Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vem behöver SIL och PL? FIE Teknisk konferens 6 april 2011 + 46 10 516 50 71

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vem behöver SIL och PL? FIE Teknisk konferens 6 april 2011 + 46 10 516 50 71"— Presentationens avskrift:

1 Vem behöver SIL och PL? FIE Teknisk konferens 6 april

2 Teknikområden - organisation

3 Innovationsprocessen, vi är med hela vägen 9000 kunder Spetskompetens Experimentella resurser Teknikbredd

4 Funktionssäkerhet

5 Orsaken till olyckor relaterat till fel som begåtts under någon av faserna i Safety Life Cycle HSE, Health and Safety Executive (engelska Arbetsmiljö­verket), (1990 talet, ca 200 allvarliga olyckstillbud 44 % Specifikation 21 % Ändringar efter driftsättning 14 % 6 % 15 % Drift och underhåll Installation och driftsättning Konstruktion

6 Skillnad mellan säkerhet och funktionssäkerhet •Säkerhet definieras i IEC som frihet från oacceptabel risk ”Safety is freedom from unacceptable risk” •Funktionssäkerhet definieras i IEC som den del av totalsäkerheten som beror av att ett system eller utrustningar fungerar riktigt i förhållande till sina insignaler ”Functional safety is part of the overall safety that depends on a system or equipment operating correctly in response to its inputs”

7 Hur ser en säkerhetsfunktion ut? En säkerhetsfunktion består alltid av sensorer, logik samt någon typ av aktuator SensorsLogicFinal elements Safety function

8 Risk AllvarlighetSannolikhet - frekvens och varaktighet - sannolikhet att en riskfylld händelse inträffar - möjlighet att undvika eller begränsa skadan Risk är en funktion av allvarlighet och sannolikhet. …Hur allvarlig blir skadan och hur trolig är den?...

9 Hazard – stor lägesenergi för stenen Hazardous event – stenen faller ur skopan Frequency – hur ofta personen är i en Hazardous situation Probability – hur stor sannolikhet det är att stenen faller ur skopan Avoidance – vilken möjlighet personen har att undvika att Hazardous event orsakar skada Hazardous situation – exponerad för Hazard Severity – hur pass allvarlig skadan kan bli Relevanta begrepp 14121, OBS Definitionerna kan skilja för olika standarder

10 Exempel på mekaniska risker Table A.1 i ISO

11 Exempel på hazardous situations Table A.3 i

12 Exempel på riskanalysmetod Table A.19 i ISO TR

13 Teknikområde EN Elektromekaniska Komplex elektr. Hydrauliska Pneumatiska Mekaniska Kategorier EN ISO Elektromekaniska Komplex elektr.* Hydrauliska Pneumatiska Mekaniska PL Kategorier DC CCF MTTF d B10d mm * Viss begränsning EN Elektromekaniska Komplex elektr. SIL PFH d DC CCF MTTF B10 mm

14 Tillämpningsområde EN Hanterar säkerhetskrav från start till färdigt maskinstyrsystem (safety life cycle) i samma standard 2.Harmoniserad under Maskindirektivet 3.För de anläggningar som hanterar processäkerhet och maskinsäkerhet kan det vara en fördel med samma standardfamilj EN ISO Hanterar säkerhetskrav från start till färdigt maskinstyrsystem i två standarder (EN ISO & 2) 2.Harmoniserad under Maskindirektivet 3.Ej tillämplig

15 Tillämpningsområde EN Specificerar krav på konstruktion och implementering av den kompletta säkerhetsfunktionen medan IEC specificerar krav på ingående delsystem 5.Omfattar elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska system 6.konstruktion av applikations- programvara 7.Bestämda arkitekturer med förenklad metod EN ISO specificerar krav på konstruktion och implementering av den kompletta säkerhetsfunktionen samt ingående delsystem 5.Omfattar elektriska, elektroniska, programmerbara elektroniska, hydrauliska, pneumatiska och mekaniska system 6.konstruktion av applikations- och inbäddad programvara 7.Bestämda arkitekturer med förenklad metod

16 EN 62061

17 SIL familjen Tillverkaren av komponenten EN Maskinbyggaren EN ”EN förklarar hur man kombinerar felsäkra automationssystem med felsäkra komponenter” Bild:

18 EN SIL SIL = Safety Integrity Level Riskanalys eller krav från produktstandard Maskiner SIL 1-3 Säkerhetsfunktionerna tilldelas SIL nivå Yttre risk reducering Säkerhets- funktion Annan teknik

19 EN SIL SIL Safety Integrity Level SIL 1- 3 PFH D = Probability of a dangerous Failure per Hour Komponenttillverkaren deklarerar SIL och PFH D SILPFH D 3≥ 10 –8 till < 10 –7 2≥ 10 –7 till < 10 –6 1≥ 10 –6 till < 10 –5

20 EN Riskbedömning och SIL tilldelning Klipprisk vid magasin Öppningsbart skydd med förregling

21 Applikationsmjukvara Standarden innehåller en enkel s.k. V-modell som beskriver de olika stegen i programvaruutvecklingen

22 EN ISO :2008

23 Förenklad bild över arbetsgång - EN ISO )Projektledning 2)Riskanalys och riskbedömning Bedöm S, F och P och fastställ PL r 3)Kravspecifikation 4)Projektera och konstruera nödvändiga säkerhetsfunktioner 5)Kontrollera uppnådd Performance Level beakta för de säkerhetsrelaterade delarna - Kategori - MTTF d - DC - CCF 6)Jämför Performance Level PL med krävd Performance Level PLr 7)Validera

24 Bestämning av PL r Låg risk Hög risk S = Allvarlighet S1= “Läkbar skada” S2 = “Ej läkbar skada” F = Frekvens F1= “Sällan” “exponeringstiden är kort” F2= “Ofta” “Exponeringstiden är lång” P = Sannolikhet P1= Möjligt att undvika under vissa förhållanden P2= Knappt möjligt att undvika

25 PL kontra Kategori, DC, MTTFd

26 V modellen följs för mjukvara

27 Certifiering •SP är ackrediterade av Swedac för att genomföra utvärderingar enligt EN ISO :2008 •SP är ackrediterade av Swedac för att genomföra utvärderingar enligt IEC 61508:2010 •När vi utvärderat produkter enligt dessa standarder kan certifieringsenheten på SP utfärda ett certifikat

28 Information från SP SP rapport 2009:03 ”Säkerhetskritiska styrsystem i maskiner” sökbar från följande sida


Ladda ner ppt "Vem behöver SIL och PL? FIE Teknisk konferens 6 april 2011 + 46 10 516 50 71"

Liknande presentationer


Google-annonser