Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolutveckling & Kollegialt lärande - noteringar om implementation Glenn Hultman, Linköpings universitet Kollegialt lärande – PLC (Professional Learning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolutveckling & Kollegialt lärande - noteringar om implementation Glenn Hultman, Linköpings universitet Kollegialt lärande – PLC (Professional Learning."— Presentationens avskrift:

1 Skolutveckling & Kollegialt lärande - noteringar om implementation Glenn Hultman, Linköpings universitet Kollegialt lärande – PLC (Professional Learning Communities) - Teacher Peer Learning Communities (TPLC), Fibonacci, ch 4 (2013)

2 NTA & KOLLEGIALT LÄRANDE Inte en utan två innovationer! Är den första implementerad?

3 Innovations(i)processen  Avstötning  Inkapsling  Exakthet, ”1 till 1”  Med restriktioner  Ömsesidig anpassning* i skolan i i = i i i i * i - både innovation och organisation förändras

4 DET OSYNLIGA – Vad finns under ytan? Man börjar lite smått, att förändra själv, tänker, ser på eleverna... Man ” ser ” då att andra gör på annat sätt... Man åker på en 2-dagars kurs... Ändrar sin undervisning t ex gör egna böcker i matte

5 Den pedagogiska miljön Planerad & Teknisk  Klara mål  Mål styr handlandet  Tydlig Orsak - Verkan  Ordning och reda  Omedelbar återkoppling  Formell kunskap viktig  Analys  ”Tänka först och handla sen” Interaktiv & Situerad • Vaga/motsägelsefulla mål • Kontext styr handlandet • Oklar Orsak ? Verkan • Hektisk och varierad • Fördröjd återkoppling • Informell kunskap viktig • Intuition ”Handla först tänk sedan”

6 Svensk forskning om reformprocesser  Sahlins resonemang om ”translation” dvs översättning. Reformer anpassas och översätts till praktiken. Både reformen och praktiken kan påverkas. Hon talar om att reformer ”redigeras”.  AGENCY  Organisationer rättar sig efter omgivningens krav …  … men efterhand … tolkar/försöker förstå kraven; anpassar sig till dem; bearbetar dem  Nu uppmärksammas aktörskap och intressen

7 Stoll & Seashore Louise (2007) Professional Learning Communities (PLC): elaborating new approaches  … many proponents eulogize its [PLC] potential power to build capacity and transform schools, but there are still too few that know how to start – or, if they are already well along the road to developing professional learning communities, how to inject further energy into their efforts.  Det är genuint svårt att fånga alla aspekter som gör att PLC fungerar.  Tanken om PLC är:  Att det inte enbart handlar om den enskilde läraren utan yrkesmässigt lärande  Inom ramen för det kollektiva, en grupp (lärare, elever och rektorer) …  … som strävar efter gemensamt kunnande …  … med samspel och omtanke om eleverna, fokus på lärande  Trots att så mycket skrivits om PLC är det ”… extremely difficult to develop PLC” – beroende på att det handlar om: kommunikation, relationer, samarbete, revir, lära tillsammans …  Starka ”communities” kan, paradoxalt nog, hindra utveckling …

8 Talbert (2010) Professional Learning Communities at the crossroads …  The PLC movement – ”… efforts to ’scale up’ PLCs often backfire.”  ”… many teacher groups formed through mandates simply comply with the letter of the law and fail to realize improved student achievement.”  ”This is because administrators and leaders of change either fail to understand the deep principles that anchor PLC work or try to create them in ways that alienate teachers.”  Bureaucratic versus Professional strategies for change?  Mandates, implementation checklists and sanctions  Leadership by example, tools and facilitators for learning & rewards for risk- taking  Båda strategierna kan ses som top-down/styrning för att säkra resurser och lämpligt stöd:  Tid till möten och “experiment” – förbättrade återkopplingssystem (elevdata) samt hängivet administrativt/personal stöd  Men i grunden olika “teorier” för förändring

9 INQUIRY-BASED SCIENCE EDUCATION (IBSE)

10 Inquiry as Stance, Cochran-Smith (2009) Practitioner Research dvs ”Forskning som förhållningssätt”  PLC har i USA antagit karaktären av en mer instrumentell rörelse  ”… there is more of an instrumental view of community, which is understood to be a lever for school reform and for increasing students’ performance on achievment tests, … they tend to focus on quick fixes and short-term goals.” (p. 55) – ”… they may lose sight of what schould be the core emphasis of communities – improving the link between teachers’ practice and their students’ learning by buildning trusting relationships and shared problemsolving.”  Practitioner research har större bredd och inte enbart fokus på test och resultat  ”With practitioner inquiry there is a very broad and som would say rather loose definition of data, which includes students’ work, teachers journals, and self-reflective accounts of daily life in classrooms including ´talk´…” (p. 56)  ”A central idea for I-as-S is a way of knowing about teaching, learning and schooling as opposed to the concept of inquiry as project or as a sequence of steps for soving school and classroom problems based on assessment data.”

11 Drivkrafter: •socialt engagemang • arbetar ideellt Lärarens privata behov av: • uppskattning • att vara i centrum - elevers beundran • makt Handlingar Personliga teorier Ramar Lärare KUNSKAPSKONKURRENS & ”reformer” Den lilla enhetens/lärarens revir Kollegors erfarenheter Forskning Projekt Rektor ” Andras kunskap ” Vardags- kunskaper

12 Talbert (2010) Moving schools through stages of PLC  Novice stage – bygga förtroende och sätt att arbeta och fatta gruppbeslut  Intermediate stage – bevarandet av samarbetet under tider då känslan av otydliga ”resultat” och misslyckanden dyker upp  Advanced stage – stimulera till fortsatt utveckling, undvika att man stannar av …  Varje stadie behöver ett effektivt ledarskap, men olika till sin karaktär …  Det handlar om att alla delar av systemet fokuserar på elevers lärande och kunskaper – från byråkrati till professionalism – Jmf framgångsrika system …

13 Cykliska processer, Lärande organisationer utvärdera planera handla genomföra observera

14 Motorvägen Förankra Förändra • fantastisk innovation, i sig! • fokus på steg 1 - övergångar • kan vi tänka på annat sätt?

15 Djungelstigen ” prat ” ” göra ” kunskaper Känslor beteende

16 Organizational change is not the business of unfreezing, changing and then refreezing an identity. Organizations are not deepfrozen or ossified; rather, they are in constant transformation, in a magmatic mode of being … They should be read as a generative dance on the edge of a volcano, a ”camping on seesaws” Clegg, Kornberger & Rhodes (2005) Learning/Becoming/Organizing.

17 FörberedelseFörändringen ? ? Vilket projekt? • ledningens • lärarnas • forskarnas Kan vi, Vill vi? • samarbete • projektinnehållet • kommunikation • öppenhet • ledningsstöd • ramar • negativa erfarenheter av förändring Konkretisering”Före …” Illusioner & Övergångar Förankra Förändra FAS ETT FAS TVÅ ? ?

18 Inspiration från framgångsrika system! Leading for all - Hargreaves & Braun (2012)  Kollegialt lärande i ett system …  Skolutvecklingsprojektet i Ontario, Canada som pågått många år har nyligen utvärderats av Hargreaves & Braun.  I detta ingår även ett arbete där man integrerar omsorg om de med särskilda behov och alla elever. Därav rubriken ovan, som en form av slutsats, dvs det som är ”nödvändigt för vissa är bra för alla”.

19 Slutsatser i termer av kontraster mellan två synsätt på reformer: GERM vs ESGA (2012)  Global Educational Reform Movement (GERM)  Centraliserad styrning  Praktiken förändras – press o tvång  Påtvingad standardisering  Datadriven förbättring (mål, glapp i produktionen, teaminsatser, ”industri”)  Mål o utfallsnivåer, testdata, fokus på ”fel” saker (ser inte de med särskilda behov)  Kortsiktiga perspektiv, omedelbara ”vinster”

20 Forts – två synsätt …  Essential for Some, Good for All-initiativet (ESGA)  ”Lokalt” ledarskap, från mellannivån (nämnd, skoldirektör)  Uppfattningar inspirerar och driver praktiken (data, argument, diskussion), insikt viktigt  Öppenhet för olikheter, kulturer  Evidens-upplyst, en vid flora av data och professionell bedömning (Prof Learning Communities)  Framgång mätt i termer av utveckling, diagnosdata och enskilda elevers nivå  Flexibelt o skräddarsytt: diagnos, just-in-time åtgärder och anpassad undervisning för alla  Långsiktighet, kortsiktiga åtgärder

21 Pågående förändringar Frys! Förstå, ” se ” vardagen Nya mönster Nya riktningar Skapa ett sug efter förändring, det skall vara attraktivt Se hinder som möjligheter, ” meningslösa möten till spanarmöten ” Tolka, reducera hinder Upptining Improvisationer, ny förståelse, lärande, Dialog & ny identitet Förstärkning av det som är bra En serie av mikroförändringar i vardagen


Ladda ner ppt "Skolutveckling & Kollegialt lärande - noteringar om implementation Glenn Hultman, Linköpings universitet Kollegialt lärande – PLC (Professional Learning."

Liknande presentationer


Google-annonser