Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EXPEDITIONÄR FÖRMÅGA ANALYTISKT KONCEPT Vision, Krav och Utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EXPEDITIONÄR FÖRMÅGA ANALYTISKT KONCEPT Vision, Krav och Utveckling."— Presentationens avskrift:

1 EXPEDITIONÄR FÖRMÅGA ANALYTISKT KONCEPT Vision, Krav och Utveckling

2 En Why-What-How analys av expeditionära operativa förmågor
OPERATIV KARAKTERISTIK VISION: EXPEDITIONÄR OPERATIV FÖRMÅGA CENTRALA PRINCIPER FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER KONSEKVENSER,

3 EXPEDITIONÄR FÖRMÅGA ANALYTISKT KONCEPT Varför?

4 Varför EO ? Skydda/tillvarata svenska intressen
FN FN Stadgan (Brahimirapporten) EU HG, LTV Regeringen Nationell strategi.. Riksdag Försvarsbered. rapport Försvarsmakten PERP FMUP ”Västerländsk Humanism/ värdegrund” Skydda/tillvarata svenska intressen Sveriges medlemskap i EU/FN Bilaterala avtal Skydda/hjälpa svenska medborgare utomlands Medel/katalysator för transformering av svenska försvaret/försvarskomplexet Central fråga och efterfrågad förmåga inom EU och Nato Behov av ett konceptuellt ramverk för att samordna svenska myndigheter För att uppfylla statsmakternas krav och förväntningar (Säkerhetspolitiskt instrument) Internationell solidaritet Aktiv internationell aktör Minska fattigdomen i världen

5 Varför EO ? ..hämtat ur konceptet
Sveriges medlemskap i EU/FN Central fråga och efterfrågad förmåga inom EU och Nato Sveriges medlemskap i EU och FN och partnerskapet med NATO förpliktigar till att delta i konflikthantering i ett internationellt sammanhang. Förmåga att genomföra expeditionära operationer är efterfrågad, och om Sverige kan förstärka denna förmåga så ökar också Sveriges inflytande avseende internationell konflikthantering. För att uppfylla statsmakternas krav och förväntningar (Säkerhetspolitiskt instrument) Medel/katalysator för transformering av svenska försvaret/ försvarskomplexet Försvarsmakten har inom ramen för pågående analys av förmågebehov identifierat expeditionär förmåga som ett centralt motiv och en katalysator för transformering av det svenska försvaret och närstående försvarsmyndigheter. Statsmakternas krav och förväntningar på Försvarsmaktens transformering är den väsentligaste drivkraften för denna utveckling .

6 EXPEDITIONÄR FÖRMÅGA ANALYTISKT KONCEPT Vad?

7 DEFINITIONER Expeditionär Förmåga:
Förmågan att genomföra och stödja multinationella gemensamma expeditionära operationer globalt och i alla insatsmiljöer, med litet eller inget regionalt stöd och att vidmakthålla denna förmåga under en begränsad tid. Detta kräver styrkor som är insatsberedda, uthålliga och interoperabla, och med ett koordinerat logistikstöd.

8 DEFINITIONER Expeditionär operation
Att åstadkomma operativ effekt i syfte att uppnå ett gemensamt strategiskt mål. Detta omfattar allsidigt samarbete med andra parter under tidskritiska, säkerhetskritiska och resurskritiska förhållanden i ett krävande och avlägset operationsområde. Expeditionär insatsstyrka En uppdragsanpassad militär insatsstyrka som genomför en expeditionär operation med kort förberedelsetid och med hög initial effekt vid inträde i operationsområdet i syfte att nå ett specifikt mål.

9 VISION: EXPEDITIONÄR OPERATIV FÖRMÅGA
Expeditionär operativ förmåga är effektiv, integrerad, synergistisk, adaptiv, robust, uthållig, insatsberedd över stora avstånd och bedriver kontinuerligt lärande och utveckling. VISION Robust….. Bedriver kontinuerligt lärande och utveckling… Adaptiv… Verkar för att ingående förmågor är skalbara, dvs. att förmågorna kan anpassas i omfång och effekt efter insatsmiljöns och operationens förutsättningar Utövar såväl proaktiv som reaktiv ledning och handling ….. Insatsberedd over stora avstånd… Utnyttjar fördelarna med ett multinationellt logistikkoncept för att öka insatsberedskapen Uppfyller höga strategiska, operativa och taktiska tids- och rörlighetskrav ………. …………. ……………. Integrerad…. Rörlighet ! Uthållig….. Balanserar resursförbrukningen mot aktuellt behov med ett mångsidigt och ständigt aktivt prognosstöd Utövar integrerad logistikledning med stöd av en resursorienterad lägesbild som en del i den totala ledningsförmågan ……………… ………………… ………………………… Synergistisk…. Uthållighet ! Effektiv…. 2008 Verkan ! Utvecklas till Transformeringsmål

10 EXPEDITIONÄR FÖRMÅGA ANALYTISKT KONCEPT Hur?

11 Grundläggande faktorer och förmågor
KRIGFÖRINGSFÖRMÅGA Verkan K O N C E P T U L A M O R A L I S K F Y S I K A Ledning Skydd EFFEKT Rörlighet Uthållighet Und/info Grundläggande förutsättningar för förmågeskapande: Multifunktionellt, Multinationellt, Modulärt Grundläggande förmågor används för att bl. a. beskriva militär verksamhet

12 Exempel på moraliska faktorer som påverkar
den sammantagna Expeditionära Förmågan - Politiska mål/ vilja - Militärt ledarskap - Gemensam värdegrund - Motivation - Gemensam kultur och identitet - Vilja, sammanhållning - ”Mindset” ”Mindset”: Långsiktig strategi till förändring. Förändringen av dagens ”mindset” till ett nytt expeditionärt ”mindset” kräver ett långsiktigt och strategiskt arbete med förändring av en stor mängd olika krigföringsfaktorer. Vad avser fysiska faktorer är ett förändrat personalförsörjningssystem både medel och mål. Moraliska och konceptuella faktorer har även avgörande inverkan, främst politisk och militär vilja, tydlighet och ledarskap för att skapa en delvis ny sammanhållning, kultur och identitet inom Försvarsmakten och övriga försvarsmyndigheter. Får inte ta en generation ! Utbildning och övning är ett medel för förändring av mindset !

13 Grundprinciper Effektivitet / Efficiency Mångsidighet / Versatility
- beskriver hur expeditionär förmåga utvecklas och används med hög verkan och optimalt resursutnyttjande Mångsidighet / Versatility - beskriver hur expeditionär förmåga utvecklas och används i skiftande miljöer, under olika hottyper och hotnivåer och med olika koalitionspartners. . Effektivitet Mångsidighet Aktuellt läge Målbild Tillgänglighet / Availability beskriver hur expeditionär förmåga utvecklas och används samordnat i tid och rum och med en anpassad beredskap. Tillgänglighet Effektivitet, mångsidighet och tillgänglighet tillgodoser en balanserad utveckling, användning och värdering av expeditionär operativ förmåga.

14 ESDP Civilian, police and military operations since 2003
EU operations as of end of February 2008 EUPOL PROXIMA (former Yugoslav Republic of Macedonia) (completed) EUPAT (fYROM) (completed) EUPM (Bosnia and Herzegovina) EUFOR CHAD/RCA (Chad) Eufor Althea (Bosnia and Herzegovina) CONCORDIA (fYROM) March-December 2003 (completed) AMIS II Assistance (Sudan/Darfur) (completed) EUPT Kosovo EUSEC DR Congo EUJUST THEMIS (Georgia) EUPOL Kinshasa (DR Congo) AMM Monitoring Mission (Aceh/Indonesia) (completed) ARTEMIS (DR Congo) June-September 2003 (completed) EUFOR Congo (DR Congo) (completed) EUPOL COPPS (Palestinian territories) EUBAM Rafah (Palestinian territories) EUJUST-LEX (Iraq/Brussels) EULEX (Kosovo)

15 EXPEDITIONÄR FÖRMÅGA ANALYTISKT KONCEPT Frågor?


Ladda ner ppt "EXPEDITIONÄR FÖRMÅGA ANALYTISKT KONCEPT Vision, Krav och Utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser