Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompletterande svensk undervisning Skolverkets augustikonferens

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompletterande svensk undervisning Skolverkets augustikonferens"— Presentationens avskrift:

1 Kompletterande svensk undervisning Skolverkets augustikonferens 130807
Institutionen för språkdidaktik (ISD) Department of Language Education Skolverkets augustikonferens Kompletterande svensk undervisning

2 Improving Comprehension Instruction (Block et al, 2002)
But when I started teaching, we didn´t think about comprehension, much less rethink it. In those days comprehension was a desirable outcome, but we had no real understanding of how it worked or how you taught it. We assumed comprehension was primarily a matter of intelligence: if your students were smart and could decode, they would comprehend. But you didn´t teach it. Professor Gerald Duffy, Michigan State University

3 Literacy-trender och forskningsområden Cassidy och Cassidy (2010)
Läsförståelse

4 Vägen mot läsförståelse…

5 Modellbaserade och textbaserade inferenser
Pelle tappade bananskalet på golvet. Lena hamnade på golvet och började gråta. (Automatiska processer) Vår gula sol är en stjärna. Runt solen snurrar jorden och åtta andra planeter. Solen och de nio planeterna bildar tillsammans vårt solsystem. (Kontrollerade processer)

6 Att göra inferenser Putta mig, ropade Lena.
Nils puttade henne igen och hon såg ännu gladare ut. Putta ännu hårdare! Plötsligt ringde klockan och de sprang iväg. (Westlund,2009, s 41, även s )

7 Eftertänksam läsning (Applegate & Applegate, 2010)
- Hur kan man komma ifrån att eleverna inte bara betraktar läsning utifrån de tre R:en: recall, recognition, and recitation (memorera, känna igen och läsa upp)? ….Durkin (1978/1979) …. Var är vi idag?

8 Hattie, 2009 …lässvårigheter upptäcks många gånger först i skolår 4-5 när eleverna alltmer möter texter som kräver att de ska kunna göra inferenser, aktivera djupare tankeprocesser, förstå lågfrekventa ord och ska göra kopplingar mellan olika texter. … Lepola et al (2012)

9 Läsförståelse läsflyt bakgrundskunskap ordförråd strategiskt tänkande
abstrakt tänkande grammatiska strukturer kognitiv förmåga koncentration/arbetsminne attityd, motivation, engagemang scaffolds

10 Strategier för förståelse
metakognition motivation, läsengagemang

11 Läsaren och texten Mors lilla Olle i skogen gick, rosor på kinden och solsken i blick…

12 Metaforer-språkliga verktyg
utsmyckningar i språket verktyg för att påverka ” att arbeta i motvind” ” Barn dränks i TV-reklam.” scaffolding

13 Multi-strategiprogram
Think-alouds Kooperativt lärande scaffolding metakognition transfer

14 Riktlinjer från NRP (2000) : sju undervisningsfaktorer som ger effekt på läsförståelsen
4. läraren ställer öppna frågor, som utmanar tankeförmågan 5. eleverna ställer själva frågor 6. undervisning i berättelsestruktur 7. att sammanfatta (Westlund, 2009, s 54) 1. att övervaka sin förståelse (metakognition) 2. kooperativt lärande ( läsning är också diskussionstid) 3. användning av grafiska eller semantiska hjälpmodeller

15 Reciprocal teaching/ömsesidig undervisning (Palincsar & Brown, 1984)
Fyra grundstrategier: förutsäga ställa frågor klargöra otydligheter sammanfatta Vägledd diskussionsteknik – metakognitiva strategier

16 Reciprok undervisning enklare uttryckt…
Spådamen Julia ( förutsäga) Nicke Nyfiken ( ställa frågor) Fröken Detektiv (reda ut oklarheter) Cowboy- Jim med lasso (sammanfatta) (idé Oczkus, 2003) ”Läsfixarna”

17 Självbedömning/självreglerande strategier
Hur förutsäger jag text? Hur ställer jag frågor? Hur klargör jag vad som är problem? Hur sammanfattar jag det viktigaste? (Oczkus, 2003)

18 Det är inte bara att läsa högt…
De barn som redan har ett stort ordförråd lär sig ännu fler ord under högläsningen än de barn som har ett begränsat ordförråd. Vem ställer frågor? Vem gör det inte? Vem eller vilka har svårt att koncentrera sig? Vad kan det bero på? Vad kan man göra?

19 Olika slags frågor Frågor på ytan Livsfrågor Frågor under ytan
higher order questions- higher order thinking Livsfrågor

20 Sagan om Rödluvan Frågor på ytan: Var bor mormor? Varför går inte Rödluvan direkt till mormors stuga? Frågor under ytan: Varför klädde vargen ut sig till mormor? Hur kände sig Rödluvan när hon kom in i stugan? Om inte mormor hade varit i stugan, vad tror du att vargen hade gjort då? Livsfrågor: om att gå vilse, att jaga djur, att luras m m. Vad skulle hända om…?

21 Förståelsestrategier som grundar sig på scheman - textkopplingar
Text till själv-koppling Text till text-koppling Text till världen-koppling inferenser

22

23 Att identifiera underliggande budskap i texter
Sånger och poesi är exempel på textformer som är rika på betydelse och involverar hög grad av abstraktion i språket och idéer (NAEP, 2009) National Assessment of Educational Progress eftertänksam läsning – thoughtful literacy

24 Grafiska tankemodeller
ger verktyg att metodiskt organisera sina tankar så att de leder till slutsatser möjliggör kommunikation och argumentation. Läsförståelse är en form av organisation

25 Vad är huvudpoängen? Syfte:
Imse Vimse Spindel klättrar uppför trå´n. Ned faller regnet, spolar spindeln bort. Upp stiger solen torkar bort allt regn. Imse Vimse Spindel klättrar upp igen. Syfte: att träna kognitiva tankestrategier på enkla texter

26 Hur tänker du? Berätta! Bä, bä, vita lamm, har du någon ull? Ja, ja kära barn, jag har säcken full. Helgdagsrock åt far, och söndagskjol åt mor, och två par strumpor åt lille, lille bror. Vilka är karaktärerna? Hur mycket är berättande text? Dialog? Sammanfatta texten med egna ord! Svåra ord? Hur tänker du om texten? Berätta!

27 Kontrasteringsläsning (Venn-diagram)
Mors lilla Olle Rödluvan

28 Kontrasteringsläsning (Venn-diagram)
krokodil alligator

29 Kontrasteringsläsning (Venn-diagram)
Fiction om vargen t. ex. i Rödluvan Nonfiction om vargen

30 VÖL-strategin eng: KWL (Ogle, 1986)
Det här vet jag Ö Det här önskar jag veta L Det här har jag lärt mig Det finns soldatmyror. De kan vara farliga. Vilka är fienderna? Hur försvar den sig?


Ladda ner ppt "Kompletterande svensk undervisning Skolverkets augustikonferens"

Liknande presentationer


Google-annonser