Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maakuntakirjastokokous Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto 9.3.2010 Anneli Ketonen Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maakuntakirjastokokous Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto 9.3.2010 Anneli Ketonen Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus."— Presentationens avskrift:

1 Maakuntakirjastokokous Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto 9.3.2010 Anneli Ketonen Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Landskapsbiblioteksmöte i Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek 9.3.2010 Anneli Ketonen Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten

3 Sisältö  Tiedotteet - Meddelanden  Täydennyskoulutus - Fortbildning  Tilastot - Statistik 2009  Yhteystiedot - Kontaktuppgifter

4 Tiedotteet - Meddelanden • Sekä Pohjanmaan ELY-keskus että ruotsinkielinen AVI julkaisevat kuukausittain tiedotteen/uutiskirjeen ajankohtaisista kirjastotoimen asioista. • Tiedotepalvelu tulossa • Voit tilata elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten/aluehallintovirastojen tiedotteita haluamillasi virasto-, aihe- ja kielivalinnoilla suoraan sähköpostiisi joko yksi kerrallaan, heti kun ne julkaistaan ely-keskus.fi/ avi.fi-verkkopalvelussa, tai maanantaisin ilmestyvänä koosteena. • Palvelu on maksuton.  NMT/ELY och RFV/AVI kommer att skicka ut ett nyhetsbrev/meddelande varje månad.  Du kan beställa meddelanden från närings-, trafik- och miljöcentralerna/regionförvaltningsverken direkt till din e-post från de ämbetsverk, med de temaområden och på det språk som du valt.  Meddelandena skickas antingen ett åt gången genast när de publiceras i webbtjänsten ely- centralen.fi /avi.fi eller i form av ett sammandrag som ges ut på måndagar.  Tjänsten är gratis.

5 Kevään täydennyskoulutus - Vårens fortbildning • Tiedota ja markkinoi kirjastoa, Seinäjoki 24.3.2010 • MARC21, Vaasa 14.4.2010 • Hankepäivä, Vaasa 6.5.2010 • Ilman kirjoja olisin tullut hulluksi, Seinäjoki 11.5.2010 • Sociala medier / ny teknologi som pedagogisk resurs, 13.4.2010, i Vasa • Marknadsföring av bibliotek • i Vasa 18.5.2010 • i Åbo 19.5.2010 • i Helsingfors 20.5.2010

6 Yleisten kirjastojen toiminta- ja taloustilastot 2009 - De allmänna bibliotekens verksamhets – och ekonomiuppgifter för år 2009 Tilastotiedot julkistetaan 1.4.2010. Statistiken offentliggörs 1.4.2010.

7 Matka-avustukset - Resebidrag  Pohjanmaan Ely-keskus myöntää vuosittain matka-avustuksia yleisten kirjastojen henkilöstölle kansainvälisiin konferenssi- ja koulutusmatkoihin (myös Suomessa järjestettäviin kansainvälisiin tilaisuuksiin).  Matka-avustusten tarkoitus on edistää kirjastohenkilöstön kansainväliseen toimintaa.  Haku on jatkuva.  Hakemukset lähetetään osoitteella: Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Marjariitta Viiri, PL 250, 40101 JYVÄSKYLÄ  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten beviljar årligen resebidrag till personalen vid de allmänna biblioteken för internationella konferenser och utbildningsdagar inom bibliotekssektorn såväl utomlands som i hemlandet.  Målet är att förbättra bibliotekspersonalens möjligheter att delta i internationell verksamhet.  Ansökningstiden är fortgående.  Ansökan sänds till: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten, Marjariitta Viiri, PB 250, 40101 JYVÄSKYLÄ

8 Kontaktuppgifterna har ändrats  Österbottens närings- trafik- och miljöcentral - Ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen –Inspektör för bildningsväsendet Anneli Ketonen tel. 040 573 4704, anneli.ketonen@ely-keskus.fi anneli.ketonen@ely-keskus.fi –Inspektör för bildningsväsendet Marjariitta Viiri tel. 0400 679 473, marjariitta.viiri@ely-keskus.fi marjariitta.viiri@ely-keskus.fi –Avdelningssekreterare Paula Puttonen, tel 040 488 0585, paula.puttonen@ely-keskus.fi –Planerare: Ann-Mari Ekman tel. 040 488 0583, ann-mari.ekman@ely- keskus.fiann-mari.ekman@ely- keskus.fi –www.ely-keskus.fi/swewww.ely-keskus.fi/swe

9 Kontaktuppgifterna har ändrats  Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet –Den svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet har hela landet som sitt verksamhetsområde. –Enheten är placerad i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland med huvudort i Vasa men har också verksamhet i Helsingfors och Åbo. –Till serviceenhetens uppgifter är bl.a. rättskyddsärenden inom undervisningsväsendet, handledning, rådgivning och fortbildning för undervisningspersonalen samt utvärdering av basservicen, beredskapsärenden samt internationella ärenden. –Dessutom är serviceenheten sakkunnig i sådana frågor som gäller den svenskspråkiga befolkningens utbildning, kunnande och biblioteksväsen och som hör till närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvarsområde.  Webbadressen för regionförvaltningsverket är http://www.avi.fihttp://www.avi.fi  Inspektör för bildningsväsendet Gunilla Sandler tel. 040 4217 311, gunilla.sandler@avi.figunilla.sandler@avi.fi  Planerare Gunilla Berglund tel. 040 488 0631, gunilla.berglund@avi.figunilla.berglund@avi.fi  www.avi.fi

10 Biblioteksanvändare betygsätter bibliotekstjänster  Kundnöjdhetsundersökningen som organiseras av Nationalbiblioteket genomförs, med undantag för Åbo universitets och Aalto-universitetets bibliotek, samtidigt vid alla yrkeshögskole- och universitetsbibliotek i form av en nätenkät, 25 specialbibliotek och alla offentliga bibliotek från Åland till Lappland.  Kunderna vid alla bibliotek i Finland kommer att få säga sin åsikt om bibliotekens betydelse och om hur väl deras eget bibliotek har lyckats med att bemöta användarnas behov.  Enkäten genomförs nu för andra gången vid alla bibliotek i Finland.  Undersökningen är en kartläggning av användning och användbarhet när det gäller såväl bibliotekens tjänster på plats, tryckta material och elektroniska material som nättjänster.  Det ställs också frågor om vilken betydelse den personliga servicen har och om bibliotekslokalernas ändamålsenlighet.  Resultaten kommer att utnyttjas när bibliotekstjänsterna utvärderas och utvecklas. Enkäten finns på bibliotekens webbsidor under hela mars månad och kan besvaras på finska, svenska eller engelska.  Bokpriser som donerats av olika förlag lottas ut bland deltagarna i enkäten.

11 Asiakkaat arvioivat kirjastopalveluja  Kirjastojen asiakkaat pääsevät maaliskuussa kertomaan mielipiteensä kirjastopalvelujen merkityksestä sekä siitä, kuinka hyvin oma kirjasto on onnistunut vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin.  Kaikki kirjastosektorit kattava kysely järjestetään nyt toista kertaa.  Kyselyyn voi vastata maaliskuun ajan kirjastojen verkkosivujen kautta suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.  Selvityksellä kartoitetaan kirjastojen paikallispalvelujen, painettujen ja elektronisten aineistojen sekä verkkopalveluidenkin käyttöä ja käytettävyyttä.  Vastaajat voivat myös arvioida henkilökohtaisen palvelun merkitystä ja kirjastotilojen tarkoituksenmukaisuutta.  Tuloksia hyödynnetään kirjastopalvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä.  Kyselyllä pyritään arvioimaan myös kirjastopalvelujen kokonaisvaltaista vaikuttavuutta.  Kansalliskirjaston organisoima asiakastyytyväisyyden kartoitus toteutetaan verkkokyselynä samaan aikaan yleisissä kirjastoissa, kaikissa yleisammattikorkeakoulu- ja yliopistokirjastoissa lukuun ottamatta Turun yliopiston ja Aalto-yliopiston kirjastoja sekä 25 erikoiskirjastossa.  Osallistujien kesken arvotaan kustantajien lahjoittamia kirjapalkintoja.


Ladda ner ppt "Maakuntakirjastokokous Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto 9.3.2010 Anneli Ketonen Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus."

Liknande presentationer


Google-annonser