Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fredrik Björk, Malmö University. En mycket skånsk historia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fredrik Björk, Malmö University. En mycket skånsk historia."— Presentationens avskrift:

1 Fredrik Björk, Malmö University

2 En mycket skånsk historia

3 Importvara - raffinaderier  Ex ”Svanen” och ”Patrioten” i Malmö (1750-tal)  Köpenhamn fr 1650-t  Hantverkskaraktär  Tidigt ute med ångmaskiner  Få anställda, högt produktionsvärde

4 Betsocker  Achard (Tyskland) ca 1800  Frankrike – under Napoleonkrigen  Slaveriets avskaffande  Teknisk-vetenskaplig utveckling i Tyskland/Frankrike 1830-50 Højbygård (”Lolland”) 1872

5 Sverige  27 maj 1812: Carl Agardh försvarar sin avhandling om ”Foderbetans användande till Socker” vid filosofiska fakulteten i Lund.  instruktionsskrift om vitbetsodling: Lantbruksakademin (1837)  Skånska Sockerfabriks AB: Landskrona 1853 – köper Säbyholms säteri 1854, Hilleshög 1860

6 Sockerfabrik i Landskrona •Agrar- och industrikapital bakom svensk sockerindustri – Tyskland: Andelsfabriker •Tranchell – Carnegie och Kockum ligger bakom •Det som inte blir socker – blir djurfoder •Kontraktsodling •”lantmannens tuktare” – hårda krav på odlarna •Konstgödsel •Avstånd mellan plantorna •Dikning

7 Säbyholm  SSAs egen gård – mönsterjordbruk  Lars Olsson - Säbyholmarna  Försöksodlingar på Säbyholm – till grund för odlingsregler från 1859

8 Sk Sockerfabriks Ab  1875 drabbades Skånska Sockerfabriks AB av en brand, vilken förstörde såväl raffinaderiet som råsockerbruket.  Ett nytt raffinaderi uppfördes i Landskrona 1877, medan det dröjde till 1883 innan man uppförde ett nytt råsockerbruk  Lokaliserades till Säbyholm.  En bidragande orsak var att Landskrona hälsovårdsnämnd motsatte sig en lokalisering inom staden för råsockerbruket på grund av brandrisken.

9 Skånska sockerbruk  Råsockerprod: 1890: 10 000 ton 1907: 160 000 ton  Tullskydd  Kartellsamarbete från 1890-talet – för att hålla nere råvarupriser och löner  1907 bildas SSA – Svenska Sockerfabriks AB  Sveriges största företag  Sockerdebatt i riksdag och media Betdistrikt, råsockerbruk och järnvägar 1907 (Kuuse 1982)

10 Konsumtionens förändringar  ”Från lyxvara till baslivsmedel”  Kontinuerlig konsumtionsökning c.1800- 1930  Sötning av kaffe, the  Konservering  1930 c. 15% av kostens energi från socker (ca 50 kg per person och år)

11 Vattenföroreningar  Stora klagomål på vattenföroreningar  ”Översilningsfält”  Vattenförbrukning c.65 liter / 1 kg socker (1906/07 Sockerfab. Hasslarp)  Skapandet av ett ”industriellt landskap”

12 Vattenföroreningar  Sockerindustrin sin tids stora ”miljöbov”  Mycket organiskt material  Vid låga flöden blev det besvärligt! (särskilt om det var varmt!)

13 Vattenföroreningar  Utmaning för sockerindustrin under många år framåt  Disponenten vid fabriken i Genevad skrev i februari 1919  ”det ej är bra som det är…antagligen blir väl någon dyrbar silningsanordning öfver ett större markområde föreskrifven, och i så fall vore kanske bättre göra upp med käranden i godo och vi få fria händer vid fabriken”.  MEN – från 1950-talet: utvecklar återtagningssystem som också säljs med stor framgång internationellt!

14 Växtförädling Hilleshög – ny frösort 1912

15 Olof Arrhenius

16 Fosfatkartan

17 Energi  1910: c. 2% av Sveriges totala import av stenkol  1880: c. 2,5 kg kol/ 1 kg socker  1910: c. 1 kg kol/ 1 kg socker

18 Från kol till olja

19 Sockerindustrins miljöpåverkan 1950-idag  Kraftig ökning av användning av konstgödsel  Bekämpningsmedel  Mekanisering  Globala handelsfrågor: EU subventionerar export till exempelvis Afrika som konkurrerar ut lokala producenter

20 Summering  Lokalt – globalt  Landskapets industrialisering  Integration mellan jordbruk och industri  Vetenskap och teknik i industrins tjänst  Präglat Skåne starkt  Landskrona: ”Det svenska sockrets huvudstad”


Ladda ner ppt "Fredrik Björk, Malmö University. En mycket skånsk historia."

Liknande presentationer


Google-annonser