Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ryssland under Jeltsin 1991-1999. Litteratur: •Hedlund, Stefan. Russia’s “Market” Economy. A Bad Case of Predatory Capitalism. London: UCL Press, 1999;

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ryssland under Jeltsin 1991-1999. Litteratur: •Hedlund, Stefan. Russia’s “Market” Economy. A Bad Case of Predatory Capitalism. London: UCL Press, 1999;"— Presentationens avskrift:

1 Ryssland under Jeltsin 1991-1999

2 Litteratur: •Hedlund, Stefan. Russia’s “Market” Economy. A Bad Case of Predatory Capitalism. London: UCL Press, 1999; •Hoffman, David, E. The Oligarchs: Wealth and Power in the New Russia. Oxford & New York, 2002 (den mest intressanta boken, kräver dock komplettering i form av djupare teoretisk behandling av problemet); •Ledeneva, Alena. How Russia Really Works: The Informal Practices that Shaped Post-Soviet Politics and Business. Ithaca and London: Cornell University Press, 2006; •Sakwa, Richard. Russian Politics and Society. 4th ed. London & N.Y,: Routledge, 2008

3 Sovjetunionen •Dålig distributionspolitik, varubrist och utbredd missnöje med situationen Positiva drag: •Välfungerande socialt system; stabilitet Negativa drag: •Avsaknad av demokrati; nomenklatura vid makten

4 Sovjetunionens finansiella system Bestod av två delar: •1. Den första omfattade produktionssektorn •2. Den andra var avsedd för konsumtionsmarknad •Penningmängden reglerades strikt och måste motsvara den totala varumängden på konsumtionsmarknaden •MV=PQ, där M är mängden pengar, V är omloppshastigheten, P är prisnivån och Q är produktionsvolymen

5 Gorbatjovs reformer, perestrojka •1985-1991 •Misslyckad ekonomisk politik: - ”Kooperativföretag” tilläts - Det finansiella systemet kraschade - total varubrist; enorma köer •December 1991 – Sovjetunionen upplöstes •Ryska Federationen bildades

6 Jeltsins ekonomiska politik ”Chockterapi” 1. Liberalisering av priser: regeringen påstod att priserna inte skulle åka dramatiskt; beslutet fattades i Jeltsin omgivning Istället: Ledde till inflation 1992: 2 500 %; 1993: 840 %; 1994: 130 % Besparingar försvann. Detta undergrävde ryska medborgares förtroende till statens ekonomiska politik och finansiella institutioner ”Dollarisering” av den ryska ekonomin

7 2. Privatisering •Kuponger (s k vouchers) – var avsedda att legitimera politiken: trycktes 1992 •I praktiken – överföring av statlig egendom till privata ägare. Skedde på olika sätt

8 •3. Strikt budget- och finanspolitik Utgifter till sociala ändamål samt statliga subventioner till företag minskade dramatiskt: arbetslöshet uppstod •4. Kontrollen över utrikeshandel och finanstransaktioner med utlandet lättades avsevärt: ryska företag klarade inte konkurrensen med importen; kapitalflykt Illegal kapitalflykt under 1990-talet: $ 20- 30 miljarder per år

9 Chockterapins ekonomiska resultat: •Dämpade efterfrågan: sovjetiska massproduktions- företag gick i konkurs. Ekonomisk nedgång •(källa: Sakwa, R. Russian Politics and Society, s. 299) År BNP tillväxt, % Industri- produktion, % år till år 1990- 3,0-0,1 1991- 5,0-8,0 1992-14,5-18,0 1993-8,7-14,1 1994-12,7-20,9 1995-4,1-3,3 1996-3,6-4,0 19971,41,9 1998-5,3-5,5 19996,48,1 200010,09,3

10 •Sociala konsekvenser av ”chockterapin” var förödande, speciellt för äldre och offentligt anställda Demonstration mot prisliberaliseringen. Kemerovo, 1992-02-06

11 •Jegor Gajdar – premiärminister 1992 •Anatolij Tjubajs – Jeltsins ”privatiseringsminister” (till vänster på bilden)

12 Den politiska utvecklingen •Oppositionen till Jeltsins regering samlades kring parlamentet – Högsta sovjet. Gajdar avskedades i december 1992 men politiken bestod. •September 1993 - President Jeltsins antikonstitutionella kupp •Författning 1993 – presidenten fick stora maktbefogenheter

13 Resultat: uppkomsten av ”oligarkisk kapitalism” •Egendomen och företag koncentrerades i händer av ett fåtal personer – ”oligarker” •Boris Berezovskij – TV-1, bilindustri, oljeindustri

14 •Vladimir Gusinskij – mediaimperium NTV, Mostbank •Michail Chodorkovskij– oljeindustri, bank Menatep

15 Den ”oligarkiska kapitalismens” höjdpunkt •Odemokratiska presidentval 1996 •Början av 1996 – opinionsundersökningar visade att endast 2-3 % av väljarna var beredda att rösta på Jeltsin. •Kommunistledaren Gennadij Ziuganov utmanade Jeltsin under presidentvalet 1996

16 •”De sju stora” bankirerna ingrep i politiken – ”Davosalliansen” bildades i februari 1996 till stöd för Jeltsin. Syftet var att rädda privatiseringens resultat •Mötet mellan president Jeltsin och de sju bankirerna i Kreml, mars 1996

17 •Skapade centrum för Jeltsins valkampanj– frontal attack och smutskastning av Ziuganov och Kommunistpartiet i media kombinerades med en positiv framställning av Jeltsin och hans presidentskap – ”Rösta med hjärtat” – kampanjen

18 •Jeltsin vann valet i juli 1996 efter andra omgången, trots att han fick en hjärtattack mitt under valrörelsen

19 Resultat: •”Oligarkisk kapitalism” bestod även efter 1996, oligarkerna ökade sina egendomar. Vissa oligarker ingick i regeringen •1997-1998 – sociala klyftorna fördjupades •Kontrasten mellan Moskva och resten av landet •Lönerna betalades inte, det finansiella systemet var i obalans, pengar saknades i ekonomin, 73 % av stora företag gjorde sina transaktioner via ”barter”

20 Informella praktiker i Rysslands postsovjetiska ekonomi •Definition: regular sets of players’ strategies that infringe on, manipulate, or exploit formal rules and that make use of informal norms and personal obligations for pursuing goals outside the personal domain •Dubbelbokföring •Svart byteshandel •Alternativa påtryckningar (alternative enforcement): anlitandet av kriminella gäng under 1990-talet samt manipulering med lagar, domstolar och rättssystem under 2000- talet; administrativa sanktioner

21 Krisen 1998 •Orsaker: - Kollapsen av ekonomin efter Sovjetunionens fall –den fundamentala orsaken. Ett stort antal företag avstannade. Statens skatteinsamling minskade - Kapitalflykt från Ryssland – kontrollen upphörde - Staten fick låna pengar för att täcka sina utgifter – GKOs (kortfristiga statsobligationer). Den ryska staten satte sig i skuld - Rubeln var övervärderad – icke kompetent finans- och valutapolitik - Minskade oljepriser på världsmarknaden på den tiden

22

23 Krisens förlopp •Augusti 1998 – regeringen vägrade att betala sina skulder i GKOs •Rubeln föll kraftigt – befolkningens besparingar minskade dramatiskt. Juli 1998: 6,3 rubel mot $1; December 1998: 20,65 rubel mot 1$. Den framväxande ”medelklassen” försvann •Varubrist uppstod – levnadsstandarden minskade med 40 % •Den politiska krisen uppstod som följd. Decentralisering. Rysslands upplösning i ett antal självständiga administrativa enheter var aktuell

24

25 Den positiva sidan av krisen •Den inhemska industrin återhämtade tack vare den låga rubelkursen •Ekonomisk tillväxt började redan 1999 – BNP ökade med 6,4 % mot -5,3 % minskning 1998

26 Den politiska utvecklingen under 1999 •Jeltsin var diskrediterad totalt •Den politiska krisen fördjupades: mellan mars 1998 och augusti 1999 bytte Jeltsin sina premiärministrar 6 gånger •Jeltsin med premiärminister Jevgenij Primakov, 1999

27 •Krisen i Tjetjenien fördjupades •Terrorattack i Moskva och en rad andra städer i september 1999. Bostadshus i Moskva sprängdes med hundratals döda som följd

28 •Oligarken Berezovskij sökte Jeltsins ”tronarvinge” – Putin tillsattes som premiärministern i augusti 1999 och den 31 december blev han tillförordnad president •Mars 2000 – Putin valdes till president efter första omgången

29 Vad betydde Boris Jeltsins epok? Frågan 1. Hur förhåller du dig idag till Boris Jeltsin?, i % Svar/År:200020012002200320042005 Mycket positivt / snarare positivt 99107 9 Neutralt 323134353233 Snarare negativt / mycket negativt 555654555655 Har ingen åsikt 432322 Källa: http://www.levada.ru/press/2006013000.html (2006-01-30)http://www.levada.ru/press/2006013000.html

30 Fråga 2. Vilket påstående håller du med? Svarsalternativ/år: 20002001200220032004 Man ska garantera Jeltsins immunitet och säkerhet som Rysslands första president 3936303331 Jeltsin måste dömas för de olagliga handlingar och missbruk han begått vid makten 4950 49 Har ingen åsikt 1214201721 Källa: http://www.levada.ru/press/2006013000.html (2006-01-30)http://www.levada.ru/press/2006013000.html

31 Fråga 3. Sett i historiskt perspektiv, gav Jeltsinepoken mest positiva eller negativa resultat? Svarsalternativ/år: 200020012002200320042005 Mest positiva161714131613 Mest negativa676669716970 Har ingen åsikt1817 161517 Källa: http://www.levada.ru/press/2006013000.html (2006-01-30)http://www.levada.ru/press/2006013000.html

32


Ladda ner ppt "Ryssland under Jeltsin 1991-1999. Litteratur: •Hedlund, Stefan. Russia’s “Market” Economy. A Bad Case of Predatory Capitalism. London: UCL Press, 1999;"

Liknande presentationer


Google-annonser