Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medlemskampanj Information i ett nötskal 140212. Syfte med kampanjen: Att uppnå ett nettotillskott av nya medlemmar. Vi har i dag ett bortfall av ca 350.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medlemskampanj Information i ett nötskal 140212. Syfte med kampanjen: Att uppnå ett nettotillskott av nya medlemmar. Vi har i dag ett bortfall av ca 350."— Presentationens avskrift:

1 Medlemskampanj Information i ett nötskal 140212

2 Syfte med kampanjen: Att uppnå ett nettotillskott av nya medlemmar. Vi har i dag ett bortfall av ca 350 medlemmar per år, många av naturliga skäl, och ett tillskott av ca 200 utan några särskilda insatser. Vi måste bryta nettobortfallet och få en tillväxt igen. Mål: 500 nya medlemmar totalt under 2014 till ca. 6000. Ett annat mål är, att föryngra medlemskåren Vi skall även sträva efter att minska det icke naturliga medlemsbortfallet – dvs vi skall arbeta med medlemsvård.

3 Varför måste vi öka antalet medlemmar: Vi måste få större intäkter för att kunna vidmakthålla dagens servicenivå mot medlemmarna med kansli och arkiv och de bidrag vi årligen ger till bokproduktion, forskningsinsatser m.m. och av den verksamhet SFF bedriver för att stödja bevarandet av svensk flyghistoria. Hur går vi tillväga: Vi satsar på aktiva rekryteringsinsatser riktade både mot allmänt flygintresserade personer och mot sådana som är genuint och djupgående flyghistoriskt intresserade. SFF:s regioner kommer successivt att engageras i olika aktiviteter. Information om detta kommer.

4 Var hittar vi dessa potentiella medlemmar: Vi har identifierat flera intressanta målgrupper som t.ex.: • SFF-medlemmars flygintresserade vänner • FV Kamratföreningar • Flygtekniska Föreningen • FFK Young Pilots • Flygmuseibesökare • Flygdagsbesökare • Piloter • Andra flyg- och militärhistoriska föreningar • Modellbyggare • Simulatorintresserade • Flygtekniska skolor

5 Nu satsar vi på värvningspremier – häng med! Nu har vi lanserat en stor satsning på att få SFF-medlemmarna att värva nya medlemmar bland sina flygintresserade vänner och bekanta. Våra nuvarande medlemmar är de bästa ambassadörerna för SFF! Satsningen bygger på att man får en garanterad premie för varje ny medlem man värvar - en bok eller en flygfilm. Det skall löna sig att värva medlemmar! Man deltar samtidigt i en tävling: de tre bästa värvarna under året får en flygtur i en SK 60 som SwAFHF sponsrar! Flera tävlingspremier är på gång.

6 Swedish Air Force Historic Flight bjuder de tre bästa värvarna på en flygtur i klassiska Saab 105 / SK 60 Foto: Lennart Berns

7 … och vi har fina välkomstgåvor Som lockbete får nya medlemmar fina välkomstgåvor: • En rabattcheck om 20 % att användas vid köp ur Medlemsservice sortiment vid ett tillfälle under 2014. • En tidigare utgiven årsbok, Flyghistorisk Revy, att väljas ur en lista om ett 10-tal årsböcker. • De SFT som dittills utgivits under året.

8 Ett särskilt informationsblad är framtaget. Det finns på hemsidan och kan laddas ner och användas när man värvar nya medlemmar. Regionerna skall också ha ett antal informationsblad att dela ut till medlemmar som önskar få sådana.

9 Dessutom… Ett stort antal tidigare SFT skickas nu till regionerna som alla medlemmar kan använda och dela ut när man värvar. Vi skall även ta fram en dvd med slagkraftig information om SFF på max 5 minuter som skall kunna användas närhelst tillfälle ges att presentera föreningen. Den skall finnas tillgänglig ute hos regionerna. Den skall även läggas ut på hemsidan, på Facebook och på Youtube plus att kunna visas på flygdagar, på flygmuseer, bibliotek m.m. Produktion av dvd:n är igångsatt. Mål: Klart under 1:a kvartalet.

10 Allt om kampanjen finns på hemsidan. www.flyghistoria.org Klicka på ”bannern” längst ner på startsidan, så kommer man direkt till kampanjsidan. Där finns alla detaljer om premierna, och om hur du gör för att anmäla de nya medlemmar du värvar. (Gå in och kolla!)

11 Allt om kampanjen finns även tryckt. Om du inte har tillgång till Internet, eller någon vän som kan bistå dig, så kan du höra av dig till SFF:s kansli, på telefon 08-667 71 70 så skickas informationen till dig. Den kommer även att finnas i SFT nr 2-14 som kommer i april. Det är klart, att alla flygintresserade i landet skall vara medlemmar i SFF, så sätt igång och sprid budskapet och utnyttja möjligheten att få värdefulla premier ! Alla som värvar nya medlemmar kommer dessutom under året att bli omnämnda i SFT.

12 Vi satsar på flera andra målgrupper: Flygvapnets Kamratföreningar. De har ca 7.500 flygintresserade medlemmar varav ca 1200 är medlemmar i SFF. Här finns en stor potential till värvning. Nu drar vi igång olika aktiviteter för att sprida information om SFF och väcka intresse för medlemskap hos oss. Flygtekniska Föreningen. De har ca 1800 medlemmar, även de givetvis flygintresserade. Mötesverksamhet bedrivs i Stockholm, Göteborg, Trollhättan, Linköping och Malmö. Vi satsar nu på att bjuda in medlemmar i FTF till våra regionmöten och informera om SFF. Vi skall även få inbjudan till FTF:s möten och få ta del av deras verksamhet.

13 FFK – Young Pilots. Ca 600 medlemmar mellan 14-25 år vid 10 regioner i landet. Denna mycket intressanta målgrupp satsar vi nu särskilt på med olika aktiviteter och erbjudanden. Bl.a. skall vi ställa upp med intressanta föredragshållare vid 4- 5 sommarläger som FFK arrangerar för Young Pilots. De skall även få inbjudan till våra regionala aktiviteter. Vår medlem Lennart Bergqvist i Kungsbacka är expert på datorprogram för flygbassimulering och simulatorflygning – detta introducerar vi nu för YP, som visat stort intresse. Ett idealiskt upplägg för denna unga målgrupp. Ytterligare målgrupper som t.ex. flygdagsbesökare och flera andra kommer successivt att bearbetas.

14 Fler aktiviteter i pipe-line: • Vi tar fram roll-ups med slagkraftig SFF-information, som regionerna skall få tillgång till. Klart under 1:a kvartalet. • Vi satsar på att söka nya, flygrelaterade rabatter till exempelvis flygmuseer, tekniska museer, flygdagar, simulatorflygning m.m. • Även andra medlemsförmåner för att skapa ett mervärde för medlemmarna är på gång. Information om rekryteringsprojektet och våra aktiviteter kommer löpande att publiceras på hemsidan och i SFT.

15 Hör av dig med förslag! Har du själv idéer och förslag till olika aktiviteter för att värva nya medlemmar till SFF – hör då mycket gärna av dig till vår projektansvarige styrelsemedlem: Ulf Delbro, udelbro@gmail.com 0733-39 32 17udelbro@gmail.com


Ladda ner ppt "Medlemskampanj Information i ett nötskal 140212. Syfte med kampanjen: Att uppnå ett nettotillskott av nya medlemmar. Vi har i dag ett bortfall av ca 350."

Liknande presentationer


Google-annonser