Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 LICENSUTBILDNING Välkomna!. Licensutbildning Tid: x.x.2013, kl xx:00 Plats: xxxx Utbildare: xxxxxxxxxxxx Arrangör: xxxxxxxxx.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 LICENSUTBILDNING Välkomna!. Licensutbildning Tid: x.x.2013, kl xx:00 Plats: xxxx Utbildare: xxxxxxxxxxxx Arrangör: xxxxxxxxx."— Presentationens avskrift:

1 1 LICENSUTBILDNING Välkomna!

2 Licensutbildning Tid: x.x.2013, kl xx:00 Plats: xxxx Utbildare: xxxxxxxxxxxx Arrangör: xxxxxxxxx

3 Licensutbildning • Kursen baserar sig på material från publikationen ”Ryttarens Guide till Tävlingsvärlden” • Guiden och ridsportens tävlingsreglementen hittas på Finland Ryttarförbunds webbplats: http://www.ratsastus.fi/kilpailusaannot.aspx http://www.ratsastus.fi/kilpailusaannot.aspx • Den kan också beställas från Finlands Idrott (5 € + postkostnad)

4 Innehåll • Tävlingsreglementen och anvisningar – Gemensamma bestämmelserKS I – DressyrKS II – HoppningKS III

5 Licensutbildning Gemensamma bestämmelser • Varför är det viktigt att känna till reglerna? • Varför måste vi följa reglerna? • Hur skulle tävlingarna se ut om det inte fanns några regler?

6 Licensutbildning Gemensamma bestämmelser Tävlingsreglemente • Jämlikhet • Rättvisa • Säkerhet Finland reglementen är baserade på Internationella Ridsportförbundets (FEI) regler. Alla tävlingar omfattas av de gemensamma bestämmelserna. De olika grenarna har därtill sina egna tävlingsreglementen och alla reglementen hittas på Finlands Ryttarförbunds Internet sidor, http://www.ratsastus.fi.

7 Licensutbildning Gemensamma bestämmelser Tävlingsreglemente • Träningstävling (Kilpailuharjoitus) • Klubb-/lokal tävling (Seurakilpailu) • Regional tävling (Aluekilpailu) • Nationell tävling (Kansallinen kilpailu) • Internationell tävling(Kansainvälinen kilpailu)

8 Licensutbildning Gemensamma bestämmelser Olika krav på licens • För träningstävling rekommenderas medlemskap i ridförening eller Green Card (försäkringsskydd). • Klubbtävlingar kräver medlemskap i ridförening (medlem i Finska Ryttarförbundet). • För större tävlingar behöver ryttaren förutom att vara klubbmedlem i en finsk ridklubb också en, • Regional tävlingslicens, eller • Nationell tävlingslicens (A/B-licens), eller • Internationell tävlingslicens (A/B-licens)

9 Licensutbildning Gemensamma bestämmelser Se till att licenser och dokument är i ordning i god tid!

10 Licensutbildning Gemensamma bestämmelser Regional tävlingslicens • Ansöks från egen ridförening. • Regional tävlingslicens förutsätter licensutbildning samt erfarenhet från klubbtävlingar. • Priset för regional tävlingslicens är 30 euro. • Licensen är i kraft ett kalenderår i taget. • Licensnummer = medlemsnummer. • Med regional licens kan man tävla i hela landet i alla tävlingsgrenar.

11 Licensutbildning Gemensamma bestämmelser Nationell tävlingslicens • Ansöks från egen ridförening. • Innan nationell tävlingslicens rekommenderas erfarenhet från regionala tävlingar samt förutsätts att man känner till reglementen. • Nationell A-licens kostar 150 euro. • Licensen är i kraft ett kalenderår. • Nationell licens innefattar även regional licens.

12 Licensutbildning Gemensamma bestämmelser Nödvändiga dokument för regionala tävlingar • Hästen skall vara registrerad i finska Hippos (eller ha ett separat SRL-nummer) • Hästens årsavgift skall vara betalad (40 €/kalenderår). • Hästen måste vara vaccinerad mot influensa enligt reglementet. • Ponnyer skall ha måttcertifikat (för officiella ponnyklasser)

13 Licensutbildning Gemensamma bestämmelser Kategorier av tävlande • Tävlingar eller klasser kan begränsas i tävlings- propositionen. Klassen kan begränsas enligt; • ålder (ponny-, barn-, junior- och unga ryttare, seniorer) • erfarenhet • för unga hästar • för Finnhästar • olika serie- eller cup tävlingar

14 Åldersgränser Licensutbildning Gemensamma bestämmelser Ponny <16 år Junior 14-18 år Unga 16-21 år Senior >18 år

15 Licensutbildning Gemensamma bestämmelser Åldersgränser i tävlingssammanhang • Tränings- och klubbtävlingar: Inga åldersgränser • Regionala tävlingar: ponnyryttare minst 8 år, ryttare på häst minst 10 år • Nationella tävlingar: Hinder och dressyr, ponny ryttare minst 10 år. • I nationella tävlingar kan ryttare tävla från det år de fyller 14 år. I klasser som är öppna för barnryttare kan även 12- 14 åriga barnryttare delta.

16 Licensutbildning Gemensamma bestämmelser Ponny • Mankhöjd under 148 cm • Stor ponny (grupp I): 140,1-148 cm. • Liten ponny (grupp II): max 140 cm • Ponnyns storlek fastslås i mättcertifikatet som är ett obligatoriskt dokument i nationella ponny klasser. • Trots att den inte är obligatorisk, rekommenderas den att ha med även på andra tävlingar. • Information om ponny mätning finns på Finland Ryttarförbunds internetsidor.

17 Licensutbildning Gemensamma bestämmelser Försäkringar • Ryttaren deltar alltid på egen risk. • Finska Ryttarförbundets medlemskap innehåller olycksfallsförsäkring som även täcker träning och tävlingar. • Förbundet rekommenderar därtill ansvarsförsäkring till båda ryttare och häst. • Förbundets försäkring täcker även funktionärer vid tävlingarna.

18 Licensutbildning Gemensamma bestämmelser Deltaganderätt • Med deltaganderätt menas ryttarens eller hästens rätt att ta del i klassen enligt reglementen eller propositionen. • Ryttaren ansvarar för sin egen och hästens deltaganderätt (för under 15-årig ryttare ansvarar föräldrarna). • I regionala eller nationella tävlingar får samma häst starta högst två gånger (beroende på gren).

19 Licensutbildning Gemensamma bestämmelser Diskutera vad som bör beaktas gällande antalet starter, klasser eller tävlingsresor. Vilka tävlingar är lätta för hästen? Vilka är tunga?

20 Licensutbildning Gemensamma bestämmelser Sponsoravtal och reklam • Sponsoravtal sluts alltid mellan samarbetspartner, tävlande och förbundet. • Det finns regler för hurudan reklam som får synas på ryttarens kläder eller hästen utrustning. Beakta dem när ni köper utrustning och kläder för tävlingarna.

21 Licensutbildning Gemensamma bestämmelser Anmälan • Regionala och nationella tävlingar hittas i KIPA tävlingsdatabasen. • Det går att anmäla sig när alla licenser och betalningar är i sin ordning. • Efteranmälan är endast möjligt ifall propositionen ger den möjligheten. • Samma gäller för byte mellan klasser i samma tävling.

22 Licensutbildning Gemensamma bestämmelser Antal placerade I varje klass/kategori räknas ett visst antal ekipage som placerade Antal startandeAntal placerade minst 31 4-82 9-123 13-164 17-205 samt därefter en placerad per var 4:e startande..

23 Licensutbildning Gemensamma bestämmelser På tävlingsplatsen • Följ anvisningar från arrangören (gällande parkering, hästområde, prisutdelning o.s.v.). • Hästen får endast röra sig på egna områden och ALLTID i träns. Hästens tävlingsnummer skall vara synligt. Den används för att identifiera hästen på tävlingsplatsen. • Kom ihåg gott uppförande när du rör dig på tävlingsplatsen.

24 Licensutbildning Gemensamma bestämmelser Tävlingskansli • Bekräftelse om start till kansli minst en timme innan klassen börjar eller enligt tävlingspropositionen. • I klubbtävlingar betalas anmälnings- och startavgift till kansli. – Betalningar av anmälnings-, start- och andra avgifter till regionala och nationella tävlingar sköts via KIPA systemet. • Vaccinationsintyg skall finnas med på tävlingsplatsen. Arrangören har rätt att begära att intyget uppvisas för att få starta. Detta kan gälla alla eller genom stickprov några få. • Priser söks ofta från kansliet efter prisutdelningen. – Prispengarna betalas i regionala och nationella tävlingar direkt till bank konto.

25 Licensutbildning Gemensamma bestämmelser Tävlingens överdomare eller veterinär kan pålägga startförbud ifall hästens eller människors säkerhet kan vara i fara!

26 Licensutbildning Gemensamma bestämmelser Tävlingsbestraffningar • Tävlingsbestraffning kan ådömas ryttare, medhjälpare, anmälare, hästägare, domare eller funktionär. • Osportsligt uppförande. • Olämpligt uppträdande • Straff som kan ådömas är muntlig tillrättavisning, skriftlig varning (gult kort), avstängning (rött kort), böter eller tävlings- eller funktionärsförbud. • Lindrigare bestraffningar ådöms av överdomaren på tävlingsplatsen. Större bestraffningar ådöms av Finska Ryttarförbundets disciplinnämnd. • Finns alltid möjlighet till protest och överklagande av beslut.

27 Licensutbildning Gemensamma bestämmelser Hästens välfärd • Inom all hästsport är omsorgen och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt. • De bestämmelser som gäller inom ridsporten beträffande hästens hälsa och välfärd måste följas inte bara under tävlingar utan också under träning. • Tävlingens överdomare och veterinär kan pålägga ekipaget startförbud eller vägra rätt att deltaga.

28 Licensutbildning Gemensamma bestämmelser De bestämmelser som gäller inom ridsporten beträffande hästens hälsa och välfärd måste följas inte bara under tävlingar utan också under träning.

29 Licensutbildning Gemensamma bestämmelser Medicinering av häst och ryttare • Doping-regler gäller för all ridsport, 0-tolerans. • Ifall hästen blivit medicinerad innan tävlingen, säkerställ karenstiden. All medicinering av hästen är huvudsakligen förbjuden närmare än 4 dagar innan tävlingen. • Ifall ryttaren måste använda medicin (ex mot allergi), kan karens och rätten att tävla kollas hos läkare. • Mer information på www.ratsastus.fi och www.antidoping.fi.

30 Licensutbildning Gemensamma bestämmelser Användande av KIPA tävlingsdatasen • Bekanta er med KIPA-tävlingsdatabasen i god tid innan tävlingen o Kolla upp era egna uppgifter o Betalning av hästens årsavgift och andra betalning av tävlingsavgifter o Titta på propositioner och resultaten från tidigare tävlingar o Anmälan till tävlingar

31 Bekanta er med KIPA-tävlingsdatabasen i god tid innan tävlingen https://kipa.ratsastus.fi/

32 Hästens välfärd • Varför är det förbjudet att tävla med häst som är medicinerad? • Varför kan samma häst endast delta i två klasser per dag? • Varför finns det begränsningar i reglementen veträffande utrustningen, ex. gällande bet? • Hur påverkar ryttarens kondition hästens välfärd? • Har du någonsin märkt osakligt beteende mot häst? Vem kan påverka hur hästar behandlas på tävlingsplatsen? Licensutbildning Gemensamma bestämmelser - frågor

33 Säkerhet • Hurdana anvisningar gällande säkerheten kan arrangörerna ge tävlarna och varför är det viktigt att följa dem? • Varför måste hästen ha betslen på sig på tävlingsplatsen när den lastas i och ur transporten samt när den leds runt? • Behöver du en separat försäkring för tävlingarna? • Kan det vara farligt att välja fel klass? • Har Du set t några farliga situationer på tävlingsplatser? Licensutbildning Gemensamma bestämmelser - frågor

34 Tävlings arrangemang • Vem arrangerar tävlingar? • Vad får de för lön? • Hur kan jag som tävlingsryttare påverka hur smidigt tävlingarna flyter? • Lönar det sig att tacka dem som arrangerar tävlingar? Ifall ja, hur och varför? • Får man ge kritik till arrangörerna? Ifall ja, hur och varför? Licensutbildning Gemensamma bestämmelser - frågor

35 Seder och färdigheter • Vad betyder det att Du representeras din klubb på tävlingsplatsen? • Din tävling gick inte riktigt bra och du är ledsen. Vad gör du? • Lönar det sig alltid att ta model från äldre ryttare? • Vad är osportsligt uppförande? • Hur ser häst tävlingar ut för dem som inte sysslar med ridning. Kan du påverka hur de uppfattar vår sport? Licensutbildning Gemensamma bestämmelser - frågor

36 Licensutbildning Dressyr Vad kräver dressyr av – ryttaren? – hästen? Dressyr är en bedömnings sport. Vad betyder det?

37 Licensutbildning Dressyr Dressyrprogram och -bana • Det finns två olika storlekar av dressyrbana: 20x60 m (bana A) och 20x40 m (bana B). De lätta programmen rids oftast på kortare banan (bana B). • Dressyrprogram är indelade enligt svårighetsgrad i lätta, medelsvåra och svåra. Därtill är de ännu delade i C-, B- och klasser, med C som lättast och A som svårast. • Dressyrprogrammen finns på förbundets Internet sidor. De kan också beställas från Finsk Idrott.

38 Licensutbildning Dressyr Tävlingsklädsel • Officiell tävlingsklädsel krävs från och med lätt B • Säkerhetshjälm används alltid av ryttare som är under 18 år • Ponny ryttare får ha max 15 mm långa sporrar • I ponnyklasser är inte sporrar obligatoriska • Spö måste ges bort innan man rider runt banan och under dressyrprogrammet. • Långt hår skall vara uppsatt i dressyrtävlingar.

39 Licensutbildning Dressyr Tävlingsklädsel Officiell tävlingsklädselKlubbtävlingar och regionala lätt-C klasser

40 Licensutbildning Dressyr Sadel och betsel • Hästen får endast ha sadel och betsel på dressyrbanan • Martingaler, skydd och ”bling-bling” är förbjudet. Skydd får användas vid uppvärming.

41 Licensutbildning Dressyr Bett • Tränsbett (nivelkuolain) används: – i lätt B och lättare klasser, av ponny ekipage i alla klasser, av juniorer i öppna lätta A klasser, i lätt A klasser ifall propositionen kräver • Stångbett (kankikuolain) används – i allmänna lätt-A klasser, ifall propositionen medger, i svåra B och svårare klasser, ifall programmet eller propositionen inte säger annat. • I öppna klasser lätt-A program kan hästen ridas med träns- eller stångbett (propositionen kan begränsa detta). • De godkända betten är beskrivna i reglementet med bild. Endast de som uppfyller modellerna i reglementen får användas.

42 Licensutbildning Dressyr Tävlingsprestationen • Din start tid publiceras oftast dagen innan rävlingen, kan kollas från propositionen. • Ekipaget får rida runt banan (utanför eller innanför staketet) i högs 90 sekunder innan starten. Ifall det endast är möjligt att rida innanför staketet, börjar programmet inne på banan. • Efter att domaren gett start-tecken har ekipaget 45 sekunder på sig att starta. • Protokollet hämtas från kansli.

43 Licensutbildning Dressyr Domare, poäng och bedömning • Regionala och nationella tävlingar har oftast 1-3 domare. • Bedömningen sker med skalan 0-10, där 0 är ”uppvisades inte” och 10 ”utmärkt”. Därtill kan domaren ge skriftliga bedömningar. • Felridning: 1. gången -2 poäng, 2. gången–4 poäng och tredje gången utesluts ekipaget. • Mottagandet av utomstående hjälp är förbjudet.

44 Licensutbildning Dressyr De vanligaste orsakerna till uteslutning: – Hästen haltar – ”Risk för säkerhet” eller ”olydnad i över 20 sekunder” – Ekipaget lämnar banan under programmet – Avfallning eller omkullridning

45 Licensutbildning Dressyr Poäng och prisutdelning • Resultatet ges som helhetspoäng samt procent av maximala poäng. • Godkänt resultat kräver minst 50% av max poäng. • Till prisutdelning kommer man ridande i tävlingsklädsel/- utrustning. Hästen får ha vita eller svarta bindlar kring benen. • Ifall ekipaget uteblir från prisutdelningen utan tillstånd, kan ekipaget förlora rätten till klassens pris.

46 Licensutbildning Hoppning Vad krävs av, – Ryttaren – Hästen för att delta i hopptävling? Vilka situationer kan vara farliga i hopptävlingar? Hur kan man undvika dem?

47 Licensutbildning Hoppning

48 Tävlingsklädsel • I regionala tävlingar måste man använda officiell tävlingsklädsel från 110cm klasser uppåt. • Den som sitter till häst på tävlingsplatsen måste alltid ha hjälm. • Användandet av säkerhetsväst rekommenderas. • Spö och sporrar är tillåtna (spöets max längd vid hoppning är 75 cm, ponnyryttare alltid max 75cm). • Tävlingsklädsel används förutom på banan även när man bekantar sig vid banan samt vid prisutdelning.

49 Licensutbildning Hoppning Officiell tävlingsklädsel Lätta klasser och klubbtävlingar

50 Licensutbildning Hoppning

51 Banskiss

52 Licensutbildning Hoppning Bekanta sig med banan • Det är tillåtet att bekanta sig med banan när domarna gett lov

53 Licensutbildning Hoppning Framridning • På framridningen finns en övervakare vars anvisningar man MÅSTE följa. • Häst som deltar i ponny-, junior-, barn- eller unga ryttares klasser får endast ridas av den tävlande ryttaren på tävlingsplatsen. • När du tänker hoppa ett hinder ropa klart och tydligt hindrets namn ”pysty” eller”okseri”. • Framridningsbanan är INTE till för att leda hästar. Det finns normalt eget område för det.

54 Licensutbildning Hoppning Framridning • Beroende på platsen kan framridning ske på: – Ett område, där alla rider i samma riktning och byter riktning samtidigt. – Två områden, i vilka alla rider i skild riktning. – Uppvärmning i grupp (t.ex 8 ekipage åt gången).

55 Licensutbildning Hoppning Tävlingsprestationen • Startföljden lottas. I regionala tävlingar, öppna klasser, startar ponny ekipagen först med förkortade seriemellanrum. • Var i tid och vänta på din tur (ibland finns två ekipagen på banan samtidigt). • Hälsa på domaren innan du startar. • Efter startsignal måste du rida över startlinjen inom 45 sekunder. • Tidtagningen börjar när hästens bog går över startlinjen. • Efter ritten lämnar ekipaget banan i skritt.

56 Licensutbildning Hoppning Ljudsignal • Ljudsignal används för att lämna meddelande till en ryttare som befinner sig på banan. • Signal används t.ex. för följande: – Lov att bekanta sig med banan (1 signal) – Slut på bekantandet av banan (1 signal) – För att ge startsignal, varefter ekipaget har 45 sek tid att rida över startlinjen (1 signal) – För att stoppa ryttaren i olika situationer, ex vid vägran då hindret går sönder (1 signal) – För att ge tillstånd att fortsätta efter avbrott (1 signal) – För att ange att ekipaget utesluts (förlängd upprepad signal)

57 Licensutbildning Hoppning Bedömningsmetoder • Hindertävlingar har olika bedömningsmetoder. Vilken som används i din klass står i tävlingspropositionen. • Bedömning A betyder enligt felpoäng, bedömning C enligt tid. • De mest använda i klubb- och regionala tävlingar är A.0, A.1.0, A.2.0, AM5, 367.1, 367.2 samt stilbedömning.

58 Licensutbildning Hoppning Fel ådragna under ritt Nedslag och nedtramp, 4 fp • Hindrets översta del faller så att den måste lyftas tillbaka på sin plats. • Ifall den fallande delen stör ritten, kan domaren avbryta ritten tills banan är korrigerad. Tidsfel • Om ritten, inklusive tidskorrigeringar vid avbrott, tar längre tid än maximitiden, belastas ryttaren med fel för tid enligt de regler som gäller för respektive bedömning.

59 Licensutbildning Hoppning Fel ådragna under ritt Olydnad - vid första 4 fel, vid andra utesluts ekipaget • Fel väg som rättas i tid • Vägran eller utbrytning • Istadighet • Volt Specialsituationer vid olydnad • Ifall hästen vägrar till ett seriehinder, hoppas hela serien från början oberoende av vilket hinder vägran skedde vid. • Ifall hästen river ett seriehinder och vägrar vid det andra, avbryts ritten och hindret repareras. Ekipaget får förutom felpoäng, även 6 sekunder tilläggstid.

60 Licensutbildning Hoppning Uteslutning • Vid omkullridning – Hästens boge och bakben är i marken samtidigt • Vid avfallning – Ryttaren faller av hästen eller tar stöd för att hålla sig kvar. • Om ryttaren tagit emot otillåten hjälp – Någon annan leder in ekipaget på banan. • Om ryttare startat innan startsignal givits.

61 Licensutbildning Hoppning Spö får inte användas som bestraffning • Ett spö kan aldrig användas för att ventilera ryttarens humör, sådant spöbruk är alltid överdrivet. • Ett spö får aldrig användas efter att ekipaget blivit uteslutet eller ekipaget hoppat sista hindret. • Vid olydnad får hästen göras uppmärksam genom ETT lätt slag på bogen eller bakom sadeln.

62 LYCKA TILL!


Ladda ner ppt "1 LICENSUTBILDNING Välkomna!. Licensutbildning Tid: x.x.2013, kl xx:00 Plats: xxxx Utbildare: xxxxxxxxxxxx Arrangör: xxxxxxxxx."

Liknande presentationer


Google-annonser