Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TiTAN. Vad är en operatörsplats? Kallas även DWS, Dispatcher, kommandoterminal eller KC-terminal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TiTAN. Vad är en operatörsplats? Kallas även DWS, Dispatcher, kommandoterminal eller KC-terminal."— Presentationens avskrift:

1 TiTAN

2 Vad är en operatörsplats? Kallas även DWS, Dispatcher, kommandoterminal eller KC-terminal

3 Vad är TiTAN? TiTAN är en applikation för operatörsplatser i RAKEL-nätet. Titan finns i två olika varianter: TiTANx - operatörsplats fast ansluten till RAKEL- systemet TiTANr - operatörsplats ansluten till RAKEL-systemet med en CASSIDIAN TETRA-terminal

4 •Första TiTAN-prototyp år 2000 •Tätt samarbete med CASSIDIAN, TWISP-partner •Godkänd att användas i RAKEL-nätet •Produkten överförd från TC Connect AS, Norge till TC Connect AB, Sverige •All utveckling sker med egna resurser vid vårt kontor i Kumla •Anpassning enligt kundernas önskemål och krav •Uppgraderas till senaste release med ett antal nya funktioner TiTAN

5 Grundfunktioner •Inloggning •Visning av resurser •Gruppsamtal •Individsamtal •Nödsamtal •Meddelanden •Utalarmering •Dynamiska grupper •(Call out / Incident hantering) •Loggning av alla händelser •Inspelning av trafiken

6 TiTAN styrkor 1(2) •Användarvänlighet Lättanvänt Windows-baserat. Drag och släpp •Loggning Loggar användarens alla aktiviteter, har möjlighet till inspelning och historik. Operatör kan lyssna av inspelningen. •Talgrupper 16 talgrupper kan visas samtidigt. Dra och släpp=enkel hantering för hopkoppling av talgrupper. •Tilldelning av dynamiska talgrupper Drag och släpp=snabb och enkel hantering, alternativt via ISSI-nr. •Spårning Möjlighet att lägga in spårning på en nr-serie alt. spåra alla på en talgrupp. •Anrop till alla terminaler som är registrerade på samma BS Möjligt i applikationen •Utalarmering Enkelt att skapa en insats och visar tydligt vilka som deltar i insatsen

7 •Ljudvägar 5 olika möjligheter till olika ljudvägar på samtliga talgrupper. •Nedkoppling av individanrop Operator kan bryta ett pågående individanrop mellan 2 terminaler. •Hantering av flera inkommande individanrop Hamnar automatiskt i kö, möjlighet att parkera/växla/återta samtal •B2B-interface För anslutning mot externa applikationer TiTAN styrkor 2(2)

8 Användarvänlig RAKEL- kommunikation •Lättanvänt MS Windows-baserat gränssnitt •Drag och släpp •Högerklickning •Sammanhangskänsliga menyer •Multipla ljudkanaler

9 Effektiv handläggning av anrop och situationer Enkel hantering av inkommande och utgående: - Individsamtal - Gruppsamtal - Nödsamtal - Textmeddelanden (SDS) - Statusmeddelanden

10 Gruppmedlemmar och dess lyssningsstatus visas Tydlig överblick över vilka gruppmedlemmar som faktiskt lyssnar på gruppsamtal Tydlig överblick över användarnas och enheternas aktuella status - Påslagen/avslagen - Operationell status (ex. Ledig, på uppdrag) - Vald talgrupp - Talgrupp ingår i scanning - Upptagen i samtal Överblick av resurserna i realtid (TiTANx)

11 Smidig överläggning och integrering Skapa tillfälliga (DGNA)-grupper vid behov när så krävs Loggning av händelseförloppet vid anrop och situationer Ljudinspelning av trafiken Incidenthantering Öppet gränssnitt mot externa applikationer DGNA, Dynamic Group Number Assignment

12 TiTAN erbjuder ett intuitivt och objektorienterat användargränssnitt med standardiserade funktioner från Microsoft Windows såsom ”Drag n’ drop”, dynamiska menyer och ”höger klicks” funktioner. Hur det ser ut på skärmen

13 Funktionsskillnader TiTANx - TiTANr Funktionxr Tracking (användarstatus, position, lyssningsläge) Hantering av dynamiska grupper (DGNA) Visning av gruppmedlemmar och lyssningsläge Realtidsuppdatering av resurslista och vyer Kombinerade grupper × √ √ √ √ √ × × × ×

14 FunctionalityTiTANxTiTANr Group communicationYes Individual communicationYes Text messagingYes Status messagingYes Tracking (operational status, location, listining state)YesNo Reception of emergency callsYesPartly Management of dynamic groups (DGNA)YesNo Logging of events to databaseYes Incident handling and callout with delivery confirmations and synchronised user responseYesPartly Visualisation of group members and listening stateYesNo Real-time update of resource list and viewsYesNo Audio recording and instant replayYes View of units in separate listYes XML based interface for the exchange of data and functionality between applicationsYes Plug-in architecture for multiple/alternative communication channels (GSM, VoIP, eMail)Yes View of base stations with currently covered terminalsYesNo Combining of GroupsYesNo TiTANx vs TiTANr

15 FunktionerTiTANxDWS GruppanropJa IndividanropJa Skicka / ta emot text (SDS)Ja Skicka / ta emot statusmeddelandeJa Spårning (läge, position, lyssna-läge)Ja Kan spåra på hel nummerserie eller spåra alla inom en organisation Ja Skriv in ISSI nummer för att kontrollera vilken talgrupp användaren har Mottagning av larmanropJa Hantering av dynamiska grupper (DGNA)Ja Dra och släpp ger snabb hantering. T.ex märka de ISSI som ska ingå och släpp dessa i DGNA gruppen. Ja ISSI-nummer måste anges för tilldelning av varje talgrupp Administration (skapa, modifiera, ta bort) användare, terminaler, organisationer etc.NejJa Incident-hantering/utalarmering med leveranskvitto och synkroniserad användarresponsJaNej Visulasiering av gruppmedlemmar och lyssningslägeJaNej Loggning av händelser till databasJaNej Realtidsuppdatering av resurser och visningarJaDelvis Visning av enheter i separat listaJaNej XML-baserat interface för utbyte av data och funktioner mot externa applikationerJaNej Plug-in arkitektur för alternativa kommunikationskanaler (GSM, VoIP, eMail)JaNej Ljudinspelning/ omedelbar uppspelningJaNej End-to-end krypteringRoadmap TiTAN vs DWS

16 Konfiguration TiTAN 3. Config 1.Start Config.xml Access SQL All konfigurering görs i TiTANs databas (per PC eller centralt) Vissa konfigurationer kan göras i Config.xml (per PC) Alla händelser loggas till en databas och trafik kan spelas in och lagras på datorns hårddisk. Loggning.wav Inspelning 2. Config

17 TiTAN Optioner Ljudinspelning

18 TiTAN Optioner Utalarmering

19 TiTAN Optioner B2B (XML Interface) B2B, Business To Business protokoll XML, eXtensible Markup Language. TiTAN GUI EADS- TETRA ch B2B Socket Kernel EADS xGear Externa applikationer

20 Operatörsplats fast ansluten till RAKEL- systemet TiTANx

21 Anslutning av TiTANx XGEAR1 TCS TiTANx VRS TiTAN-TBH XGEAR

22 Anslutning av TiTANx XGEAR 16 TCS TiTANx VRS TiTAN-TBH XGEAR16 E1 E1 är en överföringsstandard för data. Kapaciteten är 2Mbit/s Option: Redundant anslutning via radio

23 Operatörsplats ansluten till RAKEL- systemet med en CASSIDIAN TETRA- terminal TiTANr

24 Anslutning av TiTANr Pratar och lyssnar gör du i radions mikrofon/högtalare

25 Genomgång av användargränssnitt och funktioner

26 Starta/avsluta

27 Starta TiTAN 1. Dubbelklicka på TiTAN- ikonen på skrivbordet 2. Fyll i RAKEL användarnamn och lösenord Vid konfigurationen kan även egna inloggningsuppgifter läggas in, ex. Användarnamn: Pelle Lösenord: Rakelrockar Lst_Skane_1 *********** Programmet startar upp, det tar några sekunder. När du är inloggad visas TiTAN användargränssnitt på skärmen. Sedan hämtar TITAN information om tillgängliga resurser från Tetra-systemet. Starta/avsluta

28 Logga av Klicka ”File” och ”Log Out” Avsluta 1. Välj ”File” och ”Exit” eller Klicka på uppe i högra hörnet 2. Klicka Ja för att bekräfta När man loggar av, tas alla resurserna bort från användargränssnittet, men sparas ändå kvar i program-minnet. Om du loggar in igen med samma användarnamn, finns resurserna tillgängliga meddetsamma utan att behöva laddas ner igen. Starta/avsluta

29 Ljudkontroller

30 Mikrofonnivå bordsmikrofon* Spänningsmatning till mikrofon, ska alltid vara intryckt Mikrofonnivå Headset* Volymkontroll Till/från Volymjustering headset Notera! Koppla inte in eller ur det Firewire-anslutna ljudkortet då datorn är påslagen. Gör alla Firewire- anslutningar med datorn avstängd. Ljudkort Profire 610 * För att justera mikrofonnivån ställ ratten helt medurs. Prata i mikrofonen med normal samtalston och rör ratten moturs till den röda clip-lampan slutar lysa. Mikrofonnivån är då inställd korrekt.

31 Mikrofonval (XGEAR16) Via XGEAR Sound Control väljs vilken mikrofon som ska vara aktiv: Headset Desktop

32 TiTAN Skärmbild

33 TiTAN skärmbild Under visa-fliken på menyfältet kan man välja vilka vyer som ska visas. (option)

34 TiTAN skärmbild Ditt ISSI-nummer I fältet kanalstatus visas information om Rakel- anslutningen. Status (ställ musen över fältet för att visa mer information) - Loading, hämtar information från Rakel-systemet - Logged in, förbindelsen mot Rakel-systemet OK - Started, fel i förbindelsen mot Rakel-systemet Olästa meddelanden OK Fel

35 Funktioner Navigeringen i TiTAN bygger på en kombination av mus och tangentbord., på samma sätt som i standard Windows applikationer. Operatören kan utföra olika funktioner genom att använda höger-klick funktioner, funktionerna är beroende på vilket fönster eller element du klickar på. Navigeringen i TiTAN bygger på en kombination av mus och tangentbord på samma sätt som i standard Windows applikationer. Exempelvis kan CTRL-, SHIFT-funktioner användas enligt Windows-standard.

36 Resurshantering

37 Resursområdet Resursområdet, visar organisationer, grupper, enheter, Tetraterminaler och arbetsstationer med deras status.

38 Medlemsfönster Gruppfönster Organisation Mapp Talgrupper Medlemmar i vald grupp Statusikoner Svart text: Ingen status är tillgänglig. Radioanvändaren har inte skickat statusmeddelande de senaste 12 timmarna, eller är inte trackad Röd text: Radioanvändaren är redan engagerad i en uppgift/utalarmering Blå text: Snart tillgänglig Grön text: Radioanvändaren är tillgänglig för nya uppgifter/utalarmering Grå text: Radioterminalen är avslagen eller utanför täckningsområde

39 Alla-fliken Visar tillgängliga organisationer som en trädstruktur. expanderar vyn till en öppen listvy och du kan se underorganisationer och dess grupper. Sökning kan ske genom att skriva sökord.

40 Grupp-fliken Visar tillgängliga organisationer i en sorterbar lista. Markera önskat sorteringsfält i rubriken. Sökning kan ske genom att skriva sökord.

41 Ikoner i resursområdet När en radio är aktiverad för tracking, finns mycket information tillgänglig om radion, t.ex. enhetens läge (på/av), status etc. Vilka terminaler som ska trackas bestäms vid konfigurationen.

42 Resursområdet När du väljer resurs från resursområdet eller ett anrop i gruppanropsfönstren i mitten på TiTAN-skärmen, visas tilläggsinformation på denna resurs eller anropet på det valda resursfönstret ovanför anropsfönstret i statusområdet. Olika information visas beroende på om vald resurs är en grupp eller terminal.

43 Resursinformation - terminal Status på terminal Namn på terminal Vald grupp Resurs ISSI I individsamtal

44 Resursinformation - grupp Resurs Namn på grupp GSSI

45 Högerklickfunktioner i gruppanropsområdet

46 Högerklickfunktioner i resursområdet

47 Högerklickfunktioner i statusområdet

48 Sammanfattning Visning av resurser •Visar: –Organisationer och organisationsträd –Grupper och kombinationer av dessa –Radioterminaler –Arbetsstationer/dispatchers •Information läses in vid start av TiTAN eller löpande •Visningen är alltid synkroniserad med RAKEL-systemet •Visar detaljerad information om de olika enheterna •Egen flik för visning av grupper och enheter

49 Sammanfattning Visning av resurser •För organisationer –Namn –ID –Medlemmar •För arbetsstationer (andra TiTAN) –Namn –ISSI –Tilhörande organisation –Inloggad användare

50 Sammanfattning Visning av resurser •För Radioterminaler: –Namn –ISSI –Tillhörande organisation –Radio status (påslagen, avslagen, i individsamtal, i nödsamtal) –Operativ status (”ledig”, ”uppdrag”, ”framme” etc.) •För Grupper –Statisk / dynamisk –GSSI –Medlemmar och deras lyssningsstatus –Vilken organisation den tillhör

51 Gruppkommunikation

52 Dra och släpp gruppen eller grupperna du vill kommunicera med från resursområdet in till gruppanropsområdet eller högerklicka på gruppen och välj anslut Gruppkommunikation Det är möjligt att ha upp till 16 samtidiga grupper i gruppanropsområdet

53 Företräde Broadcast Solo Minimera/maximera fönster Stäng fönster Val högtalare/ headset Sändnings- knapp Talgrupps- namn Extern sänd- knapp Gruppanropsfönster Anropshistorik PTT färgkod: Grön: Du sänder Gul:Annan sänder Röd:Nödsamtal Gruppmedlemmar Sammansatta grupper (Visas endast om det finns några)

54 Grupp- medlemmar Gruppmedlemmar Gruppen på skanning Gruppen vald Ingen symbol: Radioterminalen lyssnar inte på gruppen Status- ikoner Gruppanropsfönster

55 Anropshistorik Gruppanropsfönster Anropshistorik Anropets starttid

56 Tala till en grupp Klicka mikrofon/PTT tangenten i fönstret för gruppanrop och håll när du talar alternativt tryck på ”mellanslag” Extern sändningsknapp (PTT) Klicka tangenten för att aktivera/inaktivera extern PTT. Tangenten är bara synlig när extern PTT är ansluten. Mikrofonlås: Lås mikrofon/PTT: SHIFT + klicka på mikrofon/PTT-tangenten Lås upp: Klicka på mikrofonsymbolen Gruppkommunikation

57 Tala till flera grupper (broadcasting) Klicka på symbolen i fältet i gruppanropsfönstret för alla grupper du vill tala till. Klicka sedan och håll ner mikrofon/PTT-tangenten i ett av gruppanropsfönstren. Anropet når alla valda grupper samtidigt. Notera att när en radioanvändare besvarar till ett broadcast anrop, sker svaret enbart på en grupp, inte på alla grupper som operatören gör broadcast på. Gruppkommunikation

58 Anropskö Håll ner sänd-tangenten för att köa anropsbegäran. Kön indikeras av denna ikon. När operatören får tillåtelse att tala ändras ikonen och operatören kan börja tala. Gruppkommunikation

59 Företräde Gör det möjliga att avbryta annan talare. Företräde kan användas i grupp- och individanrop. Klicka på symbolen för företräde.Tryck PTT och börja tala. Gruppkommunikation !

60 Övervaka utan ljud Du kan övervaka utan ljud när du vill övervaka händelser i en grupp utan att lyssna. Högerklicka på en grupp i resursfönstret eller i gruppanropsfönstret och välj övervaka utan ljud. För att återvänta till övervakning med ljud höger- klicka i gruppanropsfönstrets rubrik och välj ändra till gruppsamtal med ljud. Gruppkommunikation

61 Val av högtalare Inkommande ljud kan styras till valfri högtalare. Flera högtalare kan anslutas till ett anrop genom att trycka. Gruppkommunikation

62 Solo Tystar ljudet på alla andra anrop. Kan utföras på både gruppanrop och individanrop. Klicka på Solo symbolen. De grupper som ljudet är tystat på indikeras med. Gruppkommunikation

63 Det är möjligt att temporärt sätta samman åtta grupper som maximalt, för att kommunicera som en enda grupp. Kommunikation skickas till alla grupper i den sammansatta gruppen. Kommunikation i kombinerade grupper innefattar gruppanrop, SDS och statusmeddelande. Sammansatta grupper

64 Skapa sammansatt grupp För att skapa en sammansatt grupp välj gruppen som ska agera som basgrupp. Lägg sedan till andra grupper genom att dra dem från resursområdet till basgruppen (dra och släpp). Sammansatta grupper

65 Visa sammansatta grupper Medlemsgrupperna är synliga i gruppfönstret för sammansatta gruppanrop med en indikering av grupptyp. PTT-tangenten indikerar grupptyp av den anslutna gruppen. Resursområdet visualiserar också kopplingen mellan grupperna. Sammansatta grupper Sammansatt basgrupp Sammansatt medlemsgrupp Visning av sammansatta grupper

66 Modifiera sammansatt grupp En sammansatt grupp kan modifieras genom att ta bort eller lägga till grupper. Välj gruppen och tryck Delete, alternativt högerklicka på gruppen och välj i menyn ta bort från den kombinerade gruppen. Frigör sammansatt grupp En sammansatt grupp frigörs när alla gruppmedlemmar tas bort från basgruppen. Om basgruppen tas bort från en av medlemsgrupperna, tas medlemsgruppen bort från den sammansatta gruppen. Sammansatta grupper

67 •Funktioner: –PTT –Val av högtalare –Val av visning (historik / gruppmedlemmar) –Förtur –Broadcast –Solo –Ändra fönsterstorlek –Ändra volume –”Lås PTT” –Kö-hantering Sammanfattning Gruppkommunikation

68 •PTT färgkod: –Grön: Du sänder –Gul:Annan sänder –Röd:Nödsamtal •Två alternativa visningar –Visa Samtalshistorik –Visa gruppmedlemmar •Visa vilka radioterminaler som är PÅ / AV •Vilka radioterminaler som har valt eller scanner gruppen •Vilka radioterminaler som inte scannar gruppen (för exempel att de är i individsamtal) Sammanfattning Gruppkommunikation

69 Individanrop

70 Anrop i detta sammanhang är talanrop mellan en användare av radioterminal och kontrollrumsoperatör eller mellan kontrollrumsoperatörer. Ett individanrop är mellan två individer. Aktiva inkommande eller utgående anrop Köade obesvarade inkommande anrop Besvarade anrop satt på vänteläge Logg på alla inkommande och utgående individanrop

71 Utgående anrop och direkt utgående anrop (Expressanrop) För ett normalt utgående anrop börjar anropet när mottagaren svarar med att trycka på ”lur-av” tangenten. För ett direkt utgående anrop, även kallat expressanrop, hör mottagaren operatören omedelbart – utan att behöva trycka ”lur-av” tangenten. Ikon individanrop Sändningsknapp Samtalets längd Val av högtalare/headset Parkera samtalAvsluta samtal Förtur Yttre sändnings- knapp Solo Mottagarens namn Organisation Mottagarens namn/ISSI Individanrops- fönster

72 Höger-klicka på mottagaren och välj Ring, anropet kopplas upp Om mottagaren är upptagen köas samtalet. Så snart mottagaren är ledig, kopplas samtalet upp. Starta normalt utgående anrop 1(3)

73 Dra och släpp mottagaren till individanropsrutan, anropet kopplas upp Om mottagaren är upptagen köas samtalet. Så snart mottagaren är ledig, kopplas samtalet upp. Starta normalt utgående anrop 2(3)

74 För att välja annan nummertyp än det fördefinierade numret, skriv nummertypsprefixet eller klicka nummertyp på radioknappen. Skriv numret på mottagaren i nummerfältet i individanropsfönstret eller Välj nummer i fönstret för rullmenyn Om mottagaren är upptagen köas samtalet. Så snart mottagaren är ledig, kopplas samtalet upp. Starta normalt utgående anrop 3(3)

75 1.Höger-klicka på mottagaren och välj Expressanrop 2. Tryck PTT och börja tala Starta direkt utgående anrop (Expressanrop)

76 När ett anrop kommer in hörs en rington och anropet visas i fönstret för individanrop. Om det kommer ett direkt inkommande anrop, hör operatören anropet omedelbart – utan att trycka på ”lur–av” tangenten. Om varken operatören eller anropande trycker på PTT- tangenten, kopplas direktanropet automatisk ner efter några sekunder. Tryck för att besvara anropet/ sändningsknapp Anropare Klicka för att avsluta eller avböj anropet Gul blinkande bakgrund indikerar inkommande anrop Inkommande anrop

77 När du är upptagen i ett anrop, visas ytterligare inkommande anrop i fönstret för inkommande anrop. Du kan fritt välja vilket av de väntande samtalen som du vill besvara. Det pågående samtalet parkeras då automatiskt. Antal väntande anrop Anropandes namn Väntande samtal Köat inkommande anrop

78 Alla inkommande och utgående anrop kan parkeras och aktiveras när det behövs. De listas i fönstret för parkerade anrop. Du kan klicka var som helst på raden för att aktivera anropet. Det pågående samtalet parkeras då automatiskt. Antal parkerade samtal Anropandes namn Väntetid Parkerade anrop

79 Alla inkommande och utgående individanrop registreras i samtalsloggen. Anropandes namn Händelsesymbol Starttid för anrop Samtalslogg

80 Sammanfattning Individsamtal •Funktioner: –PTT –Val av högtalare –Förtur –Solo –Ändra volym –”låst PTT” –Parkering –Hantera flera samtidiga samtal –Historik –ISSI, MSISDN, FSSN, External –Direktanrop, duplexanrop, semiduplexanrop

81 PTT färgkod –Grön: Du sänder –Gul:Annan sänder –Röd:Nödanrop Sammanfattning Individsamtal

82 Dynamiska grupper

83 I resursområdet 1.Högerklicka på gruppen i resursfönstret du vill ändra 2.Välj Lägg till / ta bort medlemmar, fönstret Lägg till / ta bort medlemmar visas 3.Dra och släpp radioterminaler från medlemsfönstret i resursområdet in i fönstret Lägg till / ta bort eller skriv in ett ISSI-nummer i fältet medlemmar och tryck ”Enter”, då radion är hittad klicka ”OK” Lägg till medlemmar

84 I gruppanropsfönstret Dra och släpp radioterminaler från valfritt fönster in i gruppanropsfönstret Klicka ”Ja” för att bekräfta att du vill lägga till en medlem Lägg till medlemmar

85 I resursområdet alternativ 1 1.Högerklicka på gruppen i resursfönstret som du vill ändra 2.Välj Lägg till / ta bort medlemmar, fönstret Lägg till / ta bort medlemmar visas i insatsområdet 3.Välj de radioterminaler du vill ta bort 4.Tryck ”Delete”-tangenten eller höger-klicka på radioterminalen och välj ”Ta bort från grupp” Ta bort medlemmar

86 I resursområdet alternativ 2 1.Välj gruppen i resursfönstret du vill ändra 2.Välj de radioterminaler du vill ta bort i medlemsfönstret 3.Tryck ”Delete”-tangenten 4.Klicka ”JA” för att bekräfta att du vill ta bort denna medlem Ta bort medlemmar

87 I gruppfönstret 1.Klicka på medlemmen som du vill ta bort så att den blir markerad och tryck ”Delete”- tangenten. 2.Klicka ”JA” för att bekräfta att du vill ta bort denna medlem Ta bort medlemmar. Radioterminal som är avstängd eller utanför täckningsområdet blir inte borttagen från gruppen förrän radion är påslagen eller inom täckningsområdet

88 Text och statusmeddelanden

89 I textmeddelandeområdet kan man skicka och ta emot text- och statusmeddelanden. Vanliga kommandon för att editera funktioner som klippa, kopiera, klistra in, ångra och dra och släpp kan användas. Text och statusmeddelanden När TiTAN startar, laddas gamla inkommande meddelanden till inboxen. Hur många meddelanden (eller hur gamla) som laddas är konfigurerbart.

90 Inbox Inkommande meddelanden Text och statusmeddelanden Fält för fördefinierad text/status Textfält Mottagare Utbox Utgående meddelanden Sänt Skickade meddelanden Ny Skapa meddelanden

91 Välj mottagare  Höger-klicka på mottagaren, välj Sänd textmeddelande / Sänd statusmeddelande eller  Dra och släpp radioterminal(er) och/eller grupp(er) från resursområdet eller  Skriv numret på mottagaren i nummerfältet Skicka meddelande Skicka textmeddelande Välj textfliken Skriv din fria text (max. 140 tecken) eller välj fördefinierad text från rullmenyn Klicka “Sänd” Skicka statusmeddelande Välj Statusfliken Välj statusmeddelande från listan Klicka “Sänd” Tryck Ny för att skapa nytt meddelande 1 2 34

92 Inkommande meddelanden visas med följande information i inboxen: •Typ av meddelande-ikon •Avsändare •Mottagare •Tiden när meddelandet togs emot Antalet olästa text och statusmeddelanden visas på inboxen. Antalet räknas ner varje gång du klickar på ett meddelande. Inkomna meddelande sorteras på tiden som de togs emot. Ta emot textmeddelande och statusmeddelande. För att läsa ett långt meddelande markera det med musen, texten syns då i textfältet längst ner. Varje definierat statusmeddelande kan ges en given prioritet och textmeddelanden i allmänhet har en definierad prioritet. I inboxen används prioritet som primär sorteringskriterie, t.ex. visas meddelandet med högsta prioritet högst upp i listan.

93 Höger-klicka på meddelande medger: •Ändra status från läst till oläst •Ta bort meddelande •Besvara •Vidaresänd •Ring avsändare/mottagaren Ta emot textmeddelande och statusmeddelande.

94 Utboxen och sänt-fliken Alla utgående (ännu inte skickade) och skickade meddelanden visas med antal meddelanden i utboxen eller sänt-mappen. Följande information visas för varje meddelande: •Typ av meddelande - ikon •Meddelandetext •Avsändare •Mottagare •Tiden då meddelandet skickades Utboxen och sänt-fliken TiTANr har en inbyggd spara och återsändningsfunktionalitet. Om Tetra- systemet rapporterar att meddelande inte kan levereras, kommer TiTANr att försöka skicka åter meddelandet under en fördefinierad tid. Om meddelandet tas bort från utkorgen stoppas återsändningen.

95 Symboler i meddelandeområdet

96 •Funktioner: –Sända och ta emot SDS och Status –Förhandsdefinierade meddelanden –Spara och skicka –Status på mottagning Sammanfattning Text och statusmeddelanden

97 Larmanrop

98 Ett larmanrop har högsta prioritet och kan tas emot av ett antal kontrollrumsoperatörer. Anropet kan tas emot som ett individanrop eller gruppanrop beroende på konfigurationsinställningar i Tetra-systemet och radioterminaler. Som individanrop När ett larmanrop kommer in, uppmärksammas kontrollrumsoperatören av ett larmljud och anropet visas med röd bakgrund i fönstret för individanrop. Som gruppanrop När larmanropet kommer in uppmärksammas kontrollrumsoperatören av ett larmljud och hela fönstret för gruppanropet visas i rött. Larm på/av

99 Återuppringning (Callback Request)

100 Återuppringning Återuppringning (CBR) är ett speciellt statusmeddelande. Ett CBR tas emot av de operatörer som har talgruppen vald på vilken anropet skickas. CBR kommer in som ett status med texten ”Samtals beg”. Högerklicka och välj ”Ring avsändaren/mottagaren” för att återanropa.

101 Ljudinspelning

102 Allt ljud till och från TiTAN sparas på datorns hårddisk och omedelbar återuppspelning finns tillgänglig. Omedelbar återuppspelning dyker automatiskt upp i högra övre hörnet. - När du väljer ett anrop från fönstret samtalslogg eller - När du väljer ett anrop från samtalslogg i gruppanropsfönstret (Fler anrop spelas efter varandra med att använda Shift och klick)

103 Ljudinspelning

104 För att lyssna på lagrade inspelningar. Vänsterklicka på i aktivitetsfältet nere till höger, programfönstret VRS Recording Systems dyker upp Klicka på symbolen Nu visas en lista med alla lagrade inspelningar, härifrån går det att Lyssna genom att välja fil och trycka

105 Ljudinspelning VRS RemoteMonitor gör det möjligt att lyssna på ljudet som spelas in i realtid via en strömmande TCP/IP-anslutning via LAN. Ljudinspelningsprogrammet har även en webb-access med vilken man via en webb- läsare kan lyssna på tidigare inspelningar från en annan dator.

106 Utalarmering & insatser (option)

107 Skicka en utalarmering Utalarmering och insatser är en tillvalsfunktion i TiTAN. Utalarmering utförs med att en ny insats skapas i insatsområdet där du kan larma ut grupper och/eller individuella enheter

108 Praktiska övningar

109


Ladda ner ppt "TiTAN. Vad är en operatörsplats? Kallas även DWS, Dispatcher, kommandoterminal eller KC-terminal."

Liknande presentationer


Google-annonser