Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolbarns sömnvanor Pernilla Garmy Skolsköterska Skolsköterskornas kongress Göteborg 2011-04-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolbarns sömnvanor Pernilla Garmy Skolsköterska Skolsköterskornas kongress Göteborg 2011-04-14."— Presentationens avskrift:

1 Skolbarns sömnvanor Pernilla Garmy Skolsköterska Skolsköterskornas kongress Göteborg 2011-04-14

2 Friska och utsövda barn lär bättre!  Sömnfysiologi  Enkätundersökning av skolbarns sömnvanor  Vad göra?  Narkolepsi

3 Barn i utsatta miljöer  När jag väl gick till skolsköterskan, så sa jag inte att jag är orolig för att mamma och pappa dricker, nej jag sa ”jag sover lite dåligt”  Det viktigaste som min skolsköterska sa till mig var att ”jag tror på dig, det kommer att gå bra för dig”  Citat av Hillevi Wahl

4 Suprachiasmatiska kärnan Dygnsrytmen styrs av genetik + ljusinflödet ögat

5  Suprakiasmatiska kärnan kontrollerar tallkottkörtelns utsöndring av melatonin

6 Neuron – 100 miljarder

7 Hypotalamus ordnar homeostas  hjärtats slag  kroppstemperaturen  vätskebalansen  sömn  sexuell utveckling

8 Vi sover en tredjedel av våra liv – men varför?  Rensa ut slaggprodukter ur hjärnan - bli av med trötthet  Bygga upp energireserver - bli pigg  Bevara energi i metabolismen - metabolismen minskar under sömn. (Djurarter med hög metabolism sover mer)  Befästa långtidsminne. Eller tvärtom? Rensa ut skräp?  Antalet synapser i cortex minskar under djupsömn!  Immunförsvaret är beroende av sömn  Fortfarande är mycket outforskat… Eva Svanborg

9 Drömmar  Barn drömmer ca 50% av natten  Vuxna drömmer ca 20%

10 Vad är normal sömn hos vuxna?  7 tim 23 minuter vardagar  8 tim 33 minuter helger  Normal genomsnittlig sömntid: 6-9 timmar  Våra inre klockor är inställda på 24,1 tim  Eva Svanborg

11 Skolbarns sömnlängd, vardagsnätter  Fsk 1/ år1:10 tim  År 4:9 tim, 35 min  År 8:8 tim, 5 min  Gymnasiet:7 tim, 30 min  Garmy, skolbarns sömnvanor, Lund 2008-2009, enkätsvar från 3000 barn

12 Minskande sömnlängd?  Barnens sömnlängd i min studie var ca 30- 40 min kortare än i Klackenbergs studie (Solna, barn födda på 1950-talet)

13 Kort sömnlängd är associerat med  TV på rummet  TV-tid mer än 2 timmar  Datortid mer än 2 timmar  Sömnsvårigheter  Trötthet i skolan  Väckningssvårigheter  Sämre trivsel i skolan  Enkätundersökning med 3000 elever i Lund, 2008-2009

14 Barns sömnproblem måste tas på allvar Barns sömnproblem måste tas på allvar  Sömnbrist hos unga ökar risken för psykisk ohälsa i vuxen ålder Hans Smedje, Läkartidningen 2008

15 Sömn och obesitas hos barn  Barn med fetma har mer oregelbundna sömnvanor  Mindre benägna till "catch-up" sömn på helgen  Kortare sömnlängd  Negativa metaboliska konsekvenser Spruyt KSpruyt K, Molfese DL, Gozal D. Sleep duration, sleep regularity, body weight, and metabolic homeostasis in school-aged children. Pediatrics. 2011 Feb;127(2):e345-52.Molfese DLGozal D

16 Sömnbrist påverkar:  Immunförsvaret  Minnesförmåga  Inlärning  Tillväxt  Insulinkänslighet  Blodfetter  …

17 Puberteten  Många elever blir morgontrötta ”kvällsmänniskor”  Stor hormonell omställning  Tillväxtspurt  Förskjuten dygnsrytm

18 Kvällsmänniskor  ”Sömnskuld” under skolveckan  Hoppar över frukosten  Trött i skolan

19  Hypnos & Thanatos

20 24-timmarssamhälle  Arbete och fritid sprids över dygnets alla timmar  TV, dataspel, Internet kan konsumeras dygnet runt  Mycket konkurrerar om dygnets vakna timmar – ett hot mot ungdomars sömnvanor?

21 24-timmars samhället – så här ser jorden ut från rymden, på natten!

22 Sömnen är ett anabolt, reparerande och uppbyggande tillstånd  Vid för lite sömn påverkas tillväxthormon, testosteron och immunförsvaret negativt  Otillräcklig sömn hos barn leder till koncentrationssvårigheter, problem med humöret och försämrad impulskontroll under dagen  Dahl 1996

23 Senareläggning av tiden för skolstart i högstadiet – kontrollerad studie i Minnesota, USA  En timme extra sovmorgon i ett område, som vanligt i ett annat område  Ungdomar som fått sovmorgon fick bättre studieresultat, mindre oregelbundet sömnbeteende, mindre trötta i skolan, bättre välbefinnande, mindre förekomst av depressivt och antisocialt beteende  Wahlstrom et al. 2001

24 Forts sovmorgon-studien  Lärarna upplevde att deras arbetssituation förbättrades, mer tid för planering, lugnare lektioner  Föräldrarna rapporterade positiva förändringar med den förlängda sömnen. Ungdomarna åt oftare frukost.  Wahlstrom et al. 2001

25 Frukost ger bättre betyg  Hungriga och trötta elever har svårare att koncentrera sig på skolarbetet  Nordlund&Jacobson 1997

26

27 Dagtrötthet  Pubertet  Snarkning / sömnapné  Förskjuten dygnsrytm  Depression  Oroliga hemförhållanden  Narkolepsi  Restless Legs (växtvärk???)  …

28 Vad göra vid sömnstörning?  Finns motivation?  Sömndagbok  Föräldramedverkan  Medievanor (TV, dator, mobil)  Utomhusvistelse  Träning, när?  Kaffe / alkohol / tobak?  Regelbundenhet (även helgen…)

29 Screeningfrågor vid sömnproblem  Sömnlöshet, dygnsrytm, sömnhygien  Snarkning och andningsbesvär under sömn  Parasomnier  Sömnighet och andra besvär (inkl tecken på narkolepsi) Hans Smedje 2007, Sömnproblem hos barn och ungdom

30 Tips  Varma fotbad på kvällen (påverkar distalt hudblodflöde)  Strikta uppstigningstider  Undvik TV på rummet  Ingjuta hopp!

31 Skolan  + Står för regelbundenhet, börjar samma klockslag alla vardagar  - Är inte anpassad för en tonårings (kvällsmänniskas) dygnsrytm

32 Sammanfattningsvis  Fråga om sömn och mardrömmar  Ingjut hopp!  Tålamod!

33 Narkolepsi & Pandemrix  Insjuknande inom 2 månader efter vacc.  Sverige, Finland och Island  genetiska komponenter?  miljömässiga orsaker?

34 Narkolepsi  Debuterar ofta i tonåren  Under-diagnosticerad sjukdom  Auto-immun sjukdom?  Minskad produktion av orexin – hypokretin (hypotalamus)  MSLT-test

35 Narkolepsi: symptom  Dagsömnighet  Dålig nattsömn  Kataplexi vid emotioner  Hallucinationer vid insomning och uppvaknande  Sömnparalys vid insomning och uppvaknande

36 Tack till skolsköterskorna i Lund och deltagande barn och föräldrar  Södra Sveriges Sjuksköterskehem  Fanny Ekdahls stiftelse för pediatrisk forskning  European Sleep Research Society / Marie Curie Actions EU  Ebba Danelius stiftelse / SSF

37 Boktips Lilla sömnboken. Handbok för alla som vill sova bättre. Atle Dyregrov Sömn. Sov bättre med kognitiv beteendeterapi. Marie Söderström


Ladda ner ppt "Skolbarns sömnvanor Pernilla Garmy Skolsköterska Skolsköterskornas kongress Göteborg 2011-04-14."

Liknande presentationer


Google-annonser