Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Camilla Stålstad 2014-03-12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Camilla Stålstad 2014-03-12."— Presentationens avskrift:

1 Camilla Stålstad

2 Den Svenska bilmarknaden
Under 2013 nyregistrerades nästan personbilar i Sverige* Ca 35 % registrerades på privatpersoner* Ca 25 % är förmånsbilar** Grovt räknat hamnar ca 60 % av alla svensksålda bilar hos privatpersoner Totalt 432 av de nyregistrerade bilarna var elbilar* * Källa: Statistik från BilSweden ( ** Källa: Ronny Svensson, VD, Ynnor (

3 Olika typer av konsumenter…
…tar till sig ny teknik olika snabbt, och av olika anledningar Rogers, Everett M. (1962). Diffusion of Innovations

4 Konsumentbeteende – viktiga faktorer
Befintlig teknologi utgör referens för ny teknologi Ny teknologi innebär hög implicit diskonteringsränta, en investering måste betala sig snabbt Assymetri kring vinster och förluster, innebär att ny teknologi lätt betraktas som underlägsen om den i någon aspekt presterar sämre Högt inköpspris och låga driftskostnader är mindre attraktivt än lågt inköpspris och höga driftskostnader Intresse för miljöfrågor finns, men betalningsviljan är låg

5 Olika marknadstyper Ny marknad Inga kunder Existerande marknad
Konkurrera med befintliga erbjudanden Omstrukturera existerande marknad, genom att: Erbjuda ett lågprisalternativ Rikta in sig på en specifik nisch

6 Elbil vs. ”vanlig” bil Högt pris… Kortare körsträcka…
Vad händer om laddningen tar slut?

7 Vad ska vi göra istället?
En bra affärsmodell framhäver elbilens alla fördelar! Låga driftskostnader Rolig och enkel att köra! Fullt laddad på morgonen bara du pluggar in den på kvällen Snabb acceleration Ingen skatt Tyst Räckvidden lång nog att täcka i stort sett alla behov Kommer sannolikt kräva mindre reparationer Behöver inte åka och tanka Inga avgaser Bättre för miljön – och för samvetet!

8 Utveckling av affärsmodeller
Entreprenörsprocess: Blank’s Customer Discovery Process Fokus på lämpliga kundgrupper: Förmånsbilsinnehavare Förortsbor DINK (Double Income No Kids)

9 Våra fyra förslag Elbilsleasingkedja, ägandet av bilen behålls av ett leasingbolag under hela bilens livslängd Elbilsabonnemang, bilpoolstjänst anpassad för frekventa användare, t ex pendlare, som ett alternativ till bilägande Elbilar i friflytande bilpooler, som t ex Car2Go Elbil som förmånsbil, aktuella förmåns-beskattningsregler gör det förmånligt att välja elbil/laddhybrid som förmånsbil

10 Mer om affärsmodellerna
Storyboards Korta filmer Broschyrer

11 Varför skulle dessa lyckas bättre?
Undviker ”vanliga” bilar som referens Hanterar restvärdesproblematiken Kommer runt det höga inköpspriset Bättre utnyttjande av de låga driftskostnaderna Enklare att prova på – kunden binder inte upp sig på samma sätt

12 Vem driver förändringen?
Aktörer som t ex. bilpools-företag, leasingföretag etc.? Biltillverkarna? “actors with vested interest in other technologies will generally not be interested in stimulating a new competing technology” (Kemp et al, 1998) Tesla Motors som undantag Samhället? - Norge som exempel

13 Långsiktiga satsningar!
Samhällets roll Långsiktiga satsningar! Batterigarantin, ställ krav på biltillverkarna så att bästa garantierna erbjuds även i Sverige Säkra skillnaden i driftskostnader, det måste även fortsättningsvis löna sig att köra på el Åtgärda prisskillnaden, t ex genom införande av ett bonus-malus system Kompensera för teknikutvecklingen, genom att ge förmåner som följer bilen under hela livslängden

14 Slutsatser Dagens affärsmodell är ineffektiv – alternativa affärsmodeller behövs Affärsmodeller är inte hela lösningen, samhället måste ta ansvar genom långsiktiga satsningar

15 Tack… Samarbetspartner: Finansiär:


Ladda ner ppt "Camilla Stålstad 2014-03-12."

Liknande presentationer


Google-annonser