Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Visit Åland FINLAND MarkCheck® Mars 2013. MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland Kännedom och omdöme om Åland som resmål Kännedom om olika resmål.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Visit Åland FINLAND MarkCheck® Mars 2013. MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland Kännedom och omdöme om Åland som resmål Kännedom om olika resmål."— Presentationens avskrift:

1 Visit Åland FINLAND MarkCheck® Mars 2013

2 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland Kännedom och omdöme om Åland som resmål Kännedom om olika resmål (ganska+mycket väl) Sverige49% Estland44% Åland25% Norge14% Ryssland8% Besökt…i snitt under de senaste tre åren Estland2,51 Sverige1,79 Ryssland0,55 Norge0,45 Åland0,45 Omdöme (5=mkt bra, 1=mkt dåligt) Sverige3,74 Norge3,64 Estland3,55 Åland3,52 Ryssland2,55 2 Hur attraktiva är resmålen (5=mycket, 1=inte alls) Norge3,5 Estland3,49 Sverige3,43 Åland3,25 Ryssland2,59 Kännedom Var fjärde tillfrågad på den finska marknaden har god kännedom om Åland som resmål. Män och tillfrågade med en hushållsinkomst på 600.000 kr eller mer känner till Åland i högra utsträckning. Besök Under de senaste tre åren har de tillfrågade gjort i genomsnitt 0,45 resor till Åland. Vi ser att de i åldern 60-70 år samt män generellt sett gör något fler besök (0,7 respektive 0,6). Estland är det resmål som besökts mest frekvent (2,51 resor). Omdöme och attraktivitet När det gäller omdöme om Åland och hur attraktivt det är som resmål är kvinnor och de som är 50 år eller äldre positiva i något högre grad.

3 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland Resvanor och aktiviteter 3 Vanligast med weekendresor Ungefär var fjärde (27%) reser på en weekendresa till en storstad minst någon gång per år. Ser vi till resvanor i Finland uppger mer än var femte (22%) att de brukar bilsemestra i Finland minst en gång per år. Att hyra stuga/lägenhet är inte lika vanligt, drygt var tionde (13%) tillbringar minst en semestervecka på detta sätt. 22% bilsemestrar i Finland minst en gång/år. 13% hyr stuga/lägenhet i Finland minst en gång/år. Vanligast bland de som är gifta/sambo samt bland gifta/sambos med barn i hushållet. Vilka aktiviteter är viktigast? Historiska platser anses vara viktigt i störst utsträckning, följt av restauranger, djur och naturliv och shopping. Män anser i högre grad att nattliv, fiske och barer samt möjlighet att paddla kanot är viktigt medan kvinnorna i högre utsträckning värdesätter djur och naturliv, shopping, wellness/SPA samt slott, kyrkor och borgar. Källa till inspiration När det ska väljas resmål är det tre av fem (62%) som tycker det är viktigt att kunna söka information på resmålets hemsida. En nästan lika hög andel värdesätter rekommendationer från vänner och bekanta (58%). Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse?

4 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 4 Kännedom om vad Åland kan erbjuda De tillfrågade känner till hur de tar sig till Åland! Ser vi till hur väl respondenterna känner till vad Åland kan erbjuda är det i första hand avståndet till Åland, att det tar fyra timmar med båt att åka dit samt att det går täta färjeturer från Finland, som är bekant. Värt att nämna är att ungefär var tredje känner till Ålands soltimmar samt den stora tillgången av boendealternativ, något som hamnar i topp på vad som anses göra Åland till ett attraktivt resmål! Hur attraktivt tycker du att detta gör Åland som resmål? Weekendresor är mest intressant Sju av tio tycker att weekendresor respektive skärgårdspaketet är av intresse. Mer än hälften lockas även av Spapaketet. När det gäller paketresor noteras vissa intresseskillnader mellan män och kvinnor. Med undantag av fiskepaketet och MC-paketet är kvinnorna generellt sett mer intresserade. En klar majoritet (82%) skulle kunna tänka sig att besöka Åland i samband med minst en övernattning.

5 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 5 Innehållsförteckning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån resultatet Bakgrundsuppgifter Resultatredovisning Fråga 1Fråga 1Hur väl skulle du vilja säga att du känner till följande resmål? Fråga 2Fråga 2Ungefär hur många gånger har du besökt följande resmål under de senaste tre åren? Fråga 3Fråga 3Vilket är ditt allmänna omdöme om dessa resmål? Fråga 4Fråga 4Hur attraktiva skulle du vilja säga att dessa resmål är för dig? Fråga 5Fråga 5Hur ofta brukar du semestra på följande olika sätt? Fråga 6Fråga 6Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Fråga 7Fråga 7Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Fråga 8Fråga 8Hur väl känner du egentligen till Åland och vad detta resmål kan erbjuda? Fråga 9Fråga 9Hur attraktivt tycker du att detta gör Åland som resmål? Fråga 10Fråga 10Hur intressant tycker du att följande resepaket, som kan skräddarsys efter dina önskemål, från Åland skulle vara för dig? (resa, boende, upplevelse mat m.m.) Fråga 11Fråga 11Skulle du kunna tänka dig att besöka Åland i samband med minst en övernattning? (alltså inte ett kortare stopp i samband med resa med någon av Finlandsfärjorna) Fråga 12Fråga 12Hur kommer det sig att du inte är helt positiv till att besöka Åland, vad beror det på, vart skulle du hellre åka? Kontaktuppgifter Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till olika delar av presentationen (obs, fungerar i bildspelsläge).

6 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 6 Visit Åland har givit Mistat AB i uppdrag att genomföra en undersökning med syfte att klargöra bilden av och intresset för Åland. Undersökningen har genomförts under perioden 1-8 februari 2013 med hjälp av webbenkäter i ett antal webbpaneler. Totalt har 1 039 svar samlats in och databearbetats. De delmålgrupper som redovisas i rapporten är följande:  Kön  Ålder  Årsinkomst  Boendeform  Familjeform  I vilken del av Finland man bor Syfte och metod

7 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 7 Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån resultatet Resultaten i undersökningen redovisas löpande i diagramform med kommentarer kring resultaten. Ibland kan vissa avvikelser uppkomma vilka beror på de avrundningar som sker i de statistikprogram som används. Vid frågor där man tillåts ange fler än ett svarsalternativ summerar procenttalen i kolumnen till mer än 100%. Vid undersökningar genomförda med hjälp av stickprov finns det alltid inbyggda osäkerhetsmarginaler i de erhållna resultaten. Det är viktigt att man alltid kommer ihåg att det är ungefärliga värden som man arbetar med. Storleken på dessa osäkerhetsmarginaler beror bl a på hur väl man lyckats med sitt urval och storleken på stickprovet. Nedan visas allmänt rekommenderade osäkerhetsmarginaler för procenttal räknade på 200, 500 respektive 1000 intervjuer. Det ”sanna” procenttalet ligger med 95% sannolikhet inom intervallet +/- det procenttal som anges i tabellen nedan. Den vikt som skall läggas på dessa osäkerhetsmarginaler beror naturligtvis på hur viktiga ändamålen/besluten som skall fattas är. 200 intervjuer500 intervjuer1000 intervjuer Procenttal nära 10+/- 4+/- 3+/- 2 Procenttal nära 20+/- 6+/- 4+/- 3 Procenttal nära 30+/- 7+/- 4+/- 3 Procenttal nära 40+/- 7+/- 4+/- 3 Procenttal nära 50+/- 7+/- 5+/- 3 Procenttal nära 60+/- 7+/- 4+/- 3 Procenttal nära 70+/- 7+/- 4+/- 3 Procenttal nära 80+/- 6+/- 4+/- 3 Procenttal nära 90+/- 4+/- 3+/- 2

8 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 8 Bakgrundsuppgifter Vilka har deltagit i undersökningen

9 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 9 Bakgrundsuppgifter Vilka har deltagit i undersökningen

10 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 10 Bakgrundsuppgifter Vilka har deltagit i undersökningen Ungefär hur ofta brukar du åka iväg på privata ”semesterresor” på följande olika sätt?

11 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 11 Resultatredovisning

12 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 12 Hur väl skulle du vilja säga att du känner till följande resmål?

13 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 13 Hur väl skulle du vilja säga att du känner till följande resmål? Ganska väl + Mycket väl TotaltManKvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till 360000 SEK 360- 600 KKR Mer än 600000 SEK Antal svar 1 039516523270283276210385296185 Estland 44%47%42%51%45%42%40%39%52%47% Sverige 49%52%45%53%49% 43%42%50%59% Ryssland 8%11%5%9%6%9% 8% 7% Norge 14%16%12%17%11%14% 12%17%14% Åland 25%30%21%23% 29%28%21%25%34% Hushållets inkomst efter skatt

14 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 14 Hur väl skulle du vilja säga att du känner till följande resmål? Ganska väl + Mycket välTotalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam- stående Sambo/ gift Ensam- stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 0392904670327638040321 Estland 44%40%52%46%41%48%53%43% Sverige 49%46%57%49%47%49%45%52% Ryssland 8%9%17%7%9% 5%7% Norge 14%11%17%15%12%17%8%15% Åland 25%21%24%28%23%31%10%25% Ganska väl + Mycket väl Totalt Etelä-Suomen Lääni Itä-Suomen Lääni Lapin Lääni Länsi-Suomen Lääni Oulun Lääni Antal svar 1 0395131461926893 Estland 44%54%42%32%36%27% Sverige 49%53%38%58%44%52% Ryssland 8%9%11%5% 9% Norge 14%13%12%32%13%19% Åland 25%29%14%11%28%19%

15 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 15 Ungefär hur många gånger har du besökt följande resmål under de senaste tre åren?

16 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 16 Ungefär hur många gånger har du besökt följande resmål under de senaste tre åren? Medel TotaltManKvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till 360000 SEK 360- 600 KKR Mer än 600000 SEK Antal svar 1 039516523270283276210385296185 Estland 2,5 2,22,5 3,02,12,72,9 Sverige 1,81,91,7 2,01,52,11,61,82,5 Ryssland 0,60,70,4 0,50,60,70,50,60,7 Norge 0,50,60,3 0,40,50,70,40,5 Åland 0,50,60,3 0,40,50,70,40,5 Hushållets inkomst efter skatt

17 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 17 Ungefär hur många gånger har du besökt följande resmål under de senaste tre åren? MedelTotalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam- stående Sambo/ gift Ensam- stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 0392904670327638040321 Estland 2,52,13,02,62,22,93,52,2 Sverige 1,81,52,71,91,62,01,51,8 Ryssland 0,6 0,50,70,5 0,4 Norge 0,5 0,60,40,50,60,20,4 Åland 0,5 0,60,40,50,60,20,4 Medel Totalt Etelä-Suomen Lääni Itä-Suomen Lääni Lapin Lääni Länsi-Suomen Lääni Oulun Lääni Antal svar 1 0395131461926893 Estland 2,53,51,60,71,90,8 Sverige 1,81,90,95,51,71,8 Ryssland 0,6 0,90,30,50,1 Norge 0,5 0,20,10,70,1 Åland 0,5 0,20,10,70,1

18 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 18 Vilket är ditt allmänna omdöme om dessa resmål?

19 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 19 Vilket är ditt allmänna omdöme om dessa resmål? Medel TotaltManKvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till 360000 SEK 360- 600 KKR Mer än 600000 SEK Antal svar 1 039516523270283276210385296185 Estland 3,63,53,6 3,5 3,63,53,63,5 Sverige 3,73,63,83,73,8 3,7 3,8 Ryssland 2,52,62,52,62,5 2,72,6 2,5 Norge 3,63,53,83,6 3,73,6 3,7 Åland 3,53,43,73,53,43,6 3,5 Hushållets inkomst efter skatt

20 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 20 Vilket är ditt allmänna omdöme om dessa resmål? MedelTotalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam- stående Sambo/ gift Ensam- stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 0392904670327638040321 Estland 3,63,53,83,63,53,63,53,6 Sverige 3,7 3,93,83,7 3,8 Ryssland 2,52,62,72,52,72,52,42,5 Norge 3,6 3,83,73,6 3,7 Åland 3,53,43,53,63,53,63,23,5 Medel Totalt Etelä-Suomen Lääni Itä-Suomen Lääni Lapin Lääni Länsi-Suomen Lääni Oulun Lääni Antal svar 1 0395131461926893 Estland 3,6 3,43,53,4 Sverige 3,7 3,63,8 Ryssland 2,52,6 3,12,42,5 Norge 3,6 3,93,73,8 Åland 3,5 3,33,63,53,9

21 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 21 Hur attraktiva skulle du vilja säga att dessa resmål är för dig?

22 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 22 Hur attraktiva skulle du vilja säga att dessa resmål är för dig? TotaltManKvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till 360000 SEK 360- 600 KKR Mer än 600000 SEK Antal svar 1 039516523270283276210385296185 Estland 3,5 3,4 3,63,5 3,4 Sverige 3,43,33,63,53,4 3,53,4 Ryssland 2,6 2,5 2,7 2,6 Norge 3,53,43,6 3,43,5 3,63,4 Åland 3,33,13,43,23,13,33,43,23,33,1 Hushållets inkomst efter skatt

23 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 23 Hur attraktiva skulle du vilja säga att dessa resmål är för dig? Totalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam- stående Sambo/ gift Ensam- stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 0392904670327638040321 Estland 3,53,43,73,53,63,43,5 Sverige 3,4 3,63,43,53,4 3,5 Ryssland 2,6 2,72,62,82,52,62,5 Norge 3,53,43,5 3,43,5 Åland 3,33,23,03,3 2,83,2 Totalt Etelä-Suomen Lääni Itä-Suomen Lääni Lapin Lääni Länsi-Suomen Lääni Oulun Lääni Antal svar 1 0395131461926893 Estland 3,5 3,3 Sverige 3,4 3,3 3,43,6 Ryssland 2,6 2,72,92,5 Norge 3,5 3,73,53,6 Åland 3,33,23,33,2 3,7

24 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 24 Hur ofta brukar du semestra på följande olika sätt?

25 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 25 Hur ofta brukar du semestra på följande olika sätt? Flera ggr/år +Någon g/år TotaltManKvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till 360000 SEK 360- 600 KKR Mer än 600000 SEK Antal svar 1 039516523270283276210385296185 Solsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 16% 15%13% 16%21%11%16%27% Weekendresa till storstad, 2 eller fler övernattningar 27%28%27%31%26%27%26%18%34%41% Bilsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 4%6%3%4%5%3%5% Bilsemester i Finland, 1 vecka eller längre 22% 20%23%22%16%24%16%27%24% Hyra stuga/lägenhet i Finland, 1 vecka eller längre 13%12%13%14%12% 13%11%15%14% Hushållets inkomst efter skatt

26 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 26 Hur ofta brukar du semestra på följande olika sätt? Flera ggr/år +Någon g/årTotalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam- stående Sambo/ gift Ensam- stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 0392904670327638040321 Solsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 16%11%17% 15%18% 12% Weekendresa till storstad, 2 eller fler övernattningar 27%25%30%28%25%32%23%25% Bilsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 4%3%7%5%4%5%3% Bilsemester i Finland, 1 vecka eller längre 22%17%24%23%13%26%8%25% Hyra stuga/lägenhet i Finland, 1 vecka eller längre 13%11%9%14%10%16%5%14% Flera ggr/år +Någon g/år Totalt Etelä-Suomen Lääni Itä-Suomen Lääni Lapin Lääni Länsi-Suomen Lääni Oulun Lääni Antal svar 1 0395131461926893 Solsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 16%18%11%16%15%9% Weekendresa till storstad, 2 eller fler övernattningar 27%31%27%5%25%19% Bilsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 4% 3%16%4%3% Bilsemester i Finland, 1 vecka eller längre 22%19%22%53%21%29% Hyra stuga/lägenhet i Finland, 1 vecka eller längre 13%12%9%26%12%20%

27 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 27 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse?

28 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland Medelvärde TotaltManKvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till 360000 SEK 360- 600 KKR Mer än 600000 SEK Antal svar 1 039516523270283276210385296185 Restauranger 3,53,43,53,63,5 3,23,33,53,8 Barer 2,52,72,32,62,42,62,32,62,42,3 Shopping 3,43,33,63,43,63,53,23,43,53,4 Badstränder/klippor 3,33,23,43,23,4 3,03,23,3 Historiska platser 3,63,53,63,4 3,7 3,53,6 Slott, kyrkor, borgar 3,33,13,43,1 3,43,53,23,3 Djur och naturliv 3,53,33,73,53,43,63,43,5 3,4 Fiske 2,02,21,82,01,92,0 2,11,9 Evenemang 2,9 2,82,93,02,93,02,7 Muséer 3,02,93,02,9 3,22,93,0 Nattliv 2,22,42,02,42,2 1,92,42,12,0 Teater, musikaler 2,52,42,62,32,22,52,92,42,5 Vandringsleder 2,6 2,52,62,72,6 Konserter 2,5 2,62,52,42,52,82,52,62,5 Konstutställningar 2,42,22,52,32,22,32,82,32,4 Wellness/SPA 2,92,73,02,8 3,02,83,02,8 Cykelleder 2,2 2,32,1 2,2 Golfbanor 1,41,51,31,51,4 1,31,41,5 Möjlighet till båtliv (segel- eller motorbåt) 1,71,91,61,7 1,81,7 Möjlighet att paddla (kanot/kajak) 1,71,91,51,7 1,61,71,8 Casino 1,51,61,31,71,4 1,31,5 1,3 Barnaktiviteter 2,2 2,12,82,61,61,51,92,52,4 28 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Hushållets inkomst efter skatt

29 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland MedelvärdeTotalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam- stående Sambo/ gift Ensam- stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 0392904670327638040321 Restauranger 3,53,43,63,53,43,63,23,5 Barer 2,52,82,62,32,72,52,42,3 Shopping 3,43,53,33,4 3,73,5 Badstränder/klippor 3,33,2 3,33,03,13,53,6 Historiska platser 3,63,43,83,6 3,73,13,5 Slott, kyrkor, borgar 3,33,13,53,3 3,42,93,2 Djur och naturliv 3,5 3,83,53,63,53,33,5 Fiske 2,02,12,21,9 2,01,72,1 Evenemang 2,9 3,12,93,02,92,72,8 Muséer 3,02,83,43,0 2,62,9 Nattliv 2,22,62,0 2,62,12,42,0 Teater, musikaler 2,52,33,02,5 2,62,42,2 Vandringsleder 2,62,52,82,6 2,42,6 Konserter 2,52,62,82,52,72,62,52,3 Konstutställningar 2,42,32,72,4 2,52,32,1 Wellness/SPA 2,92,73,02,92,72,92,63,0 Cykelleder 2,22,12,42,2 2,12,2 Golfbanor 1,4 1,51,4 Möjlighet till båtliv (segel- eller motorbåt) 1,71,81,91,7 1,41,8 Möjlighet att paddla (kanot/kajak) 1,7 1,91,7 1,51,8 Casino 1,51,61,51,41,51,41,31,5 Barnaktiviteter 2,22,02,12,31,51,62,73,5 29 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse?

30 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 30 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Medelvärde Totalt Etelä-Suomen Lääni Itä-Suomen Lääni Lapin Lääni Länsi-Suomen Lääni Oulun Lääni Antal svar 1 0395131461926893 Restauranger 3,53,63,43,13,33,5 Barer 2,52,62,42,52,3 Shopping 3,43,5 3,4 Badstränder/klippor 3,3 3,13,3 3,4 Historiska platser 3,6 3,4 3,5 Slott, kyrkor, borgar 3,3 3,13,03,2 Djur och naturliv 3,5 3,73,43,7 Fiske 2,01,92,12,61,92,3 Evenemang 2,9 2,83,22,83,0 Muséer 3,0 2,82,9 3,0 Nattliv 2,2 1,92,12,3 Teater, musikaler 2,5 2,32,62,52,6 Vandringsleder 2,62,52,73,32,72,8 Konserter 2,5 2,72,52,8 Konstutställningar 2,4 2,3 2,22,4 Wellness/SPA 2,92,83,03,42,93,0 Cykelleder 2,2 2,12,82,22,3 Golfbanor 1,4 1,21,31,4 Möjlighet till båtliv (segel- eller motorbåt) 1,7 1,9 1,71,8 Möjlighet att paddla (kanot/kajak) 1,7 1,61,91,71,8 Casino 1,5 1,41,31,41,5 Barnaktiviteter 2,22,12,31,82,12,4

31 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 31 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Om annat, vad? (1/2) Omalla autolla, omaan tahtiin luontoa tutkaillen esimJalkapallo-ottelut MetsästysUima-allas Kliikuntapaikat /tennisUrheilumahdollisuudet, pelit Hintataso, turismin määräTurvallisuus Löytää oma rauhallinen paikka, missä kerätä itseäänMoottoripyöräkohteet Kaupunki, aurinko, ihmiset, hyvä meininkiTutustuminen paikallisiin ihmisiin JalkapalloottelutTanssi KartatHyvät käevely mahdollisuudet Laitesukellus, kirpputori, kauppatoriKasvisruokaravintolat LenkkeilymahdollisuusPuistot, puutarhat, kahvilat, paikalliset käsityöt Uima-allasTuttujen tapaaminen Laskettelu, hiihtoHiihtoladut ja lavatanssit Suunnistus & hyvät kartat ja vaikka kiintorastitUrheilutapahtumat Hyvät kartatIso uima-alla Lenkkeilymaastot, uima-allasMahdollisuus hyväntekeväisyyteebn Moottoripyörä vuokraamotEi rättipäitä kaupustelemassa Harrastusmahdollisuudet, kuten lumitilanne tai moottoriradatSukellus/snorklaus Jalkapallo-ottelutHiihtoladut Rauha ja turvallisuusAlkuasukkaat

32 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 32 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Om annat, vad? (1/2) RatsastusretketKokonaisuus sen mukaan, matkustanko lapseni kanssa vai muuten. Oma rauhaHei - LOMA - silloin on tärkeää aktiviteettien puute, ei aktiviteetit... tai stiten lomailette väärin. RauhaMerivesi altaat=erittäin tärkeä Kirpputorit, erittäin tärkeä (5)Ulkoilu ja kuntoilu HYVIÄ IHMISIÄ ILMAN (YLETTÖMIÄ) TAKA-AJATUKSIAEn käy missään Lomanviettopaikan valmiit paketit.Seuralaiset Lemmikkieläinten mukaan ottoEn tiedä Kielimatka Englaninkielellä.........En matkusta koskaan pidemmäksi aikaa Hotellin allas-alueEttä pääsee kohteisiin helposti rollaattorilla ja/tai pyörätuolilla, että saa avustajan paikan päällä. Erityisruokavalio (diabetes ja kihti). Tilava kylpyhuone ja WC. Turvakahvat WC:ssä ja suihkussa. Matalalattiabussi retkikohteisiin. Uima-allas melko tärkeä (4)Mikä tärkeä

33 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 33 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål?

34 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 34 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? TotaltManKvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till 360000 SEK 360- 600 KKR Mer än 600000 SEK Antal svar 1 039516523270283276210385296185 Annonser i tidningar 2,52,42,52,32,42,6 2,5 TV-reklam 2,3 2,22,32,42,32,42,32,1 Annonser på Internet 2,9 3,02,83,02,93,0 Direktreklam 2,52,42,62,22,32,7 2,52,4 Rekommendationer från vänner/bekanta 3,53,43,7 3,63,53,43,53,6 Artikel i tidning 3,13,03,33,13,2 3,1 3,3 Reportage/inslag i TV 3,13,03,22,93,03,23,1 3,2 Resmålets egen hemsida 3,73,53,83,6 3,83,6 3,73,9 Kataloger/broschyrer 3,13,03,22,93,13,33,23,13,23,1 Utomhusreklam 2,01,92,0 1,92,01,92,0 1,8 Mässor 2,22,12,22,0 2,3 2,2 2,1 Sociala media (Facebook, Twitter, Pinterest m.fl.) 2,1 2,32,22,11,92,22,12,0 Tripadvisor 1,71,81,71,9 1,71,51,7 2,0 Annat 1,5 1,41,61,51,41,31,41,51,4 Hushållets inkomst efter skatt

35 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 35 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Totalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam- stående Sambo/ gift Ensam- stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 0392904670327638040321 Annonser i tidningar 2,52,42,62,52,32,62,42,6 TV-reklam 2,32,42,3 2,22,32,22,3 Annonser på Internet 2,9 2,63,0 Direktreklam 2,52,42,72,52,32,62,32,5 Rekommendationer från vänner/bekanta 3,5 3,23,63,43,5 3,7 Artikel i tidning 3,13,03,13,23,13,2 Reportage/inslag i TV 3,13,03,1 2,93,1 Resmålets egen hemsida 3,73,43,63,73,53,7 3,8 Kataloger/broschyrer 3,13,03,2 3,03,23,03,1 Utomhusreklam 2,0 2,11,92,0 1,92,0 Mässor 2,2 2,32,1 2,32,1 Sociala media (Facebook, Twitter, Pinterest m.fl.) 2,12,32,22,02,22,0 2,1 Tripadvisor 1,71,81,91,71,81,7 1,8 Annat 1,5 1,61,41,51,41,71,4

36 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 36 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Totalt Etelä-Suomen Lääni Itä-Suomen Lääni Lapin Lääni Länsi-Suomen Lääni Oulun Lääni Antal svar 1 0395131461926893 Annonser i tidningar 2,5 2,62,32,42,6 TV-reklam 2,3 2,42,52,32,5 Annonser på Internet 2,9 3,12,83,1 Direktreklam 2,5 2,62,42,6 Rekommendationer från vänner/bekanta 3,53,63,43,73,53,6 Artikel i tidning 3,1 3,53,13,2 Reportage/inslag i TV 3,1 3,53,03,1 Resmålets egen hemsida 3,7 3,54,13,63,8 Kataloger/broschyrer 3,1 2,93,13,2 Utomhusreklam 2,0 2,31,92,1 Mässor 2,2 2,02,52,1 Sociala media (Facebook, Twitter, Pinterest m.fl.) 2,1 2,02,62,12,3 Tripadvisor 1,71,91,71,31,61,8 Annat 1,5 1,41,21,41,5

37 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 37 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Om annat, vad? (1/2) Suomi24 keskustelut Yleistieto, että paikassa on jotain kiinnostavaa tai uutta koettavaa Paikan päällä tutustutan maahan Tietoisuus kohteesta ennestään Sukalaisten kokemukset Maine Maksut Budjetti Historia Lähtökenttä, valinnnan varaa vähän muualla kuin helsingissä, mennään siis sinne minne pääsee. Forumit Informaatio netissä yleensä. Lentotarjoukset Otan itse selvää, siitä mitä minua kiinnosta Harrastusmahollisuus, kisapaikka Mattkaopaskirjat Oma aktiivinen etsiminen Ulkomaiset ystävät. Lähteä itse katsomaan ja tehdä omat arviot Asunut, ulkolaisia tuttuja, Netti Oma kokemus vastaavista kohteista Uutiset, vakaat olot maassa, turvallinen matkakohde Oma kokemus Google Oma tai puolison mielenkiinto, paikka jossa ei ole ennen käyty Tuttu paikka ennestään. Kyseisen maan kansalaiset Kysymyksiin tulee vastata täydellisesti jotta voit jatkaa eteenpäin RCI-lomakeskus lähellä Matkaopaskirjat Lonely Planet, Rough Guide Ei mikään Omatoimi Mainonta ja esitteet Lentojen hintavertailut Aikaisemmat kokemukset Matkakirjat, omat haaveet Netin saitit Aikaisemmat kokemuksemme maasta. Suomen tai englanninkieleiset nettisivut Appiukon suositus Internet Ei mikään En ole vielä käynyt paikkakunnalla

38 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 38 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Om annat, vad? (2/2) Henk.koht. s-posti Ei muuta. En päässyt kyselyssä eteenpäin, kun jätin tämän kohdan tyhjäksi. Lentoyhtiöt (miten pääsee lentokoneella) Vahinko valinta tämä muu-kohta. Kohtalo, "kismet" Matkatoimiston suosittelu Kiinnostukseni kohde......... Oma ennakkokäsitys kohteesta Mitä netistä löytyy, kaikki kiinnostava En matkustele!

39 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 39 Hur väl känner du egentligen till Åland och vad detta resmål kan erbjuda?

40 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 40 Hur väl känner du egentligen till Åland och vad detta resmål kan erbjuda? Visste + trodde TotaltManKvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till 360000 SEK 360- 600 KKR Mer än 600000 SEK Antal svar 1 039516523270283276210385296185 Bästa fisket i Östersjön 25%29%22%20%22%30%32%24%25%29% Har ett av Nordens största Casinon 19%23%15%16%19%23%18%17%20%21% Det tar 4 timmar med båt till Åland 72% 67%71%77%73%69%78% Det tar 45 minuter med flyg till Åland 60%63%57%51%55%68%67%54%63%69% Det finns 161 boendealternativ 35%31%38%28%30%41%42%31%35%37% Skärgården är bland de största i världen 47%48%44%34%40%58%55%41%48%54% Har några av Nordens bästa golfbanor 14% 13%9%11%16%20%12%13%17% Åland har täta färjeturer från Finland 63%61%65%64%60%63%65%59%64%71% Man kan ö-luffa med skärgårdsfärjorna 49% 48%41%48%57%49%42%51%61% Nästan 100 mil cykelvänliga vägar 60%53%67%53%54%68%67%56%61%66% Åland har flest soltimmar i Norden 29%28%30%18%25%33%43%29%28%31% På Åland kan man paddla varierat 48% 42%44%53%54%45%53%52% Åland har 17 stycken gästhamnar och ett stort antal besökshamnar 37% 38%30%34%45%42%32%40%44% Gamla fyrar och lotsstationer på guidade turer 57%54%60%54%53%57%66%54%62%61% Åland erbjuder vinteraktiviteter 26%27%25%30%23%25%26% 28%24% Hushållets inkomst efter skatt

41 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 41 Hur väl känner du egentligen till Åland och vad detta resmål kan erbjuda? Visste + troddeTotalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam- stående Sambo/ gift Ensam- stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 0392904670327638040321 Bästa fisket i Östersjön 25%24%28%26%21%29%8%28% Har ett av Nordens största Casinon 19%20% 19%18%21%13%20% Det tar 4 timmar med båt till Åland 72%67%74% 72%74%60%72% Det tar 45 minuter med flyg till Åland 60%56%59%62%60%64%43%57% Det finns 161 boendealternativ 35%31%39%36%31%40%25%33% Skärgården är bland de största i världen 47%41%50%48%43%54%28%41% Har några av Nordens bästa golfbanor 14%10%24%14%10%17%10%12% Åland har täta färjeturer från Finland 63%59%61%65%63%62%48%65% Man kan ö-luffa med skärgårdsfärjorna 49%43%46%51%46%53%35%49% Nästan 100 mil cykelvänliga vägar 60%52%67%63%59%66%50%57% Åland har flest soltimmar i Norden 29%22%35%31%28%35%13%24% På Åland kan man paddla varierat 48%46%37%49%50% 28%46% Åland har 17 stycken gästhamnar och ett stort antal besökshamnar 37%36%35%38%35%41%28%37% Gamla fyrar och lotsstationer på guidade turer 57%52%63%59%55%60%45%57% Åland erbjuder vinteraktiviteter 26%28%26%25%26% 18%28%

42 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 42 Hur väl känner du egentligen till Åland och vad detta resmål kan erbjuda? Visste + trodde Totalt Etelä-Suomen Lääni Itä-Suomen Lääni Lapin Lääni Länsi-Suomen Lääni Oulun Lääni Antal svar 1 0395131461926893 Bästa fisket i Östersjön 25%28%20%11%24%27% Har ett av Nordens största Casinon 19% 14%26%21%19% Det tar 4 timmar med båt till Åland 72% 65%79%76%68% Det tar 45 minuter med flyg till Åland 60%61%51%74%63%56% Det finns 161 boendealternativ 35%36%30%26%35%32% Skärgården är bland de största i världen 47%48%42%37%46%45% Har några av Nordens bästa golfbanor 14%15%8%11%13%16% Åland har täta färjeturer från Finland 63%62%60%42%67% Man kan ö-luffa med skärgårdsfärjorna 49%50%45%32%51%43% Nästan 100 mil cykelvänliga vägar 60%61%53% 63%60% Åland har flest soltimmar i Norden 29%28%23%37%26%44% På Åland kan man paddla varierat 48%50%42%58%44%56% Åland har 17 stycken gästhamnar och ett stort antal besökshamnar 37%38%36%32%37%41% Gamla fyrar och lotsstationer på guidade turer 57%58%55%63%56%58% Åland erbjuder vinteraktiviteter 26% 23%26%25%31%

43 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 43 Hur attraktivt tycker du att detta gör Åland som resmål?

44 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 44 Hur attraktivt tycker du att detta gör Åland som resmål? TotaltManKvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till 360000 SEK 360- 600 KKR Mer än 600000 SEK Antal svar 1 039516523270283276210385296185 Bästa fisket i Östersjön 2,32,52,02,32,12,42,3 2,42,3 Har ett av Nordens största Casinon 1,71,91,62,01,61,71,51,8 1,5 Det tar 4 timmar med båt till Åland 3,33,23,43,2 3,43,3 Det tar 45 minuter med flyg till Åland 2,82,73,02,82,73,02,92,82,92,7 Det finns 161 boendealternativ 3,53,33,73,43,5 3,43,5 Skärgården är bland de största i världen 3,33,23,53,3 3,53,43,33,4 Har några av Nordens bästa golfbanor 1,61,71,51,71,51,6 1,7 Åland har täta färjeturer från Finland 3,43,23,53,3 3,53,4 Man kan ö-luffa med skärgårdsfärjorna 3,12,93,23,13,03,22,93,03,13,2 Nästan 100 mil cykelvänliga vägar 2,92,83,13,02,82,93,02,93,12,9 Åland har flest soltimmar i Norden 3,53,33,73,5 3,63,5 3,6 På Åland kan man paddla varierat 2,5 2,62,5 2,42,52,6 Åland har 17 stycken gästhamnar och ett stort antal besökshamnar 2,32,22,42,32,22,42,22,3 Gamla fyrar och lotsstationer på guidade turer 3,33,13,53,3 3,43,3 3,4 Åland erbjuder vinteraktiviteter 2,2 2,32,52,32,12,02,22,32,1 Hushållets inkomst efter skatt

45 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 45 Hur attraktivt tycker du att detta gör Åland som resmål? Totalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam- stående Sambo/ gift Ensam- stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 0392904670327638040321 Bästa fisket i Östersjön 2,3 2,62,32,22,31,82,4 Har ett av Nordens största Casinon 1,71,81,71,61,81,71,51,7 Det tar 4 timmar med båt till Åland 3,33,23,3 2,83,3 Det tar 45 minuter med flyg till Åland 2,8 2,72,8 2,92,62,8 Det finns 161 boendealternativ 3,53,43,33,53,43,53,23,5 Skärgården är bland de största i världen 3,33,2 3,43,33,42,83,3 Har några av Nordens bästa golfbanor 1,6 1,71,6 1,51,6 Åland har täta färjeturer från Finland 3,43,33,13,4 3,03,4 Man kan ö-luffa med skärgårdsfärjorna 3,13,02,83,1 2,73,2 Nästan 100 mil cykelvänliga vägar 2,92,8 3,02,93,02,62,9 Åland har flest soltimmar i Norden 3,53,43,23,63,43,53,23,7 På Åland kan man paddla varierat 2,5 2,42,7 Åland har 17 stycken gästhamnar och ett stort antal besökshamnar 2,32,22,3 1,92,4 Gamla fyrar och lotsstationer på guidade turer 3,33,23,33,43,3 3,03,4 Åland erbjuder vinteraktiviteter 2,2 2,1 2,5

46 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 46 Hur attraktivt tycker du att detta gör Åland som resmål? Totalt Etelä-Suomen Lääni Itä-Suomen Lääni Lapin Lääni Länsi-Suomen Lääni Oulun Lääni Antal svar 1 0395131461926893 Bästa fisket i Östersjön 2,3 2,62,22,6 Har ett av Nordens största Casinon 1,7 1,81,61,7 Det tar 4 timmar med båt till Åland 3,3 3,2 3,43,3 Det tar 45 minuter med flyg till Åland 2,8 2,92,8 3,0 Det finns 161 boendealternativ 3,5 3,33,43,6 Skärgården är bland de största i världen 3,33,4 3,33,23,4 Har några av Nordens bästa golfbanor 1,6 1,5 1,7 Åland har täta färjeturer från Finland 3,43,33,43,33,43,6 Man kan ö-luffa med skärgårdsfärjorna 3,1 3,03,1 3,0 Nästan 100 mil cykelvänliga vägar 2,9 3,32,93,1 Åland har flest soltimmar i Norden 3,53,63,43,5 3,6 På Åland kan man paddla varierat 2,5 2,42,72,52,7 Åland har 17 stycken gästhamnar och ett stort antal besökshamnar 2,3 2,4 2,22,4 Gamla fyrar och lotsstationer på guidade turer 3,3 3,43,63,33,5 Åland erbjuder vinteraktiviteter 2,2 2,12,22,4

47 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 47 Hur intressant tycker du att följande resepaket, som kan skräddarsys efter dina önskemål, från Åland skulle vara för dig? (resa, boende, upplevelse mat m.m.)

48 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 48 Hur intressant tycker du att följande resepaket, som kan skräddarsys efter dina önskemål, från Åland skulle vara för dig? (resa, boende, upplevelse mat m.m.) Mycket + ganska intressant TotaltManKvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till 360000 SEK 360- 600 KKR Mer än 600000 SEK Antal svar 1 039516523270283276210385296185 Cykelpaket 44%41%48%46%43%42%46%44%46% MC-paket 19%25%14%24%22%19%10%20% Skärgårdspaket 68%61%76%64%69%73%67%70%71%66% Spapaket 58%50%66%58%61%56%55%60%58%53% Kulturpaket 45%34%56%40%42%45%55%48%46%39% Festivalpaket 22% 20%29%26%17%10%27%21%16% Gourmetpaket 48%46%51% 50%42%48%47%60% Familjepaket 41%39%43%50%51%32%29%33%49%50% Golfpaket 7%9%5%8%6%7% 10% Fiskepaket 23%32%15%23%20%26%25%24%26%23% Weekendresa 71%65%76%70%71%74%67%71%73%72% Möte/konferens 11% 10%12% 6% 13%17% Hushållets inkomst efter skatt

49 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 49 Hur intressant tycker du att följande resepaket, som kan skräddarsys efter dina önskemål, från Åland skulle vara för dig? (resa, boende, upplevelse mat m.m.) Mycket + ganska intressantTotalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam- stående Sambo/ gift Ensam- stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 0392904670327638040321 Cykelpaket 44%40%37%46%45% 48%44% MC-paket 19%23%15%18% 19%28%20% Skärgårdspaket 68%66%61%70%67%68% 71% Spapaket 58%56%54%59%56%52%60%66% Kulturpaket 45%42%52%46%48%47%33%40% Festivalpaket 22%30%26%18%28%16%38%19% Gourmetpaket 48%47%43%50%45%50% Familjepaket 41%32%43%44%16%29%53%79% Golfpaket 7% 11%7% 8%7% Fiskepaket 23%26% 22% 24%18%25% Weekendresa 71%70%65%71%69%67%70%78% Möte/konferens 11%9%13%11%13%9%3%11%

50 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 50 Hur intressant tycker du att följande resepaket, som kan skräddarsys efter dina önskemål, från Åland skulle vara för dig? (resa, boende, upplevelse mat m.m.) Mycket + ganska intressant Totalt Etelä-Suomen Lääni Itä-Suomen Lääni Lapin Lääni Länsi-Suomen Lääni Oulun Lääni Antal svar 1 0395131461926893 Cykelpaket 44%43%41%63%45%52% MC-paket 19% 20%32%18%19% Skärgårdspaket 68%69%70%68%67%72% Spapaket 58%56%60%74%54%69% Kulturpaket 45%43%45%42%46%55% Festivalpaket 22%24%17%32%18%22% Gourmetpaket 48%50% 26%47%51% Familjepaket 41%38%45%32%41%52% Golfpaket 7%9%5% 4%10% Fiskepaket 23%22% 37%21%35% Weekendresa 71%70%71%63%69%78% Möte/konferens 11% 9%5%10%13%

51 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 51 Skulle du kunna tänka dig att besöka Åland i samband med minst en övernattning? (alltså inte ett kortare stopp i samband med resa med någon av Finlandsfärjorna)

52 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 52 Skulle du kunna tänka dig att besöka Åland i samband med minst en övernattning? (alltså inte ett kortare stopp i samband med resa med någon av Finlandsfärjorna) TotaltManKvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till 360000 SEK 360- 600 KKR Mer än 600000 SEK Antal svar 1 039516523270283276210385296185 Ja, definitivt49%44%53%58%47%50%37%45%52%58% Ja33%35%31%26%34% 39%36%34%24% Tveksam15%17%14%13%15% 19%15%12%15% Nej3%4%2%3%4%2%6%4%2% Hushållets inkomst efter skatt

53 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 53 Skulle du kunna tänka dig att besöka Åland i samband med minst en övernattning? (alltså inte ett kortare stopp i samband med resa med någon av Finlandsfärjorna) Totalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam- stående Sambo/ gift Ensam- stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 0392904670327638040321 Ja, definitivt49% 43%48%51%43%45%38%58% Ja33% 36%26%32%37%34%40%27% Tveksam15% 17%15% 16%18%20%13% Nej3% 4%11%3%4%3% 2% Totalt Etelä-Suomen Lääni Itä-Suomen Lääni Lapin Lääni Länsi-Suomen Lääni Oulun Lääni Antal svar 1 0395131461926893 Ja, definitivt49% 50%45%37%47%56% Ja33% 32%38%37%34%27% Tveksam15% 16%14%21%15%13% Nej3% 5%4%

54 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 54 Hur kommer det sig att du inte är helt positiv till att besöka Åland, vad beror det på, vart skulle du hellre åka? Ahvenanmaa Suomiäidin persreikä. Kaupunkiloma Keski-Euroopassa.Ei minulla ole mitään Ahvenanmaata vastaan, se vaan ei oikein ole (?) minun juttuni - eikä ainakaan samalla tavalla kuin Tukholma, jota suorastaan rakastan... Paska maaEn osaa vastata. Jos pitää puhua ruotsia, menen mieluummin Ruotsiin. Punkit pelottavat.Keski-Eurooppaan esim Italiaan. Lennän eri puolille maailmaa samalla hintaa kuin matkusta Ahvenanmaalle. Huonot kokemukset. Ei puhuttu suomea. Kaikki takkusi.Sweduja näkee liikaa sisämaassakin. Virossa on parempia golfkenttiä ja mukavampaa porukkaa. Lisäksi siellä ymmärretään hyvin Suomea ja Englantia. Svenska talande bättre folkAhvenanmaalle voisi myöntää täyden itsenäisyyden eli täysin irrallaan suomesta tai sitten myydä se ruotsalaisille. Täysin hyödytön ja kallis suomalsisille. Suurin syy pakkoruotsi. Mieluimmin matkustan Välimeren maihin, sivistystä, kulttuuria ja historiaa. Suomen ruotsalaisin paikka. Saaristo voi olla hieno, mutta... Matkustelen mieluummin Suomessa, vaikka sekin on Suomessa, niin en pidä laiva-enkä lentomatkoista. Matkustan mieluiten junalla tai omalla autolla ja sillä en lähde Ahvenanmaalle Kerran olen käynyt.On liian hälisevää,ruuhkaista. Mieluimmin Norjaan ja Viroon ym.Baltiaan Kallis, viikon loman etelään saa viikonlopun hinnallaKaikki palvelut ruotsinkielisiä Taloudellinen tila ei ole nyt hyvä.Jag talar inte svenska perkele Tylsän tuntuinen paikka.Liikaa suomenruotsalaisia.Ruotsinkieli ei minulta suju, en ole ulkoilma tai mökki-ihminen, kotimaanmatkailu on suhteettoman kallista Jonnekin missä on toisenlainen kulttuuri, ja lämmintä. etelään siisKyprokselle Etelän lämpöönEn matkustele manner-Suomen ulkopuolella MIELUMMIN ULKOMAILLEOma mökki Suomessa. Haluan suurempaa eroa eroa arkipäivään. Lähialueet eivät erityisesti kiinnosta. Silloin kun on mahdollist amatkustaa, haluan matkustaa kauemmas, nähdä erilaisia ja uusia asioita ja nauttia hyvästä säästä. Vesisada, kylmä merivesi eivät jaksa kiinnostaa, vaikka saaristo ja luonto toki Ahvenanmaalla erittäin kauniita ovatkin. Matkustan mieluummin etämmäksi kun lähden matkoille. Kielivaikeudet UnkariinEn pidä ahvenmaasta se joutaisi liittää ruotsiin, niiden ei edes tyarvitse suorittaa yleistä asevelvollisuutta

55 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 55 Hur kommer det sig att du inte är helt positiv till att besöka Åland, vad beror det på, vart skulle du hellre åka? LämpöönOlen nuorempana viettänyt useampia viikkoja pyöräillen A:maalla, nykyään käyn jossain muualla Etelän lämpöönSuhtaudun myönteisesti vierailuun ahvenanmaalla, mutta pidän enemm'än suunnittelemattomista omatoimimatkoista. Olen kiinnostunut enemmän villistä luonnosta kuin aktiviteeteista. Minulla on ahvenanmaasta oma kokemukseen perustuva käsitykseni. Minne vaan Sielä ei olla tuttavien mielestä kovin vieraan varaisia ja eivät suostu puhumaan suomena. Viro on tällä hetkellä mieluisempi vaihtoehto. Ruotsin kielestäEuroopassa on paljon kiinnostavampia kohteita. Ahvenanmaan hintataso. Puhuvatten melkolailla vain ruotsia. Maihin jossa amerikankielellä pärjää.En osaa sanoa Ei mahdollisuuksia matkustamiseen lemmikin vuoksi ja työtilanteen vuoksi. Rahat ovat tiukilla, joten kohde valitaan yleensä sen perusteella, että sää on varmasti lämmin ja aurinkoinen (vrt. etelä-Eurooppa). Olen aivan positiivinen Ahvenanmaan suhteen, mutta nuoruudessa se tuli jo koluttua muutaman kerran. Joten nyt vanhemmiten aktiviittien haluaminen on vähentynyt. On jo oltu siellä muutaman kerran, se riittää RuotsinkielinenLontooseen Huono kokemus joskus taannoin palvelusta Ahvenanmaalla!Tukholmaan, Tallinnaan Joko aurinkorannoille tai johonkin suurkaupunkiin mieluummin.En tiedä Matkustaisin mieluummin etelään, olen kerran käynyt ahvenanmaalla luokkaretkellä ja vaikka se kuuluu suomeen, siellä puhuttiin ruotsia ja suomalaisiin suhtauduttiin kuin ulkomaalaisiin eli tylysti. Kallista ja olen ollut siellä kerran. Mieluummin menen Suomen ulkopuolelle. Palvelua ei tahdo saada omalla virallisella kielellään siellä.En osaa sanoa Kielimuuri.Suhtautuvat suomalaisiin nuivasti. Ruotsinkielisiä ja ruotsinmielisiä ihmisiä. Liian kaukana. Pysyn mieluummin Suomen puolella. Olen joskus valvonut yön terminaalissa ahvenanmaalla saamatta mitään palvelua. kerta riitti En halua mennä "Ruotsiin" Olen lähinnä kiinnostunut vain kulttuurimatkoista tai takuuvarmoista aurinkomatkoista. Rasistinen maakunta

56 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 56 Hur kommer det sig att du inte är helt positiv till att besöka Åland, vad beror det på, vart skulle du hellre åka? Ei sovi hyvin vammaiselle. Teneriffa on rakenneetu esteettömäksi.Espanjaan, Sveitsiin, Saksaan, Italiaan, Turkkiin Samalla aikaa matkustaa helposti kauemmaksi ja samalla hintaakin lähes.Heidän suhtautuminen suomalaisiin ja suomenkielisiin palelumielessä Kokemuksesta. Saaristo hieno, mutta asukkailla ongelma mannersuomalaisten suhteen. Ei vaan ole kovin positiivinen mielikuva saaresta Koska AhvenanmaaUlkomaille tutustumaan erilaiseen kulttuuriin, historiaan ja ruokaan. Ei erityistä syytäEn tiedä. Kanarialle Ulkomaille.Mieluummin suurempiin kaupunkeihin lyhytkestoisella lomalla Ei kuulosta houkuttelevalta. Menisin mielummin Pietariin.He haluavat olla ruottalaisia, minun puolestani saavatkin olla, minä en sinne kaipaa... mieluiten vaikka etelänapa mantereelle kuin ålandiaan. Olen vieraillut siellä jo useamman kerran ja se on nähty.Vieraillessani viimeksi Ahvenanmaalla tapasin harvinaisen paljon epäystävällisiä paikkakuntalaisia, sen sijaan sekä Norjassa, että Venäjällä paikkakuntalaiset olivat erittäin ystävällisiä ja avuliaita Jos johonkin lähtee, niin silloin mieluummin kauas ja todella lämpimään. Ahvenanmaa on liian lähellä. Ruokahaasteet ovat kaataneet monet kohteet. Täytyy olla apartementos- majoitusta ja sitä en ole vielä löytänyt Ahvenanmaalta. Matkustan mieluummin kauemmaksi, kun kerran matkalle lähden. Myös punkkitilanne ja aivokuumeriski huolestuttavat jonkin verran. Suomessa on kallista lomailla suhteessa ulkomaanmatkoihin. Ja ulkomailla on takuu lämmintä. En tunne paikkaa. Matkustaisin mieluummin Viroon.Mielummin ulkomaille Kallis, Viro parempiEnglantiin Pikku hiljaa ja lähinnä sään salimissa rajoissa ja jos tietäisin enenmän ja mikä on hintataso viime kesänä sentään olimme sinne päin eli turun saaristossa nauvossa ja se kyllä sinänsä miellytti Lämpimään aurinkokohteeseen Kylmää, tylsää. Ahvenanmaalaiset eivät pidä suomalaisista. Punkkeja.No ei vaan kiinnosta Ahvenanmaa, mieluiten menisin Malgaan tai New Yorkiin. Lähikohteista Viro ja etäkohteista Aasian maat kiinnostaa tällä hetkellä.Oma terveydentila esteenä monille mielihaluille!

57 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 57 Hur kommer det sig att du inte är helt positiv till att besöka Åland, vad beror det på, vart skulle du hellre åka? Matkustaisin mielummin esim. isoon kaupunkiin, jossa on enemmän nähtävyyksiä Lähinnä oman elämäntilanteen takia, muuten voisi. Jos ei suomessa pärjää suomen kielellä niin antaa olla.Kreetalle Minulla on mielikuva Ahvenanmaalaisten olevan ylimielisiä suomalaisia kohtaan. Ei ole mitää syytä sinne matkustamiseen. Mielummin Gotlantiin Enpä usko että siellä on mitään kiinnostavaa. Mieluummin vaikka Ruotsiin.Rahat loppu Ahvenanmaalla ymmärretään kyllä suomea mutta ei haluta puhua. Vastataan ruotsiksi vaikka kysytään suomeksi ja ollaa töykeitä suomalaisille. Aikaisempi kokemus vuosia sitten, siellä ei puhuta suomea.Onko siellä mitään tekemistä tai näkemistä, niin pieni paikka. Menisin Keski- Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin. Lattea mielikuva Ahvenanmaalta, ei houkuta lainkaan. Tylsä.En paljo,matkustele enkä tiiä minne Ei pärjää Suomen kielellä. Ei voi kalastaa.Käyty. Tylsä. Olen käynyt niin usein käynyt että ei enää kiinnosta.Jos minulla on/olisi varaa matkustaa, lentäisin etelän lämpöön. Nytkin kaikki kulut nousivat vuodenvaihteesta ja verotuksen ansiosta pienetkin tulot pienenivät entisestään. Onnea vaan yrittäjille, kun ostovoima pienenee. Johtuu taloudellisesta kestävyysvajeesta.Kyse lähinnä omasta jaksamisesta kroonisen sairauden takia ja matkustus siksi haastavaa Ei ole aikaa eikä myöskään rahaaEsim. Tukholma RuotsiinHävettää että se kuuluu suomeen ja tuota bättre folkket homopoprukkaa vielä hyysätään Norjan kaltaiset paikat kiinnostaa enemmän.Siel on ruotttalaisii Ihmiset puhuvat siellä ruotsia, minä haluan suomenkielistä palvelua Suomessa. Sinänsä liikunta-/hyvinvointiloma kyllä kiinnostaisi. Kylpylä, jossa hoitoja ja liikuntamahdollisuuksia niin ryhmässä kuin yksin. Liian hankala ja pitkä matka sisämaasta Jonnekin muualleKauemmas ulkomaille Ruotsinkielisyys,mieluummin jokin etelän lämmin lomakohde.Matkustan mieluummin kauemmaksi

58 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 58 Hur kommer det sig att du inte är helt positiv till att besöka Åland, vad beror det på, vart skulle du hellre åka? Ei ole niin kiinnostava kohde. mielummin sitten kaukomatkoilleKesäisin aika menee omalla mökillä Jos ilmaseksi saa kaikki ylläpidosta lähtien niin sit vois vieraillaEi varaa matkustaa ViroonEn osaa sanoa Matkustaminen on kiinni taloudellisesta tilanteesta. Ex- miesystävän aiheuttamat velat vie kuukausiansioista ison osan + muut kulut päälle. Ei yksinkertaisesti ole varaa matkustaa, mihinkään tällä hetkellä! Mielelläni tutustuisin Ahvenanmaahan! En osaa sanoa En tiedä paikasta paljoakaan, mutta en tiedä olisiko se silti minulle "sopiva". Mielummin Tukholmaan tai muualle Ruotsiin. En pidä matkustelusta eli en minnekään. HurritEn nykyään matkustele paljoakaan, ei ole kyse ainoastaan Ahvenanmaasta. Ei paljonkaan kiinnosta, olen jo kerran käynyt. Sama ilmasto kuin muuaalla Suomessa ja sama hintataso. En jaksa enää matkustella. En koe kohdetta kiinnostavaksi tällä hetkellä, Euroopan kaupunkikohteet kiinnostaa En matkustele, en ole koskaan käynyt suomea kauempana, enkä haluakkaan. En juurikaan tunne sitä.Matkustaisin Prahaan Hasekin baariin jos jonnekkin matkustaisin Kanadaan En minnekäänEn matkustele Myytäis ruotsille koko ahvenanmaaNew Yorkiin. KanarialleKotimaa Etäisyys, lähemmäksi.Eipä vaan kiinnosta! Ei ole minkäänlaista kiinnostusta ko paikasta !Ahvenanmaa on kuin Suomi, jossa ei kuitenkaan puhuta suomea. Kiertelisin mieluummin Suomea mantereella. En matkusteleKoska ympäristön vaihtelu on mukavaa

59 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 59 Hur kommer det sig att du inte är helt positiv till att besöka Åland, vad beror det på, vart skulle du hellre åka? Liikaa ruotsinkielisiä. VenäjälleEi paljoa hurrit kiinnosta ! Ei ole rahaa matkustaa minnekkään, siksi ei kovin positiivista suhtautumista. Jos olis varaa matkustaa niin paikalla ei ole väliä. En matkusta Kartan paikkoja, jonne pitää mennä laivalla.En tällä hetkellä minnekkään, koska ei ole aikaa/rahaa matkustaa. En pidä ruotsinkielisistä paikoista yhtään. En minnekään. En harrasta matkustelua.Ahvenanmaa ei ole minusta kiinnostava matkakohde Johonkin lämpimään/eteläänKoira pitäisi saada johonkin hoitoon. Tallinnaan päiväristeily En mihinkäänKotimaa riittää En matkustele. Ahvenanmaalaiset ovat vähän niin kuin Ranskalaiset, puhuvat vain ja ainoastaan omaa kieltänsä. Kotiolosuhteet vaikuttavat kaikkeen -> en matkusta mihinkään. Mitä mä siellä tekisin. IslantiEi vaan kiinnosta Ei vain kiinnosta, manner-Suomi enemmän, tai Norja tai Ruotsi

60 MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland 60 Kontaktuppgifter Vilka är vi som arbetar med rapporten och hur når Du oss?  Postadress Box 7194 103 88 STOCKHOLM Besöksadress Oxtorgsgatan 4, 9-10 tr.  Telefon 08-611 74 40 Fax 08-678 47 11 E-mail analyser@mistat.se  Kontaktpersoner Anders Örtengren


Ladda ner ppt "Visit Åland FINLAND MarkCheck® Mars 2013. MarkCheck® Visit Åland - Mars 2013 Finland Kännedom och omdöme om Åland som resmål Kännedom om olika resmål."

Liknande presentationer


Google-annonser