Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alla tiders historia B Frågor och svar. Innehållsförteckning 1/2 Frågor och uppgifter s 315 1.Vilka var de första som grundade städer söder om Sahara,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alla tiders historia B Frågor och svar. Innehållsförteckning 1/2 Frågor och uppgifter s 315 1.Vilka var de första som grundade städer söder om Sahara,"— Presentationens avskrift:

1 Alla tiders historia B Frågor och svar

2 Innehållsförteckning 1/2 Frågor och uppgifter s 315 1.Vilka var de första som grundade städer söder om Sahara, och under vilken tid bestod deras rike? 2.Vad är den nigerianska byn Nok känd för? 3.Vad karaktäriserar Khokhoi- och San-folkens språk? 4.Med vilka källor och metoder har man försökt utforska de afrikanska folkens historia från tiden före européermas ankomst? 5.När och hur spred sig kristendomen resp islam i Afrika? 6.Hur förklarar du det medeltida Ghanas makt och betydelse? 7.Vad är Mansa Musa och hans rike kända för? 8.Vilka handelspartner hade östafrikanerna, och vilka varor handlade de med under den tid som i Europas historia kallas medeltiden? 9.Vad means med statslösa samhällen? 10.Vilka var européernas syfte med erövringen av Afrika? Att fundera över och diskutera s 315 Marit Nygårds Mall2

3 Den första järnkulturen 1. Vilka var de första som grundade städer söder om Sahara och under vilken tid bestod deras rike? • Det första folket som grundade städer söder om Sahara var Kush-folket. • Nuvarande Sudan och utvecklades ca år 2500 f.Kr • På 600-talet f kr lärde de sig att framställa järn – spred vidare till andra folk i Afrika – blev invaderat av grannlandet Axum på 300-talet • Folket tvingades fly till andra delar – järnframställning kom så att spridas i Afrika. Marit Nygårds Mall3 Axum Aksum AksumiteKush

4 2 Vad är den nigerianska byn Nok känd för? • Den nigerianska byn Nog är känd för att man på 1930-talet gjorde de äldsta järnfynden i hela Västafrika där, fynden är från 500-talet f.Kr. Efter fyndet har därför Västafrikas järnkultur kallats Nok-kulturen. Marit Nygårds Mall4

5 3. Vad karakteriserar Khokhoi- och San-folkens språk? • Det som karaktäriserar Khoikhoi- och Sanfolkens språk är deras klickljud. Av språkforskare kallas ”klickljudsspråket” khoisan. Marit Nygårds Mall5 http://youtu.be/c246fZ-7z1w Lyssna på språket

6 4. Med vilka källor och metoder har man försökt utforska de afrikanska folkens historia från tiden före européermas ankomst? • Forskare och vetenskapsmän har med hjälp av – språkforskning – arkeologiska – muntliga berättelser • saknade skriftspråk före européernas ankomst – därför saknas skriftliga källor från den tiden. Marit Nygårds Mall6

7 5. När och hur spred sig kristendomen resp islam i Afrika? • Kristendomen – via den egyptiska, koptiska, kyrkans missionärer spred sig söderut – de första århundradena efter Kristi födelse. • Islam – via Egypten 600-talet – spred sig sedan vidare i de norra delarna av Afrika, – nuvarande Tunisien bland annat – ett starkt fäste – Vidare söderut till både Väst- och Östafrika – Islam än idag är den största religionen. Marit Nygårds Mall7

8 6. Hur förklarar du det medeltida Ghanas makt och betydelse? • stort inflytelserikt land • stora guldtillgångar • omfattande handel med städer vid den nordafrikanska kusten • dessa bedrev handel med Europa • salt var en stor bristvara söder om Sahara • transportmedlet var i främst kameler Marit Nygårds Mall8

9 7. Vad är Mansa Musa och hans rike kända för? • Mansa Musa härskade i Maliriket i 1300-talets början. • Maliriket var då ett mycket stort och mäktigt land som precis som Ghana levde på sin handel. • Men man bedrev också ett omfattande jordbruk som ytterligare berikade landet. • Mansa Musa blev också känd för att ha organiserat ett stor vallfärd till Mecka år 1324, där han enligt uppgift hade 60 000 människor i sitt följe och medförde ca. 12 ton guld, lastade på kameler. Marit Nygårds Mall9

10 8. Vilka handelspartners hade östafrikanerna, och vilka varor handlade de med under den tid som i Europas historia kallas medeltiden (500 – 1500) ? • I stadsstaterna Mombasa, Kilwa, Zansibar • omfattande handel – fjärrhandel • Innevånarna i stadsstaterna och arabiska köpmän • Byteshandel • porslin och vaser från östra Asien • sidenkläder och juveler från Indien • givetvis slavar • Elfenben • Guld • olika exotiska djurskinn Marit Nygårds Mall10

11 9. Vad menas med statslösa samhällen? • De samhällen som fanns i Afrika innan européernas erövring under 1800- talet brukar kallas statslösa samhällen. • Detta därför att de inte hade bestämda stater med landsgränser och härskare som styrde landområdena. • Istället levde folket i små självbestämmande grupper, oftast bestående av stammen eller släkten. Marit Nygårds Mall11

12 10. Vilka var européernas syfrte med erövringen av Afrika? • Under rubriken Européerna erövrar Afrika tas följande orsaker upp: • Före 1850 • Få kolonier – endast boer i nuvarande Sydafrika • Övriga delar av Afrika – tjäna pengar på slavar elfenben guld • OBS!! Mycket Mycket dåligt framställt avsnitt i historia B – Läs nästa sida – den info som står i ATH Maxi (a-kurs) Marit Nygårds Mall12 http://homepage.mac.com/hakan_danielsson/ varldskrigskomp_nv2d.pdf

13 Alla tiders historia Maxi A-kurs s 336 Motiven kan sammanfattas i några punkter: • Motiven kan sammanfattas • Ekonomiska – kolonierna gav billiga råvaror och blev marknader för färdigvaror • Politiska – ju fler kolonier, desto större politisk makt • Religiösa och rasistiska – att sprida ktistendoemn och den västerländska civilisationen • Militära – få fördelar i framtida krig, ex få kontroll över öar och hamnar som kunde användas till bunkringsstationer för stenkol • Befolkningspolitiska – att skap ”livsrum” för en ökande befolkning i hemlandet Andra upplagan, första tryckningen Tryck: Norhaven Book, Viborg, Danmark 2007 Marit Nygårds Mall13


Ladda ner ppt "Alla tiders historia B Frågor och svar. Innehållsförteckning 1/2 Frågor och uppgifter s 315 1.Vilka var de första som grundade städer söder om Sahara,"

Liknande presentationer


Google-annonser