transformering är den väsentligaste drivkraften för denna utveckling. • För att uppfylla statsmakternas krav och förväntningar (Säkerhetspolitiskt instrument) • Medel/katalysator för transformering av svenska försvaret/ försvarskomplexet

6 HÖGKVARTERET 6 Vad? EXPEDITIONÄR FÖRMÅGA ANALYTISKT KONCEPT

7 HÖGKVARTERET 7 DEFINITIONER Förmågan att genomföra och stödja multinationella gemensamma expeditionära operationer globalt och i alla insatsmiljöer, med litet eller inget regionalt stöd och att vidmakthålla denna förmåga under en begränsad tid. Detta kräver styrkor som är insatsberedda, uthålliga och interoperabla, och med ett koordinerat logistikstöd. Expeditionär Förmåga:

8 HÖGKVARTERET 8 Att åstadkomma operativ effekt i syfte att uppnå ett gemensamt strategiskt mål. Detta omfattar allsidigt samarbete med andra parter under tidskritiska, säkerhetskritiska och resurskritiska förhållanden i ett krävande och avlägset operationsområde. En uppdragsanpassad militär insatsstyrka som genomför en expeditionär operation med kort förberedelsetid och med hög initial effekt vid inträde i operationsområdet i syfte att nå ett specifikt mål. Expeditionär insatsstyrka Expeditionär operation DEFINITIONER

9 HÖGKVARTERET 9 2008 VISION Expeditionär operativ förmåga är effektiv, integrerad, synergistisk, adaptiv, robust, uthållig, insatsberedd över stora avstånd och bedriver kontinuerligt lärande och utveckling. Effektiv…. Integrerad…. Synergistisk…. Adaptiv… •Verkar för att ingående förmågor är skalbara, dvs. att förmågorna kan anpassas i omfång och effekt efter insatsmiljöns och operationens förutsättningar •Utövar såväl proaktiv som reaktiv ledning och handling ….. Robust….. Uthållig….. • Balanserar resursförbrukningen mot aktuellt behov med ett mångsidigt och ständigt aktivt prognosstöd • Utövar integrerad logistikledning med stöd av en resursorienterad lägesbild som en del i den totala ledningsförmågan • ……………… • ………………… • ………………………… Insatsberedd over stora avstånd… • Utnyttjar fördelarna med ett multinationellt logistikkoncept för att öka insatsberedskapen • Uppfyller höga strategiska, operativa och taktiska tids- och rörlighetskrav • ………. • …………. • ……………. Bedriver kontinuerligt lärande och utveckling… VISION: EXPEDITIONÄR OPERATIV FÖRMÅGA Uthållighet ! Rörlighet ! Utvecklas till Transformeringsmål Verkan !

10 HÖGKVARTERET 10 Hur? EXPEDITIONÄR FÖRMÅGA ANALYTISKT KONCEPT

11 HÖGKVARTERET 11 KRIGFÖRINGSFÖRMÅGA Ledning Rörlighet Und/info Verkan Uthållighet Skydd EFFEKT Grundläggande faktorer och förmågor Grundläggande förutsättningar för förmågeskapande: Multifunktionellt, Multinationellt, Modulärt Grundläggande förmågor används för att bl. a. beskriva militär verksamhet MORALISKAMORALISKA KONCEPTUELLAKONCEPTUELLA FYSISKAFYSISKA

12 HÖGKVARTERET 12 ”Mindset”: Långsiktig strategi till förändring. Förändringen av dagens ”mindset” till ett nytt expeditionärt ”mindset” kräver ett långsiktigt och strategiskt arbete med förändring av en stor mängd olika krigföringsfaktorer. Vad avser fysiska faktorer är ett förändrat personalförsörjningssystem både medel och mål. Moraliska och konceptuella faktorer har även avgörande inverkan, främst politisk och militär vilja, tydlighet och ledarskap för att skapa en delvis ny sammanhållning, kultur och identitet inom Försvarsmakten och övriga försvarsmyndigheter. - Politiska mål/ vilja - Militärt ledarskap - Gemensam värdegrund - Motivation - Gemensam kultur och identitet - Vilja, sammanhållning - ”Mindset” Exempel på moraliska faktorer som påverkar den sammantagna Expeditionära Förmågan Får inte ta en generation ! Utbildning och övning är ett medel för förändring av mindset !

13 HÖGKVARTERET 13 Effektivitet / Efficiency - beskriver hur expeditionär förmåga utvecklas och används med hög verkan och optimalt resursutnyttjande.... Mångsidighet / Versatility - beskriver hur expeditionär förmåga utvecklas och används i skiftande miljöer, under olika hottyper och hotnivåer och med olika koalitionspartners. Tillgänglighet / Availability -beskriver hur expeditionär förmåga utvecklas och används samordnat i tid och rum och med en anpassad beredskap. Grundprinciper Effektivitet, mångsidighet och tillgänglighet tillgodoser en balanserad utveckling, användning och värdering av expeditionär operativ förmåga. Effektivitet Mångsidighet Tillgänglighet •Aktuellt läge •Målbild

14 HÖGKVARTERET 14 ESDP Civilian, police and military operations since 2003 EU operations as of end of February 2008 EUPM (Bosnia and Herzegovina) Eufor Althea (Bosnia and Herzegovina) AMIS II Assistance (Sudan/Darfur) (completed) EUSEC DR Congo EUPOL Kinshasa (DR Congo) ARTEMIS (DR Congo) June-September 2003 (completed) EUFOR Congo (DR Congo) (completed) EUPOL COPPS (Palestinian territories) EUBAM Rafah (Palestinian territories) EUJUST-LEX (Iraq/Brussels) AMM Monitoring Mission (Aceh/Indonesia) (completed) EUPAT (fYROM) (completed) CONCORDIA (fYROM) March-December 2003 (completed) EUPT Kosovo EUJUST THEMIS (Georgia) EUPOL PROXIMA (former Yugoslav Republic of Macedonia) 2004-2005 (completed) EUFOR CHAD/RCA (Chad) EULEX (Kosovo)

15 HÖGKVARTERET 15 Frågor? EXPEDITIONÄR FÖRMÅGA ANALYTISKT KONCEPT


Ladda ner ppt "HÖGKVARTERET 1 EXPEDITIONÄR FÖRMÅGA ANALYTISKT KONCEPT Vision, Krav och Utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser