Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktgruppskategorier (pk)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktgruppskategorier (pk)"— Presentationens avskrift:

1 Produktgruppskategorier (pk)
Bättre inköp Produktgruppskategorier (pk) och samverkande team

2 Bättre inköp Färre inköpare Höja kompetensen av inköparna
Samverkande team + pk kontoplanen och avtalsdatabasen/LUPIN

3 Förslag på arbetet med produktgrupps-kategorier och samverkande team
Vad är ett samverkande team? Sammansättning av verksamhetens medarbetare och IOU Identifiera och precisera det verkliga behovet Krav på skicka medarbetare från verksamheten Teamen utgår från produktgruppskategorierna (PK) Vad är en PK? Kategori med liknande avtal/behov Förslag på pk kommer på senare bilder

4 Fördelar med samverkande team och pk
Bättre/rätt nätverk Kommunikationskanal – möjliggör löpande info in/ut under avtalstid. Nyhetsbrev Följa hela cirkeln Planering – tidshorisont, framförhållning, TendSign som hjälp, stuktur Enkelhet för verksamheten Engagemang – ”teamledare” Effektivt med specialisering Kunnighet ökar upplevd service från verksamheten Flera IOU:are inom stora/krävande pk Övriga incitament

5 Förslag pk 1. Lokal 2. Säkerhet 3. Kontor 4. Lab 5. IT & Tele
6. Böcker 7. ”Mat och fika – personal” 8. Resor 9. Post och gods 10. Info och marknadsföring 11. Externa resurser/Exekutiva tjänster 12. (Övrig utrustning och – förbrukningsmaterial)

6 Förslag produktgrupper mer i detalj
1. Lokal 2. Säkerhet Hyror Lokalvård Arkitekttjänster Bostäder Allmänna lokaler Skydd Säkerhets- teknik Förvaring/ transport Markhyra Hygien- och städprodukter Inrednings-arkitekter Möbler till gästbostäder Hörsalsstolar Bevaknings-tjänster Elektronisk identifiering Skydds- resp brandklassad förvaring Lokalhyra Fönsterputs Arkitekter P-kontor Larmcentral-tjänster Infratjänst Värdetransport El, vatten bränsle t hyrda lokaler Avfallshantering El-installation Skyddsvakter Arkivhyllor och skåp (särskilda förvaringsenheter) Lokalvård VVS-material Belysnings-armaturer Entreprenader

7 3. Kontor Kontorsmaterial Audio/Video Kontors-inredning Hjälpmedel
Kontorsmaskiner Kontorsmaterial allmänt AV-inredning Kontorsmöbler/planmöbler Ergonomi Skrivare/ kopiatorer Kontorspapper AV- och videokonferensutrustning Arbetsstolar Glasögon Scanner Batterier AV-produkter Möbler off. utrymmen Maskintillbehör Möbelklädsel Textila mattor Ljuskällor

8 4. Lab 5. IT och tele Labinredning Lab.produkter Lab.förbrukning
Labutrustning Datorer IT-tjänster Telefoni/ kommunikation System Kemikalier Labutr: Kyl- och frysutr. PC-datorer IT konsult- tjänster Mobiltelefoner Ladok, SUNET, NyA Lab. gaser Labutr: Lab.centifuger Mac-datorer Informations-försörjning Fast och mobil operatörstjänst Separat upph. System ex LUPIN Försöksdjur Labutr: lab- och kursmikroskop Programvaror- och tjänster Service etc av abonnentväxlar E-faktura Djurfoder Sevrar, lagring och prod.nära tjänster Tfn, komm.utr. Och tillbehör E-beställning Djurhållnings-burar Nätverk Bits:VGA dyl. Kommunikation som tjänst

9 6. Böcker 7. Personal, mat och fika Böcker Tidskrifter
Övr tryckta pappersvaror Ätbart Glasögon Företagshälsovård Litteratur Prenumerationer Frukt Glasögon Vetenskapliga böcker Prenumerationstj tidskrifter Kaffe-/vatten automater Fika/mat/ catering Livsmedel/ mejerivaror BITS buffé catering

10 8. Resor Resebyrå Konferens Transport Hotell Affärsresebyrå
Konferens-/kursgårdar Flygbolag inrikes/utrikes Student-resebyrå Konferensbyrå Taxi Tåg Buss Öresundsbron Fordonsförhyrning (hyrbil)

11 10. Info och marknadsföring
9. Post och gods 10. Info och marknadsföring Brev-/paketförmedling Spedition Tjänstefordon och förmånsbilar Flyttjänster Grafisk produktion Marknads-föring Text-bearbetning layout Info.- kommunikationstjänster Drivmedel stationstankning Flyttjänster Tryck- och kopierings-tjänster Profil-, presentartiklar & profilkläder Reklamproduktion Varumärkesfrågor och profilering Däck Bohagstrans-porter Reklam och annonsbyråtjänster Fotografer Bits post bud , distr Kommunikationsrådgivning Ak. Verkstaden flytthjälp Originalprod, wordmall prod. PP mall prod. Annonsförmedling; strategiska/ taktiska tj.

12 11. Externa resurser/Exekutiva tjänster
12. Övrig utrustning och-förbrukningsmaterial Försäkring Revision Betalsystem Konsulter Utvecklings-/utbildningstjänstr Akademiska verkstaden TFHS Verksamhetsförsäkring (Kammarkoll.) Internrev. Tj mm (IT-, EU-revision) Betalningstjänster Oberoende lev. för ekonadm., IT Forsknings-och utvecklingstj Konstruktion, tvk, utv av utr Service/tekn underhåll flygplan Studentförsäkring (Kammarkoll.) Revisionstjänster EU Betalssytem kopiering Oberoende lev. för pers. o löneadm, IT Gästlärare Elektronikkomp (ej elinstallation) Flygbränsle Betalkort, resekonto, inköpskort Personaluthyrning Översättning Tolkförmedling


Ladda ner ppt "Produktgruppskategorier (pk)"

Liknande presentationer


Google-annonser