Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Visit Åland FINLAND MarkCheck® Mars 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Visit Åland FINLAND MarkCheck® Mars 2013."— Presentationens avskrift:

1 Visit Åland FINLAND MarkCheck® Mars 2013

2 Kännedom och omdöme om Åland som resmål
Var fjärde tillfrågad på den finska marknaden har god kännedom om Åland som resmål. Män och tillfrågade med en hushållsinkomst på kr eller mer känner till Åland i högra utsträckning. Besök Under de senaste tre åren har de tillfrågade gjort i genomsnitt 0,45 resor till Åland. Vi ser att de i åldern år samt män generellt sett gör något fler besök (0,7 respektive 0,6). Estland är det resmål som besökts mest frekvent (2,51 resor). Omdöme och attraktivitet När det gäller omdöme om Åland och hur attraktivt det är som resmål är kvinnor och de som är 50 år eller äldre positiva i något högre grad. Kännedom om olika resmål (ganska+mycket väl) Sverige 49% Estland 44% Åland 25% Norge 14% Ryssland 8% Besökt…i snitt under de senaste tre åren Estland 2,51 Sverige 1,79 Ryssland 0,55 Norge 0,45 Åland Omdöme (5=mkt bra, 1=mkt dåligt) Sverige 3,74 Norge 3,64 Estland 3,55 Åland 3,52 Ryssland 2,55 Hur attraktiva är resmålen (5=mycket, 1=inte alls) Norge 3,5 Estland 3,49 Sverige 3,43 Åland 3,25 Ryssland 2,59

3 Resvanor och aktiviteter
Vanligast med weekendresor Ungefär var fjärde (27%) reser på en weekendresa till en storstad minst någon gång per år. Ser vi till resvanor i Finland uppger mer än var femte (22%) att de brukar bilsemestra i Finland minst en gång per år. Att hyra stuga/lägenhet är inte lika vanligt, drygt var tionde (13%) tillbringar minst en semestervecka på detta sätt. 13% hyr stuga/lägenhet i Finland minst en gång/år. Vanligast bland de som är gifta/sambo samt bland gifta/sambos med barn i hushållet. 22% bilsemestrar i Finland minst en gång/år. Vilka aktiviteter är viktigast? Historiska platser anses vara viktigt i störst utsträckning, följt av restauranger, djur och naturliv och shopping. Män anser i högre grad att nattliv, fiske och barer samt möjlighet att paddla kanot är viktigt medan kvinnorna i högre utsträckning värdesätter djur och naturliv, shopping, wellness/SPA samt slott, kyrkor och borgar. Källa till inspiration När det ska väljas resmål är det tre av fem (62%) som tycker det är viktigt att kunna söka information på resmålets hemsida. En nästan lika hög andel värdesätter rekommendationer från vänner och bekanta (58%). Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse?

4 Kännedom om vad Åland kan erbjuda
De tillfrågade känner till hur de tar sig till Åland! Ser vi till hur väl respondenterna känner till vad Åland kan erbjuda är det i första hand avståndet till Åland, att det tar fyra timmar med båt att åka dit samt att det går täta färjeturer från Finland, som är bekant. Värt att nämna är att ungefär var tredje känner till Ålands soltimmar samt den stora tillgången av boendealternativ, något som hamnar i topp på vad som anses göra Åland till ett attraktivt resmål! Hur attraktivt tycker du att detta gör Åland som resmål? Weekendresor är mest intressant Sju av tio tycker att weekendresor respektive skärgårdspaketet är av intresse. Mer än hälften lockas även av Spapaketet. När det gäller paketresor noteras vissa intresseskillnader mellan män och kvinnor. Med undantag av fiskepaketet och MC-paketet är kvinnorna generellt sett mer intresserade. En klar majoritet (82%) skulle kunna tänka sig att besöka Åland i samband med minst en övernattning.

5 Innehållsförteckning
Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till olika delar av presentationen (obs, fungerar i bildspelsläge). Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån resultatet Bakgrundsuppgifter Resultatredovisning Fråga 1 Hur väl skulle du vilja säga att du känner till följande resmål? Fråga 2 Ungefär hur många gånger har du besökt följande resmål under de senaste tre åren? Fråga 3 Vilket är ditt allmänna omdöme om dessa resmål? Fråga 4 Hur attraktiva skulle du vilja säga att dessa resmål är för dig? Fråga 5 Hur ofta brukar du semestra på följande olika sätt? Fråga 6 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Fråga 7 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Fråga 8 Hur väl känner du egentligen till Åland och vad detta resmål kan erbjuda? Fråga 9 Hur attraktivt tycker du att detta gör Åland som resmål? Fråga 10 Hur intressant tycker du att följande resepaket, som kan skräddarsys efter dina önskemål, från Åland skulle vara för dig? (resa, boende, upplevelse mat m.m.) Fråga 11 Skulle du kunna tänka dig att besöka Åland i samband med minst en övernattning? (alltså inte ett kortare stopp i samband med resa med någon av Finlandsfärjorna) Fråga 12 Hur kommer det sig att du inte är helt positiv till att besöka Åland, vad beror det på, vart skulle du hellre åka? Kontaktuppgifter

6 Syfte och metod Visit Åland har givit Mistat AB i uppdrag att genomföra en undersökning med syfte att klargöra bilden av och intresset för Åland. Undersökningen har genomförts under perioden 1-8 februari 2013 med hjälp av webbenkäter i ett antal webbpaneler. Totalt har svar samlats in och databearbetats. De delmålgrupper som redovisas i rapporten är följande: Kön Ålder Årsinkomst Boendeform Familjeform I vilken del av Finland man bor

7 Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån resultatet
Resultaten i undersökningen redovisas löpande i diagramform med kommentarer kring resultaten. Ibland kan vissa avvikelser uppkomma vilka beror på de avrundningar som sker i de statistikprogram som används. Vid frågor där man tillåts ange fler än ett svarsalternativ summerar procenttalen i kolumnen till mer än 100%. Vid undersökningar genomförda med hjälp av stickprov finns det alltid inbyggda osäkerhetsmarginaler i de erhållna resultaten. Det är viktigt att man alltid kommer ihåg att det är ungefärliga värden som man arbetar med. Storleken på dessa osäkerhetsmarginaler beror bl a på hur väl man lyckats med sitt urval och storleken på stickprovet. Nedan visas allmänt rekommenderade osäkerhetsmarginaler för procenttal räknade på 200, 500 respektive 1000 intervjuer. Det ”sanna” procenttalet ligger med 95% sannolikhet inom intervallet +/- det procenttal som anges i tabellen nedan. Den vikt som skall läggas på dessa osäkerhetsmarginaler beror naturligtvis på hur viktiga ändamålen/besluten som skall fattas är. 200 intervjuer 500 intervjuer 1000 intervjuer Procenttal nära 10 +/- 4 +/- 3 +/- 2 Procenttal nära 20 +/- 6 Procenttal nära 30 +/- 7 Procenttal nära 40 Procenttal nära 50 +/- 5 Procenttal nära 60 Procenttal nära 70 Procenttal nära 80 Procenttal nära 90

8 Vilka har deltagit i undersökningen
Bakgrundsuppgifter Vilka har deltagit i undersökningen

9 Vilka har deltagit i undersökningen
Bakgrundsuppgifter Vilka har deltagit i undersökningen

10 Vilka har deltagit i undersökningen
Bakgrundsuppgifter Vilka har deltagit i undersökningen Ungefär hur ofta brukar du åka iväg på privata ”semesterresor” på följande olika sätt?

11 Resultatredovisning

12 Hur väl skulle du vilja säga att du känner till följande resmål?

13 Hushållets inkomst efter skatt
Hur väl skulle du vilja säga att du känner till följande resmål? Hushållets inkomst efter skatt Ganska väl + Mycket väl Totalt Man Kvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till SEK KKR Mer än SEK Antal svar 1 039 516 523 270 283 276 210 385 296 185 Estland 44% 47% 42% 51% 45% 40% 39% 52% Sverige 49% 53% 43% 50% 59% Ryssland 8% 11% 5% 9% 6% 7% Norge 14% 16% 12% 17% Åland 25% 30% 21% 23% 29% 28% 34%

14 Ensam-stående med barn
Hur väl skulle du vilja säga att du känner till följande resmål? Ganska väl + Mycket väl Totalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam-stående Sambo/ gift Ensam-stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 039 290 46 703 276 380 40 321 Estland 44% 40% 52% 46% 41% 48% 53% 43% Sverige 49% 57% 47% 45% Ryssland 8% 9% 17% 7% 5% Norge 14% 11% 15% 12% Åland 25% 21% 24% 28% 23% 31% 10% Ganska väl + Mycket väl Totalt Etelä-Suomen Lääni Itä-Suomen Lääni Lapin Lääni Länsi-Suomen Lääni Oulun Lääni Antal svar 1 039 513 146 19 268 93 Estland 44% 54% 42% 32% 36% 27% Sverige 49% 53% 38% 58% 52% Ryssland 8% 9% 11% 5% Norge 14% 13% 12% 19% Åland 25% 29% 28%

15 Ungefär hur många gånger har du besökt följande resmål under de senaste tre åren?

16 Hushållets inkomst efter skatt
Ungefär hur många gånger har du besökt följande resmål under de senaste tre åren? Hushållets inkomst efter skatt Medel Totalt Man Kvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till SEK KKR Mer än SEK Antal svar 1 039 516 523 270 283 276 210 385 296 185 Estland 2,5 2,2 3,0 2,1 2,7 2,9 Sverige 1,8 1,9 1,7 2,0 1,5 1,6 Ryssland 0,6 0,7 0,4 0,5 Norge 0,3 Åland

17 Ensam-stående med barn
Ungefär hur många gånger har du besökt följande resmål under de senaste tre åren? Medel Totalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam-stående Sambo/ gift Ensam-stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 039 290 46 703 276 380 40 321 Estland 2,5 2,1 3,0 2,6 2,2 2,9 3,5 Sverige 1,8 1,5 2,7 1,9 1,6 2,0 Ryssland 0,6 0,5 0,7 0,4 Norge 0,2 Åland Medel Totalt Etelä-Suomen Lääni Itä-Suomen Lääni Lapin Lääni Länsi-Suomen Lääni Oulun Lääni Antal svar 1 039 513 146 19 268 93 Estland 2,5 3,5 1,6 0,7 1,9 0,8 Sverige 1,8 0,9 5,5 1,7 Ryssland 0,6 0,3 0,5 0,1 Norge 0,2 Åland

18 Vilket är ditt allmänna omdöme om dessa resmål?

19 Hushållets inkomst efter skatt
Vilket är ditt allmänna omdöme om dessa resmål? Hushållets inkomst efter skatt Medel Totalt Man Kvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till SEK KKR Mer än SEK Antal svar 1 039 516 523 270 283 276 210 385 296 185 Estland 3,6 3,5 Sverige 3,7 3,8 Ryssland 2,5 2,6 2,7 Norge Åland 3,4

20 Ensam-stående med barn
Vilket är ditt allmänna omdöme om dessa resmål? Medel Totalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam-stående Sambo/ gift Ensam-stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 039 290 46 703 276 380 40 321 Estland 3,6 3,5 3,8 Sverige 3,7 3,9 Ryssland 2,5 2,6 2,7 2,4 Norge Åland 3,4 3,2 Medel Totalt Etelä-Suomen Lääni Itä-Suomen Lääni Lapin Lääni Länsi-Suomen Lääni Oulun Lääni Antal svar 1 039 513 146 19 268 93 Estland 3,6 3,4 3,5 Sverige 3,7 3,8 Ryssland 2,5 2,6 3,1 2,4 Norge 3,9 Åland 3,3

21 Hur attraktiva skulle du vilja säga att dessa resmål är för dig?

22 Hushållets inkomst efter skatt
Hur attraktiva skulle du vilja säga att dessa resmål är för dig? Hushållets inkomst efter skatt Totalt Man Kvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till SEK KKR Mer än SEK Antal svar 1 039 516 523 270 283 276 210 385 296 185 Estland 3,5 3,4 3,6 Sverige 3,3 Ryssland 2,6 2,5 2,7 Norge Åland 3,1 3,2

23 Ensam-stående med barn
Hur attraktiva skulle du vilja säga att dessa resmål är för dig? Totalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam-stående Sambo/ gift Ensam-stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 039 290 46 703 276 380 40 321 Estland 3,5 3,4 3,7 3,6 Sverige Ryssland 2,6 2,7 2,8 2,5 Norge Åland 3,3 3,2 3,0 Totalt Etelä-Suomen Lääni Itä-Suomen Lääni Lapin Lääni Länsi-Suomen Lääni Oulun Lääni Antal svar 1 039 513 146 19 268 93 Estland 3,5 3,3 Sverige 3,4 3,6 Ryssland 2,6 2,7 2,9 2,5 Norge 3,7 Åland 3,2

24 Hur ofta brukar du semestra på följande olika sätt?

25 Hushållets inkomst efter skatt
Hur ofta brukar du semestra på följande olika sätt? Hushållets inkomst efter skatt Flera ggr/år +Någon g/år Totalt Man Kvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till SEK KKR Mer än SEK Antal svar 1 039 516 523 270 283 276 210 385 296 185 Solsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 16% 15% 13% 21% 11% 27% Weekendresa till storstad, 2 eller fler övernattningar 28% 31% 26% 18% 34% 41% Bilsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 4% 6% 3% 5% Bilsemester i Finland, 1 vecka eller längre 22% 20% 23% 24% Hyra stuga/lägenhet i Finland, 1 vecka eller längre 12% 14%

26 Ensam-stående med barn
Hur ofta brukar du semestra på följande olika sätt? Flera ggr/år +Någon g/år Totalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam-stående Sambo/ gift Ensam-stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 039 290 46 703 276 380 40 321 Solsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 16% 11% 17% 15% 18% 12% Weekendresa till storstad, 2 eller fler övernattningar 27% 25% 30% 28% 32% 23% Bilsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 4% 3% 7% 5% Bilsemester i Finland, 1 vecka eller längre 22% 24% 13% 26% 8% Hyra stuga/lägenhet i Finland, 1 vecka eller längre 9% 14% 10% Flera ggr/år +Någon g/år Totalt Etelä-Suomen Lääni Itä-Suomen Lääni Lapin Lääni Länsi-Suomen Lääni Oulun Lääni Antal svar 1 039 513 146 19 268 93 Solsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 16% 18% 11% 15% 9% Weekendresa till storstad, 2 eller fler övernattningar 27% 31% 5% 25% 19% Bilsemester i utlandet, 1 vecka eller längre 4% 3% Bilsemester i Finland, 1 vecka eller längre 22% 53% 21% 29% Hyra stuga/lägenhet i Finland, 1 vecka eller längre 13% 12% 26% 20%

27 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse?

28 Hushållets inkomst efter skatt
Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Hushållets inkomst efter skatt Medelvärde Totalt Man Kvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till SEK KKR Mer än SEK Antal svar 1 039 516 523 270 283 276 210 385 296 185 Restauranger 3,5 3,4 3,6 3,2 3,3 3,8 Barer 2,5 2,7 2,3 2,6 2,4 Shopping Badstränder/klippor 3,0 Historiska platser 3,7 Slott, kyrkor, borgar 3,1 Djur och naturliv Fiske 2,0 2,2 1,8 1,9 2,1 Evenemang 2,9 2,8 Muséer Nattliv Teater, musikaler Vandringsleder Konserter Konstutställningar Wellness/SPA Cykelleder Golfbanor 1,4 1,5 1,3 Möjlighet till båtliv (segel- eller motorbåt) 1,7 1,6 Möjlighet att paddla (kanot/kajak) Casino Barnaktiviteter

29 Ensam-stående med barn
Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Medelvärde Totalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam-stående Sambo/ gift Ensam-stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 039 290 46 703 276 380 40 321 Restauranger 3,5 3,4 3,6 3,2 Barer 2,5 2,8 2,6 2,3 2,7 2,4 Shopping 3,3 3,7 Badstränder/klippor 3,0 3,1 Historiska platser 3,8 Slott, kyrkor, borgar 2,9 Djur och naturliv Fiske 2,0 2,1 2,2 1,9 1,7 Evenemang Muséer Nattliv Teater, musikaler Vandringsleder Konserter Konstutställningar Wellness/SPA Cykelleder Golfbanor 1,4 1,5 Möjlighet till båtliv (segel- eller motorbåt) 1,8 Möjlighet att paddla (kanot/kajak) Casino 1,6 1,3 Barnaktiviteter

30 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Medelvärde Totalt Etelä-Suomen Lääni Itä-Suomen Lääni Lapin Lääni Länsi-Suomen Lääni Oulun Lääni Antal svar 1 039 513 146 19 268 93 Restauranger 3,5 3,6 3,4 3,1 3,3 Barer 2,5 2,6 2,4 2,3 Shopping Badstränder/klippor Historiska platser Slott, kyrkor, borgar 3,0 3,2 Djur och naturliv 3,7 Fiske 2,0 1,9 2,1 Evenemang 2,9 2,8 Muséer Nattliv 2,2 Teater, musikaler Vandringsleder 2,7 Konserter Konstutställningar Wellness/SPA Cykelleder Golfbanor 1,4 1,2 1,3 Möjlighet till båtliv (segel- eller motorbåt) 1,7 1,8 Möjlighet att paddla (kanot/kajak) 1,6 Casino 1,5 Barnaktiviteter

31 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Om annat, vad? (1/2) Omalla autolla, omaan tahtiin luontoa tutkaillen esim Jalkapallo-ottelut Metsästys Uima-allas Kliikuntapaikat /tennis Urheilumahdollisuudet, pelit Hintataso, turismin määrä Turvallisuus Löytää oma rauhallinen paikka, missä kerätä itseään Moottoripyöräkohteet Kaupunki, aurinko, ihmiset, hyvä meininki Tutustuminen paikallisiin ihmisiin Jalkapalloottelut Tanssi Kartat Hyvät käevely mahdollisuudet Laitesukellus, kirpputori, kauppatori Kasvisruokaravintolat Lenkkeilymahdollisuus Puistot, puutarhat, kahvilat, paikalliset käsityöt Tuttujen tapaaminen Laskettelu, hiihto Hiihtoladut ja lavatanssit Suunnistus & hyvät kartat ja vaikka kiintorastit Urheilutapahtumat Hyvät kartat Iso uima-alla Lenkkeilymaastot, uima-allas Mahdollisuus hyväntekeväisyyteebn Moottoripyörä vuokraamot Ei rättipäitä kaupustelemassa Harrastusmahdollisuudet, kuten lumitilanne tai moottoriradat Sukellus/snorklaus Hiihtoladut Rauha ja turvallisuus Alkuasukkaat

32 Hur viktigt är det att följande aktiviteter finns på ett resmål som du besöker för en lite längre vistelse? Om annat, vad? (1/2) Ratsastusretket Kokonaisuus sen mukaan, matkustanko lapseni kanssa vai muuten. Oma rauha Hei - LOMA - silloin on tärkeää aktiviteettien puute, ei aktiviteetit... tai stiten lomailette väärin. Rauha Merivesi altaat=erittäin tärkeä Kirpputorit, erittäin tärkeä (5) Ulkoilu ja kuntoilu HYVIÄ IHMISIÄ ILMAN (YLETTÖMIÄ) TAKA-AJATUKSIA En käy missään Lomanviettopaikan valmiit paketit. Seuralaiset Lemmikkieläinten mukaan otto En tiedä Kielimatka Englaninkielellä En matkusta koskaan pidemmäksi aikaa Hotellin allas-alue Että pääsee kohteisiin helposti rollaattorilla ja/tai pyörätuolilla, että saa avustajan paikan päällä. Erityisruokavalio (diabetes ja kihti). Tilava kylpyhuone ja WC. Turvakahvat WC:ssä ja suihkussa. Matalalattiabussi retkikohteisiin. Uima-allas melko tärkeä (4) Mikä tärkeä

33 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål?

34 Hushållets inkomst efter skatt
Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Hushållets inkomst efter skatt Totalt Man Kvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till SEK KKR Mer än SEK Antal svar 1 039 516 523 270 283 276 210 385 296 185 Annonser i tidningar 2,5 2,4 2,3 2,6 TV-reklam 2,2 2,1 Annonser på Internet 2,9 3,0 2,8 Direktreklam 2,7 Rekommendationer från vänner/bekanta 3,5 3,4 3,7 3,6 Artikel i tidning 3,1 3,3 3,2 Reportage/inslag i TV Resmålets egen hemsida 3,8 3,9 Kataloger/broschyrer Utomhusreklam 2,0 1,9 1,8 Mässor Sociala media (Facebook, Twitter, Pinterest m.fl.) Tripadvisor 1,7 1,5 Annat 1,4 1,6 1,3

35 Ensam-stående med barn
Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Totalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam-stående Sambo/ gift Ensam-stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 039 290 46 703 276 380 40 321 Annonser i tidningar 2,5 2,4 2,6 2,3 TV-reklam 2,2 Annonser på Internet 2,9 3,0 Direktreklam 2,7 Rekommendationer från vänner/bekanta 3,5 3,2 3,6 3,4 3,7 Artikel i tidning 3,1 Reportage/inslag i TV Resmålets egen hemsida 3,8 Kataloger/broschyrer Utomhusreklam 2,0 2,1 1,9 Mässor Sociala media (Facebook, Twitter, Pinterest m.fl.) Tripadvisor 1,7 1,8 Annat 1,5 1,6 1,4

36 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Totalt Etelä-Suomen Lääni Itä-Suomen Lääni Lapin Lääni Länsi-Suomen Lääni Oulun Lääni Antal svar 1 039 513 146 19 268 93 Annonser i tidningar 2,5 2,6 2,3 2,4 TV-reklam Annonser på Internet 2,9 3,1 2,8 Direktreklam Rekommendationer från vänner/bekanta 3,5 3,6 3,4 3,7 Artikel i tidning 3,2 Reportage/inslag i TV 3,0 Resmålets egen hemsida 4,1 3,8 Kataloger/broschyrer Utomhusreklam 2,0 1,9 2,1 Mässor 2,2 Sociala media (Facebook, Twitter, Pinterest m.fl.) Tripadvisor 1,7 1,3 1,6 1,8 Annat 1,5 1,4 1,2

37 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Om annat, vad? (1/2) Suomi24 keskustelut Yleistieto, että paikassa on jotain kiinnostavaa tai uutta koettavaa Paikan päällä tutustutan maahan Tietoisuus kohteesta ennestään Sukalaisten kokemukset Maine Maksut Budjetti Historia Lähtökenttä, valinnnan varaa vähän muualla kuin helsingissä, mennään siis sinne minne pääsee. Forumit Informaatio netissä yleensä. Lentotarjoukset Otan itse selvää, siitä mitä minua kiinnosta Harrastusmahollisuus, kisapaikka Mattkaopaskirjat Oma aktiivinen etsiminen Ulkomaiset ystävät. Lähteä itse katsomaan ja tehdä omat arviot Asunut, ulkolaisia tuttuja, Netti Oma kokemus vastaavista kohteista Uutiset, vakaat olot maassa, turvallinen matkakohde Oma kokemus Google Oma tai puolison mielenkiinto, paikka jossa ei ole ennen käyty Tuttu paikka ennestään. Kyseisen maan kansalaiset Kysymyksiin tulee vastata täydellisesti jotta voit jatkaa eteenpäin RCI-lomakeskus lähellä Matkaopaskirjat Lonely Planet, Rough Guide Ei mikään Omatoimi Mainonta ja esitteet Lentojen hintavertailut Aikaisemmat kokemukset Matkakirjat, omat haaveet Netin saitit Aikaisemmat kokemuksemme maasta. Suomen tai englanninkieleiset nettisivut Appiukon suositus Internet En ole vielä käynyt paikkakunnalla

38 Hur viktiga är följande saker när det gäller att ge dig inspiration till att besöka ett visst resmål? Om annat, vad? (2/2) Henk.koht. s-posti Ei muuta. En päässyt kyselyssä eteenpäin, kun jätin tämän kohdan tyhjäksi. Lentoyhtiöt (miten pääsee lentokoneella) Vahinko valinta tämä muu-kohta. Kohtalo, "kismet" Matkatoimiston suosittelu Kiinnostukseni kohde Oma ennakkokäsitys kohteesta Mitä netistä löytyy, kaikki kiinnostava En matkustele!

39 Hur väl känner du egentligen till Åland och vad detta resmål kan erbjuda?

40 Hushållets inkomst efter skatt
Hur väl känner du egentligen till Åland och vad detta resmål kan erbjuda? Hushållets inkomst efter skatt Visste + trodde Totalt Man Kvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till SEK KKR Mer än SEK Antal svar 1 039 516 523 270 283 276 210 385 296 185 Bästa fisket i Östersjön 25% 29% 22% 20% 30% 32% 24% Har ett av Nordens största Casinon 19% 23% 15% 16% 18% 17% 21% Det tar 4 timmar med båt till Åland 72% 67% 71% 77% 73% 69% 78% Det tar 45 minuter med flyg till Åland 60% 63% 57% 51% 55% 68% 54% Det finns 161 boendealternativ 35% 31% 38% 28% 41% 42% 37% Skärgården är bland de största i världen 47% 48% 44% 34% 40% 58% Har några av Nordens bästa golfbanor 14% 13% 9% 11% 12% Åland har täta färjeturer från Finland 61% 65% 64% 59% Man kan ö-luffa med skärgårdsfärjorna 49% Nästan 100 mil cykelvänliga vägar 53% 56% 66% Åland har flest soltimmar i Norden 33% 43% På Åland kan man paddla varierat 45% 52% Åland har 17 stycken gästhamnar och ett stort antal besökshamnar Gamla fyrar och lotsstationer på guidade turer 62% Åland erbjuder vinteraktiviteter 26% 27%

41 Ensam-stående med barn
Hur väl känner du egentligen till Åland och vad detta resmål kan erbjuda? Visste + trodde Totalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam-stående Sambo/ gift Ensam-stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 039 290 46 703 276 380 40 321 Bästa fisket i Östersjön 25% 24% 28% 26% 21% 29% 8% Har ett av Nordens största Casinon 19% 20% 18% 13% Det tar 4 timmar med båt till Åland 72% 67% 74% 60% Det tar 45 minuter med flyg till Åland 56% 59% 62% 64% 43% 57% Det finns 161 boendealternativ 35% 31% 39% 36% 40% 33% Skärgården är bland de största i världen 47% 41% 50% 48% 54% Har några av Nordens bästa golfbanor 14% 10% 17% 12% Åland har täta färjeturer från Finland 63% 61% 65% Man kan ö-luffa med skärgårdsfärjorna 49% 46% 51% 53% Nästan 100 mil cykelvänliga vägar 52% 66% Åland har flest soltimmar i Norden 22% På Åland kan man paddla varierat 37% Åland har 17 stycken gästhamnar och ett stort antal besökshamnar 38% Gamla fyrar och lotsstationer på guidade turer 55% 45% Åland erbjuder vinteraktiviteter

42 Hur väl känner du egentligen till Åland och vad detta resmål kan erbjuda?
Visste + trodde Totalt Etelä-Suomen Lääni Itä-Suomen Lääni Lapin Lääni Länsi-Suomen Lääni Oulun Lääni Antal svar 1 039 513 146 19 268 93 Bästa fisket i Östersjön 25% 28% 20% 11% 24% 27% Har ett av Nordens största Casinon 19% 14% 26% 21% Det tar 4 timmar med båt till Åland 72% 65% 79% 76% 68% Det tar 45 minuter med flyg till Åland 60% 61% 51% 74% 63% 56% Det finns 161 boendealternativ 35% 36% 30% 32% Skärgården är bland de största i världen 47% 48% 42% 37% 46% 45% Har några av Nordens bästa golfbanor 15% 8% 13% 16% Åland har täta färjeturer från Finland 62% 67% Man kan ö-luffa med skärgårdsfärjorna 49% 50% 43% Nästan 100 mil cykelvänliga vägar 53% Åland har flest soltimmar i Norden 29% 23% 44% På Åland kan man paddla varierat 58% Åland har 17 stycken gästhamnar och ett stort antal besökshamnar 38% 41% Gamla fyrar och lotsstationer på guidade turer 57% 55% Åland erbjuder vinteraktiviteter 31%

43 Hur attraktivt tycker du att detta gör Åland som resmål?

44 Hushållets inkomst efter skatt
Hur attraktivt tycker du att detta gör Åland som resmål? Hushållets inkomst efter skatt Totalt Man Kvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till SEK KKR Mer än SEK Antal svar 1 039 516 523 270 283 276 210 385 296 185 Bästa fisket i Östersjön 2,3 2,5 2,0 2,1 2,4 Har ett av Nordens största Casinon 1,7 1,9 1,6 1,5 1,8 Det tar 4 timmar med båt till Åland 3,3 3,2 3,4 Det tar 45 minuter med flyg till Åland 2,8 2,7 3,0 2,9 Det finns 161 boendealternativ 3,5 3,7 Skärgården är bland de största i världen Har några av Nordens bästa golfbanor Åland har täta färjeturer från Finland Man kan ö-luffa med skärgårdsfärjorna 3,1 Nästan 100 mil cykelvänliga vägar Åland har flest soltimmar i Norden 3,6 På Åland kan man paddla varierat 2,6 Åland har 17 stycken gästhamnar och ett stort antal besökshamnar 2,2 Gamla fyrar och lotsstationer på guidade turer Åland erbjuder vinteraktiviteter

45 Ensam-stående med barn
Hur attraktivt tycker du att detta gör Åland som resmål? Totalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam-stående Sambo/ gift Ensam-stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 039 290 46 703 276 380 40 321 Bästa fisket i Östersjön 2,3 2,6 2,2 1,8 2,4 Har ett av Nordens största Casinon 1,7 1,6 1,5 Det tar 4 timmar med båt till Åland 3,3 3,2 2,8 Det tar 45 minuter med flyg till Åland 2,7 2,9 Det finns 161 boendealternativ 3,5 3,4 Skärgården är bland de största i världen Har några av Nordens bästa golfbanor Åland har täta färjeturer från Finland 3,1 3,0 Man kan ö-luffa med skärgårdsfärjorna Nästan 100 mil cykelvänliga vägar Åland har flest soltimmar i Norden 3,6 3,7 På Åland kan man paddla varierat 2,5 Åland har 17 stycken gästhamnar och ett stort antal besökshamnar 1,9 Gamla fyrar och lotsstationer på guidade turer Åland erbjuder vinteraktiviteter 2,1

46 Hur attraktivt tycker du att detta gör Åland som resmål?
Totalt Etelä-Suomen Lääni Itä-Suomen Lääni Lapin Lääni Länsi-Suomen Lääni Oulun Lääni Antal svar 1 039 513 146 19 268 93 Bästa fisket i Östersjön 2,3 2,6 2,2 Har ett av Nordens största Casinon 1,7 1,8 1,6 Det tar 4 timmar med båt till Åland 3,3 3,2 3,4 Det tar 45 minuter med flyg till Åland 2,8 2,9 3,0 Det finns 161 boendealternativ 3,5 3,6 Skärgården är bland de största i världen Har några av Nordens bästa golfbanor 1,5 Åland har täta färjeturer från Finland Man kan ö-luffa med skärgårdsfärjorna 3,1 Nästan 100 mil cykelvänliga vägar Åland har flest soltimmar i Norden På Åland kan man paddla varierat 2,5 2,4 2,7 Åland har 17 stycken gästhamnar och ett stort antal besökshamnar Gamla fyrar och lotsstationer på guidade turer Åland erbjuder vinteraktiviteter 2,1

47 Hur intressant tycker du att följande resepaket, som kan skräddarsys efter dina önskemål, från Åland skulle vara för dig? (resa, boende, upplevelse mat m.m.)

48 Hushållets inkomst efter skatt
Hur intressant tycker du att följande resepaket, som kan skräddarsys efter dina önskemål, från Åland skulle vara för dig? (resa, boende, upplevelse mat m.m.) Hushållets inkomst efter skatt Mycket + ganska intressant Totalt Man Kvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till SEK KKR Mer än SEK Antal svar 1 039 516 523 270 283 276 210 385 296 185 Cykelpaket 44% 41% 48% 46% 43% 42% MC-paket 19% 25% 14% 24% 22% 10% 20% Skärgårdspaket 68% 61% 76% 64% 69% 73% 67% 70% 71% 66% Spapaket 58% 50% 56% 55% 60% 53% Kulturpaket 45% 34% 40% 39% Festivalpaket 29% 26% 17% 27% 21% 16% Gourmetpaket 51% 47% Familjepaket 32% 33% 49% Golfpaket 7% 9% 5% 8% 6% Fiskepaket 23% 15% Weekendresa 65% 74% 72% Möte/konferens 11% 12% 13%

49 Ensam-stående med barn
Hur intressant tycker du att följande resepaket, som kan skräddarsys efter dina önskemål, från Åland skulle vara för dig? (resa, boende, upplevelse mat m.m.) Mycket + ganska intressant Totalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam-stående Sambo/ gift Ensam-stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 039 290 46 703 276 380 40 321 Cykelpaket 44% 40% 37% 46% 45% 48% MC-paket 19% 23% 15% 18% 28% 20% Skärgårdspaket 68% 66% 61% 70% 67% 71% Spapaket 58% 56% 54% 59% 52% 60% Kulturpaket 42% 47% 33% Festivalpaket 22% 30% 26% 16% 38% Gourmetpaket 43% 50% Familjepaket 41% 32% 29% 53% 79% Golfpaket 7% 11% 8% Fiskepaket 24% 25% Weekendresa 65% 69% 78% Möte/konferens 9% 13% 3%

50 Hur intressant tycker du att följande resepaket, som kan skräddarsys efter dina önskemål, från Åland skulle vara för dig? (resa, boende, upplevelse mat m.m.) Mycket + ganska intressant Totalt Etelä-Suomen Lääni Itä-Suomen Lääni Lapin Lääni Länsi-Suomen Lääni Oulun Lääni Antal svar 1 039 513 146 19 268 93 Cykelpaket 44% 43% 41% 63% 45% 52% MC-paket 19% 20% 32% 18% Skärgårdspaket 68% 69% 70% 67% 72% Spapaket 58% 56% 60% 74% 54% Kulturpaket 42% 46% 55% Festivalpaket 22% 24% 17% Gourmetpaket 48% 50% 26% 47% 51% Familjepaket 38% Golfpaket 7% 9% 5% 4% 10% Fiskepaket 23% 37% 21% 35% Weekendresa 71% 78% Möte/konferens 11% 13%

51 Skulle du kunna tänka dig att besöka Åland i samband med minst en övernattning? (alltså inte ett kortare stopp i samband med resa med någon av Finlandsfärjorna)

52 Hushållets inkomst efter skatt
Skulle du kunna tänka dig att besöka Åland i samband med minst en övernattning? (alltså inte ett kortare stopp i samband med resa med någon av Finlandsfärjorna) Hushållets inkomst efter skatt Totalt Man Kvinna 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Upp till SEK KKR Mer än SEK Antal svar 1 039 516 523 270 283 276 210 385 296 185 Ja, definitivt 49% 44% 53% 58% 47% 50% 37% 45% 52% Ja 33% 35% 31% 26% 34% 39% 36% 24% Tveksam 15% 17% 14% 13% 19% 12% Nej 3% 4% 2% 6%

53 Ensam-stående med barn
Skulle du kunna tänka dig att besöka Åland i samband med minst en övernattning? (alltså inte ett kortare stopp i samband med resa med någon av Finlandsfärjorna) Totalt Hyres- rätt Bostads- rätt Villa/ småhus Ensam-stående Sambo/ gift Ensam-stående med barn Sambo/ gift med barn Antal svar 1 039 290 46 703 276 380 40 321 Ja, definitivt 49% 43% 48% 51% 45% 38% 58% Ja 33% 36% 26% 32% 37% 34% 40% 27% Tveksam 15% 17% 16% 18% 20% 13% Nej 3% 4% 11% 2% Totalt Etelä-Suomen Lääni Itä-Suomen Lääni Lapin Lääni Länsi-Suomen Lääni Oulun Lääni Antal svar 1 039 513 146 19 268 93 Ja, definitivt 49% 50% 45% 37% 47% 56% Ja 33% 32% 38% 34% 27% Tveksam 15% 16% 14% 21% 13% Nej 3% 5% 4%

54 Hur kommer det sig att du inte är helt positiv till att besöka Åland, vad beror det på, vart skulle du hellre åka? Ahvenanmaa Suomiäidin persreikä. Kaupunkiloma Keski-Euroopassa. Ei minulla ole mitään Ahvenanmaata vastaan, se vaan ei oikein ole (?) minun juttuni - eikä ainakaan samalla tavalla kuin Tukholma, jota suorastaan rakastan... Paska maa En osaa vastata. Jos pitää puhua ruotsia, menen mieluummin Ruotsiin. Punkit pelottavat. Keski-Eurooppaan esim Italiaan. Lennän eri puolille maailmaa samalla hintaa kuin matkusta Ahvenanmaalle. Huonot kokemukset. Ei puhuttu suomea. Kaikki takkusi. Sweduja näkee liikaa sisämaassakin. Virossa on parempia golfkenttiä ja mukavampaa porukkaa. Lisäksi siellä ymmärretään hyvin Suomea ja Englantia. Svenska talande bättre folk Ahvenanmaalle voisi myöntää täyden itsenäisyyden eli täysin irrallaan suomesta tai sitten myydä se ruotsalaisille. Täysin hyödytön ja kallis suomalsisille. Suurin syy pakkoruotsi. Mieluimmin matkustan Välimeren maihin, sivistystä, kulttuuria ja historiaa. Suomen ruotsalaisin paikka. Saaristo voi olla hieno, mutta... Matkustelen mieluummin Suomessa, vaikka sekin on Suomessa, niin en pidä laiva-enkä lentomatkoista. Matkustan mieluiten junalla tai omalla autolla ja sillä en lähde Ahvenanmaalle Kerran olen käynyt.On liian hälisevää,ruuhkaista. Mieluimmin Norjaan ja Viroon ym.Baltiaan Kallis, viikon loman etelään saa viikonlopun hinnalla Kaikki palvelut ruotsinkielisiä Taloudellinen tila ei ole nyt hyvä. Jag talar inte svenska perkele Tylsän tuntuinen paikka.Liikaa suomenruotsalaisia. Ruotsinkieli ei minulta suju, en ole ulkoilma tai mökki-ihminen, kotimaanmatkailu on suhteettoman kallista Jonnekin missä on toisenlainen kulttuuri, ja lämmintä. etelään siis Kyprokselle Etelän lämpöön En matkustele manner-Suomen ulkopuolella MIELUMMIN ULKOMAILLE Oma mökki Suomessa. Haluan suurempaa eroa eroa arkipäivään. Lähialueet eivät erityisesti kiinnosta. Silloin kun on mahdollist amatkustaa, haluan matkustaa kauemmas, nähdä erilaisia ja uusia asioita ja nauttia hyvästä säästä. Vesisada, kylmä merivesi eivät jaksa kiinnostaa, vaikka saaristo ja luonto toki Ahvenanmaalla erittäin kauniita ovatkin. Matkustan mieluummin etämmäksi kun lähden matkoille. Kielivaikeudet Unkariin En pidä ahvenmaasta se joutaisi liittää ruotsiin, niiden ei edes tyarvitse suorittaa yleistä asevelvollisuutta

55 Hur kommer det sig att du inte är helt positiv till att besöka Åland, vad beror det på, vart skulle du hellre åka? Lämpöön Olen nuorempana viettänyt useampia viikkoja pyöräillen A:maalla, nykyään käyn jossain muualla Etelän lämpöön Suhtaudun myönteisesti vierailuun ahvenanmaalla, mutta pidän enemm'än suunnittelemattomista omatoimimatkoista. Olen kiinnostunut enemmän villistä luonnosta kuin aktiviteeteista. Minulla on ahvenanmaasta oma kokemukseen perustuva käsitykseni. Minne vaan Sielä ei olla tuttavien mielestä kovin vieraan varaisia ja eivät suostu puhumaan suomena. Viro on tällä hetkellä mieluisempi vaihtoehto. Ruotsin kielestä Euroopassa on paljon kiinnostavampia kohteita. Ahvenanmaan hintataso. Puhuvatten melkolailla vain ruotsia. Maihin jossa amerikankielellä pärjää. En osaa sanoa Ei mahdollisuuksia matkustamiseen lemmikin vuoksi ja työtilanteen vuoksi. Rahat ovat tiukilla, joten kohde valitaan yleensä sen perusteella, että sää on varmasti lämmin ja aurinkoinen (vrt. etelä-Eurooppa). Olen aivan positiivinen Ahvenanmaan suhteen, mutta nuoruudessa se tuli jo koluttua muutaman kerran. Joten nyt vanhemmiten aktiviittien haluaminen on vähentynyt. On jo oltu siellä muutaman kerran, se riittää Ruotsinkielinen Lontooseen Huono kokemus joskus taannoin palvelusta Ahvenanmaalla! Tukholmaan, Tallinnaan Joko aurinkorannoille tai johonkin suurkaupunkiin mieluummin. En tiedä Matkustaisin mieluummin etelään, olen kerran käynyt ahvenanmaalla luokkaretkellä ja vaikka se kuuluu suomeen, siellä puhuttiin ruotsia ja suomalaisiin suhtauduttiin kuin ulkomaalaisiin eli tylysti. Kallista ja olen ollut siellä kerran. Mieluummin menen Suomen ulkopuolelle. Palvelua ei tahdo saada omalla virallisella kielellään siellä. Kielimuuri. Suhtautuvat suomalaisiin nuivasti. Ruotsinkielisiä ja ruotsinmielisiä ihmisiä. Liian kaukana. Pysyn mieluummin Suomen puolella. Olen joskus valvonut yön terminaalissa ahvenanmaalla saamatta mitään palvelua. kerta riitti En halua mennä "Ruotsiin" Olen lähinnä kiinnostunut vain kulttuurimatkoista tai takuuvarmoista aurinkomatkoista. Rasistinen maakunta

56 Hur kommer det sig att du inte är helt positiv till att besöka Åland, vad beror det på, vart skulle du hellre åka? Ei sovi hyvin vammaiselle. Teneriffa on rakenneetu esteettömäksi. Espanjaan, Sveitsiin, Saksaan, Italiaan, Turkkiin Samalla aikaa matkustaa helposti kauemmaksi ja samalla hintaakin lähes. Heidän suhtautuminen suomalaisiin ja suomenkielisiin palelumielessä Kokemuksesta. Saaristo hieno, mutta asukkailla ongelma mannersuomalaisten suhteen. Ei vaan ole kovin positiivinen mielikuva saaresta Koska Ahvenanmaa Ulkomaille tutustumaan erilaiseen kulttuuriin, historiaan ja ruokaan. Ei erityistä syytä En tiedä. Kanarialle Ulkomaille. Mieluummin suurempiin kaupunkeihin lyhytkestoisella lomalla Ei kuulosta houkuttelevalta. Menisin mielummin Pietariin. He haluavat olla ruottalaisia, minun puolestani saavatkin olla, minä en sinne kaipaa... mieluiten vaikka etelänapa mantereelle kuin ålandiaan. Olen vieraillut siellä jo useamman kerran ja se on nähty. Vieraillessani viimeksi Ahvenanmaalla tapasin harvinaisen paljon epäystävällisiä paikkakuntalaisia, sen sijaan sekä Norjassa, että Venäjällä paikkakuntalaiset olivat erittäin ystävällisiä ja avuliaita Jos johonkin lähtee, niin silloin mieluummin kauas ja todella lämpimään. Ahvenanmaa on liian lähellä. Ruokahaasteet ovat kaataneet monet kohteet. Täytyy olla apartementos-majoitusta ja sitä en ole vielä löytänyt Ahvenanmaalta. Matkustan mieluummin kauemmaksi, kun kerran matkalle lähden. Myös punkkitilanne ja aivokuumeriski huolestuttavat jonkin verran. Suomessa on kallista lomailla suhteessa ulkomaanmatkoihin. Ja ulkomailla on takuu lämmintä. En tunne paikkaa. Matkustaisin mieluummin Viroon. Mielummin ulkomaille Kallis, Viro parempi Englantiin Pikku hiljaa ja lähinnä sään salimissa rajoissa ja jos tietäisin enenmän ja mikä on hintataso viime kesänä sentään olimme sinne päin eli turun saaristossa nauvossa ja se kyllä sinänsä miellytti Lämpimään aurinkokohteeseen Kylmää, tylsää. Ahvenanmaalaiset eivät pidä suomalaisista. Punkkeja. No ei vaan kiinnosta Ahvenanmaa, mieluiten menisin Malgaan tai New Yorkiin. Lähikohteista Viro ja etäkohteista Aasian maat kiinnostaa tällä hetkellä. Oma terveydentila esteenä monille mielihaluille!

57 Hur kommer det sig att du inte är helt positiv till att besöka Åland, vad beror det på, vart skulle du hellre åka? Matkustaisin mielummin esim. isoon kaupunkiin, jossa on enemmän nähtävyyksiä Lähinnä oman elämäntilanteen takia, muuten voisi. Jos ei suomessa pärjää suomen kielellä niin antaa olla. Kreetalle Minulla on mielikuva Ahvenanmaalaisten olevan ylimielisiä suomalaisia kohtaan. Ei ole mitää syytä sinne matkustamiseen. Mielummin Gotlantiin Enpä usko että siellä on mitään kiinnostavaa. Mieluummin vaikka Ruotsiin. Rahat loppu Ahvenanmaalla ymmärretään kyllä suomea mutta ei haluta puhua. Vastataan ruotsiksi vaikka kysytään suomeksi ja ollaa töykeitä suomalaisille. Aikaisempi kokemus vuosia sitten, siellä ei puhuta suomea.Onko siellä mitään tekemistä tai näkemistä, niin pieni paikka. Menisin Keski-Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin. Lattea mielikuva Ahvenanmaalta, ei houkuta lainkaan. Tylsä. En paljo ,matkustele enkä tiiä minne Ei pärjää Suomen kielellä. Ei voi kalastaa. Käyty. Tylsä. Olen käynyt niin usein käynyt että ei enää kiinnosta. Jos minulla on/olisi varaa matkustaa, lentäisin etelän lämpöön. Nytkin kaikki kulut nousivat vuodenvaihteesta ja verotuksen ansiosta pienetkin tulot pienenivät entisestään. Onnea vaan yrittäjille, kun ostovoima pienenee. Johtuu taloudellisesta kestävyysvajeesta. Kyse lähinnä omasta jaksamisesta kroonisen sairauden takia ja matkustus siksi haastavaa Ei ole aikaa eikä myöskään rahaa Esim. Tukholma Ruotsiin Hävettää että se kuuluu suomeen ja tuota bättre folkket homopoprukkaa vielä hyysätään Norjan kaltaiset paikat kiinnostaa enemmän . Siel on ruotttalaisii Ihmiset puhuvat siellä ruotsia, minä haluan suomenkielistä palvelua Suomessa. Sinänsä liikunta-/hyvinvointiloma kyllä kiinnostaisi. Kylpylä, jossa hoitoja ja liikuntamahdollisuuksia niin ryhmässä kuin yksin. Liian hankala ja pitkä matka sisämaasta Jonnekin muualle Kauemmas ulkomaille Ruotsinkielisyys,mieluummin jokin etelän lämmin lomakohde. Matkustan mieluummin kauemmaksi

58 Hur kommer det sig att du inte är helt positiv till att besöka Åland, vad beror det på, vart skulle du hellre åka? Ei ole niin kiinnostava kohde. mielummin sitten kaukomatkoille Kesäisin aika menee omalla mökillä Jos ilmaseksi saa kaikki ylläpidosta lähtien niin sit vois vierailla Ei varaa matkustaa Viroon En osaa sanoa Matkustaminen on kiinni taloudellisesta tilanteesta. Ex- miesystävän aiheuttamat velat vie kuukausiansioista ison osan + muut kulut päälle. Ei yksinkertaisesti ole varaa matkustaa, mihinkään tällä hetkellä! Mielelläni tutustuisin Ahvenanmaahan! En tiedä paikasta paljoakaan, mutta en tiedä olisiko se silti minulle "sopiva". Mielummin Tukholmaan tai muualle Ruotsiin. En pidä matkustelusta eli en minnekään. Hurrit En nykyään matkustele paljoakaan, ei ole kyse ainoastaan Ahvenanmaasta. Ei paljonkaan kiinnosta, olen jo kerran käynyt. Sama ilmasto kuin muuaalla Suomessa ja sama hintataso. En jaksa enää matkustella. En koe kohdetta kiinnostavaksi tällä hetkellä, Euroopan kaupunkikohteet kiinnostaa En matkustele, en ole koskaan käynyt suomea kauempana, enkä haluakkaan. En juurikaan tunne sitä.Matkustaisin Prahaan Hasekin baariin jos jonnekkin matkustaisin Kanadaan En minnekään En matkustele Myytäis ruotsille koko ahvenanmaa New Yorkiin. Kanarialle Kotimaa Etäisyys, lähemmäksi. Eipä vaan kiinnosta! Ei ole minkäänlaista kiinnostusta ko paikasta ! Ahvenanmaa on kuin Suomi, jossa ei kuitenkaan puhuta suomea. Kiertelisin mieluummin Suomea mantereella. Koska ympäristön vaihtelu on mukavaa

59 Hur kommer det sig att du inte är helt positiv till att besöka Åland, vad beror det på, vart skulle du hellre åka? Liikaa ruotsinkielisiä. Venäjälle Ei paljoa hurrit kiinnosta ! Ei ole rahaa matkustaa minnekkään, siksi ei kovin positiivista suhtautumista. Jos olis varaa matkustaa niin paikalla ei ole väliä. En matkusta Kartan paikkoja, jonne pitää mennä laivalla. En tällä hetkellä minnekkään, koska ei ole aikaa/rahaa matkustaa. En pidä ruotsinkielisistä paikoista yhtään. En minnekään. En harrasta matkustelua. Ahvenanmaa ei ole minusta kiinnostava matkakohde Johonkin lämpimään/etelään Koira pitäisi saada johonkin hoitoon. Tallinnaan päiväristeily En mihinkään Kotimaa riittää En matkustele. Ahvenanmaalaiset ovat vähän niin kuin Ranskalaiset, puhuvat vain ja ainoastaan omaa kieltänsä. Kotiolosuhteet vaikuttavat kaikkeen -> en matkusta mihinkään. Mitä mä siellä tekisin. Islanti Ei vaan kiinnosta Ei vain kiinnosta, manner-Suomi enemmän, tai Norja tai Ruotsi

60 Vilka är vi som arbetar med rapporten och hur når Du oss?
Kontaktuppgifter Vilka är vi som arbetar med rapporten och hur når Du oss? * Postadress Box 7194 STOCKHOLM Besöksadress Oxtorgsgatan 4, 9 - 10 tr. ( Telefon 08 Fax E mail J Kontaktpersoner Anders Örtengren


Ladda ner ppt "Visit Åland FINLAND MarkCheck® Mars 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser