Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre inköp Produktgruppskategorier (pk) och samverkande team.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre inköp Produktgruppskategorier (pk) och samverkande team."— Presentationens avskrift:

1 Bättre inköp Produktgruppskategorier (pk) och samverkande team

2 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Bättre inköp •Färre inköpare •Höja kompetensen av inköparna •Samverkande team + pk  kontoplanen och avtalsdatabasen/LUPIN

3 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Förslag på arbetet med produktgrupps- kategorier och samverkande team •Vad är ett samverkande team?  Sammansättning av verksamhetens medarbetare och IOU  Identifiera och precisera det verkliga behovet  Krav på skicka medarbetare från verksamheten  Teamen utgår från produktgruppskategorierna (PK) •Vad är en PK?  Kategori med liknande avtal/behov •Förslag på pk kommer på senare bilder

4 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Fördelar med samverkande team och pk •Bättre/rätt nätverk •Kommunikationskanal – möjliggör löpande info in/ut under avtalstid. Nyhetsbrev •Följa hela cirkeln •Planering – tidshorisont, framförhållning, TendSign som hjälp, stuktur •Enkelhet för verksamheten •Engagemang – ”teamledare” •Effektivt med specialisering •Kunnighet ökar upplevd service från verksamheten •Flera IOU:are inom stora/krävande pk •Övriga incitament •

5 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Förslag pk 1. Lokal 2. Säkerhet 3. Kontor 4. Lab 5. IT & Tele 6. Böcker 7. ”Mat och fika – personal” 8. Resor 9. Post och gods 10. Info och marknadsföring 11. Externa resurser/Exekutiva tjänster 12. (Övrig utrustning och – förbrukningsmaterial)

6 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Förslag produktgrupper mer i detalj 2. Säkerhet Förvaring/ transport Förvaring/ transport Infratjänst Larmcentral- tjänster Skyddsvakter Skydds- resp brandklassad förvaring Värdetransport Bevaknings- tjänster Arkivhyllor och skåp (särskilda förvaringsenhe ter) Skydd Säkerhets- teknik Säkerhets- teknik Elektronisk identifiering 1. Lokal Hyror Markhyra Arkitekttjänster Inrednings- arkitekter Arkitekter Lokalvård Hygien- och städprodukter Fönsterputs El, vatten bränsle t hyrda lokaler Lokalhyra VVS-material Hörsalsstolar P-kontor El-installation Allmänna lokaler Möbler till gästbostäder Bostäder Avfallshantering Belysnings- armaturer Entreprenader Lokalvård

7 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum 3. Kontor Audio/Video Hjälpmedel Kontorsmaskiner AV-inredning Scanner AV-produkter Ergonomi Glasögon Batterier Textila mattor Kontorsmöbler /planmöbler AV- och videokonferen sutrustning Arbetsstolar Möbelklädsel Skrivare/ kopiatorer Skrivare/ kopiatorer Ljuskällor Kontors- inredning Möbler off. utrymmen Kontorsmaterial Kontorspapper Kontorsmaterial allmänt Maskintillbehör

8 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum 5. IT och tele System Informations- försörjning Ladok, SUNET, NyA IT konsult- tjänster IT-tjänster Telefoni/ kommunikation Telefoni/ kommunikation Mobiltelefoner 4. Lab Labinredning Lab.förbrukning Kemikalier Lab. gaser Lab.produkter Försöksdjur Separat upph. System ex LUPIN PC-datorer Mac-datorer Programvaror- och tjänster Datorer Labutr: Kyl- och frysutr. Labutr: Lab.centifuger Labutr: lab- och kursmikroskop Djurhållnings- burar Djurfoder Labutrustning E-faktura E-beställning Bits:VGA dyl. Sevrar, lagring och prod.nära tjänster Fast och mobil operatörstjänst Service etc av abonnentväxlar Tfn, komm.utr. Och tillbehör Nätverk Kommunikation som tjänst

9 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum 7. Personal, mat och fika BITS buffé catering Glasögon Företagshälso vård 6. Böcker Böcker Litteratur Övr tryckta pappersvaror Tidskrifter Prenumerationer Prenumerations tj tidskrifter Vetenskapliga böcker Livsmedel/ mejerivaror Livsmedel/ mejerivaror Frukt Kaffe-/vatten automater Fika/mat/ catering Fika/mat/ catering Ätbart

10 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum 8. Resor Flygbolag inrikes/utrikes Taxi Buss Tåg Transport Konferens- /kursgårdar Konferensbyrå Konferens Resebyrå Student- resebyrå Affärsresebyrå Fordonsförhyr ning (hyrbil) Hotell Öresundsbron

11 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum 10. Info och marknadsföring Tryck- och kopierings- tjänster Kommunikations rådgivning Originalprod, wordmall prod. PP mall prod. Fotografer Grafisk produktion Reklam och annonsbyråtjä nster Profil-, presentartiklar & profilkläder Text- bearbetning layout Reklamproduk tion Info.- kommunikatio nstjänster Varumärkesfrå gor och profilering 9. Post och gods Brev- /paketförmedling Tjänstefordon och förmånsbilar Drivmedel stationstankning Bits post bud, distr Flyttjänster Däck Spedition Ak. Verkstaden flytthjälp Flyttjänster Bohagstrans- porter Marknads- föring Annonsförmed ling; strategiska/ taktiska tj. Annonsförmed ling; strategiska/ taktiska tj.

12 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum 12. Övrig utrustning och- förbrukningsmaterial Elektronikkomp (ej elinstallation) Flygbränsle Konstruktion, tvk, utv av utr Akademiska verkstaden TFHS Service/tekn underhåll flygplan 11. Externa resurser/Exekutiva tjänster Försäkring Verksamhetsförsä kring (Kammarkoll.) Betalsystem Betalningstjän ster Betalssytem kopiering Revision Internrev. Tj mm (IT-, EU- revision) Revisionstjäns ter EU Betalkort, resekonto, inköpskort Studentförsäkring (Kammarkoll.) Forsknings- och utvecklingstj Gästlärare Oberoende lev. för ekonadm., IT Oberoende lev. för pers. o löneadm, IT Personaluthyr ning Tolkförmedling Översättning Konsulter Utvecklings- /utbildningstjän str


Ladda ner ppt "Bättre inköp Produktgruppskategorier (pk) och samverkande team."

Liknande presentationer


Google-annonser